Cezaryzm chrześcijański

Święty Gelazy, w liście do cesarza Anastazego:

„Dwie są, dostojny cesarzu, rzeczy, rządzące światem: władza święta kapłana i potęga cezara. Władza biskupów jest o tyle jeszcze bardziej godną szacunku, że zdać będą musieli Bogu rachunek w dzień sądu ostatecznego, nawet ze zbawienia królów. Nie możesz nie wiedzieć, że jakkolwiek godność twoja wynosi cię nad innych ludzi, winien jesteś skłonić pokornie głowę przed biskupami, obowiązanymi szafować rzeczami świętymi i że winien im jesteś powolność we wszystkim, co należy do porządku religijnego i do sprawowania świętych tajemnic. (…)

We wszystkim, co dotyczy porządku publicznego, ci sami biskupi są posłuszni twym prawom; ty znów masz im być posłusznym we wszystkim, co się odnosi do rzeczy świętych, których oni są szafarzami”.

Święty Bernard w liście do Konrada, króla rzymskiego:

„Nigdy rząd i kapłaństwo nie mogły być złączone i jakby zaszczepione razem w sposób słodszy, przyjemniejszy i ściślejszy, jednocząc się w osobie Chrystusa Pana, gdyż dla nas, wedle ciała, i jako potomek dwóch pokoleń, stał się najwyższym kapłanem i królem. Co więcej, zmieszał on i skojarzył te dwie rzeczy w swym ciele, którym jest lud chrześcijański, a tego On jest głowa; tak, że ten rodzaj ludzki, a nazywając go słowem apostolskim, ten rodzaj wybrany, nazywa się słusznie kapłaństwem królewskim. A na innym miejscu Pisma świętego nie są ci wszyscy, którzy są przeznaczeni do życia wiecznego, nazwani królami i kapłanami? Niech więc człowiek nie rozłącza tego, co Bóg złączył. Owszem, niech wola ludzka stara się spełnić to, co uświęciła powaga boska i niechaj łączą się duchem ci, których łączą instytucje. Niech sobie pomagają wzajem, niech jeden broni drugiego, niech wzajem znoszą swe ciężary i obowiązki. Mędrzec mówi: Jeżeli brat niesie pomoc bratu swemu, obaj będą pocieszeni. Czyliż gdy (czego broń Boże!) waśnią się i gryzą, obaj nie będą udręczeni?

Niech więc dusza moja nie idzie za radą tych, którzy mówią, że albo państwu szkodzi pokój i wolność Kościoła, lub że Kościołowi szkodzi pomyślność i powodzenie państwa. Bóg bowiem, który ustanowił jedną i drugą władzę, nie połączył ich na to, żeby się wzajem zniszczyć miały, lecz na to, żeby się wzajem podtrzymywały. A jeżeli wiesz o tym, jak długo ukrywać będziecie wzajemne zniewagi i krzywdy? Czyliż Rzym, najwyższa siedziba władzy apostolskiej, nie jest również stolicą cesarstwa? A nic już nie mówiąc o Kościele, czyliż to się zgadza z honorem króla, by w ręku dzierżył władzę obciętą.

Nie wiem, co tam wam radzą w tym przedmiocie wasi mędrcy i starsi królestwa, ja atoli, mówiąc w prostocie swojej, nie zamilknę tego, co czuję. Kościół boży, od samego początku istnienia swego aż do tej godziny, często był wystawiany na utrapienia i często wychodził z nich zwycięsko. Posłuchajcie wreszcie, co Kościół sam mówi o sobie w psalmie, gdyż On to mówi: „Często walczyli na mnie od młodości mojej; wszakże mnie nie przemogli. Na grzbiecie moim budowali grzesznicy: przedłużali nieprawość swoją”. Pewnym bądź, o królu, że teraz, jak dawniej, nie pozostawi Pan bezczynnie rózgi, karzącej grzeszników dla pomszczenia sprawiedliwych. Ręka Pańska nie przykróciła się, ani nie stała się bezsilną dla zbawienia nas. I dziś, nie wątp o tym, oswobodzi swoją oblubienicę, którą krwią własną odkupił, którą duchem swoim napełnił, którą ozdobił darami niebiańskimi i którą wzbogacił również i darami ziemskimi. Oswobodzi ją, mówię ci, oswobodzi. Lecz niechaj pomną starsi królestwa, że jeżeli się to stanie za pomocą kogoś innego, nie będzie to zaszczytnym dla króla, ani użytecznym dla królestwa. Dlatego też, przypasz miecz swój, o królu najpotężniejszy, i niechaj cezar oddając to, co się należy cezarowi, odda Bogu, co Bogu się należy. Albowiem interesem cezara jest zarówno bronić Kościoła, jak własnej strzec korony. Jeden z tych obowiązków należy do króla, jako do króla; drugi do króla, jako do obrońcy Kościoła. A zwycięstwo jest w naszym ręku, jeżeli ufność położymy w Bogu”.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s