Źródła niewiary – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937

Spis tematów – klik.


Pierwszym warunkiem do zbawienia jest wiara. Dlatego to Chrystus żądał wiary od tych, którzy się do Niego zbliżali; gdy widział w kim wiarę mocną, nie omieszkał jej pochwalić, jak tego przykład mamy na setniku; słabo wierzących karcił, i to nawet ostro: dość przypomnieć owych dwóch uczniów, idących do Emmaus, których spotkał ten wyrzut: „Ogłupi a leniwego serca ku wierzeniu’’. (Łk. 24, 25). Za brak zaś wiary groził odrzuceniem wiecznem: „Kto nie wierzy, już osądzony jest” (Jan 3, 18) — tak mówił do Nikodema.

Niestety! nie mało się zdarza wypadków niedowiarstwa; a co najsmutniejsze! że nikt z nas od tego nie jest zabezpieczony. Ale pocieszmy się! jest bowiem i na to ratunek. Jak lekarze, by móc jakąś chorobę skutecznie leczyć, a nawet jej zapobiegać, starają się nasamprzód zbadać jej przyczyny, — podobnież, gdy poznamy przyczyny niedowiarstwa, będziemy już mieli wskazane, co czynić, by wiarę w sobie zachować, a w razie utraty odzyskać. Czytaj dalej„Źródła niewiary – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937”