Ciekawa informacja o masonerii sprzed wolnomularstwa

Chociaż Akademia Rossano była tylko wyimaginowaną akademią, 17 sierpnia 1703 r. Neapolitańskie społeczeństwo arkadyjskie zostało założone przez Biagio Majoli d’Avitabile. Znaczenie tej organizacji było takie, że była ona zasadniczo niezależna od zmian politycznych lub przejścia na emeryturę wicekróla. Akademia Rossano miała własną konstytucję i strukturę zarządzania; interesujące jest porównanie tych grup do prawie współczesnych organizacji lóż Wolnomularskich (29). Oczywistą i znaczącą różnicą był kontrast ich pozorowanych ról jako pasterzy zwierząt gospodarskich oraz tych, którzy byli architektami i budowniczymi. Obie te organizacje kładły nacisk na życie obywatelskie; a Arkadia wraz ze swoim „pasterstwem” stanowiła potencjalnie bardziej radykalną krytykę niż miejscowi masoni. W 1705 r. Arkadianie z Neapolu opublikowali tom poezji z okazji przyjęcia doktoratu przez Annibale Albani; Albani był siostrzeńcem papieża Klemensa XI. (…) Do Arkadii należało wielu wybitnych cudzoziemców, takich jak poeta-librecista Apostolo Zeno i sam Klemens XI, jak również późny Ionardo di Caooa i Francesco D’Andrea.

(29) Margaret C. Jacob, IJving the Enlightenment: Wolnomularstwo i polityka w osiemnastowiecznej Europie, (Oxford: Oxford University Press, 1991), 6-7, 14-22.

While the Rossano Academy was only an imagined academy, on August 17, 1703 the Neapolitan Arcadian society was founded by Biagio Majoli d’Avitabile.28 The significance of this organization was that it was essentially independent of political changes or the retirement of a viceroy. ‚Hie Neapolitan Arcadia had its own constitution and governance structure; it is interesting to compare these groups to the near contemporary organizations of the lodges of the Freemasons. 29 An obvious and significant difference was the contrast of their make believe roles as herders of livestock and with those who were designers and builders. The emphasis on both was the civic life; and the Arcadias, with their pastoralism, represented a potentially more radical critique than the more urban masons. In 1705 the Arcadians of Naples published a volume of poetry to celebrate Annibale Albani’s reception of his Ph.D.; Albani was a nephew of Pope Clement XI. The Neapolitan Arcadia contained many members of the Academy of Medina Coeli and participants in his memorial volume, and it included a small number of women. The Arcadia included illustrious foreigners such as poet-librettist Apostolo Zeno and Clement XI himself, as well as the late Ieonardo di Caooa and Francesco D’Andrea.

(29) Margaret C. Jacob, IJving the Enlightenment: Freemasonry and Politics in Eighteenth- Century Europe, (Oxford: Oxford University Press, 1991), 6-7, 14-22.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s