Zasługa wiary i jej nagroda – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937

Spis tematów – klik.


„Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwie­rzyli”. (Jan ,20, 29)

Czytając Ewangelję, widzimy, że Zbawiciel nader czę­sto i z wielkim naciskiem mówił o wierze. Jeśli brakowa­ło jej czasem uczniom Jego, wyrzucał im to ostro: „O rodzaju niewierny… pókiż będę z wami. Pókiż was bę­dę cierpiał?” (Mt. 17, 16). Kiedy Go kto prosił o jaką łaskę nadzwyczajną, wpierw domagał się od niego wiary: „Jeśli wierzyć możesz, wszystko jest podobno wierzącemu”. (Mr. 9, 22). A, gdy-napotkał u kogo mocną wiarę, nie omiesz­kał takiego pochwalić. „Ol… wielką jest wiara twoja!” (Mt. 15, 28).

A cóż o naszej wierze należałoby powiedzieć? Oto, że u wielu, niestety! jest ona zbyt słabą i martwą! Mocniej­szej i żywszej wiary nam trzeba! I, żebyśmy się o taką wiarę starali, poznajmy choć pokrótce: 1) jaka jest za­sługa wiary i 2) jaka za nią idzie nagroda. Czytaj dalej„Zasługa wiary i jej nagroda – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937”

Własności czynów zasługujących na niebo – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937

Spis tematów – klik.


„Nauczycielu, przez całą noc pracując, nic nie ułowiliśmy”. (Łk. 5, 5)

Stworzył Bóg człowieka jako istotę rozumną i wolną; stąd, przeznaczając mu szczęśliwość wiekuistą po śmierci chciał, by ona była „zapłatą sprawiedliwości”. (Mądr. 11, 22), nagrodą niniejszego życia; chciał, byśmy tu na ziemi pracowali i wysłużyli sobie to niebo, gdzie „każdy własną zapłatę weźmie wedle pracy swojej. (l Kor. 3, 8). Ale, niestety, nie każda praca jest owocna. Mnóstwo jest takich, którzy na oko dobrze czynią i uczynki swe za dobre uważają, a uczynki te przecież przed Bogiem wartości i zasługi nie mają. Abyście naprężno nie pracowali, i za te uczynki, z pozoru dobre, a przed Bogiem bezwartościowe, spodziewanej nagrody nie postradali, w nauce dzisiejszej wykażę wam: jakie własności uczynek posiadać musi, aby miał wartość i zasługę u Boga? Czytaj dalej„Własności czynów zasługujących na niebo – Ks. Kazimierz Naskrecki, Dekalog, Krotkie Nauki o Przykazaniach, Warszawa 1937”