Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową nieba i ziemi

Miłujemy to co znamy.

Poznajemy przez rozum rozważając naturę oraz działanie przedmiotu naszego poznania, które z tej natury wynika. Nie wydaje bowiem złe drzewo dobrych owoców, ani dobre złych.

Natura Maryji została ukształtowana przez Boga na wzór i podobieństwo Boże. Maryja jednak, w przeciwieństwie do innych ludzi, została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego, — jest więc stworzeniem doskonale podobnym do Boga; — podobnym w najwyższym możliwym stopniu, — w pełni zjednoczona z Bogiem. Rozum i wola Maryji jest całkowicie zjednoczona z rozumem i wolą Boga. Działanie Maryji jest więc w istocie działaniem Boga, bowiem pragnie Ona tylko tego, czego Bóg pragnie, oraz czyni Ona zawsze tylko to, co Bóg pragnie czynić, — a nic innego nie czyni, ani niczego innego nie pragnie.

Dlatego miłując Maryję — miłujemy równocześnie Boga, który jest Jej Oblubieńcem i źródłem działania. Dlatego też, nie sposób miłować Boga, bez miłowania Maryji.

W wewnętrznym życiu Boga istnieje tylko miłość. Owszem, Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy ale tam gdzie nie ma występku, a jest jedynie Świętość, tam nie ma sprawiedliwości — bowiem sprawiedliwością w stosunku do Świętości jest właśnie miłość — dlatego w wewnętrznym życiu Boga, w Królestwie Niebieskim, miłość jest tym samym co sprawiedliwość i nie ma żadnej różnicy pomiędzy sprawiedliwością a miłością. Dopiero grzech sprawia, że miłość pragnie czego innego niż nakazuje sprawiedliwość.

Maryja, która jest pełna łaski, w sposób najpełniejszy i najdoskonalszy została włączona w to wewnętrzne życie Boga. Jednak w stosunku do występku jest Ona, inaczej niż Syn, tylko miłosierna. Św. Tomasz z Akwinu w przedmowie swojej do Listów kanonicznych, pisze, że gdy przenajświętsza Panna poczęła i wydała na świat Syna Bożego, otrzymała od Boga połowę władzy panowania tak, że Sama stała się Królową miłosierdzia w Państwie, w którym Pan Jezus jest Królem sprawiedliwości.

W swoim dziele „Uwielbienia Maryi” św. Alfons Ligurii naucza: „Maryja jest Królową, lecz nie jest królową sprawiedliwości, a tylko Królową Miłosierdzia, której jedynym zadaniem jest litować się nad grzesznikami i przebaczać. I dlatego to Kościół każe nazywać Ją wyraźnie Królową Miłosierdzia. Ojciec przedwieczny postanowił Chrystusa Pana Królem sprawiedliwości, a przez to najwyższym Sędzią świata, co ogłaszał prorok wołając: Boże, sąd Twój daj i sprawiedliwość Twoją Synowi Królewskiemu. Panie, powiada jeden z uczonych pisarzy kościelnych wykładając te słowa Pisma Bożego, zdałeś na Syna Twojego sprawiedliwość, boś Matce Jego zwierzył miłosierdzie. Słusznie przeto święty Bonawentura w ten sposób parafrazuje te słowa Psalmisty. Panie daj władzę Twojej sprawiedliwości Królowi Synowi Twojemu, a Twoje miłosierdzie powierz Matce Jego”.

Stąd widzimy, iż ostateczne zwycięstwo Boga nad szatanem dokona się poprzez Maryję, przez ową Niewiastę, która zgniecie głowę starodawnego węża, której na końcu czasów zostanie oddana wszelka władza na niebie i ziemi. Chrystus bowiem nie przyszedł na świat po to, aby świat został przez niego potępiony w sprawiedliwym sądzie, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony, — a zbawienie to dokona się poprzez nawrócenie, — a nawrócenie dokona się poprzez Maryję, której „jedynym zadaniem jest litować się nad grzesznikami i przebaczać”.

O tym mówi ostatnia tajemnica różańca świętego. Wspomnienie Maryi Królowej nieba zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

Przed nami ostateczna walka dzieci Maryji z dziećmi diabła. Walka ta zakończy się triumfem Niepokalanego Serca. Zwycięstwo to dokona się poprzez nawrócenie całego świata na prawdziwą wiarę katolicką przez Maryję, a kresem tej walki będzie początek panowania Królowej nieba i ziemi nad całą ziemią.

Szymon Klucznik

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s