Ojca E. Sylwestra Berry’ego Komentarz do Apokalipsy św. Jana

Wybór cytatów pochodzi ze stron 120-124 i 135-138 pierwszego wydania The Apocalypse of St. John (Columbus, Ohio, 1921). Nihil obstat: Joseph Molitor, D. D., Censor Deputatus, Imprimatur: † James J. Hartley, Bishop of Columbus, June 15, 1921.

W poprzednim rozdziale [12] św. Jan szkicuje historię Kościoła od czasu nadejścia Antychrysta aż do końca świata. (…) W rozdziale tym ukazuje nam prawdziwą naturę konfliktu. Będzie nim wojna na śmierć i życie pomiędzy Kościołem a mocami ciemności w ich ostatecznej próbie zniszczenia Kościoła, co miało uniemożliwić powszechne królowanie Chrystusa na Ziemi.

Szatan będzie najpierw usiłował zniszczyć potęgę papiestwa i spowodować upadek Kościoła przez herezje, rozłamy i prześladowania, które muszą z pewnością nastąpić. (…) wyniesie Antychrysta i jego proroka, by wprowadzić w błąd wiernych i zniszczyć tych, którzy pozostaną niezłomni. (…) Kościół, wierna oblubienica Jezusa Chrystusa, jest przedstawiony jako niewiasta przyodziana w chwałę łaski Bożej.

(…) W tym fragmencie występuje oczywista aluzja do jakiegoś szczególnego syna Kościoła, którego moc i wpływ będą takie, że szatan będzie dążył do jego zniszczenia za wszelką cenę. Tą osobą może być nie kto inny jak wybrany wówczas Papież. Papiestwo zostanie zaatakowane przez wszystkie moce piekielne. W rezultacie Kościół doświadczy wielkich prób i nieszczęść, starając się zapewnić następcę na tronie Piotra.

Słowa św. Pawła do Tesaloniczan mogą stanowić odniesienie do papiestwa jako przeszkody dla nadejścia Antychrysta: „I wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby się objawił w swym czasie. Już bowiem tajemnica nieprawości działa; tylko ten, co teraz powstrzymuje – niech powstrzymuje – będzie usunięty. A wtedy objawi się ów nikczemnik (…)” (II Tes. 2, 6-7).

(…) św. Jan (…) widzi na niebie czerwonego smoka z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami (…). Smokiem jest szatan czerwony od krwi męczenników, którą wytoczy. Znaczenia siedmiu głów i dziesięciu rogów należy poszukiwać w opisie bestii, która przedstawia Antychrysta, gdzie symbolizują one królów albo światowe moce (Apokalipsa 17, 9-12). (…) szatańskie ataki na Kościół będą organizowane i przeprowadzane przez rządy i panujące siły owych czasów.

Jedynie rogi bestii Antychrysta są ozdobione diademami symbolizującymi stan królewski albo władzę panującą. Głowy naznaczone są nazwami bluźnierstwa (Apokalipsa 13, 1). Dlatego też symbolizują grzechy i błędy, jakie dotkną Kościół. (…) w tym ostatecznym boju, aby nie dopuścić do powszechnego panowania Chrystusa, wytoczone zostaną przeciw Kościołowi wszystkie formy grzechu i błędu. (…) wszystkie błędy, jakie dotknęły Kościół, można streścić w tych siedmiu: judaizm, pogaństwo, arianizm, mahometanizm, protestantyzm, racjonalizm i ateizm.

Smok jest widziany na niebie, które jest tutaj symbolem Kościoła, królestwa niebieskiego na ziemi. Oznacza to, że pierwsze niepokoje tych dni zostaną zapoczątkowane w obrębie Kościoła przez odstępczych biskupów, kapłanów i ludy – gwiazdy zrzucone na ziemię ogonem smoka.

Smok stoi przed niewiastą, gotowy pożreć dziecko mające się narodzić.Innymi słowy, moce piekielne dążą wszystkimi sposobami do zniszczenia wybranego wówczas Papieża.

Oto wybiła teraz godzina mocy ciemności. Nowonarodzony Syn Kościoła zostaje zabrany „do Boga i jego tronu”. Ledwie nowo wybrany Papież został wprowadzony na tron, kiedy został z niego strącony przez męczeństwo. „Misterium nieprawości”, stopniowo rozwijające się przez wieki, nie może osiągnąć całkowitego spełnienia, podczas gdy trwa potęga papiestwa, lecz teraz „ten, który powstrzymuje, został usunięty”. W czasie interregnum „objawi się ów nikczemnik” w swej furii skierowanej przeciw Kościołowi.

Dzieje świadczą o tym, że najzgubniejszymi dla Kościoła okresami były czasy, gdy papieski tron był pusty, albo kiedy antypapieże współzawodniczyli z prawowitą głową Kościoła. Tak też będzie w tych złych dniach, jakie mają nadejść.

Kościół pozbawiony swego głównego pasterza musi poszukiwać azylu w samotności, gdzie będzie kierowany przez Boga Samego w czasie tych dni próby. (…) W owych dniach Kościół (…) znajdzie schronienie i ukojenie w wiernych duszach, zwłaszcza w odosobnieniu życia zakonnego.

Nasz Boski Zbawiciel ma przedstawiciela na ziemi w osobie Papieża, któremu powierzył On pełnię władzy nauczania i rządzenia. Podobnie Antychryst będzie miał swego przedstawiciela w osobie fałszywego proroka, który będzie obdarzony pełnią szatańskich sił, aby zwieść narody.

Jak wskazano przez analogię do baranka, prorok [Antychrysta] prawdopodobnie zainstaluje się w Rzymie jako pewnego rodzaju antypapież podczas wakatu papieskiego tronu (…).

(…) „ohyda spustoszenia” została wprowadzona do wielu katolickich kościołów przez heretyków i apostatów, którzy zniszczyli ołtarze, porozrzucali relikwie męczenników i zbezcześcili Przenajświętszy Sakrament. W czasie rewolucji francuskiej na ołtarzu katedry w Paryżu umieszczono lubieżną kobietę i oddawano jej cześć jako bogini rozumu. Takie wypadki w nikły sposób zapowiadają obrzydliwości, jakie zbezczeszczą kościoły w owych bolesnych dniach, gdy sam Antychryst zasiądzie na ołtarzu, aby być adorowany jak Bóg.

(…) Antychryst i jego prorok wprowadzą ceremonie naśladujące Sakramenty Kościoła. W rzeczywistości istnieć będzie pełna organizacja – kościół szatana założony w opozycji do Kościoła Chrystusowego. Szatan przywłaszczy sobie tytuł Boga Ojca; Antychryst będzie honorowany jako Zbawiciel, a jego prorok będzie uzurpował sobie rolę Papieża. Ich ceremonie będą symulacją Sakramentów (…).

Opublikowano w 1921 roku (37 lat przed kluczowym 1958 r.) przez ojca E. Sylwestra Berry’ego w książce Apokalipsa Św. Jana (The Apocalypse of St. John).

tłumaczenie: M.S.

14 uwag do wpisu “Ojca E. Sylwestra Berry’ego Komentarz do Apokalipsy św. Jana

 1. „Szatan przywłaszczy sobie tytuł Boga Ojca; Antychryst będzie honorowany jako Zbawiciel, a jego prorok będzie uzurpował sobie rolę Papieża. Ich ceremonie będą symulacją Sakramentów (…).”
  Witam, autorowi może chodzić o obecne sakramenty spełniane przez posoborowy kościół, czy będzie to zupełnie coś nowego pochodzącego np. z islamu?

 2. Anitu, jestem już w domu więc mogę coś więcej napisać. W książce księdza Sieniatyckiego (Tom IV. O Sakramentach i rzeczach ostatecznych, s. 453: http://www.ultramontes.pl/sieniatycki_zarys_dogmatyki.htm) możemy przeczytać, iż przed powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię będzie miała miejsce m.in. wielka apostazja. Nauka ta wypływa wprost ze słów Chrystusa z Ewangelii oraz z listu św. Pawła. Ksiądz Sieniatycki przytacza dwie interpretacje Kościoła dla tych fragmentów Biblii. Jedna interpretacja mówi, iż apostazja będzie wywołana działalnością Antychrysta, który wznieci największe prześladowania – w wyniku czego wielu chrześcijan zaprze się wiary. Druga zakłada, iż apostazja będzie poprzedzała pojawienie się antychrysta. Dzisiaj już wiemy, iż apostazja, która obecnie ma miejsce od roku 1958, tj. od wyrzucenia Papieża Piusa XII z Rzymu, nie jest wywołana działalnością antychrysta, ponieważ go jeszcze nie było. Wiemy bowiem, iż antychryst ma panować jedynie 3,5 roku, od 1958 roku minęło 59 lat. Zatem apostazja, w której obecnie żyjemy, musi poprzedzać antychrysta. Z nauczania zaś św. Jana Damasceńskiego (http://www.ultramontes.pl/jan_damascenski_wyklad_antychryst.htm) dowiadujemy się, iż zanim objawi się antychryst najpierw na całym świecie będzie głoszona Ewangelia. Widzimy zatem dwa zdarzenia poprzedzają pojawienie się antychrysta – apostazja (która trwa), oraz głoszenie Ewangelii na całym świecie (co przed nami). Jak dojdzie do głoszenia Ewangelii? Odpowiedź daje nam ksiądz Denis Fahey, (w książce The Kingship of Christ and The Conversion of the Jewish Nation, 1953, s. 109-111: https://katolikintegralny.wordpress.com/2016/03/18/nawrocenie-zydow/), gdzie możemy przeczytać, iż gdy narody świata popadną w apostazję – wtedy Bóg po raz drugi powoła Żydów, aby głoszona była Ewangelia na całym świecie. Zatem przed nami nawrócenie Żydów, głoszenie Ewangelii, potem dopiero antychryst. Całe zaś zwodzenie diabła polega na tym, aby Trium Kościoła oraz głoszenie Ewangelii na świecie przez Apostołów Czasów Ostatecznych były odebrane jako działalność antychrysta i diabła – a antychryst zabijający papieża oraz Wielkiego Monarchę jawił się jako Chrystus przychodzący powtórnie na ziemię zabijający antychrysta.

 3. Witam, nie jest to wszystko łatwo posklejać w całość i zrozumieć, wiec podziwiam Pana obszerną wiedzę. Miejmy ufność w Panu, że nieprzyjaciel nas nie zwiedzie. Mimo wszystko rodzi się pytanie kiedy nastąpi triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i jak się do tego mają objawienia w Fatimie.
  Pozdrawiam

 4. W mojej ocenie triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi nastąpi w chwili, gdy Wielki Monarcha otrzyma władzę nad Cesarstwem Rzymskim.

  „Zupełna piękność nastąpi dopiero w szóstym okresie, którego spodziewamy się w przyszłości. Holzhauser nazywa go czasem pociechy. Wszechmocny Bóg, według jego objaśnień, przywróci Kościołowi swemu pierwszą pełność łask i miłość, którą stracił. Przyjdzie potężny władca, który zburzy niezależne państwa i wszystko podbije pod swe panowanie, otoczy troskliwą opieką królestwo boże, usunie kacerstwa i zniweczy panowanie Turków. Obok mocnego władcy powstanie święty Papież, a pod nim podniesie się, zakwitnie i na nowo zazieleni stan kapłański. Wszystkie ludy wrócą do jedności wiary i spełni się słowo pańskie, że będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Temu okresowi odpowiada szósty dzień stworzenia, kiedy Bóg uczynił człowieka na swój obraz i wszystkie stworzenia oddał pod jego panowanie. Jak pierwszy człowiek panował nad całą ziemią, tak w tym okresie jeden bohater będzie władał wszystkimi narodami. Obrazem tego okresu jest gmina chrześcijańska w Filadelfii. Jan św. mówi o niej:

  »Oto dam z bóżnicy szatańskiej, co się powiadają być żydami, a nie są, ale kłamią. Oto uczynię im, iżby przyszli i pokłonili się przed nogami twymi i poznają, żem ja ciebie umiłował, iżeś zachował słowo cierpliwości mojej, a ja ciebie zachowam od godziny pokuszenia, która ma przyjść na wszystek świat kusić mieszkające na ziemi. Oto idę rychło: trzymaj, co masz, aby żaden nie wziął korony twojej«.

  Gmina ta więc jest umiłowana przez Boga i posiada koronę. Pan nie czyni jej żadnego zarzutu, a zresztą nazwisko jej Filadelfia oznacza miłość. Wszystko to wskazuje na pociechę, okazałość, pokój, bratnią miłość i wybornie stosuje się do szóstego wieku czyli okresu prawdziwie złotego, który nastąpi w Kościele. W Starym Zakonie obrazem jego może być czas powrotu ludu izraelskiego z niewoli babilońskiej, kiedy odbudowano miasto Jeruzalem wraz ze świątynią. To peryod, kiedy wszystkie królestwa, pokolenia i ludy zjednoczyły się pod berłem cesarza Augusta i przez pół wieku zupełny spokój panował na ziemi”.
  https://katolikintegralny.wordpress.com/2017/02/21/siedem-okresow-kosciola-wg-bartlomieja-holzhausera/

  Dlatego uważam, iż triumf Maryi nastąpi w momencie nawrócenia Żydów.

 5. Objawienie św. Jana [17:10-11]. Kim są ci królowie ? Nie antypapieżami ? Bergoglio byłby 6, a bestią byłby antychryst jako 8 ale spośród 7 czyli musiałby też być siódmym bo wcześniej go nie było. Czyli antychryst będzie też antypapieżem (spośród 7) ? Nic już z tego nie rozumiem. Jeśli Bergoglio to fałszywy prorok i ma urzędować z antychrystem to to wszystko musi sie szybko zacząć dziać, łącznie z pojawieniem sie Henocha, Eliasza i nawróceniem Żydów bo Bergoglio pożyje jeszcze z 10 lat (może) ?

 6. W mojej opinii 7 królów to 7 kolejnych żydowskich Cesarzy współczesnego Cesarstwa Rzymskiego. W mojej opinii obecnie panuje cezaropapizm, dlatego każdy kolejny Cesarz, po przejęciu władzy, mianuje swojego antypapieża – stąd uważam, iż Antychryst będzie 7 w kolejności Cesarzem, następca zaś Bergoglio będzie 7 antypapieżem – Fałszywym Prorokiem.

 7. Panie Szymonie, napisał Pan tak jakby fałszywy prorok i antychryst to była jedna i ta sama osoba – „(…) – stąd uważam, iż Antychryst będzie 7 w kolejności Cesarzem, następca zaś Bergoglio będzie 7 antypapieżem – Fałszywym Prorokiem.” To Bergoglio nie jest fałszywym prorokiem ? Jest on już okrzyknięty i powszechnie znany jako fałszywy prorok przez swoje już tak jawne bluźnierstwa i herezje. Niektórzy piszą, ze fałszywy prorok ma być jak Jan Chrzciciel i ma prostować ścieżki antychrystowi, więc jak antychrst ma być również fałszywym prorokiem no chyba, że na tym polega całe to wielkie zwiedzenie.

 8. Jakiś czas temu pisałem o tym, że Antychryst i Fałszywy Prorok to jedna i ta sama osoba:
  https://katolikintegralny.wordpress.com/2016/02/19/antychryst-i-falszywy-prorok/

  Czy tak faktycznie będzie? Oczywiście nie wiem, bardziej prawdopodobne jest, iż Antychryst i Fałszywy Prorok to jednak dwie osoby:
  – Antychryst – 7 cesarz żydowskiego Cesarstwa Rzymskiego (w którym obecnie żyjemy) – 7 głowa bestii, która otrzymuje „ranę śmiertelną” (nawrócenie Żydów), a potem „zmartwychwstaje” i jest 8 głową – i jako 8 głowa panuje 3,5 roku,
  – Fałszywy Prorok – 7 antypapież soborowej sekty mianowany na urząd do sekty novus ordo przez Antychrysta (cezaropapizm).

  O tym, że Fałszywy Prorok ma być antypapieżem pisał Ks. Bartłomiej Holzhauser:
  http://www.ultramontes.pl/idolum_pl.htm

 9. Co jeszcze przemawia za tym, iż antychryst i fałszywy prorok to może być jedna i ta sama osoba?

  W XII rozdziale Objawienia antychryst jest nazwany jako „bestia, która wychodzi z przepaści”:
  „A gdy dokończą świadectwa swojego, bestya, która wychodzi z przepaści, stoczy z nimi bitwę i zwycięży je i pobije je”.

  W XVII rozdziale Objawienia antychryst jest nazwany jako „bestia, która była a nie jest, a która wychodzi z przepaści”:
  „Bestya, którąś widział, była, a nie jest, a ma wstąpić z przepaści, a pójdzie na zginienie…”

  Z dalszych ustępów wiemy, iż „bestia, która była a nie jest” to 8 głowa, a równocześnie jedna z 7 głów:
  „A bestya, która była, a nie jest, tać jest ósma, a jest z siedmi, a idzie na stracenie”.

  W XIII rozdziale czytamy, że Fałszywy Prorok jest nazwany jako „bestia wychodząca z ziemi”:
  „I widziałem drugą bestyą wychodzącą z ziemie: a miała dwa rogi, podobne barankowym i mówiła jako smok”.

  Więc pytanie zasadnicze brzmi czy bestia wychodząca z przepaści z rozdziałów XII oraz XVII to ta sama bestia, która wychodzi z ziemi z rozdziału XIII.

 10. Napiszę jeszcze skąd mi się wziął ten cezaropapizm. Św. Augustyn rozróżnia dwa „państwa”, a właściwie dwie społeczności: „państwo Boże”, civitas Dei i „państwo ziemskie”, civitas terrena. Pojęcia te oznaczają dwie odmiany ludzkiej społeczności: „Jedną z nich – pisał – możemy nazwać państwem ludzi żyjących podług ciała, drugie – państwem ludzi chcących żyć podług ducha”. „Dwie więc miłości – czytamy – powołały do życia dwa państwa: miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie; miłość do Boga zaś posunięta aż do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie”.

  Państwo ziemskie mamy ukazane w II rozdziale księgi Daniela we śnie Nabuchodonozora – pod postacią posągu. Ostatecznie państwo ziemskie upadnie, przestanie istnieć, zaś całym światem zawładnie państwo Boże. Zanim to jednak się stanie państwo ziemskie będzie próbowało podporządkować sobie państwo Boże – czyli Kościół. Już w Średniowieczu cesarz rzymski próbował podporządkować sobie papiestwo w ten sposób, aby mianować i degradować papieży.

  Dlaczego o tym piszę? Ponieważ istnieją przesłanki, iż to co oglądamy w soborowej sekcie jest właśnie realizacją planu podporządkowania sobie Kościoła przez Cesarstwo – mianowanie przez żydo-masonerię kolejnych antypapieży czy też zdejmowanie ich z urzędu (patrz: Ratzinger).

  Franco Bellegrandi, ex-Szambelan Kapy i Miecza Jego Świętobliwości w 1977 napisał książkę zatytułowaną “Nichitaroncalli”. Książka ta została wydana dopiero w 1994 r. Jej publiczne pojawienie się w Rzymie spowodowało pewne poruszenie w narodowej prasie. Wśród przedstawianych [w książce] osobistości był też kardynał Silvio Oddi. Oddi mówi tam co widział i słyszał w Watykanie. Tak więc autor książki otrzymał te zwierzenia we wrześniu 1958, tuż przed konklawe, (s. 62 książki):

  „Znalazłem się w samochodzie z osobą, o której wiedziałem, że jest wysokiej rangi masonem w kontaktach z Watykanem, powiedział mi: ‘Następnym papieżem nie będzie Siri, jak się to mówi w pewnych kręgach rzymskich, ponieważ jest to kardynał zbyt autorytarny. Zostanie wybrany papież pojednania. Już został wybrany patriarcha Wenecji – Roncalli [Jan XXIII]’. Zaskoczony powiedziałem: „Wybrany przez kogo?” – „Przez naszych masonów reprezentowanych na Konklawe” – odpowiedział spokojnie. Na co ja: „Czy są masoni w konklawe ?” „Oczywiście – powiedział mi – Kościół jest w naszych rękach”. Odrzekłem więc ponownie: „Kto zatem rządzi Kościołem?” Po krótkim milczeniu, mój rozmówca wyjaśnił: „Nikt nie może powiedzieć, gdzie głową. Głowa jest utajona”.

  Ta utajona głowa to król żydowski czyli osoba na szczycie piramidy synagogi szatana. Czyli mamy cezaro-anty-papizm.

 11. Witam, jeśli jeszcze raz mogę włączyć się do dyskusji, jak możemy rozumieć słowa księdza Holzhausera:

  „Albowiem w roku 1855 i 1/2 bestia się urodzi, a zatem w wieku dziewiętnastym i będzie żyć 55 i 1/2 roku; w największej okropności i niezmiernej mocy szaleć będzie z fałszywymi prorokami swymi Kościół niszczyć i trzodę Chrystusa rozpraszać i mordować, i wszystkich wiernych zabijać wskutek mocy, jaka mu dana na 42 miesiące nad każdym plemieniem i każdym ludem, każdym językiem i narodem, aby Świętych Pańskich zawojowywał i przemagał, podczas gdy ona bestia w pełności panowania swego siedzieć będzie.

  Tymczasem dni poprzedniej bestii (tj. mahometańskiej sekty i monarchii), owe 1260 lat, upłyną; albowiem w ostatnim stuleciu, w pierwszym roku następnego i 55 i 1/2 roku życia swego Syn Zatracenia przez ducha ust Jezusa, Ukrzyżowanego z Nazaretu, będzie zabitym, i resztki żydów nawrócą się (c). I mówić będą: Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. Niebiosa się otworzą z wielką gwałtownością, a Bóg lud swój sądzić będzie. „Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie w niebie, jedno sam Ojciec”. (Mat. XXIV. 36).”

  Czy w takim wypadku I i II wojnę światową obrazował wielki ucisk i żyjemy w całkiem innym czasie niż mi się wydawało?

 12. Jak już dzisiaj widzimy przewidywania księdza Holzhausera nie sprawdziły się.

  Jeśli chodzi o I oraz II wojnę światową (oraz poprzedzające je rewolucje żydo-masońskie) to uważam, iż nie był to czas „Wielkiego Ucisku”, który ma być czasem prześladowań antychrysta, ale był to czas prześladowania Kościoła, a szczególnie hierarchii Kościoła, poprzedzający Wielką Apostazję, w której obecnie żyjemy.

  Tak na ten temat pisze Jakub Wujek w kazaniu o końcu czasów:

  „Trzeci znak: prześladowanie Katolików, zdrady i zgorszenia. Tedy, prawi, wydadzą was na uciski i zabiją was (was, prawi, Apostoły moje i potomki wasze, którzy od was porządnie sukcesję mają), i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego. A tedy wiele się ich zgorszy, i będą zdradzać, i w nienawiści mieć jeden drugiego. A wielu fałszywych proroków powstanie (chociaż ich nie poślą) i zwiodą ludzi wiele”.
  http://www.ultramontes.pl/Postylla_63.htm

  XVIII, XIX, XX wiek to okres największych prześladowań Kościoła, które ostatecznie doprowadziły do wymordowania hierarchii katolickiej, aby w jej miejscu zainstalować:
  – po pierwsze na wyższych szczeblach hierarchii żydo-masonerię, realizującą polecenia lóż masońskich – ostatecznie Żydów, którzy masonerią rządzą;
  – po drugie heretyków, którzy będą przekonani, iż herezje które wyznają to nauka katolicka, zgodnie z planem alta vendita:

  „Ostatecznym tego rezultatem będą katoliccy duchowni i świeccy maszerujący pod sztandarem oświecenia, cały czas myśląc, że maszerują pod sztandarem stolicy apostolskiej”.
  http://www.bibula.com/?p=74239

  Wielki Ucisk to 3,5 roku panowania antychrysta. Ma to być czas największych w historii ludzkości prześladowań i mordów chrześcijan. W komentarzu do XI rozdziału Apokalipsy z katolickiego wydania Biblii Jakuba Wujka, którą posiadam, możemy przeczytać, iż „najlepsi chrześcijanie” mają zostać zachowani „zapieczętowani” od prześladowań antychrysta.

  Którzy to będą chrześcijanie? Ci, którzy nawrócą się do prawdziwej Ewangelii, która przed panowaniem antychrysta będzie głoszona na całej ziemi. Oczywiście prawdziwa Ewangelia to nauka Kościoła katolickiego, zatem od prześladować antychrysta zostaną zachowani prawdziwi katolicy – znajdą się oni w Kościele – na Arce, która uchroni od potopu ognia, który zaleje ziemię. W Apokalipsie mamy to ukazane jako symbol „pieczętowania wybranych”.

  Zwiedzenie diabła zaś polega na tym, aby misyjna działalność prawdziwego Kościoła, który będzie głosił Ewangelię na całej ziemi, który także otrzyma władzę nad całym światem (dzięki Wielkiemu Monarsze), identyfikować jako działalność antychrysta – jako żydowski NWO, a antychryst, który zabije „dwóch świadków” ma się jawić jako Chrystus, który powtórnie przychodzi na ziemię.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s