Msza w parafii – żydowska liturgia

Msza święta Kościoła Katolickiego jest to Przenajświętsza Ofiara Nowego i wiecznego Przymierza Boga z ludźmi, w której Jezus Chrystus, życie swoje ofiarowawszy na krzyżu dla zbawienia świata, utajony pod postaciami chleba i wina, złączony mistycznie z całą społecznością prawdziwego Kościoła Katolickiego, ofiarę swoją krzyżową bezkrwawym sposobem ponawia poprzez posługę kapłana na uwielbienie Boga, za zadośćuczynienie za grzechy nasze i na uproszenie nam łask potrzebnych do zbawienia.

Czytaj dalej„Msza w parafii – żydowska liturgia”

Apoteoza masonerii żydowskiej. W jakim stopniu papież Jan Paweł II pozostał papieżem – Polakiem, a w jakim stopniu poddał się podmuchom tajemniczego „zewu krwi”?…

forumdlazycia lifeStyl

W Polsce 'Syjon' już budują”_konwentnarodowypolski.wordpress.com

Fragment książki Henryka Pająka pt: Nowotwory Watykanu, Retro, Lublin 2005, s. 252-276, ISBN 83-87510-51-3. Przypisy w oryginale.

Wszystko może się zmienić, ale umarłych się nie sprzedaje 334.

Jan Paweł II z żydowską lożą B’nai B’rith, 1984 r._wolna-polska.pl

Jan Paweł II z żydowską lożą B’nai B’rith, 1984 r.

Niemal  niezauważone  przez  świat  chrześcijański,  do  dziś nieznane setkom milionów katolików,  było  spotkanie papieża Jana Pawła II z bossami herme- tycz­nej loży masońskiej B’nai B’rith w Watykanie  i jej patetyczna  apoteoza w prze­mówieniu papieża.

Dniem, w którym wielu poprzedników Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej prze wracało się  w  grobach podczas tego  spotkania  i tamtej pa­tetycznej laudacji, był 22 marca 1984 roku.

Z tych, którzy się przewracali chyba najboleśniej, wymieńmy choćby papieża Piusa XI, który czwartego października 1929 roku wołał do polskiej pielgrzymki:

Muszę ostrzec was, jak ongiś Chrystus ostrzegł apostołów, mówiąc do nich: Czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie, gdyż grożą wam niebezpieczeństwa i zasadzki podstępne.

Wróg wszelkiego dobra…

View original post 266 słów więcej

Wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata

Początek boleści.

Ewangelia św. Marka, Roz. 13

5. A Jezus począł im mówić: Patrzcie, aby kto was nie zwiódł.

6. Albowiem wielu ich przyjdzie w imię moje powiadając, iż ja jestem; i wielu ich zwiodą.

7. A gdy usłyszycie wojny i wieści o wojnach nie trwóżcie się. Bo to się dziać musi: ale to jeszcze nie koniec. Czytaj dalej„Wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata”

Loża B’nai B’rith składa hołd Bendedyktowi XVI

376_BnaiBrith

Dnia 12.02.2010 roku Moishe Smith, prezes międzynarodowej żydowskiej organizacji masońskiej B’nai B’rith był przyjęty w Watykanie (powyżej) i złożył swoje uszanowanie papieżowi Benedyktowi XVI, składając mu dar w postaci obrazu autorstwa Mordechai’a Rosenstein’a. Czytaj dalej„Loża B’nai B’rith składa hołd Bendedyktowi XVI”

101 herezji antypapieża Jana Pawła II

Herezje Jana Pawła II

Nauka Kościoła Świętego

Kościołowi katolickiemu brak jedności. Kościół katolicki jest chrześcijańską jednością.
Dzieci mogą być zbawione bez chrztu. Dzieci potrzebują chrztu do zbawienia.
Muzułmanie wyznają Boga Prawdziwego. Tylko katolicy mogą wyznawać Boga.
Sekty heretyckie posiadają posłanie apostolskie. Tylko Kościół spełnia posłanie apostolskie.
Duch Św. używa sekt jako środków zbawczych. Duch Św. nie daje heretykom życia.
Musimy modlić się z heretykami o jedność. Jeśli ktoś modli się z heretykami – jest heretykiem.
Wolność sumienia jest prawem człowieka. Wolność sumienia jest szaleństwem (Grzegorz XIII)
Heretycy są chrześcijanami. Tylko katolicy mogą być chrześcijanami.
Każdy człowiek jest złączony z Chrystusem. Chrystus nie znajduje się w każdym człowieku. Czytaj dalej„101 herezji antypapieża Jana Pawła II”

Kulisy śmierci Jana Pawła I

Prezentujemy naszym czytelnikom fragmenty z książki „Watykan zdemaskowany”, byłego współpracownika FBI, Paul’a L. Williams’a. Bazując na materiałach FBI oraz CIA Williams kreśli rzeczywisty obraz zasiadających w Watykanie od 1958 roku Antypapieży.

Książka dostępna w formacie PDF

Jan Paweł I

1racou33.vichan

26 sierpnia 1978 roku o godz. 18.05 kardynałowie wybrali nowego papieża. Został nim słynący z pogody ducha i łagodnego charakteru Albino Luciani. Było to jedno z najkrótszych konklawe w historii. Czytaj dalej„Kulisy śmierci Jana Pawła I”

Poczet antypapieży – Jan XXIII i Paweł VI

Poczet antypapieży – Jan XXIII i Paweł VI

Prezentujemy fragmenty z książki „Watykan zdemaskowany”, byłego współpracownika FBI, Paul’a L. Williams’a. Bazując na materiałach FBI oraz CIA Williams kreśli rzeczywisty obraz zasiadających w Watykanie od 1958 roku Antypapieży.

Książka dostępna w formacie PDF

Jan XXIII

Jan XXIII koniecznie chciał otrzymać kapelusz kardynalski z rąk masona, socjalisty Vincenta Auriola, który według słów licznych wielkich mistrzów Masonerii, inicjował Jana XXIII w Paryżu.
Jan XXIII koniecznie chciał otrzymać kapelusz kardynalski z rąk masona, socjalisty Vincenta Auriola, który według słów licznych wielkich mistrzów Masonerii, inicjował Jana XXIII w Paryżu.

Czytaj dalej„Poczet antypapieży – Jan XXIII i Paweł VI”