Obowiązek wiary – obowiązek katolicyzmu integralnego

Kościół, który naucza błędu, nie jest i nie może być Kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa — nie jest Kościołem katolickim.

Kto jest katolikiem?

Papież Pius XII encyklika „Mystici Corporis Christi

„Do członków Kościoła tylko tych zaliczyć można, którzy są ochrzczeni i wyznają prawdziwą wiarę i ani sami nie wyłączyli się na swe nieszczęście z jedności Ciała, ani też dla bardzo ciężkich przewinień nie zostali z niej wykluczeni przez prawowitą władzę. (…) Jak tedy w prawdziwym związku wiernych istnieje tylko jedno Ciało, jeden Duch, jeden Pan i jeden Chrzest, tak też może być tylko jedna wiara. (…) Ci więc, którzy różnią się wiarą nie mogą żyć w tym samym Ciele, ani też być ożywieni jednym jego Bożym Duchem. (…) Schizma, herezja i apostazja – samo przez się odłącza od Kościoła”.

Katechizm kard. Gasparriego

2. Kto się nazywa i jest chrześcijaninem?

Chrześcijaninem nazywa się i jest ten, kto przyjął sakrament chrztu, przez który wchodzi się do Kościoła Chrystusowego.

3. A kto jest chrześcijaninem w znaczeniu ściślejszym i pełnym?

W znaczeniu ściślejszym i pełnym chrześcijaninem jest człowiek ochrzczony, który wyznaje prawdziwą i całą wiarę Chrystusową, czyli katolik; jeżeli przy tym zachowuje prawo Chrystusowe, wówczas jest dobrym chrześcijaninem.

Czytaj dalej„Obowiązek wiary – obowiązek katolicyzmu integralnego”

101 herezji antypapieża Jana Pawła II

Herezje Jana Pawła II

Nauka Kościoła Świętego

Kościołowi katolickiemu brak jedności. Kościół katolicki jest chrześcijańską jednością.
Dzieci mogą być zbawione bez chrztu. Dzieci potrzebują chrztu do zbawienia.
Muzułmanie wyznają Boga Prawdziwego. Tylko katolicy mogą wyznawać Boga.
Sekty heretyckie posiadają posłanie apostolskie. Tylko Kościół spełnia posłanie apostolskie.
Duch Św. używa sekt jako środków zbawczych. Duch Św. nie daje heretykom życia.
Musimy modlić się z heretykami o jedność. Jeśli ktoś modli się z heretykami – jest heretykiem.
Wolność sumienia jest prawem człowieka. Wolność sumienia jest szaleństwem (Grzegorz XIII)
Heretycy są chrześcijanami. Tylko katolicy mogą być chrześcijanami.
Każdy człowiek jest złączony z Chrystusem. Chrystus nie znajduje się w każdym człowieku. Czytaj dalej„101 herezji antypapieża Jana Pawła II”

Pius IX Encyklika „Quartus Supra” (fragmenty)

Ostrzeżenie od Stolicy Apostolskiej.

Musimy teraz wielce obawiać się, że twórcy nowej schizmy i ich zwolennicy mogą odnieść sukces w swoim planie uwiedzenia zarówno słabych w wierze oraz mniej rozważnych katolików, … sprowadzając ich na drogę zatracenia. W związku z tym jesteśmy zmuszeni zwrócić się do was ponownie by rozproszyć tę ciemność i gęstą mgłę która ukrywa prawdę, by ostrzec wszystkich ludzi. To jest nasz obowiązek, aby wzmocnić tych, którzy nie ustępują, wspierają powątpiewających, a także przywołać do dobra tych ludzi, którzy nędznie porzucili prawdę i jedność Katolicką, jeśli są tylko chętni do słuchania (…) Czytaj dalej„Pius IX Encyklika „Quartus Supra” (fragmenty)”

Modernistyczny kościół szatana

Reforma, jaką chcą wprowadzić moderniści w Kościele, nie jest reformą, ale zburzeniem starego Kościoła i stawianiem nowego na całkiem innych zasadach. Wszelkie oświadczanie ze strony modernistów, iż chcą Kościołowi katolickiemu iść z pomocą przeciw atakom nowoczesnej kultury jest albo udanym, albo jeśli jest szczerym, to nie widzą zgubnych konsekwencji, do jakich ich system doprowadziłby Kościół katolicki.

Kościół, któryby powstał na zasadach modernistycznych, jeśli w ogóle te zasady mogą stworzyć konkretną społeczność religijną, co jest rzeczą bardzo wątpliwą, nie byłby już Kościołem Chrystusowym, ale tworem XX wieku, opartym na zasadach częściowo protestanckich, a głównie na dzisiejszych u wielu światopoglądach agnostycyzmu, pozytywizmu, z przymieszką mistycznych marzeń. Czytaj dalej„Modernistyczny kościół szatana”

Grzechy przeciwko wierze – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937

Spis tematów – klik.


„Bez wiary niepodobna jest podobać się Bogu”. (Żyd. 11, 6).

Sobór Trydencki nazywa wiarę „fundamentem i korzeniem całego usprawiedliwienia”. Prawda! fundament, to jeszcze nie gmach, korzeń to jeszcze nie drzewo. Więc można być wierzącym, i mimo to zgubić swą duszę na wieki. Gmachem, który na fundamencie wiary ma stanąć, drzewem, co z korzenia wiary ma wyrosnąć, jest miłość. Ale, czy można miłować Boga, nie poznawszy Go, nie uwierzywszy Jego słowom?

Jest to niemożliwe, tak samo, jak niemożliwem jest wznoszenie gmachu bez fundamentu, lub rozwijanie się drzewa bez korzenia. Dlatego św. Paweł wypisał te słowa: „Bez wiary niepodobna jest podobać się Bogu” (Żyd. 11, 6); a słowa te są tylko echem słów Chrystusowych: „Kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota” (Jan 3, 36).

Z tego wynika, że wiarę winniśmy cenić jako skarb największy (jest ona bowiem pierwszym warunkiem, niewystarczającym wprawdzie, ale nieodzownie koniecznym, aby osiągnąć zbawienie). Tymczasem iluż to ludzi naraża się dobrowolnie na utratę wiary, a nawet zupełnie od niej odstępuje.

Przypatrzy się dziś bliżej tym dwóm rodzajom grzechów przeciwko wierze. Czytaj dalej„Grzechy przeciwko wierze – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937”