Katolicyzm jest życiem apostolskim

Ks. Dr Aleksander Żychliński, Tajemnica katolicyzmu. Szkice teologiczne. Poznań 1946

Życie apostolskie nie stanowi odmiennej formy życia różnej od formy życia kontemplacyjnego; nie jest również celem życia kontemplacyjnego, raczej jest ono skutkiem lub owocem życia kontemplacyjnego. Bo czymże jest apostolstwo? — Jest dawaniem Chrystusa z własnej pełni. Duszę apostolską porównywa się do naczynia przepełnego wiarą, łaską i miłością, słowem mistycznym Chrystusem, i udzielającym wszelkim sposobem z własnej pełni bliźnim. Apostolstwo więc wymaga dwóch istotnych czynników: posiadać jakąś pełnię mistycznego Chrystusa i udzielać z posiadanej pełni.

A jak dojść do posiadania prawdziwego bogactwa Chrystusowego? — Nie inaczej, niż drogą dawania siebie. Nieodmienna bowiem zasada życia wewnętrznego orzeka: Bóg oddaje się duszy, w miarę, jak dusza oddaje się Jemu. W tej zasadzie leży tajemnica macierzyństwa Marii, duchowego macierzyństwa Kościoła, będącego przedłużeniem macierzyństwa Marii i duchowego macierzyństwa każdego prawdziwego apostoła, będącego uczestnictwem w macierzyństwie Kościoła. Słowo Boże oddało się Marii — przez boskie Poczęcie w Jej łonie, bo Maria-Oblubienica wpierw oddała się Mu całkowicie w swym Niepokalanym Dziewictwie; Chrystus oddaje się Kościołowi w Eucharystii, bo Kościół oddaje Mu się jako Oblubienica; Chrystus oddaje się apostolskiej duszy, gdy ona oddaje się Jemu przez dziewictwo. Toteż najgłębszym źródłem mocy apostolskiej jest oddanie się całkowite Chrystusowi, który pod tym tylko warunkiem oddaje się duszy apostolskiej i czyni ją zdolną do dawania innym z własnej pełni. Tylko z dziewiczego oddania się Chrystusowi rodzi się prawdziwe apostolstwo „wedle ducha”, prawdziwe macierzyństwo duchowe: tylko duchowe poczęcie Chrystusa we własnej duszy przez dziewicze oddanie Mu się daje moc rodzenia Go w duszach bliźnich przez macierzyństwo duchowe czyli apostolstwo.

Najwybitniejszą zaś drogą dziewiczego oddania się Chrystusowi i poczęcia Go we własnej duszy, najlepszym środkiem, by zdobyć dla własnej duszy bogactwo Chrystusowe, jest kontemplacja; dlatego stanowi ona najpełniejsze źródło apostolstwa. Apostoł dzieli się tym, co zdobył przez kontemplację.

Katolicyzm jest najdoskonalszym życiem apostolskim, ponieważ przez się prowadzi do pełni życia kontemplacyjnego, które rodzi apostolstwo, jak światło promienie.

Kontemplacja napełnia duszę bogactwem Chrystusowym; katolicyzm zaś mocą własnej natury przynagla do udzielania innym z własnych zasobów duchowych. Każda łaska, jaka w katolicyzmie jako Ciele mistycznym płynie ku nam z Eucharystii, jest w myśl nauki św. Pawła łaska posługi wobec bliźnich. Niesie ona nie tylko dla nas uświęcenie przez uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ale równocześnie pomoc dla bliźnich. „Jaką każdy otrzyma łaskę, taką niech usługuje jedne drugiemu jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej” (1 Piotr 4, 10). Każda łaska w Ciele mistycznym ma znaczenie nie tylko indywidualne, ale także społeczne; uświęcając jednego z członków wpływa uświęcająco na cały organizm. I tak sprawdzają się słowa św. Pawła: „Wy już” — katolicy — „nie należycie do siebie”, jesteście własnością Chrystusa mistycznego, należycie do bliźnich jako do członków Chrystusowego Ciała; wszelkie łaski i dary nadprzyrodzone, jakich wam Chrystus udziela, należą do całego Ciała mistycznego, do wszystkich jego członków, z którymi macie się dzielić przez apostolstwo. W katolicyzmie tedy bierzemy, by dawać; otrzymujemy w miarę, jak dajemy.

Ileż w tym katolickim życiu apostolskim ujawnia się mądrości, dobroci i mocy Chrystusa! Wynosi On nas do udziału w swej twórczej pracy przy budowie swego Ciała mistycznego. Jest to dla nas niewypowiedziane dostojeństwo, niewyczerpane źródło zasługi, najdoskonalszą służbą Bożą.

„Umierając na Krzyżu Boski Zbawiciel darował Kościołowi swemu bez żadnego z jego strony udziału, niezmierny skarb Odkupienia. Ale kiedy chodzi o podział tego skarbu, to Chrystus daje swej nieskalanej Oblubienicy (Kościołowi) nie tylko uczestnictwo w tym dziele uświęcenia, lecz nadto chce, iżby to dzieło powstawało poniekąd z jej również współpracy. Zaiste, straszliwa to jest tajemnica, i trzeba się bez końca nad nią zastanawiać: oto zbawienie wielu ludzi zawisło od modlitw i dobrowolnych umartwień członków mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa podejmowanych przez nich w tej intencji”. (Pius XII, encykl. Mystici Corporis Christii 35).

Udział nasz przy budowie mistycznego Ciała Chrystusa może przyjąć najróżniejsze formy.

Apostolstwo słowa rodzi się samorzutnie z kontemplacji. Apostoł przekazuje bliźnim z treści własnej kontemplacji. Wówczas jedynie słowo jego posiądzie w sobie życie i zdolne będzie przyjąć się w duszach, będzie słowem wszczepionym w serca, które może zbawić dusze (Jak. 1, 21), jeśli jest zrodzone z kontemplacji; inaczej pozostanie martwe, choćby pod względem naukowym było poprawne. Apostoł winien podawać naukę, którą przeżył we własnej duszy w kontemplacji nadprzyrodzonej, bo tylko taka nauka jest zdolna rodzić życia, bo sama jest żywa, ożywiona duchem nadprzyrodzonym, zwłaszcza wiarą i miłością.

Apostolstwo znajduje pełnię swą w apostolstwie modlitwy wspieranej miłosierdziem i cierpieniem. Życie rodzi się z cierpienia. Miarę skuteczności apostolstwa mierzy się miarą oddania się czyli ofiary; apostolstwo jest tym skuteczniejszym, im bardziej przepojone krwią ofiary i własnego poświęcenia, będącego najpełniejszym wyrazem całkowitego oddania się. Chrystus odkupił świat przez mękę; stąd uczestnictwo w męce Chrystusa jest najskuteczniejszą mocą apostolską. Katolicyzm jest życiem uczestnictwa w męce Chrystusa, jest więc z istoty swej życiem najskuteczniejszego apostolstwa.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s