10 kwietnia, czwartek po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

 • Lekcja z Daniela Proroka (3, 25 i 34-45)
 • Ewangelia wg św. Łukasza (7, 36-50)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

Reklamy

9 kwietnia, środa po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

 • Lekcja z Księgi Kapłańskiej (19, 1-2, 11-19, 25)
 • Ewangelia wg św. Jana (10, 22-38)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

8 kwietnia, wtorek po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

 • Lekcja z Proroka Daniela (14, 27. 28-42)
 • Ewangelia wg św. Jana (7, 1-13)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

7 kwietnia, poniedziałek po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

 • Lekcja z Proroka Jonasza (3, 1-10)
 • Ewangelia wg św. Jana (7, 32-39)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

6 kwietnia, Niedziela Męki Pańskiej

Na pierwszy plan wysuwa się postać Chrystusa cierpiącego. Dotąd Chrystus występował w liturgii jako nauczyciel i rządca dusz, teraz przedstawia się nam jako kapłan-ofiara. To kapłaństwo Chrystusowe św. Paweł opisuje w lekcji. Na krzyżu – to był pierwszy ołtarz – złożył w ofierze samego siebie na okup świata.

W dzisiejszej mszy liturgia przedstawia nam Chrystusa w trzech obrazach: 1-wszy obraz w Jerozolimie zburzonej, którą opłakuje prorok Jeremiasz, autor Lamentacji; 2-gi mamy w lekcji, ten już jest ponadczasowy, przedstawia wieczną liturgie w niebie, gdzie Najwyższy Kapłan w królewskim ornacie wchodzi do Przenaświętszego Przybytku i swą krwią dokonuje odkupienia ludzi; zaś trzeci obraz jest czasowy, ziemski, historyczny, oto Chrystus otoczony jest wrogami – Żydami, którzy Go chcą ukamienować.

Czytania:

 • Lekcja z listu św. Pawła do Żydów (9, 11-15)
 • Ewangelia wg św. Jana (8, 46-59)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

 

NA UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA MATKI BOŻEJ

Zwiastowanie„Anioł Gabryel został posłany do miasta Nazaret, do dziewicy imieniem Maryja.“ (Św. Łuk. roz. 1).

I. Podziwiaj dobroć i miłosierdzie Boga względem ludzi, kiedy byli jeszcze pogrążeni w bałwochwalstwie i kiedy Go najwięcej obrażali: zamiast ich ukarać, jak na to zasłużyli i zesłać ognisty potop, aby oczyścić ziemię z nieprawości, któremi była okryta, ten Ojciec miłosierdzia postanowił posłać Syna swego jednorodzonego na świat, aby się stał człowiekiem i Zbawicielem ludzi. Uwielbiaj tę niepojętą dobroć Boga i mów z Prorokiem: O Panie, czemże jest człowiek, abyś raczył pamiętać o nim i nawiedzać go, szczególniej wtedy, kiedy zasługiwał na przekleństwo, znajdując się w stanie grzechu?

Czytaj dalej„NA UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA MATKI BOŻEJ”

Na wtorek po III-ej niedzieli Wielkiego Postu – Vercruyss Brunon SI, Przewodnik prawdziwej pobożnosci, Lwów 1886

Pierwsze przesłuchanie Jezusa przed trybunałem Piłata.

I.  Prel. Przypatrz się Jezusowi, jak w kornej postawie, lecz niewzruszony, stoi przed starostą rzymskim Pontskim Piłatem.

II. Prel. Proś o łaskę, byś dobrze odprawił tę medytację.

Czytaj dalej„Na wtorek po III-ej niedzieli Wielkiego Postu – Vercruyss Brunon SI, Przewodnik prawdziwej pobożnosci, Lwów 1886”

Na wtorek po III-ej niedzieli Wielkiego Postu – Bp. L. Abelly, Nowy rok Jezusowy Rozmyslania, Warszawa 1895

Bez tytułu„Jeżeli brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go.“ (Sw. Mat. roz. 18).

I. Jezus Chrystus tak pragnie, abyśmy się brzydzili grzechem, że nietylko przykazuje nam, abyśmy się sami wystrzegali grzechu, ale nadto żąda, aby każden starał się, o ile można, wytępić grzech w duszy bliźniego, przez napomnienie braterskie.

Zastanów się jak spełniasz ten obowiązek miłości, czy wzgląd ludzki, wstyd albo naganna obawa nie powstrzymuje cię od upomnienia tych, których błędy są ci wiadome, proś Jezusa Chrystusa o łaskę, abyś lepiej spełniał ten obowiązek.

Czytaj dalej„Na wtorek po III-ej niedzieli Wielkiego Postu – Bp. L. Abelly, Nowy rok Jezusowy Rozmyslania, Warszawa 1895”

24 marca – na poniedziałek po III-ej niedzieli Wielkiego Postu

Codzienne rozważania:

Żywoty Świętych:

Na poniedziałek po III-ej niedzieli Wielkiego Postu – Vercruyss Brunon SI, Przewodnik prawdziwej pobożnosci, Lwów 1886

Pobudki do czynienia pokuty wyjęte z rozważania niewypowiedzianych szkód, jakie grzech przynosi.

I. Prel. Przedstaw sobie św. Jana Ewangelistę, piszącego te słowa do biskupa z Laodycei: Bądź tedy żarliwym a pokutuj. (ApoJ. III, 19).

II. Prel. Proś o łaskę, byś mógł dawniejsze szkody wynagrodzić nadobowiązkowymi uczynkami pokutniczymi. Czytaj dalej„Na poniedziałek po III-ej niedzieli Wielkiego Postu – Vercruyss Brunon SI, Przewodnik prawdziwej pobożnosci, Lwów 1886”

Na poniedziałek po III-ej niedzieli Wielkiego Postu – Bp. L. Abelly, Nowy rok Jezusowy Rozmyslania, Warszawa 1895

Bez tytułu„Kiedy Jezus nauczał Żydów w synagodze w Nazaret, rzekł do nich: Chcecie, abym uczynił w tem mieście, które jest moją ojczyzną, takie same cuda, jakie czyniłem w Kafarnaum. (Św. Łuk. roz. 4).

I. Jezus Chrystus uczynił bardzo mało cudów w mieście Nazaret, które było Jego ojczyzną i gdzie mieszkali niektórzy Jego krewni, aby pokazał, że w swoich postępkach nie rządził się naturalnemi uczuciami, ani ludzkimi względami, ale że jedynie wszystko czynił dla chwały Ojca swego, dla spełnienia Jego woli; ucz się stąd, abyś nigdy nie powodował się uczuciem naturalnem, nie starał się podobać światu, kiedy idzie o służbę Boga, albo o chwałę Jego Imienia, ale trzeba abyś miał zawsze intencję czystą i prostą podobania się Jemu.

Ileż masz sobie w tym względzie do wyrzucenia i do poprawy. Czytaj dalej„Na poniedziałek po III-ej niedzieli Wielkiego Postu – Bp. L. Abelly, Nowy rok Jezusowy Rozmyslania, Warszawa 1895”

23 marca, trzecia niedziela Wielkiego Postu

Czytania:

 • Lekcja z listu św. Pawła do Efezjan (5, 1-9)
 • Ewangelia wg św. Łukasza (11, 14-28)

Rozważania:

Żywoty Świetych:

Na trzecią niedzielę Wielkiego Postu – Bp. L. Abelly, Nowy rok Jezusowy Rozmyslania, Warszawa 1895

Bez tytułu„Jezus wyrzucał czarta z człowieka niemego, a gdy wyrzucił czarta, przemówił niemy.“ (Św. Łuk. roz. 11).

I. Podziwiaj najwyższą władzę Jezusa Chrystusa nad szatanami; wypędzał ich jednem słowem i zmuszał ich do opuszczenia tych, których opętali.

Ciesz się, że masz Zbawcę i Króla tak potężnego, na którego święte Imię zginają kolana wszystkie stworzenia w niebie, na ziemi i w piekle.

Złóż Mu ofiarę z siebie samego, odnów Mu przyrzeczenie posłuszeństwa i niezłomnej wierności; proś Go, aby cię nie wypuszczał z swej opieki, aby cię strzegł od nieprzyjaciół Jego chwały i twego zbawienia. Czytaj dalej„Na trzecią niedzielę Wielkiego Postu – Bp. L. Abelly, Nowy rok Jezusowy Rozmyslania, Warszawa 1895”

Na sobotę po II-ej niedzieli Wielkiego Postu

Codzienne rozważania:

Żywoty Świętych:

Na sobotę po II-ej niedzieli Wielkiego Postu – Vercruyss Brunon SI, Przewodnik prawdziwej pobożnosci, Lwów 1886

Rozpacz i śmierć Judasza.

I. Prel. Przedstawię sobie Judasza, jak rzuca trzydzieści srebrników przedniejszym kapłanom, od których był je otrzymał.

II. Prel. Prosić będę o łaskę, bym nigdy nie uległ pokusie nieufności i zwątpienia. Czytaj dalej„Na sobotę po II-ej niedzieli Wielkiego Postu – Vercruyss Brunon SI, Przewodnik prawdziwej pobożnosci, Lwów 1886”