Promieniowanie elektromagnetyczne, choroba mikrofalowa, badania dowodzące szkodliwości PEM

5.6 Związki przyczynowe kształtowane przez poszkodowanych, uczciwych naukowców i przeciwników budowy masztów

5.6.1 Związki przyczynowe pomiędzy polami e-m, a zdrowiem są zależne od osób reagujących na zaburzenia chorobowe związane z promieniowaniem mikrofalowym w ich otoczeniu, reagujące na dewastację krajobrazową miast i wsi przez stacje bazowe telefonii komórkowej lub na profanacje miejsc świętych jak kościołów.

Tutaj mamy do czynienia z reagującą na dolegliwości zdrowotne i choroby ludnością. Z reagującą pod wpływem zaśmiecenia krajobrazu antenami ludnością. Stacje bazowe oszpecają miasta i wsie. Głęboko zatajone lęki i wspomnienia są pobudzane na sam widok stacji bazowych podobnych do wież strażniczych obozów koncentracyjnych, a także przez informacje o totalnej infiltracji i monitoringu posiadaczy komórek. Czytaj dalej„Promieniowanie elektromagnetyczne, choroba mikrofalowa, badania dowodzące szkodliwości PEM”

Erdogan szykuje się do wojny z Izraelem

Katz demands foreign ministry stop turkish subversion in East Jerusalem

“Turkey is the most active and important foreign country operating in eastern Jerusalem,” wrote David Koren, a former advisor to the mayor of Jerusalem for Arab and eastern Jerusalem affairs. Czytaj dalej„Erdogan szykuje się do wojny z Izraelem”

Komitet 300 – najciemniejsze sekrety brytyjskich elit

Kulisy rządu światowego w swojej książce odsłania zatrudniony przez agencje brytyjskiego wywiadu MI5/MI6 John Coleman, miał dostęp do plików i archiwów w British Museum, których społeczeństwo nie może zobaczyć. Tam, zatrudniony przez rząd, spędził prawie 10 lat szukając archiwów i dowiedział się prawdy o świecie i niewidzialnej władzy – grupie zwanej „Olimpians”. Jego dostęp do tajnych dokumentów pozwolił mu zdobyć informacje, których nikt z nas nie zobaczy. Całą wiedzę, którą udało mu się wynieść umieścił w książce pt. „Hierarchia konspiratorów: Komitet 300”. Ma również wiele zewnętrznych kontaktów pozwalających mu prowadzić śledztwo przez ponad 20 lat. Dr. Coleman jako pierwszy człowiek w jednej ze swoich publikacji odsłonił istnienie tajnej agencji wywiadu USA o nazwie Narodowe Biuro Rozpoznawania (NRO/National Reconnaissance Office). Inną ultratajną organizacją po raz pierwszy obnażoną przez Dr. Colemana był Instytut Tavistock, wówczas nikomu nieznany w Stanach Zjednoczonych, dopóki nie został omówiony w monografii Colemana jako naukowe ugrupowanie odgrywające sekretną rolę w kształtowaniu spraw w Stanach Zjednoczonych związanych z rządem, poprzez brytyjski Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, od wczesnych początków w 1913 w Wellington House w Londynie. Istnienie obydwu gurp nie jest kwestionowane [link][link]. Człowiek ten jest jednocześnie z wiadomych powodów skazany na całkowite przemilczenie jeśli chodzi o szersze grono odbiorców. Oto co napisał/powiedział: Czytaj dalej„Komitet 300 – najciemniejsze sekrety brytyjskich elit”

Plan Dawesa i Younga

Traktat Wersalski narzucił po zakończeniu I wojny światowej wysokie reparacje wojenne na pokonane Niemcy. Ich roczna wysokość miała wynosić 132 miliardy marek, co stanowiło blisko jedną czwartą całkowitego  niemieckiego eksportu w 1921 roku. Było to powodem bardzo ciężkiej sytuacji ekonomicznej w tym kraju, co  później  doprowadziło także  do łatwiejszej  akceptacji hitleryzmu przez zubożone społeczeństwo niemieckie. Jak się okazało wypłacanie tak wysokich reparacji przez Niemcy było w praktyce niewykonalne. Tym niemniej międzynarodowi bankierzy, którzy wcześniej świetnie zarobili na I wojnie światowej, również teraz postanowili wykorzystać swoją szansę  przez zrealizowanie planu zyskownych  pożyczek dla pokonanych Niemiec. Do tego celu posłużono się autorytetem rządu USA, bo choć strona techniczna całego przedsięwzięcia nie była przezeń formalnie zatwierdzona, to faktycznie cały plan uzyskał jego aprobatę ([1] str. 23).  Czytaj dalej„Plan Dawesa i Younga”

Przygotowanie świata na przyjście Lucypera

Lata 70 oraz 80 to rozkwit filozofii New Age na Zachodzie. Ukazuje się wtedy wiele książek w których ideolodzy okultystycznej Nowej Ery jawnie prezentują swoją pogańską doktrynę oraz plany w stosunku do ludzkości. Dzisiaj doktryna ta zamaskowana jest pod hasłem „zrównoważonego rozwoju”. Przyjrzyjmy się więc na czym „zrównoważony rozwój” polega, oraz do czego ostatecznie prowadzi. Czytaj dalej„Przygotowanie świata na przyjście Lucypera”

Jacek Bartyzel i żydowska kabała

Profesor Bartyzel o filozofii Józefa Marii Hoene Wrońskiego:

„Był bowiem Jerzy Braun człowiekiem, myślicielem i twórcą, który przez lat kilkadziesiąt, od chwili zapoznania się z dziełem największego polskiego filozofa – jedynego, którego nazwisko można wymieniać jednym tchem z Platonem, Arystotelesem, Akwinatą, Kantem czy Husserlem – Józefa Marii Hoene Wrońskiego – miał w tej gigantycznej myśli i wizji „archimedesowy” punkt oparcia dla wszystkich własnych idei i koncepcji twórczych”. (źródło: Rafał Łętocha, „Oportet vos nasci denuo”. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna, Zakład Wydawniczy ‘NOMOS’, Kraków 2006, s. 336.)

Dla Pana Bartyzela Hoene Wroński to największy polski filozof, którego zestawia razem z Platonem, Arystotelesem, św. Tomaszem z Akwinu…

Czym jest filozofia Hoene Wrońskiego?

To żydowska kabała. Czytaj dalej„Jacek Bartyzel i żydowska kabała”

Konspiracje – fragmenty z pracy pt. „Ustrój narodowy”, Adam Doboszyński

Konspiracje – fragmenty z pracy pt. „Ustrój narodowy”, Adam Doboszyński

POSTAWIENIE PROBLEMU

Z góry jedno zastrzeżenie: mówić będę o konspiracji dobrowolnej, stosowanej w warunkach, w których kry­cie się nie stanowi konieczności, jak w wypadku np. spisku, lecz jest formą organizacyjną obraną świadomie ze względu na wrodzoną ludziom skłonność do otaczania się atmosferą tajemniczości. Spi­ski, sprzysiężenia, konspiracje zawiązywane celem obalenia władzy, względnie przeprowa­dzenia jakiejś akcji wbrew woli czynników rządzących, zawsze na świecie były i będą; bywają w życiu często sytuacje, w któ­rych tajemnica stanowi nieod­zowny warunek działania. Kon­spiracje tego rodzaju mogą być etycznie dodatnie lub ujemne, zależnie od celu, który sobie stawiają. Spi­sek zawiązany celem obalenia wybitnie krzywdzącej władzy należy nieraz oceniać bardzo wysoko pod względem moral­nym. Czytaj dalej„Konspiracje – fragmenty z pracy pt. „Ustrój narodowy”, Adam Doboszyński”

Elektrosmog. Czy możemy mówić o „cichej epidemii”?

Możemy mówić o celowym ludobójstwie Polaków!  99% anten sieci telefonii komórkowych w Polsce jest produkcji chińskiej! – Klucznik.


Elektrosmog. Czy możemy mówić o „cichej epidemii”?

– Rozwój technologiczny nie może odbywać się kosztem życia obywateli – mówili zgromadzeni w Krakowie eksperci podczas „II Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Ochrona Dzieci”.

Kraków niemal dusi się od smogu. Edukacja społeczeństwa, jeśli mowa o zanieczyszczeniu powietrza, z roku na rok wygląda lepiej. W tym samym czasie jednak o elektrosmogu, czyli sztucznie wytwarzanej energii elektromagnetycznej przez smartfony, stacje bazowe telefonii komórkowej, routery Wi-Fi czy radary wojskowe, nie mówi nikt. Dlaczego?

– Elektrosmog jest niewyczuwalny przez zmysły człowieka. Nie widzimy go, więc wydaje nam się, że problem nie istnieje – twierdzi prof. Dominique Belpomme, onkolog kliniczny z paryskiego Uniwersytetu Rene Descartesa.

Objawy i zagrożenia

Światowa Organizacja Zdrowia zalicza energię elektromagnetyczną (PEM) do najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. Od 2011 uznaje się ją za „możliwie rakotwórczą”. – Bez wątpienia mamy do czynienia z cichą epidemią – jednoznacznie stwierdza profesor.

Ból i zawroty głowy, zmiany skórne, zaburzenia czucia, problemy z koncentracją, pamięcią, utrzymaniem równowagi, bóle mięśni, szumy w uszach i poczucie gorąca w jego okolicach bezpośrednio po rozmowie telefonicznej, nadwrażliwość słuchowa, a czasem także bezsenność, objawy lękowe, depresja – to objawy tzw. nadwrażliwości elektromagnetycznej, na którą cierpi 2-10% Europejczyków. Choroby, której leczenie przypomina epilepsję lub Alzheimera. – Możemy jedynie łagodzić jej objawy, ale nigdy nie uda nam się wyleczyć jej całkowicie – przekonuje prof. Belpomme. Czytaj dalej„Elektrosmog. Czy możemy mówić o „cichej epidemii”?”

Myślozbrodnia? To już rzeczywistość!

Czytanie w myślach to gwałt na forum wewnętrznym człowieka! To grzech przeciwny naturze, wołający o pomstę do nieba! Jeśli media dzisiaj informują nas o tej technologii to znaczy, iż wojsko (synagoga szatana) korzysta z niej od dziesięcioleci. 1984 rok – to już rzeczywistość! – Klucznik.


Wiem, o czym myślisz, Newsweek.pl

W ciągu najbliższych dziesięciu lat możliwość odczytywania ludzkich myśli przez komputery całkowicie zrewolucjonizuje nasze życie.

Tim Hemmes, 30-latek sparaliżowany wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego w wypadku motocyklowym, czekał na tę chwilę siedem lat. Pod koniec września, w asyście naukowców z University of Pittsburgh, po raz pierwszy od 2004 roku dotknął swojej dziewczyny. Naukowcy nie przywrócili mu jednak władzy w rękach. Tego jeszcze nie potrafią. Zamiast tego umieścili na powierzchni jego mózgu elektrody, dzięki którym mógł sterować protezą ręki tak samo jak własną dłonią – impulsem, który wprawił ją w ruch, były jego własne myśli.

Bo nasze myśli przestają być tajemnicą. Przynajmniej dla komputerów, które są coraz sprawniejsze w ich odczytywaniu. Analizując zapis czynności ludzkiego mózgu, maszyny potrafią już odtworzyć na monitorze obraz, który widzą ludzkie oczy, wykonywać skomplikowane ruchy wirtualną dłonią czy, jak w przypadku Tima, umożliwić proste ruchy protez. – W ciągu najbliższych 10 lat możliwość odczytywania ludzkich myśli przez komputery zrewolucjonizuje nasze życie – przewiduje Dave Evans, informatyk i futurolog z firmy Cisco. Pozwoli to ludziom niepełnosprawnym odzyskać władzę nad ciałem, umożliwi całkowite, realistyczne wcielanie się w postaci z gier komputerowych, zmieni naszą pracę, uwalniając nas od konieczności sterowania myszką, stukania w klawiaturę czy kierowania samochodem. Czytaj dalej„Myślozbrodnia? To już rzeczywistość!”