Herezja antypapieża Benedykta XIV przeciwna nieomylności Kościoła

W książce „De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione” wydanej dwa lata przed wyborem Benedykta XIV (konklawe 1740) odnajdujemy herezję podważającą nieomylność Kościoła w kanonizacji świętych. Czytaj dalej„Herezja antypapieża Benedykta XIV przeciwna nieomylności Kościoła”