Zatrute źródło: Masoneria. ks. Tadeusz Kiersztyn. Cz. 2

Fragmenty z książki: „Zatrute źródło: Masoneria”, ks. Tadeusz Kiersztyn, Kraków 2010

Iluminaci – Iluminaci podpalają świat – Współdziałanie Żydów i masonów – Kabała – Okultyzm – Mistycy i mistycyzm kabały.

ILUMINACI

Do organizacji masońskiej dołączył powstały w 1776 roku. Zakon Iluminatów. Powstał on w Bawarii z inicjatywy bogatego bankiera żydowskiego Mayera Amschelda Bauera (zmienił on nazwisko na Rothschild, co się tłumaczy „czerwona tarcza” – od gwiazdy Dawida). Założycielem i pierwszym przywódcą iluminatów był Adam Weisshaupt, syn rabina, który został ochrzczony po śmierci ojca i wychowany przez jezuitów. Wkrótce odwdzięczył się ogromną nienawiścią do jezuitów oraz do Kościoła katolickiego, który postanowił całkowicie unicestwić. To zamierzenie stało się nadrzędną racją działalności iluminatów. Zostało ono zdefiniowane w nadal obowiązującej iluminatów instrukcji Wysokiej Venty z roku 1819:

Nasz cel ostateczny to cel Voltaire’a i Rewolucji Francuskiej: unicestwienie na zawsze katolicyzmu, a nawet wszelkiej idei chrześcijańskiej, i niedopuszczenie, by przetrwała na ruinach Rzymu.

Czytaj dalej„Zatrute źródło: Masoneria. ks. Tadeusz Kiersztyn. Cz. 2”

Zatrute źródło: Masoneria. ks. Tadeusz Kiersztyn. Cz. 1

Fragmenty z książki: „Zatrute źródło: Masoneria”, ks. Tadeusz Kiersztyn, Kraków 2010

Geneza masonerii – Struktury antykościoła – Powstanie i rozwój masonerii – Okultyzm i gnoza.

GENEZA MASONERII

Często słyszymy lekceważące wypowiedzi na temat masonerii, jako organizacji przeważnie starszych panów bawiących się staromodnymi rekwizytami, ale za to chętnych do pomocy ludziom potrzebującym, i propagujących humanizm, powszechne braterstwo i prawa człowieka. Ten mocno sielankowy obraz wykreowany przez samych masonów skrywa ponurą rzeczywistość, którą im bardziej się poznaje, tym bardziej ona przeraża . Czytaj dalej„Zatrute źródło: Masoneria. ks. Tadeusz Kiersztyn. Cz. 1”

O religijnych wierzeniach współczesnych Żydów

22 sierpnia 2012 roku ks. Tadeusz Kiersztyn zmarł po odniesieniu ciężkich obrażeń w wypadku samochodowym. Jak do tej pory w niewyjaśnionych do końca okolicznościach, samochód ciężarowy TIR zderzył się czołowo z samochodem, którym podróżował ks. Tadeusz Kiersztyn.

Fragmenty z książki: „Zatrute źródło: Masoneria”, ks. Tadeusz Kiersztyn, Kraków 2010

Jak powszechnie wiadomo pierwsi chrześcijanie byli żydami. Wielkie dziedzictwo proroków Starego Testamentu polegało m.in. na zapowiadaniu przyjścia na świat Mesjasza-Króla. Kiedy On przyszedł, grupa fanatycznych żydów wymusiła na Piłacie Jego ukrzyżowanie, tym samym odrzucając swego Boskiego Króla i Jego łaskę odkupienia.

Wszyscy ci spośród żydów, którzy poszli za Chrystusem, wtopili się w chrześcijański uniwersalizm. Ci natomiast, którzy Go odrzucili, stali się tułaczami po świecie. Stworzyli oni własną żydowską cywilizację programowej odrębności od ludów, pośród których zamieszkali, zazdrośnie piastując swoje wybraństwo, swoją mesjanistyczną świadomość. Czytaj dalej„O religijnych wierzeniach współczesnych Żydów”

Masoneria. Ignacy Oksza Grabowski.

Baphomet. – Organizacja masońska. – Obrzęd wyświęcenia. – Uczeń i towarzysz. – Mistrz. – Loża. – Stopnie wyższe. – RóżoKrzyżowiec. – Legenda o Adoniramie. – 30° Rycerz Kadosz. – Stopnie Najwyższe.

Baphomet.

W Piątek dnia 13 października, roku 1307 w zamczysku Paryskim Tempie uwięziono Jakóba de Molay, wielkiego mistrza Rycerskiego zakonu Templariuszy, a wraz z nim 140 rycerzy. Jednocześnie uwięzień dokonano w całej Francji. Rozkaz wydał król francuski Filip IV Piękny, wnuk Ludwika Świętego za zgodą papieża Klemensa V.

Proces Templariuszów trwał lat 7 i zakończył się spaleniem na stosie, na wyspie Sekwany, obok katedry Notre Dome, tegoż Jakóba de Molay i jego towarzyszów. Jednocześnie bullą papieską Zakon Templariuszów był zniesiony jako wpadły w moc szatana i uprawiający kult nie Boga Chrześcijańskiego, lecz diabła w postaci bałwana, zwanego Baphometem. Czytaj dalej„Masoneria. Ignacy Oksza Grabowski.”

Czerwona masoneria — rytuały i cele

Prezentujemy czytelnikowi fragment książki „Przyczyna wrzenia światowego” z 1921 roku. Z poniższego materiału czytelnik dowie się: Jak wyglądają masońskie rytuały inicjacji do 30 stopnia i jaki jest ich cel. Kto może stać za masonerią.

Rytuał zemsty.

Jest rzeczą dowiedzioną, że rewolucjoniści pracowali nad upadkiem Francji pod płaszczykiem wolnomularstwa. Wypada więc zbadać bliżej wolnomularstwo, nie ten jego rodzaj oczywiście, który jest w Anglii, lecz odłam wolnomularstwa, który w różnych częściach świata zajmuje się propagandą polityczną.

Istnieje powszechne przypuszczenie, a w naszym kraju przypuszczenie to jest zupełnie uzasadnione [autor tekstu jest anglikiem – red.], że rytuał masoński polega na pewnym niewinnym i ładnym czysto symbolicznym ceremoniale, którego celem jest wzmocnienie wśród dobrych obywateli Imperium i wyznawców moralności chrześcijańskiej, poczucia obowiązku, praktykowania dobroczynności, braterstwa i lojalności w stosunkach z ludźmi. — „Powaga masonerii — mówi dawny angielski statut do wtajemniczonych — podniosła się tak wysoko, że w ciągu całych wieków monarchowie byli promotorami związku i nie uważali za uwłaczające swej godności należeć do masonerii, patronować naszym misteriom i zabraniać udziału w zgromadzeniach. W latach 1799 i 1817 angielska Izba gmin w specjalnych aktach uznała masonerię za instytucję pożyteczną i zajmowała się tym, by jej ułatwić dalsze istnienie. Czytaj dalej„Czerwona masoneria — rytuały i cele”

Antypapież Franciszek – jawny mason w Watykanie

Masoneria a Rotary

Związek pomiędzy Rotary Club a masonerią jest „strukturalny” – jak twierdzi Ojciec Esposito – „nie tylko ze względu na założenie Rotary Club (23 lutego 1905) przez masona adwokata Paula Harrisa z Chicago i trzech jego kolegów, również masonów; ale także ze względu na pozycję ideologiczną i prawną klubu, który w PRZESŁANIU INAUGURACYJNYM PRZYJĄŁ ZA CEL LAICYZACJĘ SPOŁECZEŃSTWA, CZYLI USUNIĘCIE WSZELKICH KRĘPUJĄCYCH CZY RYTUALNYCH ASPEKTÓW”.

W Chile i w Hiszpanii wielu biskupów, w latach dwudziestych, kategorycznie potępiło Rotary Club, uznając jego pochodzenie za masońskie. Stolica Apostolska w obliczu tych doniesień musiała zająć zdecydowane stanowisko. Pierwszym krokiem było zdystansowanie się od Rotary, a kolejnym potępienie go. Przygotowaniem drogi do ekskomuniki została obarczona Civiltà Cattolica, która opublikowała trzy artykuły ojca Pirri, jezuity, według których ROTARY NIE RÓŻNI SIĘ ZGOŁA NICZYM OD MASONERII pod panowaniem której znajduje się cały świat. Tymczasem ów jezuita nie potwierdza faktu, iż wszyscy rotarianie są masonami, dopuszcza nieświadomość, nadmierną ufność, czy wręcz naiwność niektórych z nich.

Tolerancja religijna Rotary, konkluduje Pirri, jest de facto synkretyzmem religijnym.

W Enciclopedia Cattolica msgr. Buzzetti pisze: „Mentalność, jaką [Rotary] proklamuje może łatwo uniezależnić się od nauczania Kościoła, również w kwestii wiary i obyczajów a SPRZYJAĆ INFILTRACJI ELEMENTÓW MASOŃSKICH i antyklerykalnych”. Czytaj dalej„Antypapież Franciszek – jawny mason w Watykanie”

Loża B’nai B’rith składa hołd Bendedyktowi XVI

376_BnaiBrith

Dnia 12.02.2010 roku Moishe Smith, prezes międzynarodowej żydowskiej organizacji masońskiej B’nai B’rith był przyjęty w Watykanie (powyżej) i złożył swoje uszanowanie papieżowi Benedyktowi XVI, składając mu dar w postaci obrazu autorstwa Mordechai’a Rosenstein’a. Czytaj dalej„Loża B’nai B’rith składa hołd Bendedyktowi XVI”

Fragment książki „Masoneria zdemaskowana”, Ks. Bp dr George F.Dillon

Masoneria zdemaskowana

Próbowałem ukazać czym były, są i będą tajne organizacje, – zawsze. Jestem przekonany, że zło pochodzące ze spiskowania tajnych organizacji ma przede wszystkim swoje źródło w fakcie, że z tych czy innych powodów pozwala się masonerii działać w ukryciu. Wiem, że były podnoszone głosy przeciwko tajnym stowarzyszeniom, tu i tam, od czasu do czasu, ale albo tych głosów nie słuchano, albo szybko o nieb zapominano. Masoneria wszelkiego typu czyni największy wysiłek by utrzymać siebie w ukryciu, a to, że posiada władzę utrzymania się w ukryciu, traktowane jest przez bp. Segur, bp. Kettlera i innych, jako jeden z najjaskrawszych dowodów jej rzeczywistej potęgi. Ujawnienie to śmierć masonerii, a przynajmniej śmierć dla jej wpływów wśród jej głównych zamierzonych ofiar, czyli katolików. Stąd też obowiązkowy rozkaz dla nas wszystkich – „Zedrzeć maskę z oblicza masonerii !”. Staje się to naszym stałym obowiązkiem, od którego nie wolno się uchylać. Mamy demaskować masonerię.

Bp. George F. Dillon, D.D. Czytaj dalej„Fragment książki „Masoneria zdemaskowana”, Ks. Bp dr George F.Dillon”

Fragment książki ks. prof. Michała Poradowskiego „Problemy II Soboru Watykańskiego”

Problemy II Soboru Watykańskiego

„Ogromna większość dygnitarzy Kościoła katolickiego wstąpiła do masonerii w latach 1956-1960, a więc w przededniu Drugiego Soboru Watykańskiego (DSW), dlatego też znaczna ilość ojców soborowych to masoni, działający niewątpliwie na Soborze według masońskiej ideologii i według konkretnych zleceń lóż, do których przynależeli. „

Drugi Sobór Watykański rozpoczął swe obrady kiedy zaistniało już niebezpieczeństwo ewentualnej wojny nuklearnej. Szybkie zastosowanie energii nuklearnej do celów wojennych, a więc do fabrykowania bomb atomowych spowodowało zaniepokojenie na całym świecie możliwego zniszczenia wszystkich cywilizacji, a nawet w ogóle życia biologicznego na planecie Ziemi. Zrzucona bomba atomowa na Nagasaki (Japonia), pod koniec drugiej wojny światowej i jej przeraźliwe skutki potwierdziło te przypuszczenia, stąd też, nic dziwnego, że rozpoczęto rewizję dotychczasowej polityki międzynarodowej, szukając rozwiązań pokojowych, a nie wojennych, jak to było dotychczas w ciągu niemal całej historii. Zrozumiano, że w ewentualnej wojnie atomowej nie będzie zwycięzców i zwyciężonych, lecz powszechne zniszczenie, stąd też nic dziwnego, że masoneria – podobnie jak inne stowarzyszenia międzynarodowe – rozpoczęła akcję zbliżenia się do swych dawnych przeciwników, a głównie do Kościoła katolickiego, w poszukiwaniu rozwiązań wszelkich ewentualnych konfliktów na drodze pokojowej. Niestety, masoneria me wyrzekła się swego prozelityzmu, lecz wręcz przeciwnie, gdyż przenikając do środowiska kościoła katolickiego usiłowała nadal pozyskać autorytety Kościoła dla swych postulatów. Czytaj dalej„Fragment książki ks. prof. Michała Poradowskiego „Problemy II Soboru Watykańskiego””

Poczet antypapieży – Jan XXIII i Paweł VI

Poczet antypapieży – Jan XXIII i Paweł VI

Prezentujemy fragmenty z książki „Watykan zdemaskowany”, byłego współpracownika FBI, Paul’a L. Williams’a. Bazując na materiałach FBI oraz CIA Williams kreśli rzeczywisty obraz zasiadających w Watykanie od 1958 roku Antypapieży.

Książka dostępna w formacie PDF

Jan XXIII

Jan XXIII koniecznie chciał otrzymać kapelusz kardynalski z rąk masona, socjalisty Vincenta Auriola, który według słów licznych wielkich mistrzów Masonerii, inicjował Jana XXIII w Paryżu.
Jan XXIII koniecznie chciał otrzymać kapelusz kardynalski z rąk masona, socjalisty Vincenta Auriola, który według słów licznych wielkich mistrzów Masonerii, inicjował Jana XXIII w Paryżu.

Czytaj dalej„Poczet antypapieży – Jan XXIII i Paweł VI”

Edomicko-masońskie źródła antymasońskich ruchów narodowych

Aby zilustrować naszą tezę i urozmaicić ten nieco nudny, bo bardzo skondensowany wywód, a także pokazać do jakiego stopnia mają aktualne znaczenie historyczne odniesienia, przedstawimy mechanizm pewnych inicjatyw masońskich.

Jeden z ważnych ośrodków masonerii w Polsce, po pierwszej wojnie światowej, został zorganizowany jako Instytut Mesjanistyczny. Kierował nim wysoko stojący w hierarchii masońskiej Józef Jankowski – różokrzyżowiec i martynista, znawca Kabały. Jego najbliższym współpracownikiem i wychowankiem był Jerzy Braun – postać niepospolita: filozof, poeta, doskonały publicysta i redaktor pism na dobrym poziomie, przede wszystkim Zetu i Merkuryusza Polskiego Ordynaryjnego.

Tak na marginesie warto zaznaczyć, że Zakon także przeżywa dziś poważne trudności i ma kłopoty z ludźmi. W okresie międzywojennym dysponował szeregiem wybitnych indywidualności, które o niebo przerastały takich nieudaczników jak Tadeusz Mazowiecki. Czytaj dalej„Edomicko-masońskie źródła antymasońskich ruchów narodowych”

Teczka Bugniniego: analiza podmiany kościoła

Teczka Bugniniego: analiza podmiany kościoła

W kwietniu 1976 roku we Florencji wydano książkę “W dymie szatana. Przed ostatecznym zderzeniem” [In the Smoke of Satan. Towards the Final Clash], która zadziwiła włoskich katolików i wywołała szok w całym chrześcijaństwie. Była to głęboka krytyka Kościoła od II Soboru Watykańskiego [1].

Jej celem było bezpośrednie uderzenie w “arcybiskupa” Annibale Bugniniego CM (1912-1982), sekretarza Soborowej Kongregacji Kultu Bożego, który przewodniczył fatalnej “reformie” liturgii.

“Reformę przeprowadził” oskarża książka – “ten Bugnini, którego w końcu zdemaskowano; jest tym, o co faktycznie go podejrzewaliśmy: masonem” [2]. Czytaj dalej„Teczka Bugniniego: analiza podmiany kościoła”