Prawdziwy papież Kościoła katolickiego

Reklamy

3 uwagi do wpisu “Prawdziwy papież Kościoła katolickiego

 1. Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus!

  I.
  Audycje dziesięciominutowe są nie do przyjęcia dla prawdziwych rzymskich katolików integralnych!!!
  – 5-10 minut powinno być tytułem wstępu;
  – 20-30 minut powinno być rozwinięciem tematu;
  – 5-10 minut powinno być zakończeniem-konkluzją.
  Jeżeli ktokolwiek nie ma cierpliwości, by wysłuchać w pokorze, spokoju, a przede wszystkim z Wiarą Świętą audycji rzymskiego katolika integralnego, to nie zasługuje jeszcze na miano katolika, sługi i ucznia Chrystusa Pana. Skromność, pokora, cichość, łagodność, cierpliwość… to między innymi cechy, których nabywa się dzięki Łasce Bożej poprzez modlitwę, pokutę, ból i cierpienie, i to one odróżniają rzymskiego katolika integralnego od fałszywych i obłudnych katolików oraz judeo-pseudochrześcijan.
  Słowo Boga Jezusa Chrystusa, czyli Jego Naukę oraz Prawo, należy głosić i nalegać w porę, nie w porę; przekonywać, prosić, karcić z wszelką cierpliwością i nauką (2 Tym 4, 2) niezależnie od tego, czy komukolwiek to się podoba czy też nie podoba, albowiem chodzi tutaj o sprawę nie cierpiącą zwłoki, którą jest życie wieczne w Niebie, albo życie wieczne w Piekle!
  Słudzy, uczniowie, apostołowie, żołnierze i przyjaciele Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa są zobowiązani nakazem Boga głosić PRAWDĘ BOŻĄ oraz przestrzegać i bronić WIARY ŚWIĘTEJ OBIECANEJ zawsze i wszędzie…

  Rozumiemy, my rzymscy katolicy integralni, czyli słudzy, uczniowie, apostołowie i żołnierze Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa, KTÓRZY W CAŁEJ PEŁNI PRZYJMUJĄ INTEGRALNIE CAŁĄ ŚWIĘTĄ, NIEOMYLNĄ I NIEZMIENNĄ NAUKĘ ORAZ PRAWO CHRYSTUSOWE BEZ JAKICHKOLWIEK, CHOĆBY NAJMNIEJSZYCH ZMIAN, CZYLI TAK JAK PAN JEZUS CHRYSTUS PRZYKAZAŁ W PIŚMIE ŚWIĘTYM: „Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, JEDNA JOTA ALBO JEDNA KRESKA NIE ODMIENI SIĘ W ZAKONIE [Świętym Kościele Chrystusowym], aż się wszystko stanie. Kto by więc rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał [wyklęci z Kościoła Chrystusowego heretycy i schizmatycy, czyli między innymi posoborowi moderniści watykańscy!, indultowcy!, lefebvryści!, sedewakantyści!…], będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim; a kto by wypełnił i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Albowiem powiadam wam że jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej, niż doktorów zakonnych i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.” (Mt 5, 18-20), że Szymon Klucznik w audycji z dnia 14.03.2016. pt.: „Jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół Chrystusowy (1)” STWIERDZAJĄC, IŻ „NIE WIE, GDZIE OBECNIE NA ZIEMI JEST KOŚCIÓŁ KATOLICKI” miał na myśli to, że w żadnej ze znanych nam ‘’wspólnot, stowarzyszeń, grup…’’ mieniących się ‘’chrześcijańskimi czy też katolickimi’’ nie widzi Urzędu Nauczycielskiego oraz Urzędu Kapłańskiego Świętego Kościoła Katolickiego i Apostolskiego, który, aby Nim był MUSI posiadać WSZYSTKIE bardzo istotne i charakterystyczne dla Świętego Kościoła Chrystusowego odróżniające Go od fałszywych ‘’kościołów’’ utworzonych przez ludzi przy pomocy diabła ZNAMIONA-CECHY, którymi są: ŚWIĘTOŚĆ, JEDNOŚĆ, KATOLICKOŚĆ (POWSZECHNOŚĆ), APOSTOLSKOŚĆ, których absolutnie, bez wątpienia nie posiada posoborowa, heretycka, schizmatycka i bluźniercza rzymska sekta z siedzibą w Watykanie z dużym powodzeniem – a doskonale widzimy co mówią i jak mówią zindoktrynowani modernizmem zaślepieni judeo-pseudochrześcijanie!?!?!?!?! – symulująca Kościół Katolicki oraz należące do tej ohydnej Synagogi Szatana: sekty indultowców! i sekta lefebvrystów!, a ponadto również nie posiadająca tych wszystkich znamion, po których prawdziwi rzymscy katolicy mogliby rozpoznać Niepokalany Kościół Święty Chrystusa Pana, sekta sedewakantystów!
  W nawiązaniu do powyższego sądzę, iż tę bardzo ważną kwestię WIDZIALNOŚCI Kościoła Chrystusowego, która jest bezcenna dla zbawienia dusz ludzkich, każdy prawdziwy rzymski katolik integralny oświecony Świętą Wiarą Obiecaną przez Boga Ojca doskonale rozumie.
  Niemniej jednak należy zdawać sobie sprawę z tego, że prawdziwych rzymskich katolików integralnych w tej straszliwie zażydzonej Polsce, w której „żydy i chamy” dokonali ogromnego przewrotu, rewolucji, kłamstwa i oszustwa w kwestii Kościoła i Wiary!, na dzień dzisiejszy można policzyć na palcach jednej, dwóch, może trzech dłoni!
  Miejmy świętą nadzieję, że dzięki Bogu Ojcu po właściwej i rzetelnej analizie i rozważeniu PRAWDZIWEJ, NIESKAZITELNEJ Świętej Nauki Chrystusowej i DOSKONAŁEGO Świętego Prawa Bożego, którymi Szymon Klucznik, jako sługa, uczeń, apostoł i żołnierz pragnie podzielić się z bliźnimi na swoim blogu: https://katolikintegralny.wordpress.com/ – do Jedynego Źródła zbawienia powróci co najmniej jeszcze tyle zagubionych, oszukanych i zwiedzionych dusz, że będzie można policzyć je dodatkowo jeszcze na palcach obu dłoni i stóp Szymona Klucznika.
  W związku z powyższym należy słusznie przypuszczać, że tych wszystkich artykułów, publikacji i audycji katolika integralnego będą słuchać – niestety bez zrozumienia i prawdziwej Obiecanej Wiary Świętej, która jest Darem Boga, Jezusa Chrystusa, który „jeśli zechce, to objawi sprawiedliwemu” (por. Mt 11, 27-29) – judeo-pseudochrześcijanie z wielu sekt małpujących Kościół Katolicki, a mianowicie żyjący poza Świętym Kościołem Chrystusowym moderniści watykańscy, moderniści tzw. „tradycji katolickiej” (pseudokatolickiej): indultowcy i lefebvryści, którzy są zaślepionymi pychą zadeklarowanymi członkami tej przerażającej, odrażającej, heretyckiej, schizmatyckiej, bluźnierczej, zbrodniczej i DUSZOBÓJCZEJ Synagogi Szatana!!!, permanentnie – począwszy od 28 października 1958 roku, kiedy to iluminaci, żydomasoni wespół z diabłem dokonali przewrotu w Watykanie i ustanowili ‘’papieżem’’ tzw. Jana XXXIII, który zgodnie z prawdziwym, nieskazitelnym Prawem oraz Nauką Kościoła Chrystusowego był pierwszym antypapieżem z siedmiu apokaliptycznych prekursorów Antychrysta – siedmiu głów Bestii następujących po sobie!!! (Ap 17, 1-18) – będący w jedności i łączności z antypapieżami, prekursorami Antychrysta tejże plugawej, lucyferiańskiej, żydomasońskiej, DUSZOBÓJCZEJ i apokaliptycznej Wielkiej Nierządnicy Babilońskiej!!!!! Nie zapomnijmy także o zawsze wiedzącej lepiej tzw. ‘’biblijnej garstce świętych’’ sedewakantystów, którzy własnym sądem są potępieni!, i sami, na własne życzenie, postawili się poza Mistycznym Ciałem Chrystusa Pana!, którzy niestety również są jawnymi schizmatykami i heretykami, albowiem ich fałszywe ‘’nauczanie’’ między innymi o pustym tronie (sede vacante) na Stolicy Piotrowej oznacza, o zgrozo!, o trwogo!, że Niezniszczalny, Niepokalany Święty Kościół Chrystusowy założony przez naszego Jedynego Mistrza, Nauczyciela i Arcykapłana już nie istnieje!, ponieważ bramy piekielne przemogły Go!, i został zniszczony oraz zwyciężony przez Lucyfera i jego cuchnących jadem trupim pomocników na ziemi!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
  Każdy prawdziwy wierny, bezgranicznie oddany Bogu Jedynemu w Trójcy Przenajświętszej rzymski katolik integralny, czyli sługa, uczeń, apostoł, żołnierz i przyjaciel Boży: „Wy jesteście przyjaciółmi Moimi, jeśli czynić będziecie, co Ja wam przykazuję” (J 15, 13-14); (Ps 18, 8-12) jest zobowiązany przez Boga, Jego Nieskazitelną Świętą Naukę i Święte Prawo Boskie wiedzieć i wierzyć w to, że NIEOMYLNY, NIEZMIENNY, NIENARUSZALNY, NIEZNISZCZALNY, NIEPOKALANY Święty Kościół Chrystusowy, czyli Święty Kościół Katolicki i Apostolski BYŁ, JEST I BĘDZIE ZAWSZE WIDZIALNY aż do końca istnienia tego upadłego świata ziemskiego, który pod mrocznym i diabolicznym przywództwem ojca kłamstwa, księcia śmierci i ciemności Lucyfera (J 12, 31) „cały w złym jest pogrążony” (1 J 5, 19), i nie ma on prawa twierdzić mówiąc fałsz, że Świętego Kościoła Chrystusowego nie widzi (!?!?!)
  Święta Nauka Niepokalanego Kościoła Chrystusowego w kwestii WIDZIALNOŚCI Kościoła Świętego jest NIEZMIENNA I NIEOMYLNA i każdy katolik, który pragnie zbawienia swojej duszy MUSI ją znać na podstawie między innymi Apologetyki czyli dogmatyki fundamentalnej, Ks. Dr. M. Sieniatyckiego, (s. 305) oraz Dogmatyki katolickiej, część ogólna, Ks. Jacek Tylka.
  PRAWDA KATOLICKA ZAWARTA W APOLOGETYCE I DOGMATYCE KATOLICKIEJ OSTRO ORAZ RADYKALNIE GROMI WSZYSTKICH WATYKAŃSKICH MODERNISTYCZNYCH JUDEO-PSEUDOCHRZEŚCIJAN ORAZ PSEUDOTRADYCJONALISTÓW Z WSTRĘTNYCH BOGU OJCU KRYPTOŻYDOMASOŃSKICH SEKT INDULTOWCÓW, LEFEBVRYSTÓW I SEDEWAKANTYSTÓW MIENIĄCYCH SIĘ KATOLIKAMI!!!!!
  Przytoczmy ponadto dwie inne niepodważalne Święte Nauki pochodzące z łona Niepokalanego Kościoła Chrystusowego:
  „GDYBY ŻYŁ TYLKO JEDEN CZŁOWIEK, KTÓRY NAPRAWDĘ BYŁBY PRAWDZIWYM KATOLIKIEM, TO WŁAŚNIE W NIM ZNAJDOWŁBY SIĘ ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY.” (Błogosławiona i święta w Niebie dziewica i stygmatyczka Boża s. Anna Katarzyna Emmerich).
  „MOGĄ ZAJĄĆ NASZE KOŚCIOŁY, ALE POZOSTAJĄ POZA PRAWDZIWĄ WIARĄ. DZISIAJ JESTEŚMY POZA MIEJSCAMI NASZEJ WIARY, ALE WIARA MIESZKA W NAS. ROZWAŻMY: CO JEST WAŻNIEJSZE, MIEJSCE CZY WIARA? WIARA OCZYWIŚCIE! KTO STRACI A KTO ZYSKA W TEJ WALCE? TEN, KTO POSIADA NIERUCHOMOŚCI CZY TEN KTO POSIADA WIARĘ? NAWET JEŚLI KATOLICY, KTÓRZY POZOSTALI WIERNI TRADYCJI SĄ OGRANICZENI DO GARSTKI OSÓB, SĄ TO CI, KTÓRZY SĄ PRAWDZIWYM KOŚCIOŁEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA.” (Św. Atanazy Wielki).
  Chciałbym także poruszyć sprawę dotyczącą pewnych niepoważnych, światowych słów użytych, być może przez roztargnienie, bądź napięcie wywołane stresem przez katolika integralnego w jego audycjach wideo, a mianowicie:
  1.) fajnie,
  2.) ok.
  Według mojego rozeznania sługa, uczeń, apostoł i żołnierz Chrystusa Pana nie może używać tak światowo, niepoważnie i zarazem głupio brzmiących słów w tak istotnych audycjach dotyczących Wiary Świętej i Kościoła Chrystusowego.
  Słowo ‘’fajnie’’ można zastąpić np. słowem dobrze, cudownie, cenne, godne uwagi itp., natomiast słowo ‘’ok’’ należy zupełnie wyeliminować!
  Sądzę, iż jest to dość ważna kwestia, albowiem modernistyczny, judeo-pseudochrześcijański wróg i zdrajca Pana Jezusa Chrystusa tylko czeka z niecierpliwością na dogodną sytuację, aby wyszydzić, ośmieszyć i poniżyć ŚWIĘTĄ PRAWDĘ BOŻĄ, bądź sługę Chrystusa Pana, który stara się dotrzeć z PRAWDĄ KATOLICKĄ do zagubionych, oszukanych i zwiedzionych na manowce fałszywej, niekatolickiej i zmodernizowanej wiary chrześcijan i katolików.
  W związku z powyższym uważam, że należałoby audycje, które zawierają te wyrażenia nagrać ponownie, aby uniknąć pewnych nieprzyjemności…
  Byłem w mojej niechlubnej grzesznej przeszłości, o hańbo!, oszukanym, zagubionym i zwiedzionym przez żydów, masonów i zdrajców Kościoła Świętego poszukującym PRAWDY i ŹRÓDŁA zbawienia modernistą, zagubionym lefebvystą, zwiedzionym sedewakantystą i poznałem wiele złych rzeczy, które tam się dzieją!!! Nie zdawałem sobie wówczas sprawy z tego jak daleko posunęła się ohyda spustoszenia, rozkładu, zgnilizny i plugastwa uczyniona przez wrogów i zdrajców Pana Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanego Kościoła Świętego, którzy w aż tak wyrafinowany sposób, zręcznie, chytrze i podstępnie symulują do dnia dzisiejszego w utworzonej przez nich hybrydzie pseudokościelnej – Neokościele-Antykościele!, księży katolickich!, perfidnie oraz bezczelnie nazywając swoją przeklętą Synagogę Szatana!, Kościołem Chrystusowym!?!?!?!?!?!
  Przerażająca większość w tych wstrętnych Bogu Ojcu wspomnianych wyżej heretyckich, schizmatyckich, świętokradczych, bałwochwalczych i bluźnierczych sektach to zindoktrynowane, ich tzw. zmodernizowaną ‘’LINIĄ NAUKI’’!!!, zagubione owieczki szukające prawdy, lud bezrozumny (Ps 73, 18), konie i muły nierozumne (Ps 31, 9), a także tzw. pożyteczni idioci oraz głupcy, których jak doskonale wiemy „jest poczet nieprzeliczony” (Ekle [Koh] 1, 15), z których zdecydowana większość prawie nic nie czyta i nic nie rozważa!, a przede wszystkim w ogóle nie studiują oni Boskich Nauk!, co notabene w oczach Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego jest wstrętne i przerażające zarazem, albowiem prowadzi duszę na manowce utraty Wiary Świętej – w pierwszej fazie do zaślepienia, a następnie, jeśli nie zechcą nawrócić się do Przenajświętszego Serca Jezusowego, Jego Świętej Wiary Obiecanej, Jego Niepokalanego Kościoła Świętego Chrystusowego, DO POTĘPIENIA!!!!!
  „Przyjaciele moi niektórzy są jak uczeni o trzech cechach: po pierwsze, mają wnikliwą inteligencję ponad to co naturalne jest dla mózgu; po drugie, mają mądrość bez pomocy ludzkiej, PONIEWAŻ JA SAM UCZĘ ICH WEWNĘTRZNIE; po trzecie, pełni są słodyczy i miłości Bożej, którymi zwyciężają czarta. Ale dzisiaj ludzie inaczej studiami się zajmują. Po pierwsze, szukają wiedzy dla chluby, żeby zwano ich dobrymi uczniami. Po drugie, szukają wiedzy, żeby mieć i osiągać bogactwa. Po trzecie, szukają wiedzy, aby honorów i przywilejów dostąpić. Zgodnie z tym, gdy wstępują do szkoły, JA ICH OPUSZCZAM, bo studiują dla pychy podczas, gdy ja uczyłem ich pokory; wstępują ze chciwości, gdy Ja nie miałem gdzie bym głowę mógł skłonić; wstępują, by zyskać przywileje, zazdrośni, że inni wyższe miejsca zajmują od nich, a Ja byłem skazany przez Piłata i wyśmiany przez Heroda. DLATEGO JA ICH OPUSZCZAM, BO NIE STUDIUJĄ NAUK MOICH. (Proroctwa i Objawienia św. Brygidy Szwedzkiej, Księga 1, rozdz. 33).
  Ich heretyccy mentorzy, przebrani w odzienie owcze, a w istocie wilki drapieżne!, są przyczyną, że nie chce im się samodzielnie używać swojego rozumu do czego człowiek jest przez Boga zobowiązany! Nie czują się w obowiązku, z powodu lenistwa!, czytać i rozważać Nieskazitelnych Świętych Nauk i Doskonałego Świętego Prawa Bożego!!!
  Jedni w tych sekciarskich „grobach pobielanych” skupiają się wyłącznie na heretyckich i schizmatyckich ‘’naukach’’ swoich umiłowanych i uwielbianych wręcz bałwochwalczo kapłanów bez niegodnych – świętokradzkich!!!, a często bez ważnych, bo zmodernizowanych w soborowej Synagodze Szatana!, święceń kapłańskich!!!, którzy nie mają pojęcia (?!?), co to jest ŚWIĘTA WIARA OBIECANA, NIEOMYLNY, NIEZMIENNY, NIEZNISZCZALNY, WIDZIALNY, NIEPOKALANY ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY, PRZYSIĘGA ANTYMODERNISTYCZNA, EPIKEIA, JURYSDYKCJA (…), natomiast inni, otrzymując ‘’dobre’’ rady od swoich umiłowanych kapłanów skażonych schizmą i herezjami!, by nie korzystać z internetu i nie czytać rzeczy, które mogłyby im otworzyć oczy z przerażenia!, że są na złej drodze do zbawienia czytają wyłącznie ‘’ZAWSZE (NIE)WIERNI’’ i nic poza tym, bo im nie wolno!?!?!?!
  Przekonajmy się czym grozi życie w zaślepieniu i taki wypaczony stosunek do Wiary Świętej oraz Niepokalanego Kościoła Świętego Chrystusowego:
  „A GŁUPI SĄ WSZYSCY LUDZIE, W KTÓRYCH NIE MA ZNAJOMOŚCI BOGA i z tych dóbr, które widzą, nie mogli poznać Tego, który Jest, ani z rozważania dzieł nie rozpoznali Twórcy…” (Mądr 13, 1-9).
  „Oto Oblubienico Moja widzisz, jakimi są. Ja ich stworzyłem i jednym słowem mógłbym ich zgładzić. Jakże się hardo stawiają przeciwko Mnie. Lecz teraz dla uniżonej prośby Matki Mojej i wszystkich Świętych jeszcze jestem tak Miłosierny i Cierpliwy, że słowa Moje chcę im posłać, które z ust moich wyszły i dać im Miłosierdzie Moje, jeśli będą chcieli przyjąć, skłonię się ku nim i dam się ubłagać. A JEŚLI INACZEJ, TO DOZNAJĄ MOJEJ SPRAWIEDLIWOŚCI TAK, ŻE JAK ZŁODZIEJE JAWNIE PRZED PUBLIKĄ ANIOŁÓW I LUDZI BĘDĄ ZAWSTYDZENI I PRZEZ WSZYSTKICH ROZSĄDZENI. BOWIEM JAK LUDZIE ZAWIESZENI NA SZUBIENICY BYWAJĄ POŻARCI PRZEZ KRUKI, TAK I ONI PRZEZ CZARTÓW BĘDĄ POŻERANI, A NIE BĘDĄ POŻARCI. JAK TEŻ I OWI, KTÓRZY W JARZMIE DREWNIANYM BYWAJĄ TRAPIENI I TAM ŻADNEGO ODPOCZYNKU NIE ZNAJDUJĄ, TAK CI BĘDĄ MIELI ZEWSZĄD BOLEŚĆ I GORZKOŚĆ. RZEKA NAJBARDZIEJ GOREJĄCA PŁYNĄĆ BĘDZIE IM DO UST, A NIE BĘDĄ NAPEŁNIONE WNĘTRZNOŚCI ICH, ALE NA MĘKĘ I KARANIE WIECZNE CO DZIEŃ BĘDĄ ODNOWIONE. Lecz Wybrani i Przyjaciele Moi będą zbawieni i słowami, które pochodzą z ust Moich ucieszą się I SPRAWIEDLIWOŚĆ MOJĄ Z MIŁOSIERDZIEM ZOBACZĄ. Przyodzieję ich orężem Miłości Mojej i tak ich umocnię, że przeciwnicy Wiary odpadną jak błoto i na wieki będą zawstydzeni, GDY UCZUJĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ MOJĄ DLATEGO, ŻE ŹLE ZAŻYWALI CIERPLIWOŚCI MOJEJ.” (Proroctwa i Objawienia św. Brygidy Szwedzkiej, Księga 1, rozdz. 5).
  „Do drugiego zaś, to jest do świeckiego stanu rzekł Pan: Dla pożytku twego wszystko stworzyłem. Ty zezwoliłeś na Mnie, a Ja na ciebie. Dałeś mi wiarę twoją, obiecałeś Mi służyć pod przysięgą, a teraz odstąpiłeś ode Mnie, postępując jak człowiek nie znający Boga swego. Słowa Moje masz za kłamstwo, a sprawy Moje masz za marność. O Woli Mojej i Przykazaniach Moich powiadasz, że są bardzo ciężkie. Ty stałeś się gwałcicielem WIARY OBIECANEJ. Ty złamałeś przysięgę twoją i opuściłeś Imię Moje. TY ODŁĄCZYŁEŚ SIĘ Z LICZBY ŚWIĘTYCH MOICH, A DOŁĄCZYŁEŚ DO LICZBY SZATANÓW I ICH STAŁEŚ SIĘ TOWARZYSZEM. Tobie się wydaje, że nikt nie jest godzien czci, tylko ty sam. Wszystkie rzeczy, które Moje są, które czynić powinieneś, są dla ciebie trudne, a te które się tobie podobają, są łatwe. Słusznie uskarżam się na ciebie, boś złamał wiarę twoją, którą na chrzcie obiecałeś Mi. Ponadto, za Miłość Moją, którą tak słowem, jak i uczynkiem pokazałem tobie, śmiesz Mnie zwać kłamcą. Za Mękę srogą, nazywasz Mnie głupcem.” (Proroctwa i Objawienia św. Brygidy Szwedzkiej, Księga 1, rozdz. 41).
  „Do drugiego stanu [świeckich] mówię, ŻE SKORO NIE CHCESZ MI DOCHOWAĆ WIARY OBIECANEJ I NIE CHCESZ MIEĆ MIŁOŚCI KU MNIE [WYKLĘCI Z KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO HERETYCY I SCHIZMATYCY, CZYLI POSOBOROWI MODERNIŚCI WATYKAŃSCY!, INDULTOWCY!, LEFEBVRYŚCI!, SEDEWAKANTYŚCI!…, KTÓRZY NIE ZECHCĄ NAWRÓCIĆ SIĘ DO PRAWDZIWEJ OBIECANEJ WIARY ŚWIĘTEJ CHRYSTUSOWEJ]; POŚLĘ DO CIEBIE ZWIERZĘ, KTÓRE Z POTOKU BARDZO BYSTREGO WYJDZIE I POŁKNIE CIĘ. JAK RZEKA ZAWSZE W DÓŁ SPADA, TAK OWO ZWIERZĘ ZAPROWADZI CIĘ NA NIŻSZE MIEJSCA PIEKIELNE. JAK BOWIEM RZECZĄ JEST NIEPRAWDOPODOBNĄ TOBIE PRZECIWKO RZECE BYSTREJ PŁYNĄĆ, TAK BĘDZIE TOBIE RZECZĄ NIEMOŻLIWĄ Z PIEKŁA KIEDYKOLWIEK WYJŚĆ.” (Proroctwa i Objawienia św. Brygidy Szwedzkiej, Księga 1, rozdz. 41).
  „O drugim stanie [świeckim] taka sprawiedliwość, IŻ KTÓRY ODSTĄPIŁ OD WIARY TWOJEJ, NIECH DO PIEKŁA GŁOWĄ W DÓŁ LECI, A NOGAMI KU GÓRZE, BO TOBĄ POGARDZIŁ, KTÓRYŚ MIAŁ BYĆ JEGO GŁOWĄ, A SAMEGO SIEBIE KOCHAŁ.”
  (Proroctwa i Objawienia św. Brygidy Szwedzkiej, Księga 1, rozdz. 41).
  „TERAZ DOPIERO USKARŻAM SIĘ NA CIEBIE GŁOWO KOŚCIOŁA [TEN, KTÓRY ZDRADZIŁ I STAŁ SIĘ ANTYPAPIEŻEM!, PREKURSOREM ANTYCHRYSTA! GŁOWĄ BESTII!] MEGO, KTÓRY TRZYMASZ MIEJSCE MOJE, KTÓRE PIOTROWI I NASTĘPCY JEGO PODDAŁEM, ŻEBY NIM WŁADALI TROJAKIM ZWIERZCHNICTWEM I GODNOŚCIĄ. NAPRZÓD, ABY MIELI MOC WIĄZANIA DUSZ I UWALNIANIA OD GRZECHÓW. PO DRUGIE, ABY OTWIERALI NIEBO POKUTUJĄCYM. PO TRZECIE, ABY ZAMYKALI NIEBO WYKLĘTYM I NIEPOKUTUJĄCYM. ALE TY, KTÓRY POWINIENEŚ UWALNIAĆ DUSZE OD GRZECHÓW I DO MNIE PROWADZIĆ, TY PRAWDZIWIE JESTEŚ DUSZ ZABÓJCĄ. JA BOWIEM USTANOWIŁEM PIOTRA PASTERZEM, STRÓŻEM OWIEC MOICH, TY ZAŚ JESTEŚ ICH ROZPROSZYCIELEM I DRAPIEŻCĄ ICH. TY JESTEŚ GORSZY OD LUCYPERA. ON TYLKO PRZECIWKO MNIE MIAŁ NIENAWIŚĆ, NIKOGO NIE PRAGNĄŁ ZABIĆ, TYLKO MNIE, ABY ZAMIAST MNIE PANOWAĆ. TY ZAŚ TYM GORSZY JESTEŚ, BO NIE TYLKO ZABIJASZ MNIE, ODRZUCAJĄC MNIE OD SIEBIE PRZEZ ZŁE UCZYNKI TWOJE, ALE DUSZĘ ZABIJASZ PRZEZ ZŁY PRZYKŁAD TWÓJ.”
  „JA ODKUPIŁEM DUSZE KRWIĄ MOJĄ, ZLECIŁEM JE TOBIE, JAKO WIERNEMU PRZYJACIELOWI. TY ZAŚ ODDAJESZ JE POWTÓRNIE NIEPRZYJACIELOWI, OD KTÓREGO JE WYKUPIŁEM. TY JESTEŚ NIESPRAWIEDLIWSZY OD PIŁATA, KTÓRY NIKOGO NIE OSĄDZIŁ NA ŚMIERĆ TAK NIESPRAWIEDLIWIE JAK MNIE. TY ZAŚ NIE TYLKO MNIE SĄDZISZ JAKO PANA, KTÓRY POZBAWIONY JEST JAKIEJKOLWIEK WŁADZY, ALE JAK KOGOŚ, KTO NICZEGO DOBREGO NIE JEST GODNYM, TY TAKŻE DUSZE NIEWINNE POTĘPIASZ. TY NAD JUDASZA SROŻSZY, KTÓRY MNIE SAMEGO TYLKO SPRZEDAŁ. TY NIE TYLKO MNIE SPRZEDAJESZ, ALE DUSZE WYBRANYCH MOICH, DLA MARNEGO ZYSKU TWEGO I PRÓŻNEJ CHWAŁY. TY JESTEŚ GORSZY OD ŻYDÓW. ONI TYLKO UKRZYŻOWALI CIAŁO MOJE, TY ZAŚ KRZYŻUJESZ I POTRĄCASZ WYBRANYCH MOICH, KTÓRYM ZŁOŚĆ TWOJA I PRZESTĘPSTWO JEST CIĘŻSZA NIŻ WSZELKI MIECZ. TAK WIĘC JAKO, ŻE TY JESTEŚ PODOBNY LUCYPEROWI, NIE SPRAWIEDLIWSZY OD PIŁATA, NIE LEPSZY OD JUDASZA, GORSZY OD ŻYDÓW, DLATEGO SŁUSZNIE USKARŻAM SIĘ NA CIEBIE.”
  „Potem dodając, Pan przemówił do świętego Piotra: TY JESTEŚ FUNDAMENTEM WIARY KOŚCIOŁA MEGO. Opowiedz w obliczu zastępu mego sprawiedliwość o tych pięciu Mężach. Odpowiedział Piotr święty: Cześć i chwała Panie Tobie niech będzie na wieki. Za Miłość Twoją, bądź błogosławiony od wszelkiej Twej rzeczy Niebiańskiej, bo pozwalasz nam wszystko w Tobie widzieć i wiedzieć, co się stało, albo ma się stać w Tobie. Albowiem wszystko widzimy i wiemy. TAKA WTEDY JEST PRAWDZIWA SPRAWIEDLIWOŚĆ, ABY PIERWSZY, KTÓRY SIEDZI NA STOLICY TWOJEJ, A UCZYNKI MA LUCYPERA, UTRACIŁ STOLICĘ, NA KTÓREJ ŚMIAŁ SIEDZIEĆ Z POHAŃBIENIEM, NIECH KARANIA LUCYPEROWEGO BĘDZIE UCZESTNIKIEM.” Proroctwa i Objawienia św. Brygidy Szwedzkiej, Księga 1, rozdz. 41).
  Rozważmy ponadto NIEOMYLNE I NIEZMIENNE Słowa Pana Jezusa Chrystusa zawarte w Ewangelii św. Łukasza w rozdziale 18 w wersie 8: „Powiadam wam, że rychło im sprawiedliwość [Bóg] uczyni. Wszelako Syn Człowieczy gdy przyjdzie, sądzisz, że znajdzie Wiarę [Świętą Wiarę Obiecaną] na ziemi?” (Łk 18, 8).
  Zastanówmy się przez chwilę nad bardzo istotną kwestią dotyczącą czasów apokaliptycznych i zbawienia dusz ludzkich. Weźmy pod uwagę fakt, że jeśli odbywają się w każdym zakątku tego upadłego świata tzw. ‘’msze święte’’ odprawiane przez posoborowych judeo-pseudochrześcijan!, a więc modernistów watykańskich! oraz modernistów tzw. ‘’tradycji katolickiej’’!, czyli indultowców!, lefebvrystów!, sedewakantystów!…, to czy ten świat nie powinien znajdować się w rozkwicie Wiary Katolickiej?, bezpieczny?, bez wojen?, bez ludobójczych gwałtów i mordów na chrześcijanach oraz innych gojach?!? Czy nie powinniśmy czuć się bezpiecznie i w pełni pokoju jak zapewniają nas kolejni antypapieże posoborowej Synagogi Szatana począwszy od Jana XXIII oraz judeosatanistyczni przywódcy wszystkich apostatycznych państw tego upadłego, całego, jak naucza Bóg w Piśmie Świętym, pogrążonego w złym świata?!?!?
  A jednak widzimy, że nie możemy czuć się bezpiecznie widząc żydowskich, despotycznych szaleńców, którzy objęli podstępem i chytrością rządy we wszystkich liczących się państwach dążących po trupach do Żydowskiego Nowego Porządku Świata JNWO!!!!! Przypatrzmy się uważnie wokoło, cóż za straszna kara dzieje się na naszych oczach w tych apokaliptycznych czasach, w których właśnie żyjemy!?!?!
  Czyżby NIEOMYLNY I NIEZMIENNY Bóg Jezus Chrystus mógł się pomylić??? Nie, absolutnie nie!, tylko głupiec odważyłby się w ten sposób pomyśleć!!! Rozpowszechnianie takiej bluźnierczej opinii, do czego notabene wielu modernistów jest skorych (!!!!!!!), byłoby głupotą, szaleństwem, obłędem i diaboliczną aberracją!!!!!
  Jeżeli Nieomylne Słowo Wcielone, Jezus Chrystus przekazuje mieszkańcom ziemi PRAWDĘ o zaniku Obiecanej Wiary Świętej gdy przyjdzie po raz drugi na świat, to czy można fałszywie i naiwnie sądzić, że Sprawiedliwość Swą uczyni w stosunku do wszystkich grzeszników i śmiertelników z wyłączeniem wcale niemałej gromadki zajadłych, uporczywych, notorycznych, pysznych i egoistycznych heretyków i schizmatyków mieniących się chrześcijanami i katolikami?!? Czy zaślepieni przez diabła głupotą i pychą – nie wspominając odrażających modernistów sekty watykańskiej, którzy utworzyli sobie nowy posoborowy, bluźnierczy miły ‘’kościółek’’ dla miłych, kompromisowych i tolerancyjnych ludzi!, będący czarnym, zdradzieckim, zbrodniczym, DUSZOBÓJCZYM Antykościołem!, ohydną lucyferiańską i przerażającą Synagogą Szatana!, plugawą i apokaliptyczną Wielką Nierządnicą Babilońską! – indultowcy i lefebvryści będący w komunii z tą pseudokościelną ohydą spustoszenia, rozkładu, zgnilizny, infamii…, a także nie mniej ohydni heretycy i schizmatycy sedewakantyści sądzą, iż Sędzia Sprawiedliwy i Miłosierny jednak pomimo Swej Boskiej NIEOMYLNOŚCI znajdzie Wiarę Świętą w heretyckich i schizmatyckich sektach modernistów tzw. ‘’tradycji katolickiej’’, którzy są perfidnymi modernizatorami Świętej Wiary Obiecanej?!?!?!?!?!?!?
  „Tak więc i w tym czasie OSTATKI zostały zbawione według wybrania łaski. Jeśli zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska już nie jest łaską. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie dostąpił, ale wybrani [prawdziwego, prawowitego i prawowiernego Izraela, który jest Świętym Kościołem Chrystusowym] dostąpili; INNI ZAŚ ZOSTALI ZAŚLEPIENI [JUDEO-PSEUDOCHRZEŚCIJANIE: MODERNIŚCI, MODERNIŚCI TZW. ‘’TRADYCJI KATOLICKIEJ’’ (PSEUDOKATOLICKIEJ), PROTESTANCI; PRAWOSŁAWNI, ŻYDZI (JUDAIZM), RACJONALIŚCI, ATEIŚCI, POGANIE: MUZUŁMANIE, BUDDYŚCI, HINDUIŚCI…], JAK NAPISANO: DAŁ IM BÓG DUCHA ODRĘTWIENIA; OCZY, ABY NIE WIDZIELI I USZY, ABY NIE SŁYSZELI AŻ DO DNIA DZISIEJSZEGO.” (Rz 11, 5-8). „O GŁUPI, A LENIWEGO SERCA DO WIERZENIA TEMU WSZYSTKIEMU, CO POWIEDZIELI PROROCY! Czyż nie było potrzeba, żeby to cierpiał Chrystus, i tak wszedł do Chwały Swojej? A poczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, WYKŁADAŁ IM, CO WE WSZYSTKICH PISMACH O NIM BYŁO.” (Łk 24, 25-27). „Opowiadamy zaś mądrość między doskonałymi; lecz mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, KTÓRZY GINĄ. ALE OPOWIADAMY MĄDROŚĆ BOŻĄ W TAJEMNICY, KTÓRA ZAKRYTA JEST, KTÓRĄ BÓG PRZEZNACZYŁ PRZED WIEKAMI KU CHWALE NASZEJ, KTÓREJ NIE POZNAŁ ŻADEN Z KSIĄŻĄT TEGO ŚWIATA [ANI HERETYK, ANI SCHIZMATYK, ANI ŚWIĘTOKRADCA, ANI BAŁWOCHWALCA, ANI BLUŹNIERCA…], BO GDYBY BYLI POZNALI, NIGDYBY PANA CHWAŁY NIE UKRZYŻOWALI. Ale jak napisano: Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy Go miłują.” (1 Kor 2, 6-9).
  W związku z niniejszym niech ci odrażający schizmatycy, heretycy i świętokradcy odpowiedzą sobie we własnym sumieniu – jeśli w ogóle jeszcze takowe mają?! – czy są na właściwej drodze do zbawienia swych zagubionych, oszukanych i zwiedzionych grzesznych dusz ZAPRZECZAJĄC, NAIGRYWAJĄC SIĘ, NAŚMIEWAJĄC SIĘ, PLUJĄC I SZYDZĄC z PRAWDZIWEJ, NIEOMYLNEJ, NIEZMIENNEJ i Świętej Nauki Świętego Kościoła Chrystusowego dotyczącej między innymi: NIEOMYLNOŚCI PAPIEŻA I KOŚCIOŁA, EPIKEI, JURYSDYKCJI, PAPIEŻA ORAZ KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO NA WYGNANIU, NIE ZNANEMU TEMU ŚWIATU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KATAKUMBACH… wciąż na nowo każdego kolejnego dnia, bezustannie, poprzez swoje plugawe błędy biczując!, koronując cierniem!, przybijając do krzyża!, i przebijając włócznią zbawienne Serce naszego Jedynego Boga, Odkupiciela i Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? „Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego wydał im, aby był ukrzyżowany. Wtedy żołnierze namiestnika wziąwszy Jezusa do pretorium, zebrali do Niego całą rotę; a rozebrawszy Go, włożyli nań płaszcz szkarłatny. I uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę Jego i trzcinę w prawicę Jego. A klękając przed Nim, NAIGRYWALI SIĘ z Niego, mówiąc: Bądź pozdrowiony, Królu Żydowski! I PLUJĄC NAŃ, brali trzcinę, i bili Go po głowie. A gdy się z Niego NAŚMIALI, zdjęli zeń płaszcz, i oblekli Go w odzienie Jego, i powiedli Go na ukrzyżowanie.” (Mt 27, 26-31). „A ci wszystko, czego nie znają, BLUŹNIĄ; a cokolwiek z natury rozumieją jak nieme bydlęta, przez to się gubią. Biada im, gdyż weszli na drogę Kaina i za zapłatą oddali się błędowi Balaama i buntem Korego poginęli. Są oni zakałą na ucztach swoich, biesiadujący bez bojaźni, samych siebie pasący… z pianą swoją wyrzucające bezwstyd, gwiazdy błąkające się, którym otchłań ciemności na wieki jest zachowana… Wy zaś, najmilsi, pamiętajcie na słowa, wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy wam mówili, że W OSTATECZNY CZAS PRZYJDĄ NAŚMIEWCY, postępujący według swych pożądliwości w niezbożnościach. Oni to cieleśni sami siebie odłączają, Ducha nie mając.” (Jud 10-19).
  Co takiego śmiesznego, nieznośnego i o zgrozo!, heretyckiego zdaniem judeo-pseudochrześcijan: indultowców, lefebvrystów i sedewakantystów jest w NIESKAZITELNEJ, NIEOMYLNEJ, NIEZMIENNEJ I NIENARUSZALNEJ Nauce Świętego Kościoła Chrystusowego dotyczącej czasów apokaliptycznego ucisku, w którym to czasie Apokalipsy bez wątpienia obecnie właśnie się znajdujemy?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
  Przypatrzmy się rozważając z przykazaną przez Boga Wiarą Świętą co jest przedmiotem NAIGRYWANIA, OPLUWANIA, SZYDERSTW, DRWINY, PRZEKLEŃSTW I BLUŹNIERSTW tychże wymienionych wyżej heretyckich i schizmatyckich sekt kryptożydomasońskich!, które pod płaszczykiem Kościoła i Wiary Katolickiej zwodzą rzesze zagubionych chrześcijan z powodzeniem umacniając ich w makiaweliczny sposób w wielu obrzydliwych herezjach, czyli w fałszywej ‘’nauce’’ przeciwnej NIEOMYLNEJ I NIEZMIENNEJ Nieskazitelnej Świętej Nauce Chrystusowej:
  „W chwili obecnej znajdujemy się w okresie rozproszenia Kościoła, dlatego też posłannictwo to nie jest przez Kościół wypełniane. Trzymając się wcześniejszej analogii obecny okres życia Kościoła możemy odnieść do czasu, gdy Chrystus został złożony w grobie. Podobnie jak podczas pierwszego rozproszenia każdy z Izraela (legalnej hierarchii Kościoła), który jest odnaleziony przez prześladowców jest więziony i zabijany, NATOMIAST PRZEŁOŻONY KOŚCIOŁA IZRAELA (PAPIEŻ) UKRYWA SIĘ POWODOWANY STRACHEM. DLATEGO W OBJAWIENIU ŚW. JANA MOŻEMY O NIM PRZECZYTAĆ: „ZNAM UCZYNKI TWOJE, IŻ MASZ IMIĘ, ŻE ŻYJESZ; ALEŚ JEST UMARŁY.” (Ap 3, 1). Z listów do siedmiu ostatnich papieży Kościoła Katolickiego (listy do siedmiu kościołów z Objawienia św. Jana, rozdz. 2-3) dowiadujemy się, iż czwarty po Piusie XII papież, wg. przepowiedni Malachiasza o imieniu „z pracy słońca” [Jan Paweł II], PONIEWAŻ NIE WYPEŁNIA POSŁANNICTWA, DO KTÓREGO JEST ZOBOWIĄZANY PRZEZ CHRYSTUSA, ZOSTANIE ZDJĘTY Z URZĘDU. Papieżem zostanie wtedy „biskup Kościoła z Filadelfii.” (powyższy fragment pochodzi z opracowania katolika integralnego pt.: OBECNA SYTUACJA KOŚCIOŁA A CZASY OSTATECZNE:
  https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/12/19/obecna-sytuacja-kosciola-a-czasy-ostateczne/#more-2820 ).
  „Wyrzucenie papieża z Rzymu oraz apostazja, czyli odpadnięcie od prawdziwej Wiary Świętej, jest zgodną interpretacją Apokalipsy, Ojców oraz Doktorów Kościoła. Malvenda, który pisząc specjalnie na ten temat stwierdza, że w opinii takich autorów jak: Ribera, Gaspar Melus, Viegas, Suarez, Bellarmin i Bosius RZYM ODSTĄPI OD WIARY, WYPĘDZI WIKARIUSZA CHRYSTUSA I POWRÓCI DO STAROŻYTNEGO POGAŃSTWA.
  Czym charakteryzowało się starożytne pogaństwo w Cesarstwie Rzymskim? Otóż przede wszystkim prześladowaniem prawdy: dozwolona była każda fałszywa religia, JEDYNIE TA PRAWDZIWA BYŁA ZAKAZANA!
  DZISIAJ MAMY DO CZYNIENIA DOKŁADNIE Z TAKĄ SAMĄ SYTUACJĄ: W IMIĘ MASOŃSKIEJ WOLNOŚCI RELIGIJNEJ DOZWOLONA JEST KAŻDA FAŁSZYWA RELIGIA – MOŻE PUBLICZNIE DZIAŁAĆ KAŻDA SEKTA, KAŻDA HEREZJA, AKCEPTOWANY JEST KAŻDY BŁĄD I JEDYNIE ŚWIĘTA PRAWDA KATOLICKA JEST PRZEŚLADOWANA I UKRYWANA. Naiwnością byłoby oczekiwać powrotu bałwochwalczych kultów panteonu rzymskiego – w istocie powrót do pogaństwa już nastąpił, a dokonał się poprzez zrównanie prawdziwej religii Kościoła Katolickiego z sektami i herezjami, aby finalnie prawdziwą religię całkowicie usunąć z życia publicznego. W CHWILI OBECNEJ W „OBRĘBIE CHRZEŚCIJAŃSTWA” ISTNIEJE PONAD 50 TYS. SEKT I KAŻDA Z NICH JEST NAZYWANA „KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM”, PODCZAS GDY DO PRAWDZIWEGO KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO NIE MAMY DOSTĘPU.” (powyższy fragment pochodzi z opracowania katolika integralnego pt.: CZY ŻYDOWSKI PORZĄDEK ŚWIATA NADEJDZIE?:
  https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/12/08/czy-zydowski-porzadek-swiata-nadejdzie/#more-2755 ).
  „W swoim wspomnieniu redagowanym na przełomie lipca i sierpnia 1941 roku, siostra Łucja, ostatnia z wizjonerów Fatimy, ujawniła już całość Drugiej Tajemnicy. Kilka miesięcy później na prośbę o napisanie jeszcze więcej na temat swoich kuzynów Franciszka i Hiacynty s. Łucja powtórzyła historię objawień Anioła oraz objawień Matki Bożej. Fragment ten jest praktycznie dosłownym powtórzeniem tekstu z poprzedniego, trzeciego wspomnienia, jednak znajduje się tam nowe dodane zdanie: <> Jest to pierwsze zdanie Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Gdy pod koniec 1943 roku biskup da Silva poprosił s. Łucję o napisanie pełnego tekstu Trzeciej Tajemnicy s. Łucja napotykając na przeszkody spowodowane chorobą odparła mu, iż nie jest to konieczne, ponieważ <> Trzecia Tajemnica zawiera się zatem w tym jednym zdaniu: <>
  Ów „DOGMAT WIARY”, który zgodnie z zapowiedzią Maryi ma zostać zachowany w Portugalii to „TEN, KTÓRY POWSTRZYMUJE”, CZYLI PRAWDZIWY PASTERZ OWCZARNI CHRYSTUSOWEJ, KTÓRY ZOSTAŁ USUNIĘTY Z POŚRODKA – RZYMU, który nazywany jest środkiem świata. W Watykanie zasiadają kolejni telewizyjni antypapieże [marionetki JNWO!], a prawdziwy Papież Kościoła Katolickiego został wyrzucony ze Świętego Miasta: RZYM STRACIŁ WIARĘ I STAŁ SIĘ SIEDZIBĄ ANTYCHRYSTA A PAPIEŻ ŻYJE NA WYGNANIU NIEZNANY ŚWIATU.” (powyższy fragment pochodzi z opracowania katolika integralnego pt.: CZY ŻYDOWSKI PORZĄDEK ŚWIATA NADEJDZIE?:
  https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/12/08/czy-zydowski-porzadek-swiata-nadejdzie/#more-2755 ).
  „Rozproszenie Kościoła rozpoczęło się 28 października 1958 roku w dniu USUNIĘCIA Z POŚRODKA TEGO, KTÓRY POWSTRZYMUJE. W samym Świętym Miejscu wrogowie Kościoła wynieśli na tron ohydną bezbożność. Z łona katolicyzmu wyłoniło się wiele grup i wspólnot tradycji katolickiej, jednak gdy brak Opoki, na której Chrystus zbudował swój Kościół, WSZYSTKIM TYM GRUPOM BRAKUJE JEDNOŚCI WIARY ORAZ JEDNOŚCI WŁADZY. Narody katolickie znalazły się pod panowaniem króla babilońskiego, czyli żydowskich monarchii współczesnego NWO. W historii starożytnego Izraela możemy odnaleźć okres zwany jako 70 lat spustoszenia. Jest to czas zapowiedziany przez proroka Jeremiasza: „I BĘDZIE WSZYSTKA TA ZIEMIA SPUSTOSZENIEM I ZDUMIENIEM, I SŁUŻYĆ BĘDĄ TE WSZYSTKIE NARODY KRÓLOWI BABILOŃSKIEMU SIEDEMDZIESIĄT LAT.” (Jer 25, 11). Okres ten jest zwany również niewolą babilońską, ponieważ gdy Żydzi zostali wygnani z ziemi Judzkiej oraz Jerozolimy, stali się poddanymi króla Babilonu Nabuchodonozora. PROROCY STAREGO TESTAMENTU ZAPOWIADAJĄ, IŻ NA KOŃCU WIEKÓW BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE POWTÓRNE ROZPROSZENIE IZRAELA ORAZ JEGO OSTATECZNE ZJEDNOCZENIE. JAK WIEMY PRAWDZIWYM IZRAELEM JEST KOŚCIÓŁ KATOLICKI I TO DO NIEGO ODNOSZĄ SIĘ STAROTESTAMENTOWE PROROCTWA MÓWIĄCE O IZRAELU CZASÓW KOŃCA. Zachariasz zapisał swoje proroctwo po powrocie z niewoli babilońskiej, podczas budowy drugiej świątyni. Prorokował w nim przyszłe rozproszenie Izraela, ale także końcowe ponowne jego zgromadzenie: „TO MÓWI PAN ZASTĘPÓW: OTO JA WYBAWIĘ LUD MÓJ Z ZIEMIE WSCHODNIEJ I Z ZIEMIE ZACHODU SŁOŃCA. I PRZYWIODĘ JE, A MIESZKAĆ BĘDĄ W POŚRODKU JERUZALEM I BĘDĄ MI LUDEM, A JA IM BĘDĘ BOGIEM W PRAWDZIE I W SPRAWIEDLIWOŚCI”. (Zach 8, 7-8). Izajasz odsłania szereg proroctw wskazujących, że Izrael na końcu czasów zostanie rozproszony oraz cudownie zjednoczony: „SŁOWO, KTÓRE WIDZIAŁ IZAJASZ, SYN AMOS, NAD JUDĄ I JERUZALEM. I BĘDZIE W OSTATECZNE DNI PRZYGOTOWANA GÓRA DOMU PAŃSKIEGO NA WIERZCHU GÓR, I WYWYŻSZY SIĘ NAD PAGÓRKI, A POPŁYNĄ DO NIEJ WSZYSTKIE NARODY. PÓJDĄ TEŻ WIELE LUDZI, I RZEKNĄ: CHODŹCIE, A WSTĄPMY NA GÓRĘ PAŃSKĄ I DO DOMU BOGA JAKÓBOWEGO, A NAUCZY NAS DRÓG SWOICH, I BĘDZIEMY CHODZIĆ ŚCIEŻKAMI JEGO; BO Z SYJONU WYJDZIE ZAKON, A SŁOWO PAŃSKIE Z JERUZALEM. I BĘDZIE SĄDZIŁ NARODY, I BĘDZIE STROFOWAŁ LUDZI WIELE. I PRZEKUJĄ MIECZE SWE NA LEMIESZE, A WŁÓCZNIE SWE NA SIERPY: NIE PODNIESIE MIECZA NARÓD PRZECIW NARODOWI, ANI SIĘ BĘDĄ WIĘCEJ ĆWICZYĆ KU BITWIE.” (Iz 2, 1-4). „I BĘDZIE DNIA ONEGO: PRZYŁOŻY PAN POWTÓRNIE RĘKĘ SWĄ, ABY POSIADŁ OSTATEK LUDU SWEGO, KTÓRY POZOSTAWIONY BĘDZIE OD ASSYRYJCZYKÓW I OD EGIPTU I OD PHETROS I OD ETHYOPII I OD ELAM I OD SENNAAR I OD EMATH I OD WYSP MORSKICH. I PODNIESIE CHORĄGIEW MIĘDZY NARODY, I ZGROMADZI WYGNAŃCE IZRAELOWE, I ROZPROSZONE JUDZKIE ZBIERZE OD CZTERECH STRON ZIEMIE.” (Iz 11, 11-12). Innym przykładem proroctwa, które zostało napisane przed niewolą babilońską, a miało się wypełnić w czasach ostatecznych, jest proroctwo Sofoniasza: „OTO JA POBIJĘ WSZYSTKIE, KTÓRZY CIĘ TRAPILI NA ON CZAS, I ZBAWIĘ CHROMIĄCĄ I TĘ, KTÓRA BYŁA WYRZUCONA, PRZYWIODĘ: I UCZYNIĘ JE NA CHWAŁĘ, NA SŁAWĘ WE WSZYSTKIEJ ZIEMI ZELŻYWOŚCI ICH. ONEGO CZASU, KTÓREGO WAS PRZYWIODĘ, I ONEGO CZASU, KTÓREGO WAS ZGROMADZĘ; BO WAS DAM NA CHWAŁĘ I NA SŁAWĘ U WSZECH NARODÓW ZIEMSKICH, GDY WRÓCĘ POJMANIE WASZE PRZED OCZYMA WASZYMI, MÓWI PAN.” (Sof 3, 19-20).” (powyższy fragment pochodzi z opracowania katolika integralnego pt.: CZY ŻYDOWSKI PORZĄDEK ŚWIATA NADEJDZIE?:
  https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/12/08/czy-zydowski-porzadek-swiata-nadejdzie/#more-2755 ).
  „Wikariusz Mego Syna będzie dużo cierpiał, ponieważ przez pewien czas Kościół będzie wystawiony na ciężkie prześladowania: TO BĘDZIE CZAS CIEMNOŚCI [KOŚCIÓŁ BĘDZIE ZAĆMIONY]; Kościół będzie przeżywał straszliwy kryzys. OJCIEC ŚWIĘTY BĘDZIE DUŻO CIERPIAŁ. NIEGODZIWCY BĘDĄ WIELOKROTNIE NASTAWAĆ NA JEGO ŻYCIE, NIE MOGĄC ZASZKODZIĆ JEGO DNIOM; LECZ ANI ON ANI JEGO NASTĘPCA NIE ZOBACZY TRIUMFU KOŚCIOŁA BOŻEGO.” (Sekret przekazany przez Matkę Bożą Melani w La Salette)
  „Przede wszystkim w Kościele i na świecie zapanuje wielki nieporządek, PAPIEŻ BĘDZIE PRZEŚLADOWANY. JEGO NASTĘPCĄ BĘDZIE PAPIEŻ PRZEZ NIKOGO NIE OCZEKIWANY.” (Sekret przekazany przez Matkę Bożą Maxymilianowi w La Salette)
  „KOŚCIÓŁ BĘDZIE WÓWCZAS ROZPROSZONY, WYGNANY NA ODLUDZIE I BĘDZIE PRZEZ JAKIŚ CZAS, JAK TO BYŁO NA POCZĄTKU, NIEWIDZIALNY, UKRYTY W KATAKUMBACH, W JASKINIACH, W GÓRACH, SCHOWANY W UKRYCIU; NA PEWIEN CZAS BĘDZIE ZMIECIONY, JAK JUŻ BYŁ, Z OBLICZA ZIEMI. TAKIE JEST POWSZECHNE ŚWIADECTWO OJCÓW PIERWSZYCH WIEKÓW”. „Codzienne wydarzenia coraz dalej i dalej wiodą ludzi po ścieżce, na którą wkroczyli. Z każdym dniem ludzie są coraz bardziej podzieleni. To czasy odsiewu. Nasz Boski Pan stoi w Kościele: „A JEGO WIEJADŁO W RĘCE JEGO I WYCZYŚCI BOISKO SWOJE I ZGROMADZI PSZENICĘ SWĄ DO GUMNA, PLEWY ZAŚ SPALI OGNIEM NIEUGASZONYM.” (Mt 3, 12). To czas próby, gdy „NIEKTÓRZY UCZENI UPADNĄ” (Dan 11, 35) I TYLKO CI SIĘ URATUJĄ, KTÓRZY DO KOŃCA BĘDĄ NIEZŁOMNI. Dwaj wielcy przeciwnicy gromadzą swe siły przed ostatecznym starciem – może to nie nastąpić w naszych czasach, może to nie nastąpić w czasach, które po nas przyjdą, lecz jedna rzecz jest pewna, że jesteśmy teraz tak samo poddani próbie jak będą jej poddani ci, którzy będą żyć w czasach gdy dojdzie do tego konfliktu. Jako że tak samo jak pewne jest, iż Syn Boży króluje na wysokościach i będzie panować „AŻ POŁOŻY WSZYSTKICH SWYCH WROGÓW POD SWYMI STOPAMI” (1 Kor 15, 24-28); (Żyd [Hbr] 10, 13); (Dz 2, 35). TAK SAMO PEWNE JEST, ŻE KAŻDY, KTO PODNIESIE PIĘTĘ ALBO SKIERUJE BROŃ PRZECIW JEGO WIERZE, JEGO KOŚCIOŁOWI ALBO JEGO ZASTĘPCY NA ZIEMI PODZIELI KARĘ PRZEZNACZONĄ ANTYCHRYSTOWI, KTÓREMU SŁUŻY”. (Kardynał Manning, 1861 r.)
  „LECZ W CZASACH OSTATECZNYCH SAM RZYM POWRÓCI DO STAROŻYTNEGO BAŁWOCHWALSTWA, POTĘGI I IMPERIALNEJ WIELKOŚCI. WYRZUCI SWOJEGO PAPIEŻA, ZUPEŁNIE ODSTĄPI OD WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, BĘDZIE STRASZLIWIE PRZEŚLADOWAĆ KOŚCIÓŁ, PRZELEWAĆ KREW MĘCZENNIKÓW W SPOSÓB BARDZIEJ NIELUDZKI NIŻ KIEDYKOLWIEK i odzyska swój uprzedni stan wielkiego bogactwa, większy nawet niż istniał za jego pierwszych władców”. (Dominikanin Tomaso Malvenda, 1566-1628, historyk, filozof, teolog, egzegeta katolicki)
  „Wraz z Bellarminem wszyscy wyznajemy, ŻE NA KRÓTKO PRZED KOŃCEM ŚWIATA LUD RZYMSKI POWRÓCI DO POGAŃSTWA I WYPĘDZI RZYMSKIEGO PAPIEŻA”. (Veit Erbermann 1597-1675, niemiecki teolog i filozof)
  „MIASTO RZYM POWRÓCI DO SWEJ MINIONEJ SŁAWY JAK RÓWNIEŻ DO SWEGO BAŁWOCHWALSTWA I INNYCH GRZECHÓW I STANIE SIĘ TAKIM JAKIM BYŁO W CZASACH ŚW. JANA ZA PANOWANIA NERONA, DOMICJANA, DECJUSZA, ETC. Z MIASTA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ZNÓW STANIE SIĘ POGAŃSKIE. WYPĘDZI CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PAPIEŻA I WIERNYCH MU ODDANYCH. BĘDZIE PRZEŚLADOWAĆ I ZABIJAĆ ICH (…)” (Korneliusz a Lapide, 1567-1637, flamandzki egzegeta, filozof, teolog, profesor Pisma Świętego)
  „Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec Kościoła, małżonki niepokalanego Baranka, i położyli swoje bezbożne ręce na tym co ma najświętsze. W SAMYM ŚWIĘTYM MIEJSCU, GDZIE USTANOWIONO STOLICĘ ŚW. PIOTRA I TRON PRAWDY JAKO ŚWIATŁO ŚWIATA, WYNIOSĄ NA TRON SWOJĄ OHYDNĄ BEZBOŻNOŚĆ, Z NIECNYM PLANEM, ŻE KIEDY UDERZĄ W PASTERZA, ROZPIERZCHNĄ SIĘ OWCE”. (Papież Leon XIII, 20.II.1878. – 20.VII.1903.)

  KOMENTARZ DO APOKALIPSY ŚW. JANA KSIĘDZA SYLWESTRA BERRY OPUBLIKOWANY W 1921 ROKU, CZYLI 37 LAT PRZED KLUCZOWYM KONKLAWE W 1958 ROKU
  Według opinii wybitnego, dwudziestowiecznego badacza Pisma Świętego (biblijnego), ks. E. Sylwestra Berry, ROZDZIAŁY 12 ORAZ 13 APOKALIPSY ŚW. JANA PRZEPOWIADAJĄ UZURPACJĘ PAPIESKIEGO TRONU PRZEZ FAŁSZYWEGO PROROKA ANTYCHRYSTA SKUTKUJĄCEJ WIELKIMI UDRĘKAMI, JAKIE MIAŁY SPAŚĆ NA KATOLICKI KOŚCIÓŁ. Ks. Berry wskazuje, ŻE TO WŁAŚNIE PAPIESTWO STANOWI GŁÓWNY CEL TYCH, KTÓRZY USIŁUJĄ USTANOWIĆ PANOWANIE ANTYCHRYSTA. HEREZJA, SCHIZMA I WPROWADZENIE NA OŁTARZE KOŚCIOŁÓW KATOLICKICH FAŁSZYWEGO KULTU SĄ ZATEM BEZPOŚREDNIM REZULTATEM USUNIĘCIA PRAWDZIWEGO PAPIEŻA ZE STOLICY RZYMSKIEJ I NASTĘPUJĄCEJ PO TYM OKUPACJI TRONU PIOTROWEGO PRZEZ SIŁY ANTYCHRYSTA.
  „W poprzednim rozdziale [12] św. Jan szkicuje historię Kościoła od czasu nadejścia Antychrysta aż do końca świata… W rozdziale tym ukazuje nam prawdziwą naturę konfliktu. BĘDZIE NIM WOJNA NA ŚMIERĆ I ŻYCIE POMIĘDZY KOŚCIOŁEM A MOCAMI CIEMNOŚCI W ICH OSTATECZNEJ PRÓBIE ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA, CO MIAŁO UNIEMOŻLIWIĆ POWSZECHNE KRÓLOWANIE CHRYSTUSA NA ZIEMI.” „SZATAN BĘDZIE NAJPIERW USIŁOWAŁ ZNISZCZYĆ POTĘGĘ PAPIESTWA I SPOWODOWAĆ UPADEK KOŚCIOŁA PRZEZ HEREZJE, ROZŁAMY I PRZEŚLADOWANIA, KTÓRE MUSZĄ Z PEWNOŚCIĄ NASTĄPIĆ… WYNIESIE ANTYCHRYSTA I JEGO PROROKA BY WPROWADZIĆ W BŁĄD WIERNYCH I ZNISZCZYĆ TYCH, KTÓRZY POZOSTANĄ NIEZŁOMNI… KOŚCIÓŁ, WIERNA OBLUBIENICA JEZUSA CHRYSTUSA JEST PRZEDSTAWIONY JAKO NIEWIASTA PRZYODZIANA W CHWAŁĘ ŁASKI BOŻEJ…”
  W tym fragmencie występuje oczywista aluzja do jakiegoś szczególnego syna Kościoła, którego moc i wpływ będzie taki, że szatan będzie dążył do jego zniszczenia za wszelką cenę. Tą osobą może być nie kto inny jak wybrany wówczas Papież. Papiestwo zostanie zaatakowane przez wszystkie moce piekielne. W rezultacie Kościół doświadczy wielkich prób i nieszczęść STARAJĄC SIĘ ZAPEWNIĆ NASTĘPCĘ NA TRONIE PIOTRA. Słowa św. Pawła do Tesaloniczan mogą stanowić odniesienie do papiestwa jako przeszkody dla nadejścia Antychrysta: „I WIECIE, CO GO TERAZ POWSTRZYMUJE, ABY SIĘ OBJAWIŁ W SWYM CZASIE. JUŻ BOWIEM TAJEMNICA NIEPRAWOŚCI DZIAŁA; TYLKO TEN, CO TERAZ POWSTRZYMUJE – NIECH POWSTRZYMUJE – BĘDZIE USUNIĘTY. A WTEDY OBJAWI SIĘ ÓW NIKCZEMNIK…” (2 Tes 2, 6-7).
  …św. Jan… widzi na niebie czerwonego smoka z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami… Smokiem jest szatan czerwony od krwi męczenników, którą wytoczy. ZNACZENIA SIEDMIU GŁÓW I DZIESIĘCIU ROGÓW NALEŻY POSZUKIWAĆ W OPISIE BESTII, KTÓRA PRZEDSTAWIA ANTYCHRYSTA, GDZIE SYMBOLIZUJĄ ONE KRÓLÓW ALBO ŚWIATOWE MOCE (Ap 17, 9-12).
  (RÓŻNE LOŻE MASOŃSKIE, to właśnie Matka Boża objawiła o. Gobbi w 1989 roku. O. Gobbi otrzymuje od Matki Bożej od 1972 roku lokucje, czyli nadprzyrodzone przekazy.)
  …SZATAŃSKIE ATAKI NA KOŚCIÓŁ BĘDĄ ORGANIZOWANE I PRZEPROWADZANE PRZEZ RZĄDY I PANUJĄCE SIŁY OWYCH CZASÓW. JEDYNIE ROGI BESTII ANTYCHRYSTA SĄ OZDOBIONE DIADEMAMI SYMBOLIZUJĄCYMI STAN KRÓLEWSKI ALBO WŁADZĘ PANUJĄCĄ. GŁOWY NAZNACZONE SĄ NAZWAMI BLUŹNIERSTWA (Ap 13, 1). DLATEGO TEŻ SYMBOLIZUJĄ GRZECHY I BŁĘDY, JAKIE DOTKNĄ KOŚCIÓŁ… W TYM OSTATECZNYM BOJU, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO POWSZECHNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA WYTOCZONE ZOSTANĄ PRZECIW KOŚCIOŁOWI WSZYSTKIE FORMY GRZECHU I BŁĘDU… WSZYSTKIE BŁĘDY JAKIE DOTKNĘŁY KOŚCIÓŁ MOŻNA STREŚCIĆ W TYCH SIEDMIU: JUDAIZM, POGAŃSTWO, ARIANIZM, MAHOMETANIZM, PROTESTANTYZM, RACJONALIZM I ATEIZM.
  SMOK JEST WIDZIANY NA NIEBIE, KTÓRE JEST TUTAJ SYMBOLEM KOŚCIOŁA, KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO NA ZIEMI. OZNACZA TO, ŻE PIERWSZE ZABURZENIA (NIEPOKOJE) TYCH DNI ZOSTANĄ ZAPOCZĄTKOWANE W OBRĘBIE KOŚCIOŁA PRZEZ ODSTĘPCZYCH BISKUPÓW, KAPŁANÓW I LUDY – GWIAZDY ZRZUCONE NA ZIEMIĘ OGONEM SMOKA.
  „Smok stoi przed niewiastą, gotowy pożreć dziecko mające się narodzić. INNYMI SŁOWY, MOCE PIEKIELNE DĄŻĄ WSZYSTKIMI SPOSOBAMI DO ZNISZCZENIA WYBRANEGO WÓWCZAS PAPIEŻA. …Oto wybiła teraz godzina mocy ciemności. NOWONARODZONY SYN KOŚCIOŁA ZOSTAJE ZABRANY «DO BOGA I JEGO TRONU». LEDWIE NOWO WYBRANY PAPIEŻ ZOSTAŁ WPROWADZONY NA TRON KIEDY ZOSTAŁ Z NIEGO STRĄCONY PRZEZ MĘCZEŃSTWO. «MISTERIUM NIEPRAWOŚCI» STOPNIOWO ROZWIJAJĄCE SIĘ PRZEZ WIEKI, NIE MOŻE OSIĄGNĄĆ CAŁKOWITEGO SPEŁNIENIA PODCZAS GDY TRWA POTĘGA PAPIESTWA, LECZ TERAZ TEN, KTÓRY «POWSTRZYMUJE ZOSTAŁ USUNIĘTY». W CZASIE INTERREGNUM «OBJAWI SIĘ ÓW NIKCZEMNIK» W SWEJ FURII SKIEROWANEJ PRZECIW KOŚCIOŁOWI.”
  [W swej interpretacji Apokalipsy, ks. Berry sugeruje, że dojdzie do męczeństwa Papieża natychmiast po jego wyborze, co przyśpieszy przedłużający się okres bezkrólewia wywołując wielorakie udręki, jakie spadną na wiernych. Jednakże usunięcie prawdziwego Papieża i dotkliwe katusze znoszone przez prawowitego Papieża patrzącego bezsilnie jak Kościół jest pustoszony przez demoniczne siły uzurpujące sobie jego urząd przez pokolenie, z pewnością mogłoby być porównane z rodzajem przedłużającego się męczeństwa].
  „DZIEJE ŚWIADCZĄ O TYM, ŻE NAJZGUBNIEJSZYMI DLA KOŚCIOŁA OKRESAMI BYŁY CZASY, GDY PAPIESKI TRON BYŁ PUSTY, ALBO KIEDY ANTYPAPIEŻE WSPÓŁZAWODNICZYLI Z PRAWOWITĄ GŁOWĄ KOŚCIOŁA. TAK TEŻ BĘDZIE W TYCH ZŁYCH DNIACH, JAKIE MAJĄ NADEJŚĆ.”
  ”KOŚCIÓŁ POZBAWIONY SWEGO GŁÓWNEGO PASTERZA MUSI POSZUKIWAĆ AZYLU W SAMOTNOŚCI, GDZIE BĘDZIE KIEROWANY PRZEZ BOGA SAMEGO W CZASIE TYCH DNI PRÓBY… W OWYCH DNIACH KOŚCIÓŁ… ZNAJDZIE SCHRONIENIE I UKOJENIE W WIERNYCH DUSZACH, ZWŁASZCZA W ODOSOBNIENIU ŻYCIA ZAKONNEGO.”
  „…Nasz Boski Zbawiciel ma przedstawiciela na ziemi w osobie Papieża, któremu powierzył On pełnię władzy nauczania i rządzenia. Podobnie, Antychryst będzie miał swego przedstawiciela w osobie fałszywego proroka, który będzie obdarzony pełnią szatańskich sił, aby zwieść narody. …JAK WSKAZANO PRZEZ ANALOGIĘ DO BARANKA, PROROK [ANTYCHRYSTA] PRAWDOPODOBNIE ZAINSTALUJE SIĘ W RZYMIE JAKO PEWNEGO RODZAJU ANTYPAPIEŻ PODCZAS WAKATU PAPIESKIEGO TRONU…
  „…«OHYDA SPUSTOSZENIA» ZOSTAŁA WPROWADZONA DO WIELU KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW PRZEZ HERETYKÓW I APOSTATÓW, KTÓRZY ZNISZCZYLI OŁTARZE, POROZRZUCALI RELIKWIE MĘCZENNIKÓW I ZBEZCZEŚCILI PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, I TAK NP. W CZASIE REWOLUCJI FRANCUSKIEJ NA OŁTARZU KATEDRY W PARYŻU UMIESZCZONO LUBIEŻNĄ KOBIETĘ I ODDAWANO JEJ CZEŚĆ JAKO BOGINI ROZUMU. TAKIE WYPADKI W NIKŁY SPOSÓB ZAPOWIADAJĄ OBRZYDLIWOŚCI, JAKIE ZBEZCZESZCZĄ KOŚCIOŁY W OWYCH BOLESNYCH DNIACH, GDY SAM ANTYCHRYST ZASIĄDZIE NA OŁTARZU, ABY BYĆ ADOROWANY JAK BÓG!
  „…ANTYCHRYST I JEGO PROROK WPROWADZĄ CEREMONIE NAŚLADUJĄCE SAKRAMENTY KOŚCIOŁA. W RZECZYWISTOŚCI ISTNIEĆ BĘDZIE KOMPLETNA ORGANIZACJA – KOŚCIÓŁ SZATANA ZAŁOŻONY W OPOZYCJI DO KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO. SZATAN PRZYWŁASZCZY SOBIE TYTUŁ BOGA OJCA; ANTYCHRYST BĘDZIE HONOROWANY JAKO ZBAWICIEL A JEGO PROROK BĘDZIE UZURPOWAŁ SOBIE ROLĘ PAPIEŻA. ICH CEREMONIE BĘDĄ SYMULACJĄ SAKRAMENTÓW…”

 2. II.
  O NADZWYCZAJ HANIEBNYM I NIECNYM BOŻYSZCZU, ANTYPAPIEŻU, KTÓRY ROZEDRZE KOŚCIÓŁ ZACHODNI I SPRAWI UBÓSTWIENIE PIERWSZEJ BESTII
  Najpewniejsze Proroctwo. Ks. B. Holzhausera [(1613-1658)] Objaśnienia do Objawienia św. Jana Apostoła. (Odbitka z „Warty”). W Poznaniu 1876, ss. 145-153.
  Apokalipsa, Rozdz. XIII. wers 11-18.
  Wers 11: „I WIDZIAŁEM DRUGĄ BESTIĘ WYSTĘPUJĄCĄ Z ZIEMI: A MIAŁA DWA ROGI, PODOBNE BARANKOWYM, I MÓWIŁA JAK SMOK.”
  BESTIA WYSTĘPUJĄCA Z ZIEMI jest to fałszywy Prorok, który przepowiadać będzie o Synu Zatracenia, że on jest Chrystusem samym, jako też i prawą ręką jego będzie, przez którą tenże, jako i przez znaki i wojny, cudownych czynów dokazywać będzie. Dlatego też stoi u Daniela w rozdz. XI-tym: „I ŚCIĄGNIE RĘKĘ SWĄ NA KRAINY”. Powiedziano jest o bestii, że WYSTĘPUJE Z „ZIEMI”, ponieważ Antychryst wraz ze swymi zwolennikami ciemięstwo swoje wykonywać będzie na Wschodzie i między „MORZAMI”. Powstanie on, górę weźmie i srożyć się będzie w „ZIEMI”, która leży między dwoma bliskimi morzami, i w której na one czasy zawarte będą Cesarstwo rzymskie i Królestwa i Ziemia kapłanów [najprawdopodobniej chodzi o Rzym]. Napisano jest, że MA DWA ROGI, PODOBNE BARANKOWYM, ponieważ będzie odszczepionym chrześcijaninem i występować będzie potajemnie i w sposób oszukańczy i ZGROMADZI ŻYDÓW, którzy w one dni rozmnożą się wszędzie nadzwyczaj i jednomyślnie zwolennikami jego będą, i wpadnie z wielkim wojskiem do Ziemi kapłanów, ZAJMIE STOLICĘ PIOTROWĄ, następcę jego, OSTATNIEGO PAPIEŻA, ZABIJE, a krew chrześcijan, zwłaszcza tych co są PRZEŁOŻONYMI, jako wodę w okolicach JEROZOLIMY przelewać będzie; ROZPIERZCHNĄ SIĘ ONI W PUSTYNIE, PUSTELNIE, W LASY, GÓRY I JASKINIE SKAŁ, PONIEWAŻ UDERZONY BĘDZIE PASTERZ, A OWCE ROZPROSZONE BĘDĄ. I BĘDZIE SIĘ TAK DZIAŁO JAKO W DNIU MĘKI CHRYSTUSOWEJ, W KTÓRYM, JAK SIĘ ZDAJE, TENŻE PATRZĄC W DUCHU NA TO OSTATNIE SPUSTOSZENIE, POWIEDZIAŁ: NAPISANE JEST: UDERZĘ PASTERZA A ROZPROSZĄ SIĘ OWCE. NATENCZAS KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI ROZDARTYM BĘDZIE I NASTĄPI ZUPEŁNE ODPADNIĘCIE OD WIARY (28 PAŹDZIERNIKA 1958 ROKU NASTĄPIŁO „USUNIĘCIE Z POŚRODKA TEGO, KTÓRY POWSTRZYMUJE” – PRAWDZIWEGO, PRAWOWITEGO I PRAWOWIERNEGO PAPIEŻA ZASTĄPIONO PIERWSZYM, Z SIEDMIU BLUŹNIERCZYCH GŁÓW BESTII!, ANTYPAPIEŻEM!, PREKURSOREM ANTYCHRYSTA! TZW. JANEM XXIII! W LATACH 1962-1965 DOKONANO BLUŹNIERCZEGO, HERETYCKIEGO, SCHIZMATYCKIEGO, ŚWIĘTOKRADCZEGO, NEOPOGAŃSKIEGO, ŻYDOMASOŃSKIEGO, MONSTRUALNEGO, ZDRADZIECKIEGO, ZBRODNICZEGO, LUCYFERIAŃSKIEGO, DUSZOBÓJCZEGO… ANTYSOBORU WATYKAŃSKIEGO II!!!!!), A SYN ZATRACENIA PRZEZ TEGO FAŁSZYWEGO PROROKA OBJAWI SIĘ I KAŻE SIĘ OGŁASZAĆ CHRYSTUSEM. Dodano także jest, że ma DWA ROGI PODOBNE BARANKOWYM, ponieważ posiadać będzie władzę mówienia i czynienia rzeczy zastanowienia godnych, jako w prawdziwym znaczeniu napisano jest o Jezusie Chrystusie w Ewangelii św. Łukasza w rozdz. 24-tym, że: „BYŁ MĄŻ PROROK, MOCNY W UCZYNKACH I MOWIE PRZED BOGIEM I WSZYSTKIM LUDEM”. Te dwie własności, były niejako owymi dwoma rogami Jezusa Chrystusa, jako już wyżej powiedziano, za pomocą których żydów i pogan zwalczał i pokonywał. PODOBNĄ, I PODZIWIENIA GODNĄ WŁADZĘ BĘDZIE MIAŁ ÓW PROROK FAŁSZYWY, ALE NIE W PRAWDZIE I Z BOGA, TYLKO OD SMOKA, CZYM TEŻ MIESZKAŃCÓW ZIEMI ZWODZIĆ BĘDZIE. Dlatego stoi też dalej: I MÓWIŁA JAKO SMOK. To znaczy: smok da mu taki podstęp w mówieniu i do zwodzenia ludzi, jakoby sam osobiście w ciele chodził po ziemi. A na koniec oznaczają te dwa rogi Zakon i Proroków, w których zawiera się tyle świadectw i tyle bardzo pięknych i licznych podobieństw a prawdzie Jezusa Chrystusa, Ukrzyżowanego, z Nazaretu, z których (świadectw) On sam udowodnił i uczniom swoim w Emaus jawnie przedstawił (wyłożywszy im wszystko co o Nim przez Mojżesza i Proroków napisano było w Ewangelii św. Łukasza 24, 27), że jest sam Chrystusem, Synem Bożym. W ten sposób owo najohydniejsze bożyszcze zasadzi niejako owo dwoje, tj. świadectwa Ksiąg Zakonu i Proroków, na głowę swoją, jakoby rogi, ONYMI KAŻDEGO ZACZEPI I FAŁSZYWIE, ZWODNICZO UDOWODNI: TERAZ PRZYSZEDŁ CHRYSTUS, ZBAWICIEL narodu żydowskiego i Bóg pogan, I TO JAKO KRÓL JEROZOLIMSKI; i potwierdzi to wszystko znakami; wielu zaś chrześcijan gorszyć się będzie I PRAWIE WSZYSCY ODPADNĄ OD WYZNANIA JEZUSA CHRYSTUSA, UKRZYŻOWANEGO, NAZAREŃSKIEGO. WPRZÓDY JEDNAKŻE WZIĘCI BĘDĄ PRZEŁOŻENI I PASTERZE DUSZ. (Dan 11, 32-35).
  Wers 12: „I UŻYWAŁA WSZYSTKIEJ WŁADZY PIERWSZEJ BESTII PRZED NIĄ, I UCZYNIŁA, ŻEBY ZIEMIA I MIESZKAJĄCY NA NIEJ KŁANIALI SIĘ BESTII ONEJ PIERWSZEJ, KTÓREJ ŚMIERTELNA RANA BYŁA ULECZONA.”
  Ponieważ będzie posiadał całą potęgę ciemności (piekła), jako Syn Zatracenia, mocą której jeszcze większe i dziwniejsze rzeczy czynić będzie, aby wszyscy ludzie uwierzyli, że on jest przybyłym na ten świat Chrystusem. Fałszywy ten Prorok będzie bowiem ściśle złączonym jednym duchem z Synem Zatracenia i o chwałę tegoż usilnie starać się będzie. Dlatego napisano: „I UŻYWAŁA WSZYSTKIEJ WŁADZY PRZED NIĄ”. Te słowa wyrażają cześć i uwielbienie kogoś innego, za to co on wobec innych za tego drugiego działa i mówi, aby znaczenie jego podnieść. Dlatego napisano w dalszym ciągu: „I UCZYNIŁA, ŻEBY ZIEMIA I MIESZKAJĄCY NA NIEJ KŁANIALI SIĘ BESTII ONEJ PIERWSZEJ, KTÓREJ ŚMIERTELNA RANA BYŁA ULECZONA”. W dwojaki sposób osiągnie on to, że ziemia i jej mieszkańcy bestii kłaniać się będą: 1) ponieważ przez wojnę wiele mu podbije krajów; 2) ponieważ rzeczywiście namową dokaże tego, że mieszkańcy ziemi KRÓLA JEROZOLIMY (który w onych dniach bardzo będzie znanym) czcią Boską jako Boga i Chrystusa wielbić będą, który na ten świat miał zstąpić. O ranie tej bestii była już wyżej mowa. W jaki zaś sposób i jakimi środkami to zdziała i tyle ludów i narodów I SAMYCH NAWET CHRZEŚCIJAN DO TEGO SZALEŃSTWA I ZBRODNI PRZYWIEDZIE, to pokazuje się z następującego:
  Wers 13: „I UCZYNIŁA CUDA WIELKIE, ŻE TEŻ I OGIEŃ UCZYNIŁA, ABY ZSTĄPIŁ PRZED LUDZI NA ZIEMIĘ.”
  Wers 14: „I ZWIODŁA MIESZKAJĄCYCH NA ZIEMI DLA ZNAKÓW, KTÓRE JEJ DANO CZYNIĆ PRZED BESTIĄ: MÓWIĄC OBYWATELOM ZIEMI, ABY CZYNILI OBRAZ BESTII, KTÓRA MA RANĘ MIECZOWĄ, I OŻYŁA.”
  Wers 15: „I DANO JEJ, ABY DAWAŁA DUCHA OBRAZOWI BESTII: AŻEBY MÓWIŁ OBRAZ BESTII I CZYNIŁ TO, ABY POBICI BYLI, KTÓRZYBYKOLWIEK NIE KŁANIALI SIĘ OBRAZOWI BESTII.”
  Wszystko to stanie się dosłownie, a będzie nader straszliwym to czego Bóg w onych dniach dla grzechów ludzkich, dla doświadczenia swych wybranych dopuści. Zresztą wszystkich tych znaków dokona po części z pomocą ukrytej siły diabłów; będzie bowiem podziwienia godnym czarnoksiężnikiem, jakiego od początku świata nie było. DLATEGO I WIELU CHRZEŚCIJAN OSZUKA. Z obrazem zaś bestii tak się w ostatnich dniach rzecz będzie miała: wszędzie OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ ZNIESIONĄ ZOSTANIE, a święte hostie, których wszędzie pilnie szukać będą, nogami deptane i w ogień rzucane będą; i inna jeszcze większa zniewaga czeka je, mianowicie ze STRONY ŻYDÓW, którzy wtenczas rozpuszczeni zostaną i wszędzie przewagę mieć będą; OŁTARZE ZOSTANĄ ZBURZONE; POŚWIĘCONE SZATY KAPŁANÓW I OZDOBA KOŚCIOŁÓW ZOSTANĄ SPALONE; RELIKWIE ŚWIĘTYCH DEPTAĆ BĘDĄ NOGAMI; ZŁOTE I SREBRNE NACZYNIA I KOSZTOWNOŚCI RÓŻNEGO RODZAJU BĘDĄ ZNOSIĆ I WSZĘDZIE WYSTAWIĄ POSĄG BOŻKA OKROPNOŚCI, CZYLI OBRAZ ANTYCHRYSTA, W KTÓRYM I SIEDZIBĘ SWĄ ZAŁOŻĄ ZŁE DUCHY, KTÓRE MÓWIĆ I ZNAKI CZYNIĆ BĘDĄ. I TO BĘDZIE OKROPNOŚCIĄ SPUSTOSZENIA, O KTÓRYM CHRYSTUS W PIŚMIE ŚWIĘTYM MÓWI: „GDY UJRZYCIE OKROPNOŚĆ SPUSTOSZENIA, KTÓRA JEST ZAPOWIEDZIANA PRZEZ PROROKA DANIELA, ZALEGAJĄCĄ MIEJSCE ŚWIĘTE, KTO CZYTA NIECH ROZUMIE.” (Mt 24, 15). W onych dniach szukać będą chrześcijan i przed ołtarz włóczyć i zmuszać do kłaniania się obrazowi bestii, tj. Króla Jerozolimy, który mianym będzie za Chrystusa i Boga, co przyszedł lud swój nawiedzić i z rozproszenia pomiędzy narodami, jako też z jarzma i niewoli chrześcijańskiej wybawić; ci zaś, którzy tak kłaniać się nie będą chcieli, w najrozmaitszy sposób i najwyszukańszymi sposobami męczeni i śmiercią karani będą, ponieważ bestia i jej fałszywi prorocy PRAWIE WSZĘDZIE przewagę i siłę broni mieć będą; nikt jej się nie oprze, I JEDYNYM WTENCZAS ZWYCIĘSTWEM CHRZEŚCIJAN BĘDZIE: ŻEBY CIERPIEĆ, BYĆ POKONANYMI, UMRZEĆ I ZOSTAĆ WYTĘPIONYMI. BĘDZIE TO BOWIEM CZAS OKROPNY, JAKO ZA DNI KRÓLA ANTIOCHA (1 Mach 1, 1-67), KTÓRY BYŁ PRAWDZIWYM WZOREM TEGO CZASU, I JAK ZA DNI DIOKLECJANA, LECZ W SPOSÓB O WIELE OKROPNIEJSZY. I ROZPROSZY SIĘ KOŚCIÓŁ, JAKO POSKŁADANE KARTY KSIĄŻKI, GDY WIATREM ROZRZUCANE BYWAJĄ. CZYTAJ: (1 Mach 1, 1-67) A BĘDZIESZ MIAŁ JASNY OBRAZ DNI OSTATNICH; RÓWNIEŻ POMNIJ NA OWE CZASY, W KTÓRYCH DIOKLECJAN I MAKSYMIAN UWZIĘLI SIĘ NA ZAGŁADĘ CAŁEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA; CI WSZYSCY JEDNAKŻE BYLI TYLKO WYOBRAŻENIEM OSTATNICH OKROPNOŚCI I ANTYCHRYSTOWEGO SPUSTOSZENIA I OKRUCIEŃSTWA, KTÓRE O WIELE SROŻSZYMI I OBRZYDLIWSZYMI BĘDĄ. DLATEGO CZYTAMY W EWANGELII ŚW. MATEUSZA W ROZDZ. 24 WERSIE 21: „ALBOWIEM NA ON CZAS BĘDZIE WIELKI UCISK, JAKI NIE BYŁ OD POCZĄTKU ŚWIATA AŻ DOTĄD, ANI BĘDZIE.” (Mt 24, 21). NAJWIĘCEJ RÓŻNIĆ SIĘ BĘDZIE OSTATNIE PRZEŚLADOWANIE OD POPRZEDZAJĄCYCH WSZYSTKICH TYM, ŻE W OWYM CZASIE UWIEDZENIE LUDZI DLA DZIWNYCH ZNAKÓW, KTÓRYCH CZYNIENIE IM DOZWOLONYM BĘDZIE, PRZEDSTAWIA SIĘ JAKO BARDZO WIELKIE I NIE DO UWIERZENIA. RÓWNIEŻ I ODSTĘPSTWO BĘDZIE NIESŁYCHANIE WIELKIM WSKUTEK WYSZUKANYCH MĄK I DŁUGICH BARDZO DRĘCZĄCYCH I WYMYŚLNYCH KATUSZY, Z BOJAŹNI PRZED KTÓRYMI LUDZIE SIĘ ODSZCZEPIAĆ I POUSTAWIANE POSĄGI BESTII UBÓSTWIAĆ BĘDĄ; DLATEGO W DNI ONE MAŁO BĘDZIE TAKICH, KTÓRZY WYTRWAJĄ W WYZNAWANIU PRAWDZIWEGO BOGA I IMIENIA JEZUSA Z NAZARETU, UKRZYŻOWANEGO; STĄD OWO WOŁANIE: KTÓŻ JEST RÓWNYM BESTII I KTÓŻ Z NIĄ WALKĘ TOCZYĆ ZDOŁA?
  Wers 16: „I UCZYNI TO, ŻEBY WSZYSCY, MALI I WIELCY, BOGACI I UBODZY, WOLNI I NIEWOLNICY, MIELI CECHĘ NA PRAWEJ RĘCE SWOJEJ, ALBO NA CZOŁACH SWOICH.”
  Wers 17: „I IŻBY ŻADEN NIE MÓGŁ KUPIĆ ANI SPRZEDAĆ, JEDNO MAJĄCY CECHĘ, ALBO IMIĘ BESTII, ALBO LICZBĘ IMIENIA JEJ.”
  Wers 18: „TUĆ JEST MĄDROŚĆ. KTO MA ROZUM, NIECH OBLICZY LICZBĘ BESTII. ALBOWIEM LICZBA JEST CZŁOWIEKA: A LICZBA JEGO SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT I SZEŚĆ.”
  Słowa te wyrażają 1) MĘKĘ GŁODU, ZA POMOCĄ KTÓREJ CHRZEŚCIJANIE TAK Z DOMÓW PORYWANI BĘDĄ, ŻE PRZYJDĄ I ZOSTANĄ ZMUSZENI, ŻEBY BOŻYSZCZU, CZYLI OBRAZOWI BESTII SIĘ KŁANIAĆ, ABY SOBIE KUPIĆ POTRZEBNYCH POKARMÓW. ALBOWIEM TAK JAK GŁÓD LUDZIOM DŁUGO I MOCNO WPIERW DOKUCZA I PÓŹNO DOPIERO O ŚMIERĆ ICH PRZYPRAWIA, TAK BĘDZIE ON NAJOSTRZEJSZĄ I NAJSROŻSZĄ MĘCZARNIĄ, PRZEZ KTÓRĄ LUDZIE DO WIELBIENIA OBRAZU OKROPNOŚCI POWODOWAĆ SIĘ DADZĄ. 2) POWSTRZYMANIE WSZELKIEJ KOMUNIKACJI, DO KTÓREJ LUDZIE TAK WIELKĄ PRZYKŁADAJĄ WARTOŚĆ, I DLATEGO WSZYSTKO ZROBIĄ, ABY MIEĆ ZUPEŁNĄ SWOBODĘ W INTERESACH HANDLOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH, JAK TO WIDZIMY U KUPCÓW I JAK NAS TEGO UCZY CODZIENNE DOŚWIADCZENIE, ZWŁASZCZA U LUDZI NIŻSZEGO STANU. WSTRZYMANIE TO BĘDZIE DLATEGO TAK MOCNYM SIDŁEM, WSKUTEK KTÓREGO LUDZIE OBRAZOWI BESTII KŁANIAĆ SIĘ I OD WYZNAWANIA IMIENIA JEZUSA CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO Z NAZARETU ODSTĘPOWAĆ BĘDĄ. ZNAK ZAŚ BĘDZIE TAKI: JAKO KRÓLOWIE NA CZEŚĆ I PAMIĄTKĘ DNIA URODZIN I WSTĄPIENIA NA TRON ZŁOTE MONETY BIĆ ZWYKLI, NA KTÓRYCH OBRAZ, IMIĘ I PEWNE LICZBY LAT I ZNAKI SĄ WYRAŻONE, PO KTÓRYCH, JAK PO PAZURACH LWA, STOPIEŃ GODNOŚCI I MAJESTATU KAŻDEGO SIĘ POZNAJE I PODŁUG NICH WIELBI, TAK STANĄ SIĘ RZECZY PODOBNE I JESZCZE STRASZLIWSZE ZA DNI ONYCH. WSZYSCY, KTÓRZY PÓJDĄ ZA SYNEM ZATRACENIA, BĘDĄ MIELI PEWNĄ OZNAKĘ, CZYLI WYRYTY ZNAK W TEN SPOSÓB, JAK GO ZWYKLE NOSZĄ GOSPODARZE ŁAZIENEK I INNI; LUDZIE PROŚCI NA CZOLE, WYŻSZE STANY ZAŚ NA PRAWEJ RĘCE. WSZYSCY CI, KTÓRZY KADZIDŁO ZAPALĄ I ZNIEWOLIĆ SIĘ DADZĄ DO KŁANIANIA SIĘ BESTII, OTRZYMAJĄ ZARAZ PRZEZ WYCISKANIE NA CZOLE LUB RĘCE OBRAZ BESTII; A KAŻDY KTO CECHĘ TĘ OTRZYMA I POKAŻE, BĘDZIE MIAŁ WSZELKĄ WOLNOŚĆ, ABY KUPOWAĆ, SPRZEDAWAĆ, PODRÓŻOWAĆ, WSZYSTKO PRZEDSIĘBRAĆ I CZYNIĆ; KTO ZAŚ TEJ CECHY NIE BĘDZIE MIAŁ, ANI JEJ OKAZAĆ NIE ZDOŁA, NIE BĘDZIE MIAŁ MOCY CZYNIENIA TEGO WSZYSTKIEGO. KIEDY I GDZIE KOGO TAKIEGO SCHWYCĄ, BĘDZIE UWIĘZIONY, MĘCZONY I PRZED POSĄGI BOŻYSZCZA WLECZONY, A GDY NIE ZECHCE SIĘ MU POKŁONIĆ, TO W NAJOKRUTNIEJSZY BĘDZIE ZAMĘCZONY SPOSÓB. TO BĘDZIE BARDZO POTĘŻNYM SIDŁEM, PONIEWAŻ, ABY TYM ZUPEŁNIEJSZY OSIĄGNĄĆ SKUTEK, PO WSZYSTKICH BRAMACH STOLICY, PO MIASTACH, SĄDACH, PO WSZYSTKICH RYNKACH, PUBLICZNYCH DROGACH, PO WSZYSTKICH PORTACH (GDYŻ W DNI ONE WSZYSTKO ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE W MOCY OWYCH LUDZI) ŚCISŁE STRAŻE USTAWIONE BĘDĄ I TAMŻE WSZĘDZIE WYOBRAŻENIA I OBRAZY BESTII WE WZMIANKOWANYM CELU WZNIESIONE ZOSTANĄ. KAŻDY, KTÓRY SIĘ DA SCHWYTAĆ W BRAMACH MIASTA (STOLICY) LUB W MIASTECZKACH, NA RYNKU PUBLICZNYM, NA GOŚCIŃCACH, W PORTACH MORSKICH BEZ CECHY BESTII, NATYCHMIAST PRZED WYSTAWIONE POSĄGI CIĄGNIONYM I ZAWLECZONYM BĘDZIE, ABY PALIŁ KADZIDŁO I KŁANIAŁ SIĘ OBRAZOWI BESTII, WYZNAJĄC, ŻE ONA JEST CHRYSTUSEM, KTÓRY PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT, JAKO KRÓL JEROZOLIMY, I AŻEBY CECHĘ BESTII OTRZYMAĆ; JEŚLI ZAŚ KTO KŁANIANIA SIĘ ODMÓWI, TO BĘDZIE MĘCZONY, DRĘCZONY I WRESZCIE ZABITY; I TO ZA DNI ONYCH LUDZIE OWI ZNOSIĆ BĘDĄ MUSIELI.
  JAKŻE JEDNAK CHWALEBNE I JAKŻE CIĘŻKIE BĘDĄ TE MĘCZEŃSTWA! Z JAKIMŻE UPRAGNIENIEM ZWYCIĘSTWA SPOGLĄDAĆ BĘDĄ ŚWIĘCI Z NIEBA NA ŚMIERTELNE ŻOŁNIERZY CHRYSTUSOWYCH WALKI, KTÓRE CI NA ZIEMI STACZAĆ BĘDĄ; JAKŻE PRZYJEMNĄ WOŃ ROZLEWAĆ W NIEBIE BĘDĄ PRZED OBLICZEM BOGA I BARANKA PADAJĄCE OFIARY!
  Zdaje się, że Oblubieniec zachęca z łagodnym uśmiechem Kościół Swój do stałości, wytrwania i zwycięstwa. W Pieśni nad Pieśniami w rozdz. IV w wersie 8 czytamy: „PRZYJDŹ Z LIBANU, OBLUBIENICO MOJA, PRZYJDŹ Z LIBANU, PRZYJDŹ, UKORONOWANĄ ZOSTANIESZ GŁOWĄ AMANA, WŁOSEM SANIRA I HERMONA, ŁOŻYSKAMI LWA I WYŻYNAMI LAMPARTA.” (Pieśń 4, 8). – Święty nasz Prorok wylicza sześć rodzajów ludzi, którym bestia cechę swą wytłoczy, a mianowicie: WIELKICH I MAŁYCH, BOGATYCH I UBOGICH, WOLNYCH I NIEWOLNIKÓW. Nic nie jest zawarte w Księdze tej bez przyczyny, wszystko zawiera w sobie mądrość. Przez MAŁYCH rozumiemy dzieci, które w dni one się narodzą, albo już urodziwszy się, ochrzczone zostaną, PONIEWAŻ SYN ZATRACENIA I JEGO FAŁSZYWY PROROK ZNISZCZY WSZELKI CHRZEST W IMIĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ DOKONANY LUB MAJĄCY SIĘ DOKONAĆ. DLATEGO STARAĆ SIĘ BĘDĄ O TO I ZMUSZAĆ WSZYSTKIE DZIECI, CHŁOPCÓW I DZIEWCZĘTA, ABY PRZYJĘŁY ZNAMIĘ BESTII NA CZOLE, A CHRZEST USTANOWIONY PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA, UKRZYŻOWANEGO Z NAZARETU, ODRZUCIŁY. CHRZTOWI ZAŚ DZIECI TYCH, KTÓRE W ONYCH DNIACH NA ŚWIAT PRZYJDĄ, PRZESZKADZAĆ BĘDĄ I BĘDĄ JE ZMUSZAĆ DO PRZYJĘCIA ZNAMIENIA BESTII NA CZOLE. JEŚLI ZAŚ JAKI OJCIEC LUB MATKA SYNA SWEGO LUB CÓRKĘ DADZĄ OCHRZCIĆ, WTENCZAS BĘDĄ MĘCZENI I ZABICI. Dlatego mówi Chrystus w Ewangelii św. Mateusza w rozdz. XXIV w wersie 19: „BIADA BRZEMIENNYM I PIERSIAMI KARMIĄCYM W ONE DNI.” (Mt 24, 19). Przez WIELKICH rozumie się dorosłych; przez BOGATYCH zaś zacniejszych, potężniejszych i więcej odznaczających się w narodzie; przez UBOGICH ludzi pospolitych; przez WOLNYCH urządzenia społeczne; przez NIEWOLNIKÓW wreszcie rozumiemy najniższą warstwę ludzi: niewolników, służebnice, sługi domowe; WSZYSCY CI OTRZYMAJĄ CECHĘ BESTII I OBRAZOWI BESTII KŁANIAĆ SIĘ BĘDĄ. I NIKT NIE BĘDZIE ŚMIAŁ ANI KUPOWAĆ, ANI SPRZEDAWAĆ, TYLKO TEN, KTO BĘDZIE MIAŁ ZNAMIĘ ALBO IMIĘ BESTII, LUB TEŻ LICZBĘ JEJ IMIENIA. WYPADNIE TO NA JEDNO; BĘDZIE TO PEWNE ZNAMIĘ, KTÓRYM WSZYSCY JEJ ZWOLENNICY I CZCICIELE ZNACZONYMI BĘDĄ. Znak ten będzie nazwanym cechą, ponieważ będzie wyciskanym i pewne litery w pewnym języku zawierać będzie, IMIENIEM zaś nazwanym jest, ponieważ litery te wyrażać i tworzyć będą imię jej; LICZBĄ wreszcie, ponieważ te same litery oznaczają liczbę SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT I SZEŚĆ, liczbę człowieka i imię jego i liczbę lat, w których się narodzi. TUĆ JEST MĄDROŚĆ. KTO MA ROZUM, NIECH OBLICZY LICZBĘ BESTII. ALBOWIEM LICZBA JEST CZŁOWIEKA: A LICZBA JEGO SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT I SZEŚĆ. Prorok święty wzywa rozum ludzki do rozwiązania tej zagadki. Trzeba nadmienić, że Księga Objawienia (Apokalypsis) została napisaną w języku greckim, w której liczba sześćset sześćdziesiąt i sześć nie jest wyraźnie zawartą, lecz zamiast niej wyrażenie ANTEMOS, które dwojakie ma znaczenie: 1) przeciwko, 2) zawiera to słowo podług liter w nim zawartych liczbę 666. Niektóre bowiem litery oznaczają u Greków jak i u Łacinników pewną liczbę, i tak też łaciński tłumacz tej Księgi Objawienia wyraz ten ANTEMOS, nie podług znaczenia, lecz jako liczbę przetłumaczył i napisał. A liczba jej jest 666. ANTEMOS jest przydomkiem i będzie szczególniejszym przymiotem Syna Zatracenia, żeby sprzeciwiać się Chrystusowi i wszystkiemu co się Bogiem zowie. Dlatego Zbawiciel nasz dał mu nazwisko Antychrystus, wyraz złożony z ANTI, co po polsku znaczy PRZECIW, i CHRISTOS, co znaczy NAMASZCZONY albo PRZYOBIECANY ZBAWICIEL ŚWIATA. Dlatego też ANTEMOS nie będzie właściwym i istotnym imieniem bestii. Syn Zatracenia perfidnie każe się mianować Imieniem Boga: Chrystus, które jest Imieniem, na które każde kolano na ziemi uginać się będzie! Dlatego napomina nas tak często Zbawiciel w Ewangelii św. Mateusza w rozdz. XXIV w wersie 23-26, abyśmy się w one dni nie dali uwieść: „WTEDY JEŚLIBY WAM KTO RZEKŁ: OTO TU JEST CHRYSTUS, ALBO TAM! NIE WIERZCIE! JEŚLIBY TEDY WAM RZEKLI: OTO NA PUSZCZY JEST, NIE WYCHODŹCIE; OTO JEST W ZAMKNIENIU, NIE WIERZCIE!” (Mt 24, 23-26).
  Wykład tej zagadki jest zatem następujący: CECHĄ są hebrajskie głoski, które wszystkim na prawej ręce lub na czole wyciśnięte zostaną i znaczą po grecku CHRYSTUS, po polsku zaś NAMASZCZONY. Ponieważ on jednak nie będzie Chrystusem, lecz Antychrystem!, czyli we wszystkim zupełnym przeciwieństwem Chrystusa, dlatego św. Jan po grecku napisał, że imię jej liczbą człowieka i to liczbą ANTEMOS, tj. przeciwieństwo Chrystusa, czyli Antychryst, jak go nasz Zbawiciel nazywa. Łaciński tłumacz po łacinie tak to wyraził: A LICZBĄ JEGO JEST 666, którą to liczbę tworzą greckie głoski ANTEMOS; albowiem A oznacza jedno, N pięćdziesiąt, T trzysta, E pięć, M czterdzieści, O siedemdziesiąt, S dwieście, RAZEM WIĘC 666. Dalej oznacza liczba 666 miesiące, które wynoszą, 55 i 1/2 roku, w których bestia ta się urodzi i żyć będzie. ALBOWIEM W ROKU 1855 I 1/2 BESTIA SIĘ URODZI, A ZATEM W WIEKU DZIEWIĘTNASTYM I BĘDZIE ŻYĆ 55 I 1/2 ROKU; W NAJWIĘKSZEJ OKROPNOŚCI I NIEZMIERNEJ MOCY SZALEĆ BĘDZIE Z FAŁSZYWYMI PROROKAMI SWYMI KOŚCIÓŁ NISZCZYĆ I TRZODĘ CHRYSTUSA ROZPRASZAĆ I MORDOWAĆ, I WSZYSTKICH WIERNYCH ZABIJAĆ WSKUTEK MOCY, JAKA MU DANA NA 42 MIESIĄCE NAD KAŻDYM PLEMIENIEM I KAŻDYM LUDEM, KAŻDYM JĘZYKIEM I NARODEM, ABY ŚWIĘTYCH PAŃSKICH ZAWOJOWYWAŁ I PRZEMAGAŁ, PODCZAS GDY ONA BESTIA W PEŁNOŚCI PANOWANIA SWEGO SIEDZIEĆ BĘDZIE.
  TYMCZASEM DNI POPRZEDNIEJ BESTII (TJ. MAHOMETAŃSKIEJ SEKTY I MONARCHII), OWE 1260 LAT, UPŁYNĄ; ALBOWIEM W OSTATNIM STULECIU, W PIERWSZYM ROKU NASTĘPNEGO 55 I 1/2 ROKU ŻYCIA SWEGO SYN ZATRACENIA PRZEZ DUCHA UST JEZUSA, UKRZYŻOWANEGO Z NAZARETU, BĘDZIE ZABITYM, I RESZTKI ŻYDÓW NAWRÓCĄ SIĘ. I MÓWIĆ BĘDĄ: BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY IDZIE W IMIĘ PAŃSKIE. NIEBIOSA SIĘ OTWORZĄ Z WIELKĄ GWAŁTOWNOŚCIĄ, A BÓG LUD SWÓJ SĄDZIĆ BĘDZIE.
  „LECZ O ONYM DNIU I GODZINIE NIKT NIE WIE, ANI ANIOŁOWIE W NIEBIE, JEDNO SAM OJCIEC.” (Mt 24, 36).

  STYGMATYCZKA BOŻA MARIE-JULIE JAHENNY – PROROCTWA… ŚRODKI ZARADCZE OBJAWIONE MARIE-JULIE JAHENNY NA „CZAS CZASÓW”
  ”…NIE POZOSTANIE WSZELKI ŚLAD NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY, ANI ŚLADU WIARY. DEZORIENTACJA BĘDZIE WSZĘDZIE…”
  „WSZYSTKIE PRACE ZATWIERDZONE PRZEZ NIEOMYLNY KOŚCIÓŁ, TAKIE, JAK SĄ DZISIAJ PRZESTANĄ ISTNIEĆ PRZEZ JAKIŚ CZAS…”
  W ekstazie z dnia 11 stycznia 1881 czytamy:
  „NIE BĘDZIECIE JUŻ WIĘCEJ MIELI MIEJSC NA CHÓRZE, WIĘCEJ SZOPEK, A WKRÓTCE RÓWNIEŻ ŻYJĄCYCH KOŚCIOŁÓW. KOŚCIÓŁ JUŻ NIE BĘDZIE MIAŁ GŁOSU, KTÓRY DZISIAJ ZNOWU MÓWI WYSOKIM GŁOSEM. ŁĄCZNIK WIARY — [(THE TIE OF THE FAITH) TAKIE JEST TEOLOGICZNE OKREŚLENIE MARII-JULII DLA PAPIEŻA…] — BĘDZIE WKRÓTCE PIĆ GORYCZ DŁUGIEGO I BOLESNEGO MĘCZEŃSTWA. JEGO SERCE PRZEPEŁNIONE CIERPIENIEM ŻYĆ BĘDZIE, — ŻE TAK POWIEM, BARDZIEJ W JEGO OSOBIE; BĘDZIE OFIAROWYWAŁO WSZYSTKO ZA SWOJE DZIECI, SWOJE STADO I SWÓJ NIEOMYLNY KOŚCIÓŁ.”
  Mówi o papieżu [prześladowanym]:
  „U PODNÓŻA GÓRY, W SKALE, WIDZĘ SAMOTNE WIĘZIENIE I JEST W NIM ZAMKNIĘTY STARY CZŁOWIEK O BIAŁYCH WŁOSACH. JEGO RYSY TWARZY SĄ WSPANIAŁE. NIESIE ON KRZYŻ NA PIERSI. DOBRY JEZUS ZBLIŻA SIĘ DO NIEGO, — STARY CZŁOWIEK PADA NA TWARZ, A JEZUS CAŁUJE GO MÓWIĄC: „SYNU MÓJ UMIŁOWANY, MĘCZENNIKU ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA, WIĘŹNIU NAJŚWIĘTSZEGO SERCA, SPOCZNIJ NA MNIE, TAK, ŻE JA ZŁAGODZĘ TWÓJ BÓL… OSUSZ SWOJE ŁZY. PRZEZ DŁUGI CZAS NIESIESZ KRZYŻ, ALE JA WKRÓTCE ZWRÓCĘ WSZYSTKIE TWOJE WSPANIAŁE PRAWA, I TWOJĄ WOLNOŚĆ”… DOBRA MATKA OCIERA ŁZY STAREGO CZŁOWIEKA JEGO PŁASZCZEM, POD JEGO UBRANIE WKŁADA GAŁĄZKĘ LILII Z PIĘCIOMA ZŁOTYMI LIŚĆMI, MÓWIĄC DO NIEGO: „DLA TWOJEJ SIŁY I TWOJEJ POCIECHY”.
  Ta pobożna stygmatyczka miała jeszcze wiele innych proroctw o tym Papieżu, „KTÓRY BĘDZIE MUSIAŁ WIELE WYCIERPIEĆ.”
  Marii-Julie miała nawet na swojej klatce piersiowej wytatuowany stygmat: „WYZWOLENIE OJCA ŚWIĘTEGO, TRYUMF KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO”.
  Mówi nam, że: „BĘDZIE ON NA WYGNANIU PIĆ GORYCZ DŁUGIEGO I BOLESNEGO MĘCZEŃSTWA.”

  W związku z powyższym należy zaznaczyć bardzo wyraźnie oraz przypomnieć zaślepionym i pysznym modernistycznym judeo-pseudochrześcijanom z heretyckiej, schizmatyckiej, żydomasońskiej, lucyferiańskiej i DUSZOBÓJCZEJ sekty watykańskiej oraz heretyckich i schizmatyckich grup tzw. „tradycji katolickiej” (pseudokatolickiej), że: „Wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych.” (Mt 22, 14); a ponadto: „Przeklęty każdy, kto by nie wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu.” (Gal 3, 10); (Ps 118, 21). „Sprawiedliwy żyje z Wiary [a nie z modernistycznych, niegodnych, świętokradczych sakramentów!!!], albowiem przez Wiarę [Świętą Wiarę Obiecaną] wypełniają się obietnice.” (Gal 3, 11-18). „Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej Nauki, która zgadza się z pobożnością, JEST PYSZNY, NIC NIE UMIE, ALE CHORUJE NA SPORY I WALKI O SŁOWA, Z CZEGO POWSTAJĄ ZAZDROŚCI, SWARY, BLUŹNIERSTWA, ZŁOŚLIWE PODEJRZENIA, STARCIA LUDZI NA UMYŚLE SKAŻONYCH, I WYZUTYCH Z PRAWDY, UWAŻAJĄCYCH POBOŻNOŚĆ ZA ŹRÓDŁO ZYSKU. Jest zaś wielkim zyskiem pobożność, przestająca na swoim. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; bez wątpienia, że też nic zabrać nie możemy. Ale mając żywność i czym się przyodziać, z tego bądźmy zadowoleni. Ci bowiem, co chcą stać się bogatymi, WPADAJĄ W POKUSĘ I W SIDŁO DIABELSKIE I W WIELE PRAGNIEŃ NIEPOŻYTECZNYCH I SZKODLIWYCH, KTÓRE POGRĄŻAJĄ LUDZI W ZATRACENIE I ZGUBĘ. Albowiem korzeniem wszelkiego złego jest chciwość, NIEKTÓRZY ODDAJĄC SIĘ JEJ, ODPADLI OD WIARY, i uwikłali się w wiele boleści.” (1 Tym 6, 3-10).
  Konkluzja wypływająca z powyższego upomnienia modernistycznych szaleńców i głupców opętanych fałszywą ‘’nauką’’ jest następująca:
  „BŁOGOSŁAWIONE OCZY, KTÓRE WIDZĄ, CO WY WIDZICIE. MÓWIĘ WAM BOWIEM, ŻE WIELU PROROKÓW I KRÓLÓW PRAGNĘŁO WIDZIEĆ, CO WY WIDZICIE, A NIE WIDZIELI, I SŁYSZEĆ, CO SŁYSZYCIE, A NIE SŁYSZELI.” (Łk 10, 23-24).
  Jest pewne, że Bóg Wszechmogący w Trójcy Przenajświętszej Jedyny OBJAWIA PRAWDĘ tylko i wyłącznie Swoim wybranym, których imiona zapisane są w Księdze Żywota Wiecznego w Niebie:
  „W owej godzinie rozradował się Duchem Świętym, i rzekł: Wyznaję Tobie, Ojcze, Panie Nieba i ziemi, żeś to zakrył przed mądrymi i uczonymi, A OBJAWIŁEŚ TO MALUCZKIM. Tak, Ojcze, gdyż tak się spodobało Tobie. Wszystko jest mi oddane przez Ojca Mego; a nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; i kim jest Ojciec, tylko Syn I KOMU SYN CHCIAŁBY [ZECHCIAŁBY] OBJAWIĆ.” (Łk 10, 21-22).
  Toteż jaką straszliwą głupotą jest pyszne i zaślepione ludzkie „chciejstwo” widzenia za wszelką cenę, nawet wiecznej zguby i zatracenia!, Kościoła! Judeo-pseudochrześcijanie: moderniści watykańscy, indultowcy, lefebvryści, sedewakantyści… MUSZĄ (?!?) bez względu na to jaka jest Prawda Boska!, swoimi zaślepionymi przez Szatana oczami w swym tragikomicznym amoku heretyckim i schizmatyckim WIDZIEĆ (?!?!?!?) ‘’kościół’’, który z oczywistych przyczyn niestety nie jest NIEOMYLNYM, NIEZMIENNYM, NIENARUSZALNYM, NIEZNISZCZALNYM Świętym i Niepokalanym Kościołem Chrystusowym, albowiem patrzą oni na watykańską hybrydę pseudokościelną pełną spustoszenia, rozkładu, zgnilizny, infamii, kłamstwa, oszustwa, herezji, schizmy, świętokradztwa, bałwochwalstwa, bluźnierstwa… będącą jawnym Antykościołem!, przeklętą, bluźnierczą, lucyferiańską Synagogą Szatana!, uparcie i bezczelnie ignorując CZTERY PODSTAWOWE DOGMATYCZNE NIEZBYWALNE ZNAMIONA-CECHY, które NIEWĄTPLIWIE I NIEPODWALNIE odróżniają PRAWDZIWY, NIEOMYLNY I NIEZMIENNY Święty Niepokalany Kościół Chrystusowy od fałszywego Neokościoła-Antykościoła! oraz innych pseudokościołów utworzonych przez złych ludzi wespół z diabłem po bluźnierczym antySoborze Watykańskim II!!!!! Powtórzmy raz jeszcze, że cechami dzięki, którym słudzy, uczniowie, apostołowie, żołnierze i przyjaciele Boga Wszechmocnego mogą rozpoznać Święty Kościół Chrystusa Pana są: ŚWIĘTOŚĆ, JEDNOŚĆ, KATOLICKOŚĆ (POWSZECHNOŚĆ) I APOSTOLSKOŚĆ.
  Trwając uporczywie w zaślepieniu!, zindoktrynowani tzw. ‘’LINIĄ’’ swoich umiłowanych modernistycznych sekt, które niewątpliwie są odrażającymi grobami pobielanymi!, notoryczni i permanentni przeklęci heretycy, schizmatycy, świętokradcy, bałwochwalcy i bluźniercy (…) nie omieszkają pysznie i hardo pytać kiwając swymi głowami i natrząsając się śmiechem: „hmmm… to w takim razie gdzie znajduje się w naszych pięknych czasach ‘’pokoju’’, które są oazą wszelkiego ‘’dobrobytu’’ i ‘’wiary’’ kościół???, gdzie jest papież???”
  Otóż najwyższy już czas, albowiem czasu do nawrócenia się pozostaje już coraz mniej dlatego, że CZAS OBJAWIONEJ APOKALIPSY POMAŁU WYPEŁNIA SIĘ!, aby zacząć zdawać sobie sprawę z faktu, że jeśli jesteś modernistą rzymskiej sekty, albo modernistą tzw. ‘’tradycji katolickiej’’, to jako przeklęty i wyklęty z Świętego Niepokalanego Kościoła Chrystusowego heretyk, schizmatyk, świętokradca, bałwochwalca, bluźnierca… ZGODNIE Z NIESKAZITELNĄ ŚWIĘTĄ NAUKĄ I ŚWIĘTYM PRAWEM CHRYSTUSOWYM ZNAJDUJESZ SIĘ POZA ŚWIĘTYM KOŚCIOŁEM KATOLICKIM I APOSTOLSKIM na co dowodem jest między innymi Encyklika ostatniego świętego Papieża Kościoła Chrystusowego, Piusa X pt.: „Pascendi Dominici Gregis”, O Zasadach Modernistów z 8.IX.1907 roku.
  W Piśmie Świętym odnajdujemy w tej sprawie następującą Naukę Boską: „Ale choćbyśmy my, albo anioł z Nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY. Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: JEŚLI WAM KTO OPOWIADAŁ EWANGELIĘ PRÓCZ TEJ, KTÓRĄŚCIE OTRZYMALI, NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY. Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa.” Gal 1, 8-10);
  „Głupich zaś rozpraw i rodowodów i kłótni i sporów zakonnych unikaj, bo są niepożyteczne. CZŁOWIEKA HERETYKA PO PIERWSZYM I DRUGIM UPOMNIENIU UNIKAJ, WIEDZĄC, ŻE KTO JEST TAKI, JEST WŁASNYM SĄDEM POTĘPIONY.” (Tyt 3, 9-11);
  Encyklika Papieża Pisa XII „Mystici Corporis Christi”:
  „Do członków Kościoła tylko tych zaliczyć można, którzy są ochrzczeni i WYZNAJĄ PRAWDZIWĄ WIARĘ i ani sami nie wyłączyli się na swe nieszczęście z jedności Ciała, ani też dla bardzo ciężkich przewinień nie zostali z niej wykluczeni przez PRAWOWITĄ WŁADZĘ. (…) Jak tedy w prawdziwym związku wiernych istnieje tylko jedno Ciało, jeden Duch, jeden Pan i jeden Chrzest, TAK TEŻ MOŻE BYĆ TYLKO JEDNA WIARA. (…) CI WIĘC, KTÓRZY RÓŻNIĄ SIĘ WIARĄ [POSOBOROWI MODERNIŚCI WATYKAŃSCY, PROTESTANCI, PRAWOSŁAWNI, INDULTOWCY, LEFEBVRYŚCI, SEDEWAKANTYŚCI (…)] NIE MOGĄ ŻYĆ W TYM SAMYM CIELE, ANI TEŻ BYĆ OŻYWIENI JEDNYM JEGO BOŻYM DUCHEM. (…) SCHIZMA, HEREZJA I APOSTAZJA – SAMO PRZEZ SIĘ ODŁĄCZA OD KOŚCIOŁA.”;
  „BÓG NIENAWIDZI ICH OFIAR [TJ. MODLITW HERETYKÓW I SCHIZMATYKÓW, CZYLI MIĘDZY INNYMI MODERNISTÓW, SEDEWAKANTYSTÓW, INDULTOWCY, LEFEBVRYSTÓW…] I ODRZUCA JE OD SIEBIE, A KIEDYKOLWIEK GROMADZĄ SIĘ W IMIĘ PANA, BRZYDZI GO ICH ODÓR, I ZATYKA SWÓJ NOS…”. (św. Hieronim);
  Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Ks. Sieniatycki, Krakow 1932:
  „KTO BY CHOĆ JEDNĄ PRAWDĘ, PRZEZ KOŚCIÓŁ DO WIERZENIA PODANĄ ZAPRZECZAŁ, LUB TYLKO W WĄTPLIWOŚĆ PODAWAŁ [POSOBOROWI MODERNIŚCI WATYKAŃSCY, PROTESTANCI, PRAWOSŁAWNI, INDULTOWCY, LEFEBVRYŚCI, SEDEWAKANTYŚCI (…)] TYM SAMEM PRZESTAŁBY BYĆ CZŁONKIEM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.”;
  Św. Atanazy:
  „Ktokolwiek chce być zbawiony, winien przede wszystkim zachować WIARĘ KATOLICKĄ; KTO NIE DOCHOWA JEJ W CAŁOŚCI I NIENARUSZONEJ, BEZ WĄTPIENIA ULEGNIE WIECZNEJ ZAGŁADZIE.”;
  Sobór Florencki:
  „[Kościół] Mocno wierzy, wyznaje i głosi: że nikt z tych, co są poza Kościołem Katolickim, NIE TYLKO POGANIE, ALE I ŻYDZI, HERETYCY I SCHIZMATYCY, NIE MOGĄ STAĆ SIĘ UCZESTNIKAMI ŻYCIA WIECZNEGO, ALE PÓJDĄ „W OGIEŃ WIECZNY, PRZYGOTOWANY DIABŁU I JEGO ANIOŁOM, jeśli przed końcem życia nie będą do niego włączeni; i że jedność ciała Kościoła znaczy tak wiele, iż jedynie ludziom w nim pozostającym sakramenty kościelne, posty, jałmużny i inne dzieła pobożności POMAGAJĄ do zbawienia, a trudy chrześcijańskiej walki przynoszą nagrody wieczne, GDYŻ NIKT – JAKICHKOLWIEK BY JAŁMUŻN NIE UDZIELAŁ, NAWET GDYBY DLA IMIENIA CHRYSTUSA PRZELAŁ SWĄ KREW – NIE MOŻE BYĆ ZBAWIONY, JEŚLI NIE POZOSTAJE W ŁONIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I W JEDNOŚCI Z NIM.”
  Jeżeli wydaje się tobie judeo-pseudochrześcijaninie, że jesteś dobrym i pobożnym katolikiem a masz problem ze zrozumieniem Objawionej przez Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego PRAWDY KATOLICKIEJ, to z pewnością nie jesteś prawdziwym rzymskim katolikiem integralnym, czyli przyjacielem Boga Sprawiedliwego i Miłosiernego, który wypełnia wszystko to, co Pan Jezus Chrystus przykazał (J 15, 13-14). Każdy sprawiedliwy prawdziwy sługa, uczeń, apostoł, żołnierz i przyjaciel Chrystusa Pana radykalnie odrzuca wszelki fałsz, kłamstwo i oszustwo modernistów, zdrajców i wrogów Boga Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanego Kościoła Świętego, ponieważ: „KOŚCIÓŁ BOGA ŻYWEGO JEST FILAREM (KOLUMNĄ) I UTWIERDZENIEM PRAWDY.” (1 Tym 3, 15), a ponadto: „Przeto, bracia moi najmilsi, NIE BŁĄDŹCIE. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca Światłości, U KTÓREGO NIE MASZ ODMIANY, ANI ZAĆMIENIA PRZEMIANY. Zrodził nas bowiem dobrowolnie Słowem Prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem Jego stworzenia.” (Jak 16-18 [1, 18]).
  ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ KATOLICKI I APOSTOLSKI ZAŁOŻONY PRZEZ SAMEGO BOGA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA POSIADA AUTORYTET SPRAWIEDLIWEGO I NIEOMYLNEGO BOGA WSZECHMOCNEGO I DLATEGO KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA PANA – CHOĆBY NIE WIADOMO JAK BARDZO POPRZEZ SOFIZMATYCZNE ‘’DOWODZENIE’’ (!?!) MODERNISTÓW WATYKAŃSKICH ORAZ MODERNISTÓW TZW. ‘’TRADYCJI KATOLICKIEJ’’, KTÓRZY NOTORYCZNIE STARAJĄ SIĘ ZNIEKSZTAŁCIĆ SWOIMI BŁĘDNYMI, HERETYCKIMI ‘’LINIAMI FAŁSZYWEJ WIARY’’ ŚWIĘTĄ CHRYSTUSOWĄ WIARĘ OBIECANĄ – JEST ŚWIĘTY, NIEOMYLNY, NIEZMIENNY, NIEPOKALANY, NIEZNISZCZALNY I WOLNY OD WSZELKIEGO BŁĘDU A WIĘC NIESKAZITELNY, I JEST ABSOLUTNIE OCZYWISTE I NIE PODLEGA ŻADNYM RACJONALISTYCZNYM, PSEUDOTEOLOGICZNYM, FILOZOFICZNYM I SOFISTYCZNYM DYWAGACJOM, CZYLI BREDNIOM I ABERRACJOM, ŻE ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY, JAKO JEDYNY, JEST KOŚCIOŁEM PRAWDY, WIARY, MIŁOŚCI, NADZIEI, DOBRA I SPRAWIEDLIWOŚCI, I JEST PEWNE, ŻE NIE MOŻE NAUCZAĆ WSTRĘTNYCH I PLUGAWYCH HEREZJI ZWODZĄC, OKŁAMUJĄC I OSZUKUJĄC SWOICH WYBRANYCH SPRAWIEDLIWYCH, PROWADZĄC ICH POPRZEZ PRZEKLĘTY MODERNIZM, LEFEBVRYZM, SEDEWAKANTYZM… NA MANOWCE APOSTAZJI NA NIECHYBNĄ SMIERĆ WPROST W OBJĘCIA DIABŁA LUCYFERA!!!!! Bóg Ojciec Wszechmogący po to stworzył człowieka, choć był czas, że tego bardzo żałował!, – „A widząc Bóg, że WIELE BYŁO ZŁOŚCI LUDZKIEJ NA ZIEMI I WSZYSTKA MYŚL SERCA BYŁA NAPIĘTA KU ZŁEMU PO WSZYSTEK CZAS, ŻAL MU BYŁO, ŻE UCZYNIŁ CZŁOWIEKA NA ZIEMI, i ruszony serdeczną boleścią wewnątrz, rzekł: Wygładzę człowieka, któregom stworzył, z oblicza ziemi, od człowieka aż do bydląt, od ziemiopłazu aż do ptactwa powietrznego; BO MI ŻAL, ŻEM JE UCZYNIŁ.” (Rdz 6, 5-7) – na podobieństwo Swoje, które Szatan usiłuje w człowieku zniszczyć – „Gdyż Bóg stworzył człowieka nieśmiertelnym i uczynił go na wyobrażenie podobieństwa Swego [pierwszy człowiek był wzorem Bożym. Był jak Niebo, bowiem wszystko w nim i z nim jednoczyło się, a jego postać była odbiciem postaci Boskiej]. LECZ PRZEZ NIENAWIŚĆ DIABŁA WESZŁA ŚMIERĆ NA OKRĄG ZIEMI; A NAŚLADUJĄ GO CI, KTÓRZY STOJĄ PO STRONIE JEGO [PO UPADKU CZŁOWIEKA WSZYSTKO SIĘ ODWRÓCIŁO, WSZYSTKO ZACZĘŁO DZIAĆ SIĘ INACZEJ! PRZED UPADKIEM CZŁOWIEK BYŁ WZOREM BOGA I ŻYŁ PRZEZ CZAS KRÓTKI W ŚWIATŁOŚCI, ZAŚ OD CHWILI POJAWIENIA SIĘ POŻĄDLIWOŚCI, ABY BYĆ JAK ‘’BÓG’’, NIEPOSŁUSZEŃSTWA, PYCHY, EGOIZMU, CHCIWOŚCI… CZŁOWIEK NA WŁASNE ŻYCZENIE ODDALIŁ SIĘ OD BOGA OJCA, BY ZBLIŻYĆ SIĘ DO WĘŻA LUCYFERA!, KTÓREGO DIABELSKA ISTOTA PRZENIKNĘŁA CZŁOWIEKA NA WSKROŚ!!! SKUTKIEM TEGO ODRAŻAJĄCEGO GRZECHU PIERWORODNEGO JEST PRZEWRÓT!, PONIŻENIE NATURY!, MIŁOŚĆ WŁASNA!, NIECZYSTOŚĆ!, CIERPIENIE! ORAZ ŚMIERĆ!!! OD TEJ CHWILI, AŻ DO KOŃCA TEGO UPADŁEGO ŚWIATA ZIEMSKIEGO, GRZESZNE LUDZKIE ZAROBACZONE I USTAWICZNIE GNIJĄCE CIAŁO DĄŻY DO PANOWANIA NAD DUCHEM SIEJĄC WOKOŁO PIEKIELNĄ ŚMIERĆ…] (por. Rz 8, 1-17).” (Mądr 2, 23-25) – a Jednorodzony Syn Boga Ojca poprzez Swoją gorzką Mękę i Śmierć na krzyżu wylewając całą Swoją zbawienną świętą Krew odkupił wszystkich ludzi z niewoli Szatana, ażeby sprawiedliwy człowiek poprzez zdrową, Nieomylną, Niezmienną, Nieskazitelną Świętą Naukę i Doskonałe Święte Prawo Boskie mógł zostać zbawiony a nie potępiony!, AŻEBY JAKO ZBAWIONA DUSZA ZAJĄŁ PUSTE MIEJSCA PO UPADŁYCH, ZBUNTOWANYCH ANIOŁACH, CO NOTABENE JEST GŁÓWNYM CELEM W PLANIE STWORZENIA CZŁOWIEKA PRZEZ BOGA OJCA SPRAWIEDLIWEGO, aby człowiek mógł wraz ze wszystkimi aniołami i świętymi w Niebie wiecznie czcić, sławić, chwalić i wielbić Jedynego i Prawdziwego Boga w Trójcy Przenajświętszej żyjącego i królującego w Niebieskim Królestwie wiecznej, niewysłowionej rozkoszy, radości i szczęśliwości.
  „Dowiedziałam się przy tym znowu, że człowieka stworzył Bóg na to, by zajął w Niebie miejsca upadłych chórów anielskich. Gdyby nie było grzechu pierworodnego, człowiek tak długo tylko rozmnażałby się, dopóki liczba ludzi nie zastąpiłaby potępionych chórów anielskich i na tym skończyłaby się czynność twórcza Boga. Obecne, ciągłe własnowolne rozmnażanie się rodzaju ludzkiego wyrodziło się przez grzech pierworodny, przez grzech także tkwi w nim pierwiastek ciemnoty i nieczystości; to też koniecznym następstwem tego jest KARA ŚMIERCI, która jednak z drugiej strony jest zarazem dobrodziejstwem. Cokolwiek mówią uczeni o końcu świata, to jedno jest pewne, że NIE PRĘDZEJ ŚWIAT ZGINIE, DOPÓKI WSZELKA PSZENICA NIE ODDZIELI SIĘ OD PLEWY I NIE ZASTĄPI W NIEBIE MIEJSCA CHÓRÓW POTĘPIONYCH ANIOŁÓW.”
  („Żywot i bolesna Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa…” wyd. II, 1899 r., str. 31, akapit 3, wers 13 oraz str. 1184, akapit 2, wers 17; wyd. IV, 2004 r., na podst. wyd. z 1927 r., str. 43, akapit 6, wers 9 oraz str. 862 akapit 1, wers 13).
  Słowo Wcielone, Arcykapłan, Mistrz i Nauczyciel Boski, Pan nasz Jezus Chrystus objawił całemu światu JEDYNĄ PRAWDZIWĄ OBIECANĄ WIARĘ ŚWIĘTĄ, która dać może człowiekowi życie wieczne w Niebie, jeżeli tylko porzuci wszystkie brudne, ohydne i okrutne ziemskie pożądliwości, pychę i miłość własną, odstępując natychmiast od plugawych herezji, schizmy, bluźnierstw, świętokradztw i bałwochwalstwa…, aby wypowiedzieć Wszechmocnemu Bogu w pokorze i skrusze to jedno, jedyne najważniejsze zbawienne słowo TAK, uznając tym samym za swego Pana i Boga Jedynego Mesjasza, Króla, Odkupiciela i Zbawiciela dusz ludzkich, Syna Jednorodzonego Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa. Święty Kościół Chrystusowy niezmiennie i radykalnie potępia wszelkie schizmatyckie zachowania wszystkich sekt pseudochrześcijańskich! Trzeba po prostu wiedzieć, że gdy Bóg-Człowiek żył na ziemi i NIEOMYLNIE jako ortodoksyjny Monarcha nauczał Świętej Wiary Obiecanej, nigdy z żadnym grzesznikiem ani pogańską sektą nie prowadził żadnego dialogu!, a tym bardziej nie zawierał z nikim ze śmiertelników żadnych kompromisów!!!!!
  Nieskazitelna Nauka Niepokalanego Świętego Kościoła Chrystusowego (nikomu o zdrowych zmysłach nie wolno mylić Świętego Kościoła Chrystusowego z dzisiejszym watykańskim posoborowym, zdradzieckim i żydomasońskim Neokościołem-Antykościołem!, jawną lucyferiańską Synagogą Szatana!, zainstalowaną w Rzymie przez wrogów i zdrajców Chrystusa Pana po bluźnierczym, heretyckim, schizmatyckim, świętokradczym, makiawelicznym, monstrualnym, zbójeckim, fałszerskim i DUSZOBÓJCZYM pseudosoborze Watykańkim II!, która chytrze i podstępnie symuluje Święty Rzymski Kościół Katolicki i Apostolski!!!!!) jest jednoznaczna, jasna, klarowna, radykalna, fundamentalna, nietolerancyjna, niekompromisowa i nieekumeniczna!!! Pan Jezus Chrystus w Piśmie Świętym NIEOMYLNIE I NIEZMIENNIE naucza: „Lecz niech mowa wasza będzie: TAK, TAK; NIE, NIE. A co nadto więcej jest, od złego jest.” (Mt 5, 37) i jakikolwiek nigdy nie kończący się dialog z wrogami oraz judaszowymi zdrajcami Boga nigdy nie był, nie jest i nigdy nie będzie możliwy!!!!!
  Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny i Prawdziwy między innymi poprzez swoje „narzędzia” na ziemi przedstawia wam heretykom, schizmatykom, świętokradcom, bałwochwalcom, bluźniercom…, którzy jesteście jak niedowierzający „niewierny Tomasz” Swoją PRAWDZIWĄ, NIEZMIENNĄ, NIEOMYLNĄ I NIESKAZITELNĄ Naukę Świętą dotyczącą Papieża na wygnaniu, nie znanemu temu upadłemu, „całemu w złym pogrążonemu” (1 J 5, 19), znajdującemu się pod mrocznym i diabolicznym „przywództwem ojca kłamstwa, księcia śmierci i ciemności Lucyfera” (J 12, 31) światu, a wy nieudacznicy oraz głupcy, którzy również jesteście niewolnikami, nie wierzący w Objawienie Boskie!, zaślepieni pychą, egoizmem i fałszywą ‘’nauką’’ swoich umiłowanych heretyckich i schizmatyckich sekt możecie poprzez swoją grzeszną wolną wolę to wszystko co BOSKIE, ŚWIĘTE, NIEZMIENNE, NIEOMYLNE I NIESKAZITELNE przyjąć do wiadomości po to, by zbawić swoją duszę oraz dusze swoich najbliższych, bliskich, dalszych krewnych, znajomych oraz nieznajomych, których imiona są zapisane w Księdze Żywota; jak również możecie się z tego wszystkiego co BOSKIE, ŚWIĘTE, NIEZMIENNE, NIEOMYLNE I NIESKAZITELNE jeszcze przez czas krótki śmiać aż do przeklętej swojej śmierci!, możecie PRAWDĘ BOSKĄ ignorować!, ośmieszać!, szydzić z Niej!, drwić!, zakłamywać!, dobrze i pobożnie czuć się w tej plugawej posoborowej, żydomasońskiej, lucyferiańskiej i DUSZOBÓJCZEJ Synagodze Szatana!, możecie rozkoszować się zgubną, fałszywą i heretycką ‘’nauką’’ modernistów watykańskich, indultowców, lefebvrystów… będących wiernymi oraz ‘’zawsze NIE-wiernymi’’ członkami tej przerażającej i odrażającej apokaliptycznej Wielkiej Nierządnicy Babilońskiej!, możecie rozkoszować się także do woli zgubną, fałszywą i heretycką ‘’nauką’’ modernistów ‘’tradycji katolickiej’’ zwących się sedewakantystami wśród, których nie ma żadnej jedności, ponieważ wielość odłamów sedewakantyzmu i wzajemnej niechęci, żeby nie powiedzieć nienawiści!, jest między nimi odrażająca i przytłaczająca!, i w końcu możecie również, jeśli nie powrócicie natychmiast do Przenajświętszego Źródła życia wiecznego, z uporczywym uśmiechem głupca na swym makiawelicznym obliczu, z zadowoleniem i rozkoszą pławiąc się w swojej pysze, egoizmie, racjonalizmie, demo-soc-liberalizmie, chciwości, nieposłuszeństwie… wraz ze swoimi fałszywymi, przerażającymi marionetkami: ‘’papieżami’’, ‘’kardynałami’’, ‘’biskupami’’, ‘’księżmi’’ – wilkami drapieżnymi w odzieniu owczym!, polecieć na całą, nieskończoną, przerażającą wieczność głową w dół, nogami do góry prosto do Piekła!!!!! „STRZEŻCIE SIĘ PILNIE FAŁSZYWYCH PROROKÓW, KTÓRZY DO WAS PRZYCHODZĄ W ODZIENIU OWCZYM, A WEWNĄTRZ SĄ WILKAMI DRAPIEŻNYMI…” (Mt 7, 15-23). „PAPIEŻ, KTÓRY SFAŁSZUJE SWÓJ URZĄD TRAFI DO PIEKŁA!, A PONADTO, CI Z NAS [UPADLI I ZWIEDZENI Z POWODU PYCHY, EGOIZMU, CHCIWOŚCI, NIEPOSŁUSZEŃSTWA, GŁUPOTY… CHRZEŚCIJANIE I KATOLICY, NIE WSPOMINAJĄC BŁĘDNOWIERCÓW!], KTÓRZY BĘDĄ GO [PREKURSORA ANTYCHRYSTA, CZYLI FAŁSZYWEGO PAPIEŻA!] SŁUCHAĆ, TRAFIĄ DO PIEKŁA WRAZ Z NIM!!!!!” (stygmatyczka Boża, święta Katarzyna Sienieńska). „BIADA WAM DOKTOROWIE I FARYZEUSZE OBŁUDNICY, ŻE JESTEŚCIE PODOBNI DO GROBÓW POBIELANYCH, KTÓRE Z WIERZCHU ZDAJĄ SIĘ LUDZIOM PIĘKNE, ALE WEWNĄTRZ PEŁNE SĄ KOŚCI UMARŁYCH I WSZELKIEGO PLUGASTWA! TAK TEŻ I WY Z WIERZCHU WPRAWDZIE ZDAJECIE SIĘ LUDZIOM SPRAWIEDLIWI, LECZ WEWNĄTRZ PEŁNI JESTEŚCIE OBŁUDY I NIEPRAWOŚCI… WĘŻE ŻMIJOWE! JAKŻE UJDZIECIE PRZED POTĘPIENIEM PIEKŁA?” (Mt 23, 27-33). „Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc: TEN LUD CZCI MNIE WARGAMI; ALE SERCE ICH DALEKO JEST ODE MNIE. LECZ PRÓŻNO MNIE CHWALĄ, UCZĄC NAUK I PRZYKAZAŃ LUDZKICH.” (Mt 15, 7-9). „To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne. BĘDĄ LUDZIE SAMOLUBNI, CHCIWI, HARDZI, PYSZNI, BLUŹNIERCY, RODZICOM NIEPOSŁUSZNI, NIEWDZIĘCZNI, ZBRODNICZY, BEZ SERCA, NIEPRZEJEDNANI, POTWARCY, NIEPOWŚCIĄGLIWI, OKRUTNI, NIELITOŚCIWI, ZDRAJCY, ZUCHWALCY, NADĘCI, I MIŁUJĄCY BARDZIEJ ROZKOSZE NIŻ BOGA, MAJĄ WPRAWDZIE POZÓR POBOŻNOŚCI [POSOBOROWI MODERNIŚCI WATYKAŃSCY, PROTESTANCI, PRAWOSŁAWNI, INDULTOWCY, LEFEBVRYŚCI, SEDEWAKANTYŚCI (…)], lecz jej mocy się wyrzekają. I TYCH UNIKAJ. Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami, ZAWSZE SIĘ UCZĄCE, A NIGDY DO POZNANIA PRAWDY NIE DOCHODZĄCE. Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, TAK I CI SPRZECIWIAJĄ SIĘ PRAWDZIE, LUDZIE SKAŻONEGO UMYSŁU, NIE WYPRÓBOWANI W WIERZE. Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum [głupota] wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.” (2 Tym 3, 1-9). „Wielu bowiem jest nieposłusznych, próżnomównych i zwodzicieli [POSOBOROWYCH MODERNISTÓW WATYKAŃSKICH, PROTESTANTÓW, PRAWOSŁAWNYCH, INDULTOWCÓW, LEFEBVRYSTÓW, SEDEWAKANTYSTÓW (…)], a najwięcej wśród tych, co są z obrzezania; TYCH TRZEBA ZBIJAĆ, GDYŻ WYWRACAJĄ CAŁE DOMY, UCZĄC, JAK NIE NALEŻY, DLA SZKARADNEGO ZYSKU. Powiedział ktoś z nich, własny ich prorok: ‘Kreteńczycy zawsze kłamliwi, złe bestie, brzuchy leniwe.’ To świadectwo jest prawdziwe. DLA TEJ PRZYCZYNY KARĆ ICH OSTRO, ABY BYLI ZDROWI W WIERZE, NIE SŁUCHALI ŻYDOWSKICH BAŚNI I PRZYKAZAŃ LUDZI, ODWRACAJĄCYCH SIĘ OD PRAWDY. Czystym wszystko czyste, SKALANYM ZAŚ I NIEWIERNYM NIC NIE MA CZYSTEGO, ALE SKALANY JEST ICH UMYSŁ I SUMIENIE. OŚWIADCZAJĄ, ŻE BOGA ZNAJĄ, LECZ UCZYNKAMI SIĘ ZAPIERAJĄ, GDYŻ SĄ OBMIERZLI I NIEDOWIERZAJĄCY, A DO ŻADNEGO UCZYNKU DOBREGO NEZDATNI.” (Tyt 1, 10-16). „Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, kłótnie, spory, SEKTY [SEDEWAKANTYŚCI, PRAWOSŁAWNI (…), RZYMSKA SYNAGOGA SZATANA SKUPIAJĄCA W SOBIE PONAD 50.000 SEKT JUDEO-PSEUDOCHRZEŚCIJAŃSKICH I AKATOLICKICH WŚRÓD, KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ MIĘDZY INNYMI POSOBOROWI MODERNIŚCI WATYKAŃSCY, INDULTOWCY, LEFEBVRYŚCI, OKOŁO 300 SEKT PROTESTANCKICH (…)], zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne. A O NICH POWIADAM WAM, JAK PRZEDTEM MÓWIŁEM, ŻE CI, CO TAKIE RZECZY CZYNIĄ, KRÓLESTWA BOŻEGO NIE DOSTĄPIĄ. Owocem Ducha jest: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość, cichość, WIARA, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim nie ma Zakonu [tj. prawa]. Ci zaś, co są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z wadami i pożądliwościami.” (Gal 5, 16-23). „Niech zaś ten, co bywa pouczany słowem, udziela z wszystkich dóbr temu, co go naucza. NIE BŁĄDŹCIE: BÓG NIE POZWOLI NAŚMIEWAĆ SIĘ Z SIEBIE. CO BOWIEM CZŁOWIEK POSIEJE, TO ŻĄĆ BĘDZIE. GDYŻ KTO SIEJE NA SWYM CIELE, Z CIAŁA TEŻ ŻĄĆ BĘDZIE ZEPSUCIE; KTO ZAŚ SIEJE W DUCHU, Z DUCHA ZĄĆ BĘDZIE ŻYCIE WIECZNE.” (Gal 6, 6-8). „Plemię żmijowe! [UNIKAĆ ZAŚLEPIONYCH ŻYDÓW (Dz 2, 40), (J 12, 40), (Rz 3, 9-18); UNIKAĆ ZŁYCH CHRZEŚCIJAN (1 Kor 5, 9-13); UNIKAĆ BŁĘDNOWIERCÓW, HERETYKÓW I SCHIZMATYKÓW (Tyt 3, 9-11), (św. Hieronim)]. Kto was nauczył uciekać przed nadchodzącym gniewem? [NIKT NIGDY Z GRZESZNIKÓW NIE ZDOŁAŁ I NIGDY NIE ZDOŁA UCIEC, ANI SKRYĆ SIĘ PRZED KARZĄCYM RAMIENIEM SPRAWIEDLIWIE KARZĄCEGO SUROWEGO I SROGIEGO SĘDZIEGO, JEZUSA CHRYSTUSA!, KTÓREGO JUŻ DŁUŻEJ NIE MOŻE UTRZYMAĆ W MIŁOSIERDZIU I LITOŚCI MATKA BOŻA FATIMSKA!]. Czyńcie tedy owoce godne pokuty, a nie zaczynajcie mówić: ojcem mamy Abrahama. Albowiem wam powiadam, że Bóg ma Moc z tych kamieni wzbudzić synów Abrahamowi. JUŻ BOWIEM SIEKIERA DO KORZENIA DRZEW JEST PRZYŁOŻONA, A WSZELKIE DRZEWO, NIE RODZĄCE OWOCU DOBREGO, BĘDZIE WYCIĘTE, I W OGIEŃ WRZUCONE [KARA PRZERAŻAJĄCEGO, NIGDY NIEKOŃCZĄCEGO SIĘ OGNIA PIEKIELNEGO DLA TYCH WSZYSTKICH PRZEPEŁNIONYCH IDYFERENTYZMEM, PYSZNYCH I AROGANCKICH IGNORANTÓW, KTÓRZY ODWRÓCILI SIĘ OD JEDYNEGO BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ODESZLI DO HERETYCKICH I SCHIZMATYCKICH SEKT JUDEO-PSEUDOCHRZEŚCIJAŃSKICH, PSEUDOKATOLICKICH ORAZ WYMYŚLONYCH PRZEZ LUCYFERA I JEGO PLUGAWYCH LUDZKICH SŁUGUSÓW, SATANISTYCZNYCH SEKT ARELIGIJNYCH!!!]”. (Łk 3, 7-9).
  „Którzy w Nim ufają, zrozumieją prawdę, a wierni w miłości [NIEZŁOMNI W OBIECANEJ ŚWIĘTEJ WIERZE CHRYSTUSOWEJ] pozostaną przy Nim, gdyż dar i pokój jest wybranym Jego. – LECZ BEZBOŻNI WEDLE TEGO CO MYŚLELI [JUDEO-PSEUDOCHRZEŚCIJANIE: MODERNIŚCI, MODERNIŚCI TZW. ‘’TRADYCJI KATOLICKIEJ’’ (PSEUDOKATOLICKIEJ), PROTESTANCI; PRAWOSŁAWNI, ŻYDZI, POGANIE: MUZUŁMANIE, BUDDYŚCI, HINDUIŚCI…], KARANIE MIEĆ BĘDĄ, ONI, KTÓRZY WZGARDZILI SPRAWIEDLIWYM I OD PANA ODSTĄPILI.” (Mądr 3, 9-10).
  „Z BOJAŹNIĄ I Z DRŻENIEM PRACUJCIE NAD ZBAWIENIEM WASZYM.” (Flp 2, 12)

  Z Panem Bogiem!

  Boanerges

 3. sporo tu miotania się i agresji jak na wymienioną w pierwszym zdaniu pokorę, szalom!
  „fajnie” zastąpić słowem „cudownie” to nie świętokradztwo? Chyba jehowy co?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s