Mahdi- islamski wysłannik antychrysta?

Podbicie Izraela

Egipscy autorzy Izzat i Arif w książce „Al Mahdi and the End Time” piszą, że Jerozolima zostanie zdobyta przez muzułmańskie armie, po czym stanie się ona centrum islamskiego kalifatu i islamskich rządów, na czele, których stanie imam Mahdi.

Muzułmanie wierzą, że większość Żydów zostanie całkowicie unicestwiona w tym czasie. Następny fragment hadisu pochodzi z Sahih Al-Buchari’ego, i muzułmanie uważają go za najbardziej wiarygodny tekst po Koranie: „Opowiadał Abu Huraira, że Prorok powiedział: Dzień Sądu nie przyjdzie dopóki muzułmanie nie będą walczyć z Żydami i nie zabiją ich. Żydzi schowają się za kamieniami i drzewami, a kamienie i drzewa zawołają: O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go! Tylko drzewo gharqad tego nie uczyni, gdyż jest to drzewo Żydów”.

Czas rządów Mahdiego

W innym hadisie jest mowa o siedmioletnim traktacie pokojowym, który Mahdi zawrze z chrześcijańskimi krajami oraz Izraelem.

„Rasulullah [Mahomet] powiedział: Będą cztery traktaty pokojowe pomiędzy tobą a rzymianami. Czwarty traktat zostanie zawarty za pośrednictwem człowieka będącego potomkiem Hadrat Aarona (czcigodnego Aarona – brata Mojżesza) i będzie zawarty na siedem lat.”

Joel Richardson wskazuje na to, że termin „rzymianie” powinien być rozumiany jako chrześcijanie lub ogólnie Zachód. Jest powiedziane tutaj, że traktat ten ma być zawarty za pośrednictwem człowieka będącego Żydem. Jednakże najbardziej zdumiewającym szczegółem tego traktatu jest to, że zostanie on zawarty na siedem lat.

Dokładnie ten sam okres czasu jest wymieniony w Biblii, gdy jest mowa o porozumieniu pomiędzy Antychrystem a Izraelem.

Wydaje się, że wymieniony okres siedmiu lat, na który zostanie zawarty traktat pokojowy, określa zarazem długość panowania Mahdiego: „Prorok powiedział… On będzie rozdzielał własność i rządził ludźmi według Sunny ich Proroka i ustanowi islam na ziemi. On pozostanie siedem lat, potem umrze i muzułmanie będą modlić się nad za niego”.

Nawrócenie Żydów

Nawrócenie Żydów

The Kingship of Christ and The Conversion of the Jewish Nation, Rev. Denis Fahey, 1953, s. 109-111

Apostazja nieżydowskich narodów i nawrócenie Żydów.

W Kościele istnieje tradycja, że naród żydowski nawróci się wtedy, gdy narody świata przestaną być katolickie i popadną w apostazję. Św. Paweł w liście do Rzymian przestrzega nie-Żydów aby nie byli dumni, ale powinni się obawiać, że spotka ich podobny co Żydów los.  Czytaj dalej„Nawrócenie Żydów”

Tajemnica Izraela na tle historii

Powyższy artykuł jest streszczeniem książki ks. Juliusza Meinveille’a zatytułowanej Le Judaisme dans le Mystere de l’Histoire (1936), przygotowanym przez ks. Michała Crowdy’ego i poprawionym przez ks. Kennetha Novaka. „Angelus”, kwiecień 1997, ss. 6–26. Tłumaczenie: Adam Branicki.


Nie da się zaprzeczyć, że zagadnienie narodu żydowskiego jest tyleż trudne, co fascynujące. Trudne, gdyż naród ten jest obecny w całej historii, zarówno boskiej, jak i ludzkiej. Nie ma takiego okresu historycznego, o którym możnaby napisać z pominięciem Żydów. Autor Jezusa widzianego oczami wędrującego żyda (Editions Fleg, s. 177) pisze, że „historia zna dwie tajemnice. Tajemnicą jest Jezus, tak jak tajemnicą jest Izrael! Czy muszę mówić, co powstanie, gdy złożymy razem te dwie tajemnice? Tajemnica trzecia, jeszcze bardziej niezgłębiona niż dwie poprzednie!”. Czytaj dalej„Tajemnica Izraela na tle historii”

„Dom Izraela” – herezja Aleksandra VII

Alexander VII’s Bull: Speculatores Domus Israel

“Having been constituted, in the mysterious designs of divine Providence, as watchman over the house of Israel, that is, the holy Church of God…”.

„Ustanowieni, zgodnie z tajemniczymi planami Bożej Opatrzności, jako strażnicy domu Izraela, to jest świętego Kościoła Bożego…”

Kościół katolicki nie jest, jak naucza antypapież Aleksander VII, „domem Izraela”. Dom Izraela jest to biblijne określenie narodu żydowskiego – 12 plemion Izraela, które wywodzą się od 12 synów Jakuba, zwanego Izraelem, syna Izaaka, syna Abrahama.

Czytaj dalej„„Dom Izraela” – herezja Aleksandra VII”

Apokalipsa już teraz: rzeki wysychają

Biblia Wujka (1923)/Apokalipsa św. Jana 16, 12-16

I wylał szósty Aniół czaszę swą na ową wielką rzekę Euphrates i wysuszył wodę jéj, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca.

I widziałem z ust smokowych i z ust bestyi i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy nakształt żab.

Albowiem są duchy czartów, czyniące znaki, i wychodzą do królów wszystkiéj ziemie, zgromodząć je na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.

Oto idę jako złodziéj: Błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago, i nie oglądano sromoty jego.

Irak w szoku: rzeka Tygrys zupełnie sucha, oskarżane są władze. Gdy wyschną trzy wielkie rzeki, jakby dotknięte klątwą biblijną, dokąd pójdą mieszkańcy krajów arabskich? Czy brak wody spowodował wojnę w Syrii? jakiego rodzaju zamieszki i wojny nadchodzą? czy Bliski Wschód opustoszeje? Włącznie z przerażającymi filmami. A my? – jakie mamy zamiary wobec jeziora Genezaretańskiego? Czytaj dalej„Apokalipsa już teraz: rzeki wysychają”

LinkSure is building a satellite network to provide global internet access for free

It’s easy to take web access for granted, but in many regions getting online isn’t as simple as just opening up a browser window. Now Chinese firm LinkSure Network has announced a system of satellites to be launched by 2026, which it wants to provide internet access across the globe, free of charge. Czytaj dalej„LinkSure is building a satellite network to provide global internet access for free”

Niezaprzeczalny dowód na prowadzenie programów Geoinżynieryjnych

Tu Dane Wigington z GeoengineeringWatch.org. Smugi pozostawiane przez samoloty na naszym niebie nie są w niemalże wszystkich przypadkach smugami kondensacyjnymi, są raczej intencjonalnie rozpylanymi, modyfikującymi klimat cząsteczkami, wytwarzającymi wykorzystywaną do celów militarnych atmosferę. Czytaj dalej„Niezaprzeczalny dowód na prowadzenie programów Geoinżynieryjnych”

Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+

Kraje które podpisały umowę paryską COP21 “nieświadomie” zgodziły się na stosowanie globalnej geoinżynierii. Jako kolejny krok obecnie rusza szeroki program organizowany przez Fundację Carnegie by wprowadzić globalne ramy zarządzania tą technologią jak również przekonać społeczeństwa i rządy co do słuszności idei modyfikowania pogody. Czytaj dalej„Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+”

Ciekawa informacja o masonerii sprzed wolnomularstwa

Chociaż Akademia Rossano była tylko wyimaginowaną akademią, 17 sierpnia 1703 r. Neapolitańskie społeczeństwo arkadyjskie zostało założone przez Biagio Majoli d’Avitabile. Znaczenie tej organizacji było takie, że była ona zasadniczo niezależna od zmian politycznych lub przejścia na emeryturę wicekróla. Akademia Rossano miała własną konstytucję i strukturę zarządzania; interesujące jest porównanie tych grup do prawie współczesnych organizacji lóż Wolnomularskich (29). Oczywistą i znaczącą różnicą był kontrast ich pozorowanych ról jako pasterzy zwierząt gospodarskich oraz tych, którzy byli architektami i budowniczymi. Obie te organizacje kładły nacisk na życie obywatelskie; a Arkadia wraz ze swoim „pasterstwem” stanowiła potencjalnie bardziej radykalną krytykę niż miejscowi masoni. W 1705 r. Arkadianie z Neapolu opublikowali tom poezji z okazji przyjęcia doktoratu przez Annibale Albani; Albani był siostrzeńcem papieża Klemensa XI. (…) Do Arkadii należało wielu wybitnych cudzoziemców, takich jak poeta-librecista Apostolo Zeno i sam Klemens XI, jak również późny Ionardo di Caooa i Francesco D’Andrea.

(29) Margaret C. Jacob, IJving the Enlightenment: Wolnomularstwo i polityka w osiemnastowiecznej Europie, (Oxford: Oxford University Press, 1991), 6-7, 14-22.

Czytaj dalej„Ciekawa informacja o masonerii sprzed wolnomularstwa”

Biagio Avitabile: l’agerolese che portò l’Arcadia a Napoli

Questo articolo riguarda un agerolese illustre del passato per la cui riscoperta avevo già pubblicato qualcosa quattro mesi fa circa (vedi articolo dal titolo “Due poesie di inizio Settecento del nostro Biagio Avitabile”). Ora torno torno ad occuparmi di lui per ribadirne con nuove prove la sua nascita agerolese e per dare altre notizie sulla sua vita e opere. Czytaj dalej„Biagio Avitabile: l’agerolese che portò l’Arcadia a Napoli”

Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi – panteistyczna herezja sekty Novus Ordo

Zgodnie z katolicką nauką, dziecięctwo/synostwo Boże to wyniesienie natury ludzkiej – stworzonej, do natury boskiej – nadprzyrodzonej, co dokonuje się poprzez wiarę oraz chrzest, którego owocem jest łaska uświęcająca, która przemieniając naturę stworzoną w nadnaturę boską, wynosi człowieka do godności synów Bożych. W ten właśnie sposób człowiek staje się przybranym – nie z natury, ale przez łaskę – dzieckiem Bożym, otrzymuje Boga za Ojca oraz staje się bratem/siostrą Jezusa Chrystusa.

Tak na ten temat naucza Sobór Trydencki:

„Stało się tak, że Ojciec Niebieski, ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, gdy nadeszła błogosławiona pełnia czasu, posłał do ludzi Jezusa Chrystusa, Jego własnego Syna (…) aby wszyscy ludzie mogli otrzymać adopcję synów. (Sobór Trydencki, Sesja szósta, Rozdział II).

Czytaj dalej„Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi – panteistyczna herezja sekty Novus Ordo”