Rozważanie na 7 stycznia – Jak Mędrcowie odpowiedzieli łasce powołania.

Widzieliśmy. (Mat. II. 2.). Nie tylko trzej Mędrcy, lecz może wszyscy mieszkańcy ich krain widzieli gwiazdę; a trzech tylko poszło za nią. Zaprawdę, wielu wezwanych, mało wybranych. Ileż to gwiazd, natchnień świętych Bóg wysłał do ciebie! O jakże wieloma z nich wzgardziłeś! jak mało za którymi poszedłeś! Żałuj więc, żałuj, niech cię zatrwoży lenistwo twoje; błagaj Boga o nowe łaski, pilnie je przyjmuj do serca swego, idź za niemi, i staraj się przez dobre uczynki odpowiadać powołaniu swojemu. Czytaj dalej„Rozważanie na 7 stycznia – Jak Mędrcowie odpowiedzieli łasce powołania.”

7 stycznia. Św. Juljan, męczennik.

św. JulianUrodził się w Antyjochji, w Egipcie i jedynakiem był bogatych rodziców chrześcijańskich. Wychowany starannie, już od młodości okazywał upodobanie w modlitwie, i dążność d o udoskonalenia i uszlachetnienia swego charakteru. Gdy dorósł, nalegali rodzice, aby się ożenił, Julian idąc za radą św. Pawła, ślubował Bogu czystość panieńską. Nie wyjawił tego rodzicom, aby ich nie martwić, więc ociągał się z małżeństwem. Gdy jednak coraz natarczywiej naciskali nań rodzice i krewni, poślubił Bazylissę, zacną dziewicę, z którą się umówił, że i w małżeństwie czystość panieńską zachowają. — Po śmierci rodziców postanowił Juljan olbrzymi swój majątek użyć na dobre cele. W porozumieniu z małżonką zbudował dwa klasztory, jeden dla mężczyzn, drugi dla niewiast. W jednym on gromadził około siebie mężów, którzy porzuciwszy świat, doskonalić się starali; w drugim Bazylissa zbierała około siebie niewiasty, które ślubowały Bogu czystość dziewiczą. Pracy ich widocznie Pan Bóg błogosławił, gdyż w krótkim czasie Juljan kilka w okolicy wzniósł klasztorów, w których zgromadziło się do 10.000 ludzi; Bazylissa zaś miała 1000 dziewic. Czytaj dalej„7 stycznia. Św. Juljan, męczennik.”

21 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny

Czytania:

 • Lekcja z Dziejów Apostolskich (10, 37-43)
 • Ewangelia wg św. Łukasza (24, 13-35)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

19 kwietnia, Wielka Sobota

Czytania:

 • Lekcja z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (3, 1-4)
 • Ewangelia wg św. Mateusza (28, 1-7)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

18 kwietnia, Wielki Piątek

Czytania:

 • Pierwsza lekcja z Proroka Ozeasza (6, 1-6)
 • Druga lekcja z księgi Wyjścia (Ex. 12, 1-11)
 • Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg św. Jana (18, 1-40; 19, 1-42)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

17 kwietnia, Wielki Czwartek

Czytania:

 • Lekcja z listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor. 11, 20-32)
 • Ewangelia wg św. Jana (13, 1-15)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

16 kwietnia, Wielka Środa

Czytania:

 • Pierwsza lekcja z Izajasza Proroka (62, 11; 63, 1-7)
 • Lekcja druga z Izajasza Proroka (53, 1-12)
 • Meka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg św. Łukasza (22, 1-71; 23, 1-53)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

15 kwietnia, wtorek po Niedzieli Palmowej

Czytania:

 • Lekcja z Jeremiasza Proroka (11, 18-20)
 • Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg św. Marka (14, 1-72; 15, 1-46)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

11 kwietnia, piątek po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

Rozważania:

Żywoty Świętych:

10 kwietnia, czwartek po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

 • Lekcja z Daniela Proroka (3, 25 i 34-45)
 • Ewangelia wg św. Łukasza (7, 36-50)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

9 kwietnia, środa po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

 • Lekcja z Księgi Kapłańskiej (19, 1-2, 11-19, 25)
 • Ewangelia wg św. Jana (10, 22-38)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

8 kwietnia, wtorek po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

 • Lekcja z Proroka Daniela (14, 27. 28-42)
 • Ewangelia wg św. Jana (7, 1-13)

Rozważania:

Żywoty Świętych:

7 kwietnia, poniedziałek po V niedzieli Wielkiego Postu

Czytania:

 • Lekcja z Proroka Jonasza (3, 1-10)
 • Ewangelia wg św. Jana (7, 32-39)

Rozważania:

Żywoty Świętych: