Na wtorek po III-ej niedzieli Wielkiego Postu – Vercruyss Brunon SI, Przewodnik prawdziwej pobożnosci, Lwów 1886

Pierwsze przesłuchanie Jezusa przed trybunałem Piłata.

I.  Prel. Przypatrz się Jezusowi, jak w kornej postawie, lecz niewzruszony, stoi przed starostą rzymskim Pontskim Piłatem.

II. Prel. Proś o łaskę, byś dobrze odprawił tę medytację.

I. PUNKT.

Wszedł tedy zasię Piłat do ratusza i wezwał Jezusa i rzekł mu: Tyś jest król żydowski?… Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata: gdyby królestwo moje z tego świata było, wżdyby się bili słudzy moi, żebym nie był wydań żydom, lecz teraz królestwo moje nie jest stąd. (Jan XVIII, 33 i 36).

Rozważanie. Jezus Chrystus nie był królem żydów, i tego świata, w zwykłem tego wyrazu znaczeniu, gdyż nim być nie chciał. Królestwo, które sobie zgotował, to Kościół czyli zebranie tych, co się dobrowolnie poddają Jego prawom i nauce. Kościół jest na tym świecie. lecz nie jest z tego świata. Jego początek jest z nieba; ziemia — to miejsce jego pielgrzymki i walki. Musi jednak napowrót wrócić do nieba i tam utworzyć królestwo, w którem już na wieki będzie chwalebnie królował Jezus, wraz z swymi wybranymi. O tem to królestwie wspomina mówiąc do Piłata: Królestwo moje, lub uczniom swym nakazując: Szukajcież tedy naprzód królestwa bożego (Mat. VI, 33).

Zastosowanie. Jakżeż my szczęśliwi, iż przez chrzest św. staliśmy się dziećmi Kościoła, poddanymi królestwa Chrystusowego, przyszłymi dziedzicami Jego królestwa w niebiesiech Aby zapewnić sobie posiadanie tego królestwa, cóż nam czynić należy? Potrzeba, abyśmy, żyjąc na tym świecie, nie byli z tego świata, ale przejęci duchem Matki naszej, Kościoła św., całą nadzieję pokładali w niebie i tam wszelkie nasze uczucia zwracali. W ten sposób życie nasze będzie raczej niebieskie niż ziemskie; przed czasem, wedle wyrażenia Apostoła, w niebie żyć będziemy. Co się nas tyczy, pisze w liście do Filipian, nasze obcowanie jest w niebiesiech.

Uczucia. Przyjdź królestwo Twoje. Panuj, o mój Jezu! teraz w sercu mojem, abym wiecznie z Tobą panował w niebie!

Postanowienie. Odrywaj się coraz bardziej od wszelkiego ziemskiego uczucia.

II. PUNKT.

Rzekł mu tedy Piłat: Toś ty jest król? Odpowiedział Jezus: Ty mówisz, żem ja jest królem. Jam się na to narodził i na tom przyszedł nu świat, abym świadectwo dał prawdzie. Wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego. Rzekł mu Piłat: Co jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł. (Ibid).

Rozważanie. Mamy tutaj rażący przykład ludzkiej lekkomyślności i niekonsekwencji. Piłatowi nadzwyczaj wiele zależało na poznaniu prawdy ze względu na tę niezwykłą osobę, tak różnie sądzoną, którą miał przed sobą, osobliwie potem, gdy usłyszał od Jezusa te słowa: Przyszedłem na świat, abym świadectwo dał prawdzie. Całkiem więc naturalnie robi to pytanie: Co jest prawda? I zdaje się, iż z wielką ciekawością powinien oczekiwać odpowiedzi. A jednak, nic z tego — Piłat wychodzi nagłe z ratusza nie czekając wcale na odpowiedź.

Zastosowanie. Lekkomyślność i niekonsekwencja Piłata zadziwia cię, ganisz go za to i całkiem słusznie. Ale zobacz, czy co podobnego i w sobie nie napotkasz. Przed rozpoczęciem jakiejś czynności albo przed jakiemś trudnem postanowieniem masz wprawdzie zwyczaj zmówić krótką modlitewkę, i prosić Pana, by ci dał poznać swą wolę; ale czyż po tem wszystkiego, nie skupiwszy nawet ducha, aby usłyszeć odpowiedź, nie przechodzisz nagle z modlitwy do czynu; albo może, choć słyszysz dobrze wewnętrzny głos Boga, nie zważasz nań wcale? Czyż w tem nie naśladujesz lekkomyślności i niekonsekwencji rzymskiego starosty.

Uczucia. Wyznanie. — Zbawienne zawstydzenie.

Postanowienie. Wzywaj Ducha św. i w ogóle módl się szczerze w ten sposób, byś mógł powiedzieć wraz z Samuelem: Mów, Panie, bo słucha sługa twój. (1. Król. III, 10).

III. PUNKT.

Piłat wyszedł zasię do żydów i rzekł im: Ja żadne winy w nim nie znajduję. (ibid).

Rozważanie. Piłat, jako człowiek rozsądny i doświadczony, odgadł od razu, że skargi wytoczone przeciwko Jezusowi nie były uzasadnione. Stanowisko jego jednak, jako wielkorządcy rzymskiego, wkładało nań obowiązek: badania sądownie oskarżonego co do tytułu królewskiego, który sobie tenże przyznawał. Ale odpowiedzi Jezusa przekonały prędko sędziego, że królestwo Jego nie jest tej natury, aby mogło zaniepokoić ziemską potęgę i dla tego nie waha się Piłat ogłosić Go niewinnym, mówiąc: Żadnej winy w nim nie znajduję.

Zastosowanie. Piłat okazuje nam się tutaj, mimo swoich niekonsekwencji, jako człowiek prawy, miłujący prawdę. Gdyby jego stanowczość, jako sędziego, była dorównała jego prawości i zdrowemu rozumowi, nigdy nie ogłosiłby wyroku śmierci przeciwko Jezusowi. Lecz obawa, by nie popadł w niełaskę u Cezara, czyni go słabym i lękliwym. Żydzi wyzyskują zręcznie to jego usposobienie; wymacają na nim ogłoszenie najniesprawiedliwszego wyroku. W ten sam sposób postępuje szatan z nami: stara się naprzód poznać naszą słabą stronę, zręcznie ją potem wyzyskuje i gdy na własnej nie stoimy straży, pociąga do największych zboczeń i upadków. Udaremnij jego sztuczne podejścia czuwaniem i modlitwą. Staraj się zaraz z rana, przewidzieć kiedy i gdzie będziesz najbardziej narażony na niebezpieczeństwo słabości i upadku, i uczyń stosowne postanowienia; proś o łaskę, byś im był wierny; a przy wieczornym rachunku sumienia zobacz, o ile tego dopełniłeś.

Rozmowa duszy z naszym boskim Mistrzem i wzorem Jezusem.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s