Tony Palmer, zielonoświątkowy pastor udający biskupa, pochowany „po katolicku”

Tony Palmer, zielonoświątkowy pastor udający biskupa, na polecenie „papieża” Franciszka pochowany został według obrządku zarezerwowanego dla „katolickich” biskupów. Oczywiście chodzi o obrzędy NOM jednak zostawmy to na boku.

Tony Palmer, bliski przyjaciel Bergoglio, zasłynął ostatnimi czasy z konferencji zorganizowanej dla pastorów zborów ewangelickich (czytaj: syjonistycznych sekt sterowanych przez żydo-masonerię) podczas której dowodził, iż Kościół Katolicki składa się z tysięcy różnych denominacji. Największą z nich jest ta z siedzibą w Rzymie, której przewodzi Bergoglio, potem jest denominacja Prawosławna, potem Luteranie, potem tysiące, dziesiątki tysięcy denominacji zborów ewangelickich, zielonoświątkowych i diabeł wie czego tam jeszcze.

Takie pojmowanie jedności i powszechności Kościoła nie jest nową herezją. Już w XVII wieku kalwinista Piotr Iurieu postawił zasadę, że je­dność wiary w Kościele Chrystusowym jest potrzebna, ale tylko co do prawd fundamentalnych. Kościół, jako jeden, we­dług niego, obejmuje wszystkie sekty, które przyjmują funda­mentalne prawdy wiary, choćby w nich poza tym panowały jak najróżnorodniejsze przeciwieństwa w wierzeniu.

Widocznie ta herezja musi się szatanowi bardzo podobać skoro stała się ona fundamentem wiary Nierządnicy Babilońskiej. W duchu tej herezji nauczał antysobór z lat 1962-65 a swoje nauki głosili tacy prekursorzy antychrysta jak aktor z Wadowic i jego „konserwatywny” następca.

Encyklika Ut Unum Sint, Jan Paweł II

„Sobór mówi, że Kościół Chrystusa „trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez Następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie”, uznaje zarazem, iż „poza jego organizmem znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej.” „Same te Kościoły i odłączone Wspólnoty, choć w naszym przekonaniu podlegają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej Kościołowi katolickiemu”.”

Ponieważ nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu też katolicki Rzym jest burzony. Działalność aktora z Wadowic i jego „konserwatywnego” następcy skupiona była na dialogowaniu i jednoczeniu się z „prawdziwymi Kościołami partykularnymi”, które są z Kościołem „zjednoczone bardzo ścisłymi więzami, jak sukcesja apostolska i ważna Eucharystia”. Dlatego też rozmowy ekumeniczne prowadzone były głównie z takimi sektami jak Luteranie, Anglikanie, Kalwini.

Ponieważ istnieje mądrość czasu, która przekłada się na mądrość etapu, wesołek „kim, że ja jestem, przecież nie papieżem” Bergoglio rzucony został przez swoich przyjaciół i mocodawców z loży B’nai B’rith na front ekumenicznego dialogowania z zielonoświątkowymi sektami, bowiem „ochrzczeni w tych Wspólnotach są przez chrzest wszczepieni w Chrystusa”. To się akurat zgadza, faktycznie chrzest włącza w Kościół Chrystusa. Jednak posoborowa sekta zapomina dodać, iż herezja z tego Kościoła wyłącza.

Ten tylko ma pojęcie jak groźne dla zbawienia duszy są te sekty kto miał okazję widzieć wyczyny amerykańskich pastorów telewizyjnych i takie atrakcje w ich wykonaniu jak równoczesne „zaśnięcie w Duchu Św.” całego stadionu piłkarskiego, mowa „językami” i podobne.

Niedawno w improwizowanym przemówieniu skierowanym do tego typu sekt Bergoglio przyznał, że niektórzy dziwią się, iż „papież przyjechał spotkać się z ewangelikami”. – Przyjechałem, by spotkać się z braćmi – stwierdził Bergoglio. Wyznał, że papież może mieć pokusę, by powiedzieć: „ja jestem Kościołem, wy jesteście sektą”.

Cóż. My tam się nie dziwimy. Wszak z Bergoglio żaden papież. Nie dziwi również braku pokusy u Bergoglio aby nazywać siebie Kościołem.

Dalej Bergoglio dodał, że „wśród tych, którzy prześladowali i potępiali zielonoświątkowców” byli także katolicy. – Jestem pasterzem katolików i proszę was o przebaczenie za tych braci i siostry, którzy [tego] nie rozumieli albo byli skuszeni przez diabła – powiedział Bergoglio.

Duch kościoła, którego głową jest Bergoglio, jak widać działa przez różnorodność. W zasadzie można w tym kościele znaleźć każde możliwe kłamstwo i każdą możliwą herezję. Zróżnicowanie jest przeogromne. Każdy może wybrać co mu tam demon podpowiada do wierzenia.

Ale wracając do pogrzebu Tonego Palmera. Zachęcamy czytelników do przeczytania co to znaczy pochować heretyka na katolickim cmentarzu. Z objawień św. Brygidy.

„To Objawienie miała Święta Brygida o jednym opacie cysterskim, który pogrzebał jednego wyklętego. I gdy czytał za niego ostatnią modlitwę za zmarłych, Błogosławiona Brygida, będąc w zachwycie, w duchu usłyszała głos taki: „Ten człowiek uczynił tak, jak nie powinien i pogrzebał wyklętego. Teraz wiedz na pewno, że ten po tym umarłym pierwszy będzie pogrzebany, ponieważ zgrzeszył przeciwko Bogu Ojcu, który kazał nam nigdy nie okazywać szacunku ludziom wbrew sprawiedliwości ani niesłusznie czcić bogaczy. Ten zaś dla małej marności uczcił niegodnego i pogrzebał, czego był nie powinien, między godnymi. Zgrzeszył przeciw Duchowi Świętemu memu, który jest obecnością i złączeniem Sprawiedliwych, kiedy niesprawiedliwego pogrzebał ze Sprawiedliwymi. Zgrzeszył przeciwko mnie, Synowi Bożemu, bom ja rzekł: „Kto mną wzgardzi, będzie wzgardzony”. A ten zaś uczcił tego i podwyższył, którego Kościół mój i Namiestnik mój odrzucił. Kiedy opat usłyszał te słowa, uderzyła weń skrucha i żal za grzechy i na czwarty dzień umarł. „

Szymon Klucznik

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s