Żydowska agentura wpływu czyli wywiad z lefebrystą

Żydowska agentura wpływu czyli wywiad z lefebrystą

Na stronie WSI24 pojawił się wywiad z Przełożonym Generalnym Bractwa Św. Piusa X, ks. Dawidem Pagliaranim. Jak ma się to, co mówi Przełożony Generalny FSSPX do nauki Kościoła katolickiego? Zobaczmy…

„Sam II Sobór Watykański stwierdził, że jest jedynie soborem duszpasterskim”.

Jest to kłamstwo!

Czytaj dalej„Żydowska agentura wpływu czyli wywiad z lefebrystą”

Sobór Watykański nie ogłosił dogmatu o nieomylności papieskiej. Herezja „tylko ex cathedra”. Biblioteka ’58 do pieca!

Chrystus ustanowił w Kościele potrójny urząd: 1. uświęcania (władza kapłańska), 2. nauczania (władza nauczycielska), 3. oraz rządzenia (władza pasterska/królewska). Kościół w sposób nieomylny sprawuje zarówno urząd nauczania (władza wiązania rozumu wiernych w sprawach wiary i moralności), oraz urząd rządzenia (władza kierowania wolą wiernych w sprawach dyscypliny Kościoła). Nas w tym miejscu interesuje urząd nauczycielski – MAGISTERIUM KOŚCIOŁA. Czytaj dalej„Sobór Watykański nie ogłosił dogmatu o nieomylności papieskiej. Herezja „tylko ex cathedra”. Biblioteka ’58 do pieca!”

Przeciwko herezjom abp Marcela Lefebvre’a

Przeciwko herezjom abp Marcela Lefebvre’a

W książce autorstwa abp Marcela Lefebvre’a możemy przeczytać:

„Przez dwa stulecia papieże przecież nie nauczali i nie pozwalali nauczać błędów. Mogą to czynić tylko chwilowo, tak jak na przykład papież Paweł VI lub obecnie papież Jan Paweł II, ku naszemu wielkiemu zakłopotaniu. Lecz wówczas, jesteśmy zmuszeni stawiać im mocny opór, powołując się na niezmienne przez całe wieki Magisterium Kościoła” (Przeciw herezjom, Wydawnictwo Te Deum – książki, 2002, s. 16).

W powyższym ustępie widzimy dwa poważne błędy przeciwne nauce katolickiej. Czytaj dalej„Przeciwko herezjom abp Marcela Lefebvre’a”

Epikeia a nielegalne i schizmatyckie konsekracje biskupie lefebrystów oraz sedewakantystów

Ponieważ odnotowałem wzmożony ruch na stronie dla tekstów o epikei oraz konsekracjach biskupich lefebrystów i sedewakantystów, dla porządku strony postanowiłem w tym wpisie zrobić jeden zbiorczy materiał, a stare wpisy usunąć.
Czytaj dalej„Epikeia a nielegalne i schizmatyckie konsekracje biskupie lefebrystów oraz sedewakantystów”

W obronie wiary i tradycji?

Przyjaciel podesłał mi tekst ze strony „W obronie wiary i tradycji” traktujący o lefebrystach i jurysdykcji z prośbą o ustosunkowanie się.

Tekst ten zawiera słuszną tezę, iż kapłani Bractwa nie posiadają jurysdykcji do spowiedzi, jednak autor zarzucając Bractwu szerzenie półprawd, sam nie jest od nich wolny, a nawet w samym tekście można znaleźć wiele fundamentalnych błędów. Czytaj dalej„W obronie wiary i tradycji?”

Św. Ireneusz, pogromca fałszywego tradycjonalizmu

Św. Ireneusz, pogromca fałszywego tradycjonalizmu

Ks. Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Kraków 1932; s.244-246

Św. Ireneusz stawia zasadę, że Kościoły apostolskie t. j. założone przez Apostołów, które mają nieprzerwaną sukcesję biskupów, począwszy od pierwszego, przez apostołów ustanowionego, posiadają prawdziwą naukę Chrystusową, gdyż pierwszy biskup otrzymał ją od apostołów a potem została przekazana, bez błędu, przez biskupów, w nieprzerwanym szeregu po sobie następujących.

Dlatego, chcąc się przekonać jaka była nauka Apostołów, a więc i Chrystusa, należałoby zbadać naukę Kościołów apostolskich. Ponieważ atoli ta droga byłaby zbyt uciążliwa, przeto, chcąc poznać naukę Chrystusową, wystarczy zbadać tradycję i wiarę przekazaną przez nieprzerwane następstwo biskupów „największego, najstarszego i wszystkim znanego, przez najsławniejszych dwóch apostołów Piotra i Pawła w Rzymie założonego i zorganizowanego Kościoła, z którym z powodu (jego) większego autorytetu musi się zgadzać każdy Kościół, t. j. wierni skądkolwiekby byli, każdy (mówię) Kościół, w którym zawsze przez wiernych, skądkolwiekby byli, była zachowana tradycja, która jest od apostołów — ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem (al. potiorem) principalita tem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique conservata est ea, quae est ab apostolis traditio” adv. haer.

Z Kościołem rzymskim, dla jego większego autorytetu, musi się zgadzać co do nauki każdy kościół, jeśli jego nauka ma być apostolską.

Czytaj dalej„Św. Ireneusz, pogromca fałszywego tradycjonalizmu”

Poznajcie prawdę a prawda was wyzwoli

Ponieważ w dzisiejszych czasach znajomość podstawowych prawd wiary katolickiej uległa całkowitemu zatarciu, co nie stało się samo z siebie, ale w wyniku żydowskiego spisku przeciw Kościołowi, postanowiliśmy w tym materiale przypomnieć pewne kwestie które dla każdego Polaka i katolika jeszcze 60 lat temu były oczywiste. Aby tekstu zbyt nie rozwlekać ograniczyliśmy się do pewnych tylko aspektów wiary.

Czytaj dalej„Poznajcie prawdę a prawda was wyzwoli”

Rotariańska tradycja „katolicka” czyli FSSPX i rotariańskie dzieci wdowy

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w…

TRADYCYJNEJ MSZY ŁACIŃSKIEJ

(Ofiara Święta Mszy według Mszału Rytu Rzymskiego z 1962 roku)

6 MARCA 2014 ; CZWARTEK

FEERIA V POST CINERES – III. CLASS

COMMEMORATIO: Ss. PERPETUALE ET FELICITAS MARTYRUM

SPOWIEDŹ: 17:00; MSZA 18:00

ROTARY CLUB – ILIGAN NORTH (ILINOR FRIENDSHIP CENTER)

Children’s Park, M. Sheker Avenue, Brgy. San Miguel,

Iligan City

Celebrans: Wielebny ksiądz Aleksander Hora, FSSPX

a1001

źródło: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/obrotowa-tradycja-zydomasonska-2014-10

Kilka faktów o FSSPX

W roku 2009 nowym prawnikiem oraz pełnomocnikiem FSSPX został Maximilian Krah.

Kolegą Kraha z ekskluzywnych studiów „EMBA-Global” jest Oren Heiman.

Ze strony internetowej syjonistycznej organizacji „Friends of the ‚Israel’ ‚Defense’ Forces” możemy dowiedzieć się, że właśnie na zaproszenie Oren’a Heiman’a pełnomocnik FSSPX Maximilian Krah wziął udział w wizycie w jednostce wojskowej sił specjalnych izraelskiego wojska „Maglam”.

Krah (z tyły, pokazujący
Krah (z tyłu, pokazujący „V”) w mundurze i berecie „Maglan”, jednostek sił specjalnych obrony Izraela.

Czytaj dalej„Kilka faktów o FSSPX”

Błędne pojęcie papiestwa u współczesnych Tradycjonalistów

Wśród niewielkiej ilości stron tradycji katolickiej wyróżnia się strona ks. Jacka Bałemby http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com. Ksiądz Bałemba w wielu swoich tekstach, wykładach oraz kazaniach mówi o integralności katolickiej nauki, katolickiej doktryny. Ks. Bałemba określa integralność jako przyjmowanie całości Bożego Objawienia przy niewykluczaniu niczego z nauki Kościoła katolickiego. Co więcej, ks. Bałemba przestrzega przed źle pojmowaną integralnością, która nakazuje przyjąć zmodernizowaną naukę Kościoła, a nie taką, jaka jest ona przez Boga objawioną w Piśmie Świętym i Tradycji. Z nauki ks. Bałemby przebija szczera troska o Kościół, która wyraża się właśnie ową dbałością o zachowanie wiary czystej, integralnej. Czytaj dalej„Błędne pojęcie papiestwa u współczesnych Tradycjonalistów”

Moderniści tradycji katolickiej

Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy ku swemu zbawieniu, dlatego pośle im Bóg działanie błędu, które ich przywiedzie do uwierzenia kłamstwu, aby sądzeni byli wszyscy ci, co nie uwierzyli prawdzie, ale przystali na nieprawość” (2 Tes. 2, 10-12).

W psychiatrii istnieje teoria poznawania rzeczywistości oraz dążenia do prawdy która bazuje na koncepcji „mapy świata”. Koncepcja ta zakłada, iż każdy człowiek w swoim rozumie posiada tzw. mapę rzeczywistości, która jest zbiorem zasad, przekonań, tego, co człowiek uznaje za prawdę, co za kłamstwo. Celem życia każdego człowieka jest ciągłe dążenie do prawdy i odrzucanie kłamstwa, ciągła modernizacja mapy rzeczywistości, po to, aby mapa odzwierciedlała jak najpełniej obiektywną rzeczywistość.

Katolik nie jest wolnomyślicielem

Katolik jednak nie może modernizować swojej mapy rzeczywistości ponieważ posiada doskonałą, pełną i najprawdziwszą mapę świata. Tą mapą dla katolika jest Depozyt Prawdy, który Nasz Pan Jezus Chrystus objawił od Ojca i który przekazał Apostołom i ich prawowitym następcom (Katechizm kard. Gasparriego, 14), pouczając ich, iż każdy kto uwierzy będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, kto nie przyjmie tej „mapy z nieba”, sam siebie potępia (Mk. 16, 16). Czytaj dalej„Moderniści tradycji katolickiej”

Herezja „Kościoła chorego na modernizm”

Herezja „Kościoła chorego na modernizm”

Św. Atanazy

Ktokolwiek chce być zbawiony, winien przede wszystkim zachować wiarę katolicką; kto nie dochowa jej w całości i nienaruszonej, bez wątpienia ulegnie wiecznej zagładzie.

W kręgach tzw. tradycji katolickiej możemy obecnie często słyszeć, zarówno od wiernych, jak również, a może przede wszystkim, od hierarchii, iż Kościół Chrystusa cierpi dziś na poważną chorobę modernizmu, został skażony herezjami, etc.. Przykładem niech będzie tekst ks. Karol Stehlina z Bractwa św. Piusa X, z „Zawsze Wierni” z nr 3/2014 „Filius Ecclesiae — syn Kościoła”.

„Jeśli Mistyczne Ciało Chrystusa dziś przeżywa ciężką chorobę, to z powodu wielu członków, które uległy zatruciu niszczycielskimi teoriami modernizmu. (…) Chcemy, aby Kościół – Matka nasza, wyzdrowiał w swoich członkach tak, jak zdrowy jest w swojej niewidzialnej Głowie, czyli w Jezusie Chrystusie.”

Ks. Stehlin twierdzi, iż jeżeli członek Kościoła Chrystusowego (w domyśle hierarchia posoborowego kościoła) „jest chory na modernizm” (tj. herezje modernizmu) to w skutek tego „Ciało Chrystusa przeżywa ciężką chorobę”. Taka wykładnia teologiczna jest niezgodna z nauką Kościoła, która głosi, iż skutkiem herezji, schizmy czy apostazji jest odłączenie od Mistycznego Ciała Chrystusa, a nie choroba Ciała Chrystusowego.

Czytaj dalej„Herezja „Kościoła chorego na modernizm””

Moderniści, lefebryści i sedewakantyści nie są Kościołem Chrystusa

Kościół Chrystusa

Kościół katolicki można rozpoznać jako prawdziwy Kościół Chrystusa za sprawą czterech znamion, którymi są: jedność, świętość, katolickość i apostolskość – wynika to z symbolu apostolskiego z Soboru Konstantynop. I. (381). Pius IX orzeka (1864, Denz. 1686): „Prawdziwy Jezusa Chrystusa Kościół czworakimi cechami, które z Symbolu, jako przedmiot wiary wyznajemy, powagą bożą jest ustanowiony i poznawalny“. Czytaj dalej„Moderniści, lefebryści i sedewakantyści nie są Kościołem Chrystusa”