Komentarze i aktualności

Miejsce gdzie można skomentować bierzące wydarzenia, zadać pytanie czy podzielić się linkiem.

18 uwag do wpisu “Komentarze i aktualności

 1. Ofilcjalna strona przygotowana na jubileusz Rotary, który obchodzony będzie w Rzymie.
  http://www.rotary-jubilee2016.org/

  Co ciekawe na stronie można znaleźć wzmiankę o spotkaniu Rotary z Wojtyłą w 2000 roku. Trochę poszukałem i znalazłem informację jaki był stosunek JP2 to masonerii Rotary.

  „W 1979 roku, z okazji odbywającej się w Rzymie konwencji Rotary, papież Jan Paweł II przyjął na specjalnej audiencji delegację ruchu z prezydentem Rotary International Clemem Renouf na czele. Ostatnie słowa papieskiej przemowy do członków delegacji były następujące: ”Niech Bóg wspiera Rotary International w szczytnej sprawie wyciągania pomocnej dłoni w służbie człowieczeństwa – człowieczeństwa w potrzebie.”
  http://www.rotary.bydgoszcz.pl/bydgoski-klub-rotary/

  „Dla uzupełnienia tej informacji o kontaktach rotarian z Kościołem warto przypomnieć, że w uroczystościach związanych z jubileuszem roku 2000 na placu św. Piotra w Rzymie wzięło udział ponad 20 tys. rotarian z całej Europy. Ich przedstawiciele zostali przyjęci przez papieża Jana Pawła II, który zwrócił się z apelem o realizowanie misji chrześcijańskiej pomocy. W uroczystościach uczestniczył również ówczesny prezydent RI Carlo Ravizza oraz gubernatorzy wielu europejskich dystryktów, w tym gubernator Eugeniusz Piontek z kilkusetosobową grupą rotarian z Polski. (…)
  Na audiencji specjalnej rotarianie powitali papieża owacyjnie. Ojciec Święty powiedział: „Dziś w obliczu kryzysu wartości, narastającego egoizmu, cynizmu i nietolerancji ważna jest opieka nad słabymi i biednymi. Ważne jest, żeby ten cel realizować w prawdzie i miłości jak Jezus Chrystus. […] Niech Wasze przejście przez Święte Drzwi będzie nie tylko symbolem duchowej przemiany, ale rzeczywistą przemianą”. W 2001 r. prezydent RI Richard D. King z małżonką Cherii spotkał się z Ojcem św. w Watykanie”.

  Click to access Rotarianin_2011-01.pdf

  „Jan Paweł II często przyjmował członków Rotary na audiencjach i zawsze mówił, że należy się za nich modlić. Popierał ich działalność i był pełen podziwu dla ludzi, którzy działali i działają w imię Dobra. Członkami tych klubów są prezydenci, premierzy, ministrowie, naukowcy, ludzie kultury, artyści, lekarze, prawnicy, dziennikarze, biznesmeni, szefowie koncernów, przedstawiciele wolnych zawodów oraz handlowcy. Każdy z nich ma jakąś rolę do spełnienia i każdy znajduje samospełnienie w tej odpowiedzialnej pracy społecznej. Wiele szacownych postaci było członkami tych organizacji: prezydenci USA Franklin D. Roosevelt, John K. Kennedy, królowie i książęta min. Król Belgów Baudouin I, książe Monaco Rainier III Grimaldi, premierzy – m.in. Winston Churchill, Margaret Thatcher. A ponadto takie sławy, jak Walt Disney, Tomasz Edison, Tomasz Mann, Neil Armstrong, Frank Borman i wielu innych, także wielu zwykłych obywateli, którzy po prostu chcieli i chcą coś zrobić dla świata, nie tylko dla siebie”.
  http://www.rotary-krakow.pl/rotidee.php

 2. Warto śledzić co obecnie dzieje się w schizmatyckiej Cerkwi Prawosławnej. W związku z prawosławnym Soborem Cerkiew doświadcza dzisiaj tego, czego doświadczał Kościół podczas (anty)Soboru Watykańskiego II. Żydo-masoneria poprzebierana za biskupów realizuje program Antychrysta (ekumenizm, dialog międzyreligijny itd.), i zwalcza prawosławnych biskupów i wiernych pragnących zachować tradycyjne nauczanie Cerkwi, powołując się na jedność Cerkwi i nazywając autentycznych prawosławnych rozłamowcami, którzy wyłączyli się z Cerkwi przez nieposłuszeństwo. Dokładnie ta sama taktyka co w Kościele katolickim.

  Warto przeczytać: https://bractvospasa.wordpress.com/2016/03/18/spalone-sumienie-i-uszkodzone-serca-synod-prawoslawnej-cerkwi-moldowy-poszedl-niebezpieczna-droga/

 3. „Warto śledzić co obecnie dzieje się w schizmatyckiej Cerkwi Prawosławnej. ” 🙂 a WY TO JUŻ NAWET SCHIZMATYKAMI NIE JESTEŚCIE, BO WASZ KOŚCIÓŁ JUŻ NAWET TEORETYCZNIE NIE ISTNIEJE. WSPÓŁCZUJEMY.

 4. Tak tak a głową tego kościoła jest papież , którego tak naprawdę nie macie…. Oj Wy bidoki bidoki…

 5. Jestem ciekawy jak do tego doszło. Czy w gre weszła nuklearna wojna światowa ? Jak to możliwe, żeby cała prawdziwa hierarchia kościelna nie zauważyła, że coś jest nie tak np. z fałszywym ekumenizmem, który jest całkowitym zaprzeczeniem Ewangelii ?

 6. Jak sie wyspowiadać nie mając księdza katolickiego (nie tzw. „księdza” sekty popseudosoborowej) w zasięgu ? Nawet jeśli wszystko wskazuje na to, że jest księdzem katolickim to następnym pytaniem jest – czy nie jest żydomasonem ? Śmierć może przyjść niespodziewanie na każdego z nas. Ponadto odkładanie pokuty (spowiedzi) aż do śmierci to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nie może być odpuszczony. Prosze o rade. Własne wyznanie winy w modlitwie nawet w obecnej sytuacji jak mniemam nie wchodzi w gre. Czy ponadto ewentualna spowiedź (w warunkach np. zagrożenia życia i braku księdza katolickiego w zasięgu) „księdzu” sekty popseudosoborowej musi albo powinna mieć jakąś oprawe np. wyjaśnienie temu „księdzu” prawdziwej sytuacji i spowiedzi generalnej bo nie wiadomo czy wcześniejsze spowiedzi w tym „kościele” i u tych „księży” były ważne ? Ta sekta propagowała i propaguje wolność sumienia, nie mówiła o wielu grzechach więc mogły one być pomijane, nie wyznawane. A może szukać (i jeździć do) prawdziwych księży po dacie ich wyświęcenia tj. przed 1968 r., nie mając jednak pewności, że nie są żydomasonami, o ile jeszcze żyją. To jakiś koszmar jest.

 7. Panie Pawle, w przypadku braku dostępu do katolickich kapłanów, poza przypadkami niebezpieczeństwa śmierci, pozostaje nam żal doskonały:
  https://katolikintegralny.wordpress.com/zal-doskonaly-i-mniej-doskonaly/
  https://katolikintegralny.wordpress.com/2014/11/06/zal-doskonaly-wazny-srodek-zbawienia-poznan-1915-rok/

  W przypadku niebezpieczeństwa śmierci katolik może zwrócić się z prośbą o spowiedź do kapłana schizmatyckiego. Warunkiem jest, aby taki kapłan posiadał ważne święcenia kapłańskie. Święcenia kapłańskie w soborowej sekcie są wątpliwe, dlatego lepiej jest zwrócić się z prośbą o spowiedź do kapłana Bractwa św. Piusa X czy innego, byle ważność święceń była pewna.

 8. Czasami wydaje mi sie, że choćby nie wiem jak byśmy ludzi uświadamiali to i tak Pan Bóg decyduje kto ma zostać uświadomiony. To dlatego mało kto zostaje przebudzony pomimo wszelkich starań by to osiągnąć. Naszym zadaniem jest obudzić tych, którzy zostali przez Boga wybrani, nie mylić z wybranymi w Ewangelii wg św. Mateusza [24:24]. Tego nie da sie inaczej wyjaśnić. U tak wielu ludzi wydaje mi sie, że niewybranych pojawia sie niewyobrażalna i irracjonalna bariera, blokada, nie dająca sie wyjaśnić w żaden inny sposób jak tylko Boskimi Siłami. Dlatego pomimo tylu porażek nie wolno nam sie poddawać i poprzestawać. To nasz obowiązek. Księga Ezechiela [33:1-9]. My nie jesteśmy prorokami ale sytuacja wydaje sie być co do nas analogiczna. Ewangelia wg św. Łukasza [18:7-8] „A Bóg, zali nie uczyni sprawiedliwości wybranym swoim, wołającym do niego we dnie i w nocy, i będzie cierpliwym z strony ich ? Powiadam wam, że im w rychle uczyni sprawiedliwość. Wszakóż Syn człowieczy przyszedłszy, izali znajdzie wiarę na ziemi ?”.

 9. Apokalipsa św. Jana [18:6-7] „Oddajcież jéj, jako i ona wam oddawała: a w dwójnasób dwojako oddajcie wedle uczynków jéj: w kubku, którym nalewała, nalewajcie jéj w dwójnasób. Jako się wiele wynosiła i w rozkoszach była, tyle jéj dajcie męki i żałości; (…)”. Jak należy rozumieć te słowa, szczególnie w aspekcie słów z Ewangelii wg św. Mateusza [5:44-45] „A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujące i potwarzające was, Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który czyni, że słońce jego wschodzi na dobre i złe, i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe.” ?

 10. Panie Pawle, Pan mnie dopytuje jakbym był częścią Kościoła nauczającego. Nie jestem. Dlatego mogę się z Panem jedynie podzielić tym, co sam sądzę.

  Myślę, że dobrą odpowiedzią na Pana pytanie będzie fragment Traktatu o św. Ludwika:

  „Tylko jeden raz położył Bóg nieprzyjaźń, ale nieprzyjaźń nieprzejednaną, która trwać będzie do końca świata i wzmagać się nieustannie: to nieprzyjaźń między Maryją, czcigodną Matką Bożą, a szatanem, między dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy a dziećmi i wspólnikami Lucyfera. Maryja, Najświętsza Matka Boża, jest największą nieprzyjaciółką, jaką Bóg przeciwstawił szatanowi. Już w raju ziemskim Bóg tchnął w Nią, choć wtedy istniała tylko w myśli Bożej, tyle nienawiści do tego przeklętego nieprzyjaciela Bożego, dał Jej tyle zręczności do ujawnienia złośliwości tego starodawnego węża, tyle siły do zwyciężenia, zdeptania i zmiażdżenia tego pysznego bezbożnika, że on nie tylko lęka się Jej więcej niż wszystkich aniołów i ludzi, ale poniekąd więcej niż samego Boga. Nie znaczy to, jakoby gniew, nienawiść i potęga u Boga nie były nieskończenie większe niż u Najświętszej Maryi Panny, gdyż doskonałości Maryi są przecież ograniczone. Raczej tłumaczy się to tym, że po pierwsze: szatan w swej pysze cierpi nieskończenie bardziej, iż zwycięża go i gromi nikła, pokorna służebnica Pańska, której pokora upokarza go bardziej niż potęga Boża; po drugie: Bóg dał Maryi tak wielką władzę nad szatanami, że – jak często sami zmuszeni byli wyznać ustami opętanych – więcej boją się jednego za jakąś duszą Jej westchnienia niż modlitw wszystkich świętych; więcej boją się jednej Jej groźby niż wszelkich innych mąk. (…)

  Bóg wprowadził nie tylko nieprzyjaźń, lecz nieprzyjaźnie, bo nie tylko pomiędzy Maryją i szatanem, ale i pomiędzy potomstwem Najświętszej Dziewicy a potomstwem szatana. Znaczy to, że Bóg wprowadził nieprzyjaźń, odrazę i skrytą nienawiść między prawdziwymi dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy a dziećmi i niewolnikami szatana. Nie kochają się oni wzajemnie i żadnej nie ma między nimi wewnętrznej łączności. Dzieci Beliala, niewolnicy szatana, miłośnicy świata – bo to na jedno wychodzi – prześladowali dotąd i w przyszłości bardziej niż kiedykolwiek prześladować będą wszystkich, co należą do Najświętszej Dziewicy, jak niegdyś Kain prześladował brata swego Abla, a Ezaw brata swego Jakuba. Wyobrażają oni odrzuconych i wybranych. Jednakże pokorna Maryja zawsze odnosić będzie nad pysznym szatanem zwycięstwa i tak świetne triumfy, że zetrze jego głowę, siedlisko pychy. Po wsze czasy Maryja odsłoni jego wężową złośliwość, odkryje piekielne jego zamysły, unicestwi jego diabelskie zamiary, a osłaniać będzie przed jego okrutnymi pazurami swe wierne sługi do końca wieków”.

  Click to access traktat_o_prawdziwym_nabozenstwie.pdf

 11. Dziękuje Panie Szymonie za wszystkie odpowiedzi na komentarze, są bardzo profesjonalne. Jeżeli pytanie jest trudne, męczące lub nie ma Pan chęci na nie odpowiadać to prosze na nie nie odpowiadać, zrozumiem. Prosze potraktować to jako wolny komentarz. Jeśli znajdzie sie ktoś, kto będzie na siłach i będzie miał chęć, to odpowie, jeśli nie to nie. Wszystko jest zrozumiałe, szczególnie w obecnej sytuacji. Prosze sie nie czuć zobligowanym. Ma Pan swoje życie i z pewnością dużo na głowie. Co do mojego komentarza odnośnie Apokalipsy św. Jana i Ewangelii wg św. Mateusza to może chodzi o pokazywanie i głoszenie Prawdy zawartej w Słowie Bożym i nauczaniu Kościoła Katolickiego ze zdwojoną siłą („w dwójnasób”), a obnażanie kłamstwa, obrzydliwości i nierządu Wielkiej Nierządnicy Babilońskiej („dwojako”, co ciekawe tego słowa, a co za tym idzie Bożego nakazu nie ma w przekładzie tysiąca błędów – tzw. „Biblii Tysiąclecia”) również ze zdwojoną siłą. Wtedy byłoby to do pogodzenia z Ewangelią wg św. Mateusza [5:44-45]. Pan Bóg w tym nakazie Apokalipsy mówi „ludu mój”, a więc jest on skierowany do członków Kościoła Katolickiego i tych, którzy należą do Duszy tegoż Kościoła.

 12. Dziękuje Panie Szymonie za wszystkie odpowiedzi na komentarze, są bardzo profesjonalne. Jeżeli pytanie jest trudne, męczące lub nie ma Pan chęci na nie odpowiadać to prosze na nie nie odpowiadać, zrozumiem. Prosze potraktować to jako wolny komentarz. Jeśli znajdzie sie ktoś, kto będzie na siłach i będzie miał chęć, to odpowie, jeśli nie to nie. Wszystko jest zrozumiałe, szczególnie w obecnej sytuacji. Prosze sie nie czuć zobligowanym. Ma Pan swoje życie i z pewnością dużo na głowie. Co do mojego komentarza odnośnie Apokalipsy św. Jana i Ewangelii wg św. Mateusza to może chodzi o pokazywanie i głoszenie Prawdy zawartej w Słowie Bożym i nauczaniu Kościoła Katolickiego ze zdwojoną siłą („w dwójnasób”), a obnażanie kłamstwa, brzydliwości i wszeteczeństwa Wielkiej Wszetecznicy Babilońskiej („dwojako”, co ciekawe tego słowa, a co za tym idzie Bożego nakazu nie ma w przekładzie tysiąca błędów – tzw. „Biblii Tysiąclecia”) również ze zdwojoną siłą. Wtedy byłoby to do pogodzenia z Ewangelią wg św. Mateusza [5:44-45]. Pan Bóg w tym nakazie Apokalipsy mówi „ludu mój”, a więc jest on skierowany do członków Kościoła Katolickiego i tych, którzy należą do Duszy tegoż Kościoła.

 13. Panie Pawle, jeśli chodzi o naukę Kościoła o czasach ostatecznych to polecam:
  http://www.ultramontes.pl/pouget_o_koncu_swiata.htm
  http://www.ultramontes.pl/Postylla_63.htm
  http://www.ultramontes.pl/skarga_kazania_xxiv_po_sw.htm
  http://www.ultramontes.pl/jan_damascenski_wyklad_antychryst.htm
  http://www.ultramontes.pl/idolum_pl.htm

  „Pan Bóg w tym nakazie Apokalipsy mówi „ludu mój”, a więc jest on skierowany do członków Kościoła Katolickiego i tych, którzy należą do Duszy tegoż Kościoła”.

  Raczej chodzi tu o Duszę Kościoła, ponieważ ktoś, kto jest członkiem Kościoła katolickiego nie może być równocześnie w Nierządnicy Babilońskiej, tj. sekcie novus ordo.

 14. Rzeczywiście ma Pan słuszność – chodzi o Dusze Kościoła. Dziękuje za linki. Mój drugi z dwóch powyższych komentarzy miał być poprawką ze względu na słownictwo. Ciężko sie jest przestawić na Biblie Jakóba Wujka ze względu na staropolskie słownictwo, którego znaczenia trzeba szukać, ale napewno tak jest na początku, który przeważnie bywa trudniejszy. Można usunąć ten z Nierządnicą, a zostawić z Wszetecznicą.

 15. Czy to prawidłowe rozumowanie ? – „prezydent” to wymysł czysto żydomasoński. Demokracja i prezydentura to bluźnierstwo wobec Boga bo to On namaszcza władców – królów i ich gładzi. Królem królów jest Pan Jezus Chrystus. W demokracji i prezydenturze to człowiek stawia sie w miejsce Boga i to on wybiera swojego władce. Wydaje mi sie, że Monarchia Absolutna (z ojca na syna) jest systemem władzy zgodnym z prawem Bożym. Już system elekcyjny(monarchia) wydaje mi sie, że nie jest zgodny. Oczywiście chodzi o np. polskiego króla (zweryfikowanego, nie Żyda, bez powiązań żydomasońskich). W obecnych czasach nie wiem czy dałoby sie takiego króla ustanowić, czy dałoby sie go zweryfikować, czy Żydzi by go nie kupili jak naszego ostatniego, czy nie dałby sie zastraszyć.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s