29 uwag do wpisu “Dyskusja

 1. Jak rozumieć gniew Boży biorąc również pod uwage tą wypowiedź Corneliusa a Lapide między innymi o prześladowaniu Chrześcijan w Czasach Ostatecznych „Należy przyjąć, że te rzeczy dotyczą miasta Rzymu, nie tego który jest, ani tego który był, lecz tego który będzie przy końcu świata. Gdyż wówczas miasto Rzym powróci do swej minionej sławy jak również do swego bałwochwalstwa i innych grzechów i stanie się takim jakim było w czasach św. Jana za panowania Nerona, Domicjana, Decjusza, etc. Jako że z miasta chrześcijańskiego znów stanie się pogańskie. Wypędzi chrześcijańskiego Papieża i wiernych mu oddanych. Będzie prześladować i zabijać ich… Dorówna pogańskim cesarzom w prześladowaniach wymierzonych w chrześcijan… Albowiem już to widzieliśmy, Jerozolima była najpierw pogańska pod rządami Kananeńczyków; następnie wierna pod panowaniem żydów; z kolei, chrześcijańska za czasów apostolskich; potem, ponownie pogańska pod rządami Rzymian; i wreszcie, saraceńska pod panowaniem tureckim.” ? Poprzez posłanie przez Pana Boga działania błędu ?

  To by znaczyło, że Pan Jezus mówiąc „koniec” nie miał na myśli Swojego przyjścia ale 3,5- roczne panowanie antychrysta ?

  Jeśli budowa „III Świątyni” ma potrwać 2 lata jak to twierdzą Żydzi to najpóźniej pod koniec 2022 r. muszą rozpocząć jej budowe, co wywoła prawdopodobnie wojne z islamem i III wojne światową.

  Wielki Monarcha podobno ma przyjść w trakcie lub po wojnach jeżeli te wojny poniższej przepowiedni odnoszą sie do końcowych wojen Czasów Ostatecznych tzn. do wojen w mającym dopiero nastąpić okresie czasu (i nie chodzi o II wojne światową), co nie wskazuje na maj 2018 r. Polski kapucyn Lawiński „Cały chrześcijański okrąg świata będzie spustoszony większymi niż dawniej wojnami. Religia w wielu krajach będzie okropnie prześladowana. Zakonników wypędzą. Jednak podczas ich wygnania zajdą niespodziewane okoliczności, a religia zakorzeni się mocniej, niż dawniej. Krzyż zajaśnieje podwójnym blaskiem i roztoczy swe panowanie nad krainami, które go nie znały. Wszystkiego tego dokona pod koniec czasów Wielki Monarcha.”

  No i Żydów mają nawracać dwaj Świadkowie – Eliasz i Henoch w czasie panowania antychrysta „I dam je dwiema świadkom moim, i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, obleczeni w wory.”, o czym mowa w ostatnim akapicie wykładu św. Jana Damasceńskiego (ww. link).

  A może prorokowanie Eliasza i Henocha nie będzie obejmowało głoszenia Ewangelii ? Z pierwszego zdania ostatniego akapitu wykładu św. Jana Damasceńskiego i Księgi Malachiasza wynika coś chyba przeciwnego „Henoch i Eliasz posłani zostaną na ziemię, by zwracać „serca ojców ku synom” (14), czyli Synagogę, do Pana naszego Jezusa Chrystusa i do nauki apostolskiej, i będą przez niego usunięci.”, „I nawróci się serce ojców ku synom, a serce synów ku ojcom ich, abych snadź nie przyszedł, a nie skarał ziemie wytraceniem.”

  Jeśli chodzi o pieczętowanie w Objawieniu św. Jana. W jakim kontekście należy interpretować „Izrael” ? Jak wiadomo jest Nim Kościół Katolicki. Czy w tym przypadku również ? Jest tu podział pokolenia Józefa na pokolenie Józefa i Manassesa i brak pokolenia Dana. Chodzi o skutek głoszenia Ewangelii w znaczeniu „mnóstwo” odnośnie liczby 144 tys. z prawie każdego pokolenia czy raczej o dokładną liczbe nawróconych Żydów w trakcie głoszenia Ewangelii i przyjęcie przez nich Chrztu ?

  Możliwe, iż w czasie 3,5 roku przed panowaniem antychrysta Ewangelia będzie głoszona po wszystkiej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom (także żydowskiemu) i wszyscy Ją usłyszą, analogicznie do 3,5 letniego okresu głoszenia Ewangelii przez Eliasza i Henocha (jeśli prorokowanie głoszenie Ewangelii ma obejmować – z powyższej analizy wynika, że chyba ma obejmować). Bedą wtedy zachowane Słowa Pana Jezusa, św. Jana Damasceńskiego i 7 letni czas głoszenia Ewangelii.

 2. Jak mówią przypisy w Biblii Jakuba Wujka, którą posiadam, od gniewu bożego zostaną zachowani „najlepsi chrześcijanie”, którzy nie będą wydani w ręce Antychrysta. Zatem nie na wszystkich chrześcijan gniew boży spanie, ale właśnie na tych, którzy nie przyjmą prawdziwej Ewangelii, tj. prawdy katolickiej głoszonej przed panowaniem Antychrysta.

  Co do fragmentu, iż po głoszeniu Ewangelii przyjdzie koniec – nie należy opierać się na bezpośrednim rozumieniu tekstu Pisma Świętego, ale na wykładni Kościoła.

  Co do budowy III Świątyni – w sieci krążą różne opinie. Proszę 2 lat odbudowy nie dogmatyzować. Czytałem, iż jakiś czas temu rabini wydali dyscyplinę, aby kapłani szykowani do posługi w Świątyni nie pili więcej jak jeden kieliszek wina – bowiem III Świątynia ma stanąć tak szybko, że po wypiciu jednego kieliszka zdążą wytrzeźwieć, aby składać ofiary, zaś po wypiciu większej ilości już nie.

  W mojej opinii wojny i kataklizmy poprzedzające Wielkiego Monarchę już były – chodzi własnie o rewolucje masońskie oraz I i II Wojnę Światową. Być może jakiś wielki kataklizm ma jeszcze nastąpić, kto wie… jak wygląda sytuacja na świecie każdy widzi, a do maja 2018 jeszcze pół roku.

  Co do nawrócenia Żydów. Z jednej strony mamy nauczanie Kościoła, iż Żydzi nawrócą się dzięki misyjnej działalności Eliasza, z drugiej, mamy nauczanie Kościoła, iż Żydzi nawrócą się pod koniec apostazji, a przed głoszeniem Ewangelii na całym świecie. Kościół tutaj nic jednoznacznie nie naucza.

  Co do 144 tys. Tutaj również Kościół nic jednoznacznie nie naucza. Jedni Ojcowie twierdzili, iż nawrócą się równo 144 tys. Żydów, inni, że ta liczba jest symboliczna i oznacza po prostu „wielu”.

 3. Skoro Papież Pius XII żyje to jak pogodzić ten „fakt” z tymi słowami „Czyżby Kardynał zapomniał o przykładzie Machabeuszy? Ktoś może powiedzieć, że to zbyt mocne słowa.. Spójrzmy na sytuację (wg teorii). Kardynał Siri zostaje wybrany papieżem. Jest świadom wrogiego zamachu na Kościół. Ma realną szansę przeciwstawienia się, podniesienia alarmu. Czy jako głowa Kościoła, Namiestnik Chrystusa nie powinien go bronić? Aż do męczeńskiej śmierci, na wzór Chrystusa?
  Wg jednej z teorii szantażowano go życiem członków jego rodziny. Czyż obrona Kościoła, jego ocalenie nie było ważniejsze? Powodowała nim troska o rodzinę. Czyż ich życie wieczne nie było ważniejsze od doczesnego?” z artykułu „Kardynał Siri papieżem ?” https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/05/23/kardynal-siri-papiezem-w-opozycji-do-soborowych-zmian/ ?

 4. Jak to możliwe, że Guerard de Lauriers, twórca uzasadnienia dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (1950) stworzył tak obrzydliwą herezje sedeprywacjonizmu, znając przecież wcześniej nauke Kościoła odnośnie tej herezji ? Co więcej, podobno ją „teologicznie” uzasadnił (herezje sedeprywacjonizmu). Czy przeszedł na ciemną strone ?

 5. Cóż. Ciężko jest dzisiaj oceniać postawy osób, które żyły w tamtych czasach, w samym środku wydarzeń. Przypomnę, iż wtedy nie było internetu, a chrześcijanie nie byli świadomi do czego może posunąć się synagoga szatana i jakie ma możliwości. Guerard de Lauriers widział pogrzeb Piusa XII więc wyciągnął wniosek jaki wyciągnął. My dzisiaj znamy operacje fałszywej flagi (jak np. 11/09 WTC), znamy możliwości Hollywood – zatem łatwiej nam jest przyjąć, iż śmierć i pogrzeb Piusa XII musiały być sfingowane. Czy Guerard de Lauriers był masonem? Nic mi na ten temat nie wiadomo.

 6. Jeśli katolickie podręczniki ks. Sieniatyckiego, Bartynowskiego i Tylki są heretyckie jak i wszelkie inne (z XXw) za panowania Piusa XII to czy wg pana Pius XII nie jest heretykiem ponieważ dopuścił do ich wydania (jak i wyzanczeni przez niego biskupi)? Więc ostatnim Papieżem musi być Pius IX ale trzeba sprawdzić podręczniki z XIXw.

 7. Za pozwolenie na druk katolickich podręczników teologii odpowiadają bezpośrednio biskupi, nie papież. Oczywiście, jeśli biskup wyda pozwolenie na heretycki podręcznik powinnością papieża jest usunięcie takiego biskupa i obsadzenie nowego, nie heretyka. Aby zaś papież mógł to zrobić informacje o heretyckim biskupie czy biskupach muszą najpierw do jego uszu dotrzeć. Z tego co wiem Pius XII był osaczony przez masonów, którzy do papieża mało kogo dopuszczali. Podejrzewam, że masońska administracja Watykanu za Piusa XII blokowała dostęp informacji spływających do papieża. Sam spowiednik Piusa XII, kard. Bea, był masonem z żydowskiej loży B’nai-Brith. Pokazuje to skalę infiltracji.

 8. Dlaczego nie została umieszczona moja ostatnia wersja pierwszego umieszczonego tu komentarza ? Prosze podać rozdział, w którym jest ten przypis. Nie ma jednak odpowiedzi na moje pytanie – jak rozumieć gniew Boży ? Czy poprzez posłanie przez Pana Boga działania błędu ? Czy poprzez cielesną kare – prześladowania ? A jak inaczej w takim razie brzmi wykładnia Kościoła ? Bo nie została tu przedstawiona oprócz tej św. Jana Damasceńskiego, która jest zgodna z tym co napisałem. Przecież Rabinów, Kapłanów Starotestamentowych już nie ma prawie 2000 lat. Gdzie Kościół naucza, że Żydzi nawrócą sie przed głoszeniem Ewangelii po wszystkiej ziemi ? Hipotetycznie – skoro Papież Pius XII był uwięziony od samego początku bo inaczej by sie ujawnił to ustała Najświętsza Ofiara, co jest przecież niemożliwe. Co do Guerarda des Lauriers to nie chodzi o Papieża Piusa XII, a stworzenie przez niego sedeprywacjonizmu sprzecznego między innymi z orzeczeniem Soboru Watykańskiego (1870), Bullą Papieża itd. Ponowie więc pytanie. Jak to możliwe, że Guerard de Lauriers, twórca uzasadnienia dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (1950) stworzył tak obrzydliwą herezje sedeprywacjonizmu, znając przecież wcześniej nauke Kościoła odnośnie tej herezji ? Co więcej, podobno ją „teologicznie” uzasadnił (herezje sedeprywacjonizmu). Co więcej – komentarz o Guerardzie des Lauriers powinien być umieszczony pod artykułem „Sobór Watykański nie ogłosił dogmatu o nieomylności papieskiej. Herezja „tylko ex cathedra”. Biblioteka ’58 do pieca!” na podstawie tego cytatu z tegoż artykułu „Pan psudo-biskup Sanbor, który, przy okazji nadmieniając, wyznaje skądinąd zabawną herezję, iż sukcesja apostolska trwa w jawnych heretykach okupujących obecnie Stolicę Apostolską, …”.

 9. Jeszcze jedno. Prosze podać po jednym przykładzie gdzie w nauczaniu Kościoła mowa jest o nawróceniu dokładnie 144 tys. Żydów, z drugiej strony o nawróceniu wielu.

 10. Panie Sebastianie, zamieścił Pan 7 komentarzy pod rząd, przy czym kilka ostatnich było zbiorczym komentarzem utworzonym z połączenia poprzednich, przy czym kilka razy dodał Pan ten komentarz, ponieważ go Pan poprawiał. A teraz ma Pan do mnie pretensję, że opublikowałem nie ten komentarz. Litości!

  >>>Prosze podać rozdział, w którym jest ten przypis.

  Jest to przypis z Pisma Świętego Jakuba Wujka z 1874 roku (s. pliku 758; s. książki 1055):
  https://drive.google.com/file/d/0B1IteQE8-XNWbWZnbkdOeUZIWDA/view?usp=sharing
  Jest to przypis do zdania: „I dano mi trzcinę podobną lasce i rzeczono mi: Wstań, a zmierz kościół Boży i ołtarz i modlące się w nim”.
  Przypis ten brzmi: „Myśl ta: kazano Apostołowi oddzielić najlepszych chrześcijan, którzy nie mają być wydani Antychrystowi”.

  >>>Nie ma jednak odpowiedzi na moje pytanie – jak rozumieć gniew Boży ? Czy poprzez posłanie przez Pana Boga działania błędu ? Czy poprzez cielesną kare – prześladowania ?

  Bóg nie posyła błędu – robi to szatan. Bóg z dopustu bożego pozwala na zło czy błąd, nie jest jednak jego sprawcą. W jaki sposób Bóg będzie konkretnie karał narody? To już pytanie do Boga. Wiemy jednak, iż tak jak Bóg posłużył się królem Nabuchodonozorem, aby karać starożytny Izrael za odstępstwa, analogicznie Bóg będzie karał narody dopuszczając na panowanie Antychrysta, który nakaże oddawać sobie samemu cześć, a wszystkie religie, w tym heretyków oraz schizmatyków, będzie prześladował.

  >>>Przecież Rabinów, Kapłanów Starotestamentowych już nie ma prawie 2000 lat.

  „Formacja Kohanim (kapłanów) jest inicjatywą Temple Institute (Instytut Świątynny) wraz z kilku organizacjami zajmującymi się odtworzeniem Beit Ha-Mikdash (Świątynia Salomona) w Jerozolimie. Ta szkoła dla nowych kapłanów jest ważnym krokiem w restauracji uboju rytualnego”.
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/trzecia-swiatynia-kaplani-2013-11

  >>>Gdzie Kościół naucza, że Żydzi nawrócą sie przed głoszeniem Ewangelii po wszystkiej ziemi ?

  Pisze na ten temat ks. Denis Fahey powołując się na Ojców Kościoła:

  „Św. Paweł”, pisze z kolei Jan Chryzostom, „wyjaśnia postępowanie Boga w stosunku do ludzi…. Mówi, że poganie zostali powołani przez Boga, ale dlatego, że stopniowo będą lekceważyć otrzymane łaski, Bóg powoła Żydów po raz drugi”.
  „Celem Boga jednakże nie jest kara, ale litość, a gdy Bóg przypomni sobie o Żydach, również przypomni sobie o nie-Żydowskich narodach, wykorzystując misyjny zapał skruszonych Żydów do nawrócenia ich”.
  https://katolikintegralny.wordpress.com/2016/03/18/nawrocenie-zydow/

  >>>Hipotetycznie – skoro Papież Pius XII był uwięziony od samego początku bo inaczej by się ujawnił to ustała Najświętsza Ofiara, co jest przecież niemożliwe.

  Mamy dwie opinie nt. ustania Ofiary Mszy. Pierwsza mówi, że Ofiara ustanie na 3,5 roku CAŁKOWICIE, co moim zdaniem jest możliwe jedynie w wtedy, gdy Kościół zostanie pochwycony do nieba przed Wielkim Uciskiem (panowaniem Antychrysta). Druga opinia mówi, iż Ofiara ustanie wszędzie tam, gdzie będzie panował Antychryst – czyli będzie sprawowana tam, gdzie panowanie Antychrysta nie dosięgnie.

  >>>Ponowie więc pytanie. Jak to możliwe, że Guerard de Lauriers, twórca uzasadnienia dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (1950) stworzył tak obrzydliwą herezje sedeprywacjonizmu, znając przecież wcześniej naukę Kościoła odnośnie tej herezji ? Co więcej, podobno ją „teologicznie” uzasadnił (herezje sedeprywacjonizmu).

  Sedeprywacjonizm jest herezją. Pan mnie zaś pyta co siedziało w głowie twórcy tej herezji. Ja Panu oczywiście na to pytanie nie odpowiem, bowiem nie czytam w myślach nieżyjących już osób, natomiast swoją opinię już w tej kwestii wyraziłem.

 11. O 144 tys. Żydów czytamy w Biblii Jakuba Wujka z 1898 roku, Tom IV, s. pliku 774, s. książki 776:
  http://www.ultramontes.pl/biblia_lacinsko_polska.htm

  Przypis ten brzmi: „Sto czterdzieści cztery tysiące. Ribera i inni sądzą, że pod koniec świata, z każdego pokolenia żydowskiego, które od przyjścia Chrystusa aż dotąd trwa w swoim niedowiarstwie, dwanaście tysięcy równo będzie popieczętowanych i zbawionych, tak iż ogólna liczba wyniesie 144,000. Pererius, Kornelius i inni utrzymują, że bardzo wielu z każdego pokolenia będzie zbawionych, i że przez dwanaście tysięcy rozumieją się wszyscy”.

 12. Należy w tym wszystkim pamiętać, że — mimo swojej świętości — dyscyplina Kościoła Chrystusowego (czyli katolickiego; jak wiemy, trzeba to ze sobą utożsamiać) nie jest równa doktrynie tegoż. Doktryna nie ulega zmianie nigdy, a dyscyplina — owszem. Z czego zatem wynikać miałaby jej podatność na jakiekolwiek zmiany? Gdyby tak bowiem nie było, okazałoby się, iż nie żyjemy w Kościele od wielu wieków (od mniej więcej 1700 lat, kiedy zwyczaje kościelne zmieniły się na skutek edyktu mediolańskiego i rozpoczęcia jawnej działalności chrześcijan (czyli katolików) w Imperium Rzymskim (przynajmniej jawniejszej)), a tenże już dawno temu… upadł. Jednak to jest niemożliwe.
  Można spytać: o jakie zwyczaje chodzi i jaki jest tego związek z dyscypliną? Przykładami choćby pokuta w czyśćcu — Kościół wiedział o niej od zawsze, jednak dopiero w 1019 roku udzielono pierwszego odpustu (jak wiemy, jako zastępstwa pokuty czyśćcowej). Inny przykład? Konklawe. Czy zawsze papieży wybierali kardynałowie? Oczywiście, że nie! Najczęściej papieży wybierał populus romanus — lud rzymski (abstrahując już zupełnie od faktu, iż nie wiadomo ściśle, kiedy zaistniał urząd kardynalski). A więc kwestie dyscyplinarne ulegają zmianie.
  Jeszcze jedna rzecz: Objawienie Boże dla chrześcijan prawowiernych skończyło się wraz ze śmiercią ostatniego Apostoła (dla wnikliwszych: św. Jana). Wtedy cały Kanon Pisma Świętego został już napisany (choć wówczas jeszcze nieskodyfikowany), a i Tradycja Apostolska była pełna (Maryja już zdążyła zostać wniebowziętą, a Msze święte już odprawiano z wiarą w Realną Obecność). A dyscyplina? Bynajmniej nie zmieniała się tylko do tamtych czasów. Była ona podpowiadana przez Ducha Świętego papieżom, czyli następcom świętego Piotra, na odpowiednie czasy i warunki (dlatego katolicy powinni modlić się o właściwe i właściwie rozumiane rozpoznawanie znaków czasu dla papieży (w dzisiejszych czasach jednak zdanie to brzmi jak kiepski żart…)), o czym też pisze cytowany ks. Tylka.
  Kościołem kieruje Duch Święty, który podpowiada właściwe przepisy prawa kościelnego, aby Kościół żył w dobrej (sic!) dyscyplinie na odpowiednie czasy.
  A ponadto dodam, że w dzisiejszych czasach, abyśmy mieli absolutną pewność przebywania w prawdziwym Kościele katolickim, musi przyjść papież uznany przez wszystkich katolików integralnych (za nic nie wiem, dlaczego rzymskich, skoro maronici na przykład (przynajmniej na pewno do czasów reformy modernistycznej lat sześćdziesiątych) nie zdradzili Kościoła, a unia brzeska z 1596 roku jest jak najbardziej legalna; czy katolicy nierzymscy są katolikami drugiego sortu? Prosiłbym na odpowiedź na to pytanie), choćby przez wszystkich biskupów na Soborze Ekumenicznym (czyli Powszechnym, Katolickim, (nie)mili ireniści).
  Po tej niemiłosiernie wykańczającej wypowiedzi pozwolę jeszcze sobie spytać krótko: piszecie, że są wątpliwości kanoniczne co do śmierci Piusa XII, a Jego następca ponoć ma żyć w ukryciu, jednak jak byłby tenże sukcesor wybrany, skoro po śmierci Piusa XII musiałoby odbyć się konklawe, zgodnie ze zwyczajną procedurą, a nie było innych na świecie kardynałów, jak tylko ci, którzy byli powszechnie znani (inaczej Pius XII musiałby, zbiegłszy, mianować kilku kardynałów (lub wyznaczyć inną metodę wyboru następcy (ale… też zbiegłszy)), jednak nie zbiegł, a jego błogosławione ciało spoczywa po dziś dzień w swoim grobowcu)? Proszę o odpowiedź. Z Bogiem i wszystkimi Świętymi!

 13. Dziękuję za komentarz. Stanowisko teologiczne strony (i co jasne jej twórców) zmieniało się wraz z poznawaniem wiary katolickiej, która, jak pisze Kard. Manning, została przed nami w tych strasznych czasach ukryta. Wybór kolejnego papieża, po rzekomej śmierci Piusa XII, byłby wyborem wątpliwym, zatem wybrany „papież” nie byłby następcą św. Piotra w prymacie. Szczegółowo jest to opisane w tekstach:

  https://katolikintegralny.wordpress.com/2017/07/29/aktualnym-papiezem-kosciola-katolickiego-jest-pius-xii-pius-xii-zostal-wyrzucony-z-rzymu/

  https://katolikintegralny.wordpress.com/2017/03/05/czy-kosciol-katolicki-oglosil-smierc-piusa-xii/

 14. Cieszy serce, kiedy inni widza kim Jan Pawel II naprawde byl…. antypapiezem i Antychrystem!

  Zerknijcie przosze na ta strone: http://www.mostholyfamilymonastery.com. Jest tutaj wiele filmow na temat tego co dzieje sie w „kosciele” po soborze Watykanu II i wiele innych niezbednych dla tradycyjnego katolika informacji.

 15. Strona braci Dimond jest nam znana. Można na niej faktycznie odnaleźć wiele ciekawy i wartościowych materiałów. Niestety zawiera ona również herezje sedewakantystyczne. Co ciekawe bracia Dimond negują również chrzest pragnienia.

 16. Nie tak dawno było tu na stronie, że to co udziela sekta modernistyczna nie jest Chrztem ze względu na brak intencji (że sekta ta nie zamierza czynić tego co czyni Kościół), a teraz czytamy w drugim zdaniu powyżej „Wielu z nas zostało ochrzczonych poza Kościołem katolickim – w sekcie Novus Ordo, która Kościołem nie jest, a pod Kościół katolicki jedynie się podszywa.”. To jak to w końcu jest ?

 17. No ale na stronie tu pisano, iż jeśli coś jest wątpliwe należy przyjąć, że jest nieważne. W sekcie udający Kapłana (chrzci ?) według tzw. „zmienionego rytu uroczystego”, nie tak jak powinno się czynić gdy nie ma Kapłana Katolickiego i ryt uroczysty jest niekatolicki czyli wg rytu prywatnego. No ale z drugiej strony wymagane Słowa chyba są zachowane w tym pseudorycie uroczystym. Pytanie też czy materią była woda źródlana jaka jest wymagana.

 18. Wątpliwa jest intencja szafarza sakramentu, jeśli sakrament szafowany jest w rycie innym, niż katolicki. Ryt to część istotowa sakramentu, tj. forma oraz materia. Reformy Pawła VI nie dotknęły części istotowej sakramentu chrztu – forma oraz materia pozostały bez zmian, zatem chrzest w sekcie Novus Ordo z całą pewnością jest ważny, a ponieważ przyjęty poza Kościołem, taki chrzest jest martwy:
  https://katolikintegralny.wordpress.com/2017/03/19/odzywanie-sakramentow-sakramenty-przyjete-poza-kosciolem-katolickim-sa-martwe/

 19. Pragę zauważyć, że cytaty na poparcie twoich tez są z podręczników, które twierdzisz, że należy spalić.

 20. Problemem jest tutaj terminologia i odpowiednie tłumaczenie z łaciny. Rytuał sakramentu składa się z części obrzędowej (ceremonialem) oraz z części istotnej (essentialem, tj. forma oraz materia). Podręczniki sakramentologii określają część istotną (formę oraz materię) jako ryt sakramentu.

  Ks. Dr A. Borowski, Warunkowe szafarstwo sakramentalne. Włocławek 1936:
  http://www.ultramontes.pl/borowski_warunkowe_szafarstwo.htm
  „Według przeto opinii powszechnej intencja jest wyłącznie zewnętrzna wtedy, gdy minister chce całkowicie spełnić zewnętrzny ryt kościelny, tzn. zastosować materię wymaganą i wypowiedzieć istotne słowa formy, chociażby wewnątrz postanowił go nie wykonać czyli dopuszczał się formalnego pozorowania (tzw. symulacji) sakramentu”.

  Zatem, w świetle powyższego, rytuał sakramentu = cz. obrzędowa (ceremonialem) + ryt sakramentu (forma oraz materia). Problemem jest, iż często cały rytuał (tj. ceremonialem + essentialem) jest nazywany słowem „ryt”, co w mojej opinii, w oparciu chociażby o przytoczony wyżej fragment, jest błędem.

  Zatem, trzymając się tego rozróżnienia, pomiędzy rytuałem a rytem, nie można stwierdzić, iż Paweł VI „zmienił wszystkie ryty sakramentów”, jak to jest przetłumaczone na przytoczonym filmie. Rytu sakramentu chrztu, tj. formy oraz materii, określanych często jako „część istotna”, Paweł VI nie zmienił, a zmienił jedynie część obrzędową. Dlatego własnie sakrament chrztu szafowany w sekcie Novus ordo jest ważny.

 21. @wołodyjowski
  Proszę zauważyć, iż nie są to moje tezy, ale nauka zawarta w książce do teologii ks. Sieniatyckiego. Faktem jest, iż w książce tej znajdują się herezje, co zostało wykazane w oparciu o katolickie źródła Magisterium. Jeśli uważa Pan, iż przytoczona nauka z książki ks. Sieniatyckiego, do której Pan się odnosi, jest błędna, to proszę to wykazać w oparciu o katolickie źródła. Oczywiście nie powinno się przytaczać cytatów z książek zawierających herezje, jednak obecnie w tej materii innych źródeł brak, a przytoczone ustępy od ks. Sieniatyckiego są o tyle cenne, iż zawierają cytaty świętych oraz papieży.

 22. Dziękuję za odpowiedź. To wiele wyjaśnia.

  Lecz tu pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy biorąc pod uwagę, iż sekta ma zamiar włączyć osobę w swoje szeregi (świadomie lub nie), a nie do Kościoła Katolickiego, z czym wiąże się zamiar wychowania chrzczonego (świadomie lub nie) w sekcie, w wierze sekty, a nie w wierze Kościoła Katolickiego nie wyłącza to intencji jaką czyni Chrystus i Kościół ? Czy w takim przypadku wybrani na rodziców chrzestnych są nimi pomimo jak wyżej napisałem możliwości braku zamiaru włączenia osoby do Kościoła i braku zamiaru wychowania w katolickiej wierze pomimo nawet swojej niewiedzy ? Może ta nieświadomość czyni te kwestię bez znaczenia ? Czy ta kwestia nie ma znaczenia na intencje, która ma być zgodna z intencją Kościoła, a więc Chrystusa ?

  Można prosić o link do podręcznika sakramentologii lub jego tytuł gdzie to jest wyłożone, co to jest ryt sakramentu, itd. ? Sprawa jest jak widać bardzo ważna z uwagi na to, że 2 zamieszczone przeze mnie linki do strony z filmem i wpisem traktują ryt jako obrzęd, nawet lefebryści podający się za Kapłanów Tradycji.

 23. Mógłby pan zacytować trzy fragmenty z podręcznika x. Sieniatyckiego, które zawierają herezje?

 24. @ wołodyjowski
  Ks. Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Kraków, 1932; str. 277
  „Warunkiem nieomylności papieża jest, by mówił z katedry…”

 25. @mike
  Szanowny Panie, ponieważ ostatnio wyrażał Pan swoje niezadowolenie, iż nie opublikowałem Pana komentarza od razu, tym razem komentarz opublikował w kilka chwil po napisaniu. Jeśli Pan pozwoli odpiszę jutro, bowiem obecnie mam co innego na głowie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s