Sąd nad książętami ziemi…

Objawienia Świętej Brygidy Szwedzkiej – Księga Ósma

Rozdział 56

…Następnie zobaczyłam, że owe trzy rzeczy, to znaczy Cnota, Prawda, Sprawiedliwość, były równe Sędziemu, który wcześniej mówił. I usłyszałam głos jakby herolda mówiącego: „O wy, wszystkie nieba wraz z wszystkimi planetami, zamilknijcie! Wy wszyscy, szatani, którzy jesteście w ciemnościach, posłuchajcie! I wy wszyscy pozostali, którzy trwacie w mrokach, otwórzcie uszy! Bowiem Najwyższy Władca pozwala wam usłyszeć sąd nad książętami ziemi”. To, co zaraz potem ujrzałam, nie było materialne, lecz duchowe. Moje oczy i moje uszy duchowe otwarły się na słuchanie i widzenie.  Continue reading „Sąd nad książętami ziemi…”

Reklamy

Ciekawe proroctwo św. Jana Bosko

Była ciemna noc (duchowe zamieszanie), ludzie nie mogli rozpoznać właściwej drogi, by powrócić do domu. Wówczas to na niebie ukazało się wspaniałe jasne światło, jak w południe, które oświecało drogę podróżnym. W tym czasie wielka rzesza mężczyzn, kobiet, starców, dzieci, zakonników, kałanów i nowicjuszy na czele z Papieżem wyszła z Watykanu i wszyscy uformowali wielki pochód.

Ale patrz: oto zerwała się szalejąca burza! W czasie gdy światło to znacznie się zaciemniało, wydało się wszystkim, że rozwija się bitwa między światłem a ciemnością. W międzyczasie procesja doszła do placu pokrytego zabitymi i rannymi, wśród których wielu głośno wołało o ratunek. Szeregi procesji bardzo się przerzedzały. Kiedy następnie procesja uszła kawałek drogi, co odpowiada 200 wschodom słońca (200 dni) wszyscy zauważyli, że nie ma go w Rzymie. Trwoga i zwątpienie ogarnęły dusze wszystkich, lecz dobrzy ludzie zatroszczyli się o Papieża, by ochronić go i pomóc mu w jego niedoli. Continue reading „Ciekawe proroctwo św. Jana Bosko”