O miłości świata – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937

Spis tematów – klik.


„Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie… albowiem wszystko co jest na świecie, jest pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota”. (1 Jan, 2, 15—16).

Miłość Boga to nasz zasadniczy obowiązek, będący podstawą całej Chrystusowej religji. Tymczasem musimy wciąż się ocierać o ludzi, po ziemsku usposobionych i myślących, którzy odwracają Boży porządek przeznaczenia człowieka; w miejsce bowiem miłości Bożej stawiają miłość własną, w miejsce szczęścia wiecznego stawiają doczesne, i uczą szukać tego szczęścia w zadowoleniu żądz skażonej natury, zezwalając na grzech, upoważniając do grzechu!

Zauważę tu, że każdy człowiek musi miłować; i jeśli nie miłuje Boga nadewszystko, to miłuje nadewszystko stworzenie, a na pierwszem miejscu samego siebie, przez co popada w swego rodzaju bałwochwalstwo.

W dalszym ciągu nauki chciałbym przestrzec was przed tem niebezpieczeństwem, jakie grozi ze strony przepojonego duchem pogańskim świata. Czytaj dalej„O miłości świata – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937”