Nawrócenie Żydów

Nawrócenie Żydów

The Kingship of Christ and The Conversion of the Jewish Nation, Rev. Denis Fahey, 1953, s. 109-111

Apostazja nieżydowskich narodów i nawrócenie Żydów.

W Kościele istnieje tradycja, że naród żydowski nawróci się wtedy, gdy narody świata przestaną być katolickie i popadną w apostazję. Św. Paweł w liście do Rzymian przestrzega nie-Żydów aby nie byli dumni, ale powinni się obawiać, że spotka ich podobny co Żydów los.  Czytaj dalej„Nawrócenie Żydów”

Tajemnica Izraela na tle historii

Powyższy artykuł jest streszczeniem książki ks. Juliusza Meinveille’a zatytułowanej Le Judaisme dans le Mystere de l’Histoire (1936), przygotowanym przez ks. Michała Crowdy’ego i poprawionym przez ks. Kennetha Novaka. „Angelus”, kwiecień 1997, ss. 6–26. Tłumaczenie: Adam Branicki.


Nie da się zaprzeczyć, że zagadnienie narodu żydowskiego jest tyleż trudne, co fascynujące. Trudne, gdyż naród ten jest obecny w całej historii, zarówno boskiej, jak i ludzkiej. Nie ma takiego okresu historycznego, o którym możnaby napisać z pominięciem Żydów. Autor Jezusa widzianego oczami wędrującego żyda (Editions Fleg, s. 177) pisze, że „historia zna dwie tajemnice. Tajemnicą jest Jezus, tak jak tajemnicą jest Izrael! Czy muszę mówić, co powstanie, gdy złożymy razem te dwie tajemnice? Tajemnica trzecia, jeszcze bardziej niezgłębiona niż dwie poprzednie!”. Czytaj dalej„Tajemnica Izraela na tle historii”

Etyka czasów mesjańskich – Sabataj Cwi

Od XVII wieku trwa szeroko zakrojony proces powolnej transformacji chrześcijańskiej etyki zachodniego świata w kabalistyczno-gnostycki konstrukt, który objawił się publicznie w takich ruchach jak różokrzyżowcy czy późniejsza masoneria. Proces ten rozpoczął się absorbując w obszary swych wpływów monarchów, magnatów, generalnie elity krajów, oferując im różne formy mistycyzmu, włącznie z chrześcijańskim kabalizmem jako odpowiedź na wąskie etyczne ramy chrześcijaństwa w coraz bardziej makiawelistycznym świecie. Proces ten został wnikliwie opisany w wydanej w Polsce książce historyka biblioteki kongresu USA Jamesa H. Billingtona „Płonące umysły. Źródła rewolucyjnej wiary”. Czytaj dalej„Etyka czasów mesjańskich – Sabataj Cwi”

Judaizm przeciwko Mojżeszowi. Gnostycki mesjanizm Sabbataja Cwi – Hugon Hajducki

Trwa duchowa wojna pomiędzy Bogiem a Lucyferem. W trakcie tych zmagań książę ciemności niejednokrotnie zło nazywa dobrem, a nienawiść ukrywa w słowach głoszących miłość, tolerancję i pokój.

Zapowiedziane przez św. Jana zbiorowe nawrócenie Żydów jest od dawna wypatrywanym znakiem, potwierdzającym nadejście czasów ostatecznych i rychłą paruzję Chrystusa. Jest to jedna z wielkich tajemnic dotyczących losów całego świata. W jakich jednak okolicznościach nastąpi nawrócenie Żydów? W którym momencie porzucą oni swoje zgubne poglądy o nadejściu narodowego mesjasza, który przyjdzie tylko po to, by stworzyć kolejne ziemskie imperium? Czy będzie to związane z pojawieniem się kolejnego fałszywego mesjasza żydowskiego? Pytania, na które trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, można by mnożyć. Czytaj dalej„Judaizm przeciwko Mojżeszowi. Gnostycki mesjanizm Sabbataja Cwi – Hugon Hajducki”

Satanist Jews (Illuminati) are Edomites

„I know the blasphemy of them which say they are Judahites, and are not, but are the synagogue of Satan.” (Revelation 2:9)

The Satanist conspiracy that has subverted mankind may be over 2000 years old.

130 years before Christ was born, there was a final battle with the Edomites who lived in the neighbouring land (Edom/Idumea) to Judea. The Judahites won, but their chiefs had become so estranged from God’s law that they stupidly forced the Edomites to convert to the Judean religion at sword point, circumcisions and all. Thus began a pattern of false identity that has seen their successors, the Sabbatean-Frankists-Illuminati infiltrate and subvert all nations and all organizations. Czytaj dalej„Satanist Jews (Illuminati) are Edomites”

Dönmeh: Największy sekret Bliskiego Wschodu

W tle niemal każdego poważnego incydentu wojskowego i dyplomatycznego, który czai się w Izraelu, Turcji, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Grecji, Armenii, wśród Kurdów, Asyryjczyków i kilku innych graczy Bliskiego Wschodu i południowo-wschodniej Europie, stoi historyczny gigant. Ze względu na wybuchowość i kontrowersyjność tematu jest to czynnik, o którym wspomina się po cichu jedynie podczas przyjęć dyplomatycznych, na konferencjach prasowych i sesjach ekspertów. To właśnie tajemnica skrywająca ten temat jest przyczyną tak wielu nieporozumień w odniesieniu do obecnego załamania stosunków między Izraelem i Turcją, rosnącego ocieplenia stosunków między Izraelem i Arabią Saudyjską oraz rosnącej wrogości między Arabią Saudyjską a Iranem… Czytaj dalej„Dönmeh: Największy sekret Bliskiego Wschodu”

Żydzi kolaborujący z Niemcami podczas II WW. Film Izraelski 1999 rok.

Niemiecki system zagłady narodu żydowskiego zorganizowany był w ten sposób, iż to sami Żydzi, w zamian za możliwość przeżycia, brali czynny udział w eksterminacji swoich współziomków. Niemcy masowo mordowali Żydów rękami samych Żydów. Dzisiaj ci kolaborujący Żydzi, jako „ocaleni z Holokaustu”, próbują swoją odpowiedzialność za współudział w Holokauście zrzucić na Polaków przy pełnym wsparciu zbrodniczego państwa położonego w Palestynie.

Szymon Klucznik.

„I nie pokutowali za mężobójstwa swoje, ani za czary swoje, ani za porubstwa swe, ani za złodziejstwa swoje”. (Apokalipsa św. Jana 9, 21)

Żydowscy kolaboranci Hitlera

– Zgrozę budzi to, że w realizacji swojego „dzieła” Niemcy mogli liczyć na pomoc niektórych działających bez żadnych skrupułów członków żydowskiej diaspory. Znana żydowska filozof Hannah Arendt napisała: „Kolaboranci wśród Polaków rekrutowali się z marginesu społecznego, mętów, natomiast wśród Żydów na kolaborację poszły żydowskie elity” – mówi Prawy.pl Ireneusz T. Lisiak, autor książki „Żydowscy kolaboranci Hitlera” w rozmowie z Robertem Witem Wyrostkiewiczem. Czytaj dalej„Żydowscy kolaboranci Hitlera”

Żydowskie pochodzenie wahabitów

Amerykański departament obrony wydał tłumaczenie licznych irackich dokumentów wywiadowczych z czasów Saddama. Jeden raport Generalnego Dyrektoriatu Wywiadu Wojskowego z września 2002r., zatytułowany „Powstanie wahabizmu i jego historyczne korzenie”, ukazuje że iracki rząd obawiał się nikczemnych celów wahabitów z Arabii Saudyjskiej, często zwanych salafistami, knujących z Zachodem w celu podminowania islamu. Czytaj dalej„Żydowskie pochodzenie wahabitów”

Talmud – najlepszy kodeks mafijny

Stary Testament, czyli żydowska kronika plemienna, jest arcydziełem nienawiści, nietolerancji i okrucieństwa. W literaturze polskiej bladym odpowiednikiem tego są Krzyżacy czy Ogniem i Mieczem Sienkiewicza. Aż do II Soboru Watykańskiego obowiązywał w Kościele katolickim zakaz czytania Starego Testamentu w oryginale czy tłumaczeniach nieocenzurownych katolicko ze względu na jego niecenzuralność moralną. Można było czytać i nauczać tylko wersje ocenzurowane katolicko. Czytaj dalej„Talmud – najlepszy kodeks mafijny”