Antypapież Franciszek – jawny mason w Watykanie

Masoneria a Rotary

Związek pomiędzy Rotary Club a masonerią jest „strukturalny” – jak twierdzi Ojciec Esposito – „nie tylko ze względu na założenie Rotary Club (23 lutego 1905) przez masona adwokata Paula Harrisa z Chicago i trzech jego kolegów, również masonów; ale także ze względu na pozycję ideologiczną i prawną klubu, który w PRZESŁANIU INAUGURACYJNYM PRZYJĄŁ ZA CEL LAICYZACJĘ SPOŁECZEŃSTWA, CZYLI USUNIĘCIE WSZELKICH KRĘPUJĄCYCH CZY RYTUALNYCH ASPEKTÓW”.

W Chile i w Hiszpanii wielu biskupów, w latach dwudziestych, kategorycznie potępiło Rotary Club, uznając jego pochodzenie za masońskie. Stolica Apostolska w obliczu tych doniesień musiała zająć zdecydowane stanowisko. Pierwszym krokiem było zdystansowanie się od Rotary, a kolejnym potępienie go. Przygotowaniem drogi do ekskomuniki została obarczona Civiltà Cattolica, która opublikowała trzy artykuły ojca Pirri, jezuity, według których ROTARY NIE RÓŻNI SIĘ ZGOŁA NICZYM OD MASONERII pod panowaniem której znajduje się cały świat. Tymczasem ów jezuita nie potwierdza faktu, iż wszyscy rotarianie są masonami, dopuszcza nieświadomość, nadmierną ufność, czy wręcz naiwność niektórych z nich.

Tolerancja religijna Rotary, konkluduje Pirri, jest de facto synkretyzmem religijnym.

W Enciclopedia Cattolica msgr. Buzzetti pisze: „Mentalność, jaką [Rotary] proklamuje może łatwo uniezależnić się od nauczania Kościoła, również w kwestii wiary i obyczajów a SPRZYJAĆ INFILTRACJI ELEMENTÓW MASOŃSKICH i antyklerykalnych”.

Pierwsze papieskie potępienie (4 lutego 1929)

Papieski dokument potępiający Rotary ukazał się niemal jednocześnie z trzema artykułami ojca Pirri datowanymi na 2 lutego 1929 roku; było to w efekcie na dwa dni przed ukazaniem się Dubium Świętej Kongregacji konsystorialnej. Dekret papieski był bardzo jednoznaczną odpowiedzią na pytanie czy dozwolone jest zapisanie się do Rotary i uczestnictwo w spotkaniach tej organizacji. Odpowiedź ta brzmiała: NON EXPEDIRE, czyli „nie jest odpowiednim”. Zakaz nie obejmował ludzi świeckich. Treść dokumentu została opublikowana w A.A.S. (1929, rok 25, 15 stycznia 1929, 42).

Dwadzieścia lat później, 12 października 1949 roku temat ten podjął kardynał Mediolanu Schuster, rozpalając na nowo ognistą polemikę: „Za czasów naszej młodości w Rzymie… istniały stowarzyszenia typu Rotary, które uważano za związane [z masonerią]… były to w gruncie rzeczy ezoteryczne formy jedynej i tej samej masonerii”.

Drugie potępienie (styczeń 1951)

Kolejne potępienie było znacznie bardziej surowe od pierwszego, bardziej uroczyste, połączone z WYRAŹNYM WSKAZANIEM, ŻE ZOSTAŁO POTWIERDZONE PRZEZ PIUSA XII.

Wiraż Jana XXIII

Omero Ranelletti, deus ex machina włoskiego Rotary, założyciel Klubu Rzymskiego w 1924 opowiada, że „wraz z nastaniem Jana XXIII pojawiła się szansa na łatwiejsze rozwiązanie problemu, niż to miało miejsce w przeszłości”. W związku z tym 22 grudnia 1958 poprosił Jana XXIII o audiencję, która została mu udzielona 20 kwietnia 1959. „W czasie audiencji przedstawił swoich kolegów z rotariańskimi tytułami, na co Jan XXIII… oświadczył, iż w Wenecji miał wielokrotnie sposobność spotykania się z miejscowymi rotarianami. Z tego wynika, iż był dobrze poinformowany co do naszej organizacji. Do każdego skierował życzliwe słowa, zachęcając nas do działania, a na koniec udzielając apostolskiego błogosławieństwa”.

20 marca 1963 Roncalli przyjął Rotary na drugiej audiencji.

Paweł VI

Trzecia zaś audiencja miała miejsce 28 września 1963 roku za Pawła VI. Lecz najistotniejsza była czwarta, 20 marca 1965, podczas której Ranelletti przypomniał, iż 13 listopada 1957 (na rok przed śmiercią Piusa XII) kardynał Montini spotkał się z rotarianami i skierował do nich, między innymi, te słowa: „Dziękuję wam panowie rotarianie za okazaną mi uprzejmość. Muszę lojalnie wyznać, że w przeszłości miałem wiele zastrzeżeń odnośnie Waszego Klubu. Przyznaję, było to owocem ignorancji i błędów”.

Na audiencji 20 marca 1965 Paweł VI przytoczył ponownie tę myśl; kolejne spotkanie z Rotary miało miejsce 14 listopada 1970 roku.

Jan Paweł II

„WRAZ Z JANEM PAWŁEM II AKCEPTACJA ROTARY OSIĄGNĘŁA SZCZYTOWY POZIOM, w tym sensie, iż nie tylko stwierdzono ZGODNOŚĆ, ale wręcz WZAJEMNE UZUPEŁNIANIE SIĘ działalności katolików i rotarian”. – O. NARDI, Gnosi e rivoluzione, Grafiche Pavoniane, Mediolan 1991, s. 77.

„W 1979 roku, z okazji odbywającej się w Rzymie konwencji Rotary, Jan Paweł II przyjął na specjalnej audiencji delegację ruchu z prezydentem Rotary International Clemem Renouf na czele. Ostatnie słowa przemowy do członków delegacji były następujące: ”Niech Bóg wspiera Rotary International w szczytnej sprawie wyciągania pomocnej dłoni w służbie człowieczeństwa – człowieczeństwa w potrzebie.”
http://www.rotary.bydgoszcz.pl/bydgoski-klub-rotary/

„W uroczystościach związanych z jubileuszem roku 2000 na placu św. Piotra w Rzymie wzięło udział ponad 20 tys. rotarian z całej Europy. Ich przedstawiciele zostali przyjęci przez Jana Pawła II, który zwrócił się z apelem o realizowanie misji chrześcijańskiej pomocy. W uroczystościach uczestniczył również ówczesny prezydent RI Carlo Ravizza oraz gubernatorzy wielu europejskich dystryktów, w tym gubernator Eugeniusz Piontek z kilkusetosobową grupą rotarian z Polski. Na audiencji specjalnej rotarianie powitali Jana Pawła II owacyjnie. Jan Paweł II powiedział: „Dziś w obliczu kryzysu wartości, narastającego egoizmu, cynizmu i nietolerancji ważna jest opieka nad słabymi i biednymi. Ważne jest, żeby ten cel realizować w prawdzie i miłości jak Jezus Chrystus. […] Niech Wasze przejście przez Święte Drzwi będzie nie tylko symbolem duchowej przemiany, ale rzeczywistą przemianą”. W 2001 r. prezydent RI Richard D. King z małżonką Cherii spotkał się z Janem Paweł II św. w Watykanie”.
http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/6166/Rotarianin_2011-01.pdf

„Jan Paweł II często przyjmował członków Rotary na audiencjach i zawsze mówił, że należy się za nich modlić. Popierał ich działalność i był pełen podziwu dla ludzi, którzy działali i działają w imię Dobra. Członkami tych klubów są prezydenci, premierzy, ministrowie, naukowcy, ludzie kultury, artyści, lekarze, prawnicy, dziennikarze, biznesmeni, szefowie koncernów, przedstawiciele wolnych zawodów oraz handlowcy. Każdy z nich ma jakąś rolę do spełnienia i każdy znajduje samospełnienie w tej odpowiedzialnej pracy społecznej. Wiele szacownych postaci było członkami tych organizacji: prezydenci USA Franklin D. Roosevelt, John K. Kennedy, królowie i książęta min. Król Belgów Baudouin I, książe Monaco Rainier III Grimaldi, premierzy – m.in. Winston Churchill, Margaret Thatcher. A ponadto takie sławy, jak Walt Disney, Tomasz Edison, Tomasz Mann, Neil Armstrong, Frank Borman i wielu innych, także wielu zwykłych obywateli, którzy po prostu chcieli i chcą coś zrobić dla świata, nie tylko dla siebie”.
http://www.rotary-krakow.pl/rotidee.php

Franciszek – człowiek Rotary

Na stronie jednego z dystryktów Klubu Rotariańskiego znajdujemy duże zdjęcie papieża Franciszka. W prawym górnym rogu tego zdjęcia umieszczono logo Klubów Rotariańskich. W prawym dolnym rogu tego zdjęcia jest napis: „Un Papa Argentino e Rotariano. O Papa Francisco é sócio honorário de Rotary Club de Buenos Aires, Argentina desde 1999” (Papież z Argentyny jest rotarianinem. Papież Franciszek jest honorowym członkiem Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires w Argentynie od 1999 r.”).

Pope Francis

Informacje taka możemy znaleźć na wielu stronach rotariańskich:

http://rotary.org.pl/papiez-franciszek/

Na portalu Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires znajdujemy fotokopię pisma podpisanego przez kard. Bergoglio (z jego pieczątką), w którym czytamy:

“Me es particarmente grato dirigirme al Sr. Presidente con el fin de avisar recibo de la atenta nota, que conjuntamente con el. Sr. Secretario Honorario, me enviaron, , con fecha 23 del corriente por la que se sirven confirmarme corno Socio Honorario de esa prestigiosa Institucion”.

W liście tym kard. Bergoglio potwierdza zatem swoje honorowe członkostwo w tej „prestiżowej instytucji”.

Fotokopię listu można znaleźć pod następującym adresem:

http://rotaryba.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Francisco1.jpg

Francisco1

Polskie tłumaczenie:

„Arcybiskup Buenos Aires                                                                                                              Prot.N. 753/99                                                                                                                                  Buenos Aires, 26 lipca 1999 r.

Szanowny Pan Juan Carlos Becciu

Prezes Rotary Club, Buenos Aires

San Martin, 969 P.8

1004 Buenos Aires

Z najgłębszym szacunkiem:

Jest mi szczególnie miło zwrócić się do Pana, Panie Prezesie, z potwierdzeniem otrzymania przeze mnie uprzejmego zawiadomienia, datowanego na 23 bieżącego miesiąca, które Pan, wraz z Sekretarzem Honorowym, wysłaliście mi i w którym to zawiadomieniu zatwierdzacie mnie Panowie jako Członka Honorowego tej prestiżowej instytucji. Głęboko Panu dziękuję za tę uprzejmość i jednocześnie gratuluję Panu wybitnej pracy, którą Pan wykonuje dla dobra społeczeństwa.

Jeszcze raz proszę przyjąć wyrazy mojego serdecznego szacunku.

Monsignor Jorge Mario Bergoglio

Arcybiskup Buenoas Aires

Prymas Argentyny

(Przypis pochodzący od Rotary Club)

Jako instytucja argentyńska, wysłaliśmy gratulacje naszemu byłemu członkowi honorowemu, który był zaszczycony Argentyńską Nagrodą Osobowości Roku 2005, Monsignor Jorge Bergoglio, dzisiaj papież Franciszek I.

Źróło z przypisami:

http://www.ultramontes.pl/infiltracja_zydomasonska.htm

Inne źródła:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/bergoglio-czlonkiem-zydomasonskiego-rotary-club-2013-09

http://www.bibula.com/?p=67571


Czytaj rónież:

7 uwag do wpisu “Antypapież Franciszek – jawny mason w Watykanie

 1. Anty Papieżem był lavey który założył kościół sza.Te dokumenty co krążą po necie to falsyfikat,i nie prawdą jest to co mówi sie na ten temat.Nikt na własne oczy nie widział tego dokumentu,a rotary równie dobrze może nic nie wiedzieć o tym.W necie krąży wiele różnych bzdur.

 2. „W necie krąży wiele różnych bzdur”. Otóż to, jedną z nich jest komentarz Mirosława. Wystarczy uważnie przyglądać się działaniom tego „papieża”, żeby dostrzec jego masońskie pochodzenie.

 3. W ostatnim linku (Inne źródła) odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi:

  1) Załóżmy, że za przynależność do masonerji jest automatycznie wymierzana kara ekskomuniki. Pius XII w konstytucji apostolskiej Vacantis Apostolicae Sedis (1945; tekst angielski) zarządził, że

  Cytuj

  Żaden kardynał nie może zostać pozbawiony aktywnego i biernego prawa wyborczego podczas wyboru Najwyższego Pasterza pod pretekstem czy z powodu jakiejkolwiek ekskomuniki, suspensy, interdyktu lub jakiejkolwiek innej kary kościelnej; zawieszamy te cenzury tylko na czas ww. wyborów; pozostają one w mocy w innych okolicznościach.
  cz. II, rozdz. I, p. 3

  Biorąc powyższe pod uwage – o co tu chodzi ? Dlaczego Papież Pius XII tak napisał ? Z tego by wynikało, że Papieżem może być żydomason – satanista.

 4. Panie Pawle, nie potrafię w oparciu o katolickie źródła odpowiedzieć na to pytanie. Wiem jednak, iż Kościół jest nieomylny w stanowionej dyscyplinie, dlatego, pomimo tego, iż pewne konkretne przepisy dyscyplinarne, jak np. ten przez Pana przytoczony, mogą wydawać mi się niezrozumiałe, jednak wierząc głęboko, iż Kościół posiada asystencję Ducha Świętego, nie muszę ani rozumieć, ani wnikać, aby wiedzieć z całą pewnością, iż dyscyplina ta jest dobra i służy Kościołowi. Dlatego jest schizofrenią, gdy osoby uznające sektę novus ordo za Kościół uznają równocześnie liturgię NOM za szkodliwą – tym samym bowiem uznają, iż Kościół ustanowił szkodliwą dyscyplinę – „Pius VI potępia zdanie synodu w Pistoi odbytego, który twierdził, że „przepisy karności kościelnej mogą być nie tylko niepożyteczne, zbyt uciążliwe, ale niebezpieczne, szkodliwe, prowadzące do zabobonu i materializmu”. http://www.ultramontes.pl/dogmatyka_5_1_1_9.htm

 5. Możliwe, że to próba sprawdzająca naszą ufność i wierność Matce, Oblubienicy Pana Jezusa Chrystusa, a co za tym idzie samemu Bogu, której jesteśmy poddawani. Z pewnością to zdanie z konstytucji apostolskiej Vacantis Apostolicae Sedis, którego nie rozumiemy ma sens, jest dobre i służy Kościołowi Katolickiemu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s