Cześć Serca Jezusowego – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937

Spis tematów – klik.


„Jeden z żołnierzów włócznią otworzył bok Jego”. (Jan, 19, 34).

Bóg jest panem naszym najwyższym i to panowanie Swoje zaznaczył On na samym wstępie tych przykazań, jakie ogłosił Izraelowi: „Jam jest Pan Bóg twój… nie będziesz miał bogów cudzych przedemną”. (2 Mojż. 20, 2 — 3).

A skoro uznajemy zależność swą od Boga, winniśmy świadczyć o niej składaniem Bogu czci odpowiedniej. Ponieważ jednym z objawów takiej czci jest cześć Serca Jezusowego, o niej przeto dzisiaj słów kilka chciałbym powiedzieć. Czytaj dalej„Cześć Serca Jezusowego – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937”