Wigilia Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – post ścisły

inmaculada_zurbaranPost ścisły czyli tak co do ilości jak co do jakości zachować należy: w środę popielcową, piątki i soboty Wielkiego Postu, w Suche Dni, w Wigilię Zielonych Świąt i Bożego Narodzenia, oraz 7 grudnia (7) (kan. 1252 § 2).

Post ścisły przypadający na wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został dekretem Kongregacji Soboru z 25 VII 1957, AAS, 49 (1957), 638, przeniesiony na 7 grudnia.

za: Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, T. II (wydanie trzecie uzupełnili i przygotowali do druku Ks. Józef Baron CM i ks. Władysław Stawinoga CM), Wydawnictwo Diecezjalne Św. Krzyża w Opolu 1958, ss. 420-424.

Zachować Słowo Boże aby chodzić w światłości

W I liście św. Jana (2, 4-5) umiłowany Apostoł Pana Jezusa pisze:

„Kto mówi, że go zna, a przykazania Jego nie chowa, kłamcą jest, a prawdy w nim nie masz. Lecz kto zachowuje słowo Jego, prawdziwie się w nim miłość Boża wykonała: i przez to wiemy, iż w nim jesteśmy”.

Czytaj dalej„Zachować Słowo Boże aby chodzić w światłości”

O Królestwie Chrystusowym. Ćwiczenia duchowne.

ROZMYŚLANIE o Królestwie Chrystusowym

Przygotowanie 1. Wyobraź sobie, że widzisz synagogi, wsie i miasta, w których Chrystus Pan przebywał, opowiadając królestwo Boże.

Przygotowanie 2. Proś Boga, abyś się nie okazał głuchym na wołanie Chrystusa, ale żebyś był gotów do pójścia za Jego głosem i ulegania we wszystkim.

PUNKT I.

Carowie_Szujscy_na_sejmie_warszawskim_Jan_Matejko_18_centuryWystaw sobie w duszy króla, którego nie zabiegi, nie stronnictwa, ale Bóg sam niejako szczególnym swym zrządzeniem na tronie umieścił. Co do szlachetności, co do waleczności, co do sprawiedliwości, ani wyższego nadeń, ani równego nie ma na ziemi. Inni, jacy są, nie dorównywają mu pod względem przymiotów, jakie on posiada; widzą i uznają, że pod każdym względem ich przewyższa, czują się odeń niższymi i okazują mu ze swej strony głęboką cześć i uszanowanie. Patrz, co ten król zamierza, słuchaj co mówi:

„Chciałbym – są jego słowa – dla dobra ludów niewiernych wszystkie ich kraje pozyskać berłu mojemu. Naturalnie, że tego sam nie dokonam, że potrzebuję licznego wojska, wielu towarzyszy, pomocników, doradców; ale i to wiem, że wspólne porozumienie się, wzajemna zależność i rozkazom moim uległość jest koniecznie potrzebna, że nadto i o broń się należy umówić, i o odzienie i o pożywienie. We wszystkim będzie wspólność, jedność, każdy z moich towarzyszów na równi ze mną tym samym będzie podlegał trudom, takim samym czuwaniom, na też same będzie się narażał niebezpieczeństwa. Za tym pójdzie, że każdy będzie uczestnikiem zwycięstwa i szczęścia, jak był towarzyszem trudów i przykrości”. Czytaj dalej„O Królestwie Chrystusowym. Ćwiczenia duchowne.”

Życzenia

Redakcja strony „Dla katolików rzymskich integralnych” z okazji Świąt Narodzenia Słowa Przedwiecznego, Boga prawdziwego, Króla nieba i ziemi, Naszego Pana Jezusa Chrysusa, pragnie złożyć życzenia wszystkim Rzymskimkatolikom, oraz wszystkim naszym czytelnikom, wytrwania w Świętej Wierze, zawsze Łaski Poświęcającej i nieustannej Opieki Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej i Pogromczyni wszystkich herezji.

Módlmy się codziennie słowami sprzed wieku, aktualnymi dzisiaj:

Wszechmogący wieczny Boże, w którego ręku są władze wszystkich królów i prawa wszystkich narodów: racz wejrzyć łaskawie ku wspomożeniu wiernych katolików w Polsce, aby narody kacerskie i schizmatyckie, które w swej dzikości i okrucieństwie ufność pokładają, potęgą Twej prawicy pokruszone, Kościół Twój święty i wierne jego dzieci prześladować i gnębić poprzestały!

Redakcja

MARTIN SCHONGAUER (1448-91) Pokłon pasterzy, 37,5x28 cm, 1475-80, Gemäldegalerie, Berlin
MARTIN SCHONGAUER (1448-91)
Pokłon pasterzy, 37,5×28 cm, 1475-80, Gemäldegalerie, Berlin

21 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny

Czytania:

 • Lekcja z Dziejów Apostolskich (10, 37-43)
 • Ewangelia wg św. Łukasza (24, 13-35)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

20 kwietnia, Niedziela Wielkanocna

Czytania:

 • Lekcja z 1-go listu św. Pawła do Koryntian (5, 7-8)
 • Ewangelia wg św. Marka (16, 1-7)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

19 kwietnia, Wielka Sobota

Czytania:

 • Lekcja z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (3, 1-4)
 • Ewangelia wg św. Mateusza (28, 1-7)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

18 kwietnia, Wielki Piątek

Czytania:

 • Pierwsza lekcja z Proroka Ozeasza (6, 1-6)
 • Druga lekcja z księgi Wyjścia (Ex. 12, 1-11)
 • Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg św. Jana (18, 1-40; 19, 1-42)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

17 kwietnia, Wielki Czwartek

Czytania:

 • Lekcja z listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor. 11, 20-32)
 • Ewangelia wg św. Jana (13, 1-15)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

16 kwietnia, Wielka Środa

Czytania:

 • Pierwsza lekcja z Izajasza Proroka (62, 11; 63, 1-7)
 • Lekcja druga z Izajasza Proroka (53, 1-12)
 • Meka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg św. Łukasza (22, 1-71; 23, 1-53)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

15 kwietnia, wtorek po Niedzieli Palmowej

Czytania:

 • Lekcja z Jeremiasza Proroka (11, 18-20)
 • Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg św. Marka (14, 1-72; 15, 1-46)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

12 kwietnia, sobota po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

 • Lekcja z Jeremiasza Proroka (18, 18-23)
 • Ewangelia wg św. Jana (12, 10-36)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

11 kwietnia, piątek po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

Rozważania:

Żywoty Świętych: