Nawrócenie Żydów

Nawrócenie Żydów

The Kingship of Christ and The Conversion of the Jewish Nation, Rev. Denis Fahey, 1953, s. 109-111

Apostazja nieżydowskich narodów i nawrócenie Żydów.

W Kościele istnieje tradycja, że naród żydowski nawróci się wtedy, gdy narody świata przestaną być katolickie i popadną w apostazję. Św. Paweł w liście do Rzymian przestrzega nie-Żydów aby nie byli dumni, ale powinni się obawiać, że spotka ich podobny co Żydów los.  Czytaj dalej„Nawrócenie Żydów”