Herezja antypapieża Benedykta XIV przeciwna nieomylności Kościoła

W książce „De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione” wydanej dwa lata przed wyborem Benedykta XIV (konklawe 1740) odnajdujemy herezję podważającą nieomylność Kościoła w kanonizacji świętych. Czytaj dalej„Herezja antypapieża Benedykta XIV przeciwna nieomylności Kościoła”

Magiczny sakramentalizm

Ciekawy fragment książki pt Ordo Templi Orientis Craiga Heimbichnera:

Innym znaczącym przypadkiem jest znaczący entuzjazm okazywany przez prawe skrzydło okultystyczne tradycyjnej mszy łacińskiej – ”mszy trydenckiej”. Pośród tych entuzjastów najbardziej wyróżnia się C. W. Leadbeater. Ten były ksiądz anglikański i bliski współpracownik okultystycznej (gnostyckiej) „teozofki” Heleny Bławatskiej, Leadbeater mimo wszystko rozumiał, że współczesny człowiek bardzo potrzebuje magii sakramentów chrześcijańskich… W takich dziełach, jak The Science of the Sacraments (Nauka o sakramentach), The Inner Side of Christian Festivals (Wewnętrzna strona obrzędów chrześcijańskich) i wydana pośmiertnie The Christian Gnosis (Gnoza chrześcijańska), pozostawił imponujący dorobek, w którym wykazuje, ku zadowoleniu wielu osób, że msza i inne sakramenty Kościoła apostolskiego przyczyniają się do duchowego dobra, przemiany i wzrostu osób w naszych czasach…”

Czytaj dalej„Magiczny sakramentalizm”

Sublimus Dei, Paweł III

To all faithful Christians to whom this writing may come, health in Christ our Lord and the apostolic benediction.

The sublime God so loved the human race that He created man in such wise that he might participate, not only in the good that other creatures enjoy, but endowed him with capacity to attain to the inaccessible and invisible Supreme Good and behold it face to face; and since man, according to the testimony of the sacred scriptures, has been created to enjoy eternal life and happiness, which none may obtain save through faith in our Lord Jesus Christ, it is necessary that he should possess the nature and faculties enabling him to receive that faith; and that whoever is thus endowed should be capable of receiving that same faith. Nor is it credible that any one should possess so little understanding as to desire the faith and yet be destitute of the most necessary faculty to enable him to receive it. Hence Christ, who is the Truth itself, that has never failed and can never fail, said to the preachers of the faith whom He chose for that office ‘Go ye and teach all nations.’ He said all, without exception, for all are capable of receiving the doctrines of the faith. Czytaj dalej„Sublimus Dei, Paweł III”

Etyka czasów mesjańskich – Sabataj Cwi

Od XVII wieku trwa szeroko zakrojony proces powolnej transformacji chrześcijańskiej etyki zachodniego świata w kabalistyczno-gnostycki konstrukt, który objawił się publicznie w takich ruchach jak różokrzyżowcy czy późniejsza masoneria. Proces ten rozpoczął się absorbując w obszary swych wpływów monarchów, magnatów, generalnie elity krajów, oferując im różne formy mistycyzmu, włącznie z chrześcijańskim kabalizmem jako odpowiedź na wąskie etyczne ramy chrześcijaństwa w coraz bardziej makiawelistycznym świecie. Proces ten został wnikliwie opisany w wydanej w Polsce książce historyka biblioteki kongresu USA Jamesa H. Billingtona „Płonące umysły. Źródła rewolucyjnej wiary”. Czytaj dalej„Etyka czasów mesjańskich – Sabataj Cwi”

Propaganda Illuminatów nauczyła młode kobiety handlować seksem

„W przypadku każdego prawdziwego zdarzenia, gdy mężczyzna seksualnie nęka kobietę, prawdopodobnie istnieje dziesięć przypadków kobiet używających seksu do awansów, a Helen Gurley Brown wyraźnie sformułowała tę strategię.” (Była redaktorem naczelnym magazynu Cosmopolitan od 32 lat) Czytaj dalej„Propaganda Illuminatów nauczyła młode kobiety handlować seksem”

Neurobronie, nanoboty, rozwiązania psycho-medyczne i nowa wojna

Jak podajemy od lat obecna konwergencja technologii zbiegająca się około 2025 roku będzie miała drastyczny wpływ na ludzkość. W tym okresie systemy psycho-medyczne, NBIC, Internet Rzeczy i Geoinżynieria będą w pełni operacyjnymi programami otwierając drogę do pełnej modyfikacji ciała i psyche człowieka.

Choć dla wielu czytelników taki obraz nadal pozostaje w obszarze fantastyki naukowej to obecnie naukowcy z DARPA i pochodnych agencji wojskowych zaczynają otwarcie wspominać, iż w konsekwencji te systemy doprowadzą do masowej modyfikacji psyche. Czytaj dalej„Neurobronie, nanoboty, rozwiązania psycho-medyczne i nowa wojna”

Globalna świadomość

Sztuczna Inteligencja symulująca „Boga” (Globalna świadomość) oparta jest na założeniach panteistycznych, które są sprzeczne z rzeczywistością — stąd wyskakuje ERROR i się zawiesza. Dlatego do jej obsługi potrzebny jest sztab programistów, którzy pracują dla satanistów, którzy wg satanistyczno-lucyferiańskich ideologii programują bazowe algorytmy.

Judaizm przeciwko Mojżeszowi. Gnostycki mesjanizm Sabbataja Cwi – Hugon Hajducki

Trwa duchowa wojna pomiędzy Bogiem a Lucyferem. W trakcie tych zmagań książę ciemności niejednokrotnie zło nazywa dobrem, a nienawiść ukrywa w słowach głoszących miłość, tolerancję i pokój.

Zapowiedziane przez św. Jana zbiorowe nawrócenie Żydów jest od dawna wypatrywanym znakiem, potwierdzającym nadejście czasów ostatecznych i rychłą paruzję Chrystusa. Jest to jedna z wielkich tajemnic dotyczących losów całego świata. W jakich jednak okolicznościach nastąpi nawrócenie Żydów? W którym momencie porzucą oni swoje zgubne poglądy o nadejściu narodowego mesjasza, który przyjdzie tylko po to, by stworzyć kolejne ziemskie imperium? Czy będzie to związane z pojawieniem się kolejnego fałszywego mesjasza żydowskiego? Pytania, na które trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, można by mnożyć. Czytaj dalej„Judaizm przeciwko Mojżeszowi. Gnostycki mesjanizm Sabbataja Cwi – Hugon Hajducki”