7 stycznia. Św. Juljan, męczennik.

św. JulianUrodził się w Antyjochji, w Egipcie i jedynakiem był bogatych rodziców chrześcijańskich. Wychowany starannie, już od młodości okazywał upodobanie w modlitwie, i dążność d o udoskonalenia i uszlachetnienia swego charakteru. Gdy dorósł, nalegali rodzice, aby się ożenił, Julian idąc za radą św. Pawła, ślubował Bogu czystość panieńską. Nie wyjawił tego rodzicom, aby ich nie martwić, więc ociągał się z małżeństwem. Gdy jednak coraz natarczywiej naciskali nań rodzice i krewni, poślubił Bazylissę, zacną dziewicę, z którą się umówił, że i w małżeństwie czystość panieńską zachowają. — Po śmierci rodziców postanowił Juljan olbrzymi swój majątek użyć na dobre cele. W porozumieniu z małżonką zbudował dwa klasztory, jeden dla mężczyzn, drugi dla niewiast. W jednym on gromadził około siebie mężów, którzy porzuciwszy świat, doskonalić się starali; w drugim Bazylissa zbierała około siebie niewiasty, które ślubowały Bogu czystość dziewiczą. Pracy ich widocznie Pan Bóg błogosławił, gdyż w krótkim czasie Juljan kilka w okolicy wzniósł klasztorów, w których zgromadziło się do 10.000 ludzi; Bazylissa zaś miała 1000 dziewic. Czytaj dalej„7 stycznia. Św. Juljan, męczennik.”