Bliskie zniszczenie miasta Rzym

Zgodnie z nauką Korneliusa a Lapide miasto Rzym, na krótko przed swoim zniszczeniem, stanie się muzułmańskie…

Poniży film pochodzi z 2016 roku.

Reklamy

I dano Niewieście dwa skrzydła Orła Wielkiego

13 A gdy widział smok, iż był zrzucon na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła mężczyznę.

14 I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby leciała na pustynią na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i przez połowicę czasu, od obliczności wężowéj.

15 I wypuścił wąż z gęby swojéj za niewiastą wodę jako rzekę, aby uczynił, żeby ją rzeka porwała.

16 I ratowała ziemia niewiastę, i otworzyła ziemia usta swe i połknęła rzekę, którą wypuścił smok z gęby swojéj.

17 I rozgniewał się smok na niewiastę i szedł aby walczył z drugimi z nasienia jéj, którzy zachowywają przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa.

https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(1923)/Apokalipsa_%C5%9Bw._Jana_12

Sąd nad książętami ziemi…

Objawienia Świętej Brygidy Szwedzkiej – Księga Ósma

Rozdział 56

…Następnie zobaczyłam, że owe trzy rzeczy, to znaczy Cnota, Prawda, Sprawiedliwość, były równe Sędziemu, który wcześniej mówił. I usłyszałam głos jakby herolda mówiącego: „O wy, wszystkie nieba wraz z wszystkimi planetami, zamilknijcie! Wy wszyscy, szatani, którzy jesteście w ciemnościach, posłuchajcie! I wy wszyscy pozostali, którzy trwacie w mrokach, otwórzcie uszy! Bowiem Najwyższy Władca pozwala wam usłyszeć sąd nad książętami ziemi”. To, co zaraz potem ujrzałam, nie było materialne, lecz duchowe. Moje oczy i moje uszy duchowe otwarły się na słuchanie i widzenie.  Czytaj dalej„Sąd nad książętami ziemi…”

Ciekawe proroctwo św. Jana Bosko

Była ciemna noc (duchowe zamieszanie), ludzie nie mogli rozpoznać właściwej drogi, by powrócić do domu. Wówczas to na niebie ukazało się wspaniałe jasne światło, jak w południe, które oświecało drogę podróżnym. W tym czasie wielka rzesza mężczyzn, kobiet, starców, dzieci, zakonników, kałanów i nowicjuszy na czele z Papieżem wyszła z Watykanu i wszyscy uformowali wielki pochód.

Ale patrz: oto zerwała się szalejąca burza! W czasie gdy światło to znacznie się zaciemniało, wydało się wszystkim, że rozwija się bitwa między światłem a ciemnością. W międzyczasie procesja doszła do placu pokrytego zabitymi i rannymi, wśród których wielu głośno wołało o ratunek. Szeregi procesji bardzo się przerzedzały. Kiedy następnie procesja uszła kawałek drogi, co odpowiada 200 wschodom słońca (200 dni) wszyscy zauważyli, że nie ma go w Rzymie. Trwoga i zwątpienie ogarnęły dusze wszystkich, lecz dobrzy ludzie zatroszczyli się o Papieża, by ochronić go i pomóc mu w jego niedoli. Czytaj dalej„Ciekawe proroctwo św. Jana Bosko”