Apokalipsa już teraz: rzeki wysychają

Biblia Wujka (1923)/Apokalipsa św. Jana 16, 12-16

I wylał szósty Aniół czaszę swą na ową wielką rzekę Euphrates i wysuszył wodę jéj, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca.

I widziałem z ust smokowych i z ust bestyi i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy nakształt żab.

Albowiem są duchy czartów, czyniące znaki, i wychodzą do królów wszystkiéj ziemie, zgromodząć je na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.

Oto idę jako złodziéj: Błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago, i nie oglądano sromoty jego.

Irak w szoku: rzeka Tygrys zupełnie sucha, oskarżane są władze. Gdy wyschną trzy wielkie rzeki, jakby dotknięte klątwą biblijną, dokąd pójdą mieszkańcy krajów arabskich? Czy brak wody spowodował wojnę w Syrii? jakiego rodzaju zamieszki i wojny nadchodzą? czy Bliski Wschód opustoszeje? Włącznie z przerażającymi filmami. A my? – jakie mamy zamiary wobec jeziora Genezaretańskiego? Czytaj dalej„Apokalipsa już teraz: rzeki wysychają”

Jan Paweł II – wyznawca „wspólnego boga Allaha”

„Przy różnych okazjach mówiłem o dziedzictwie religijnym islamu i jego wartościach duchowych. Kościół katolicki zdaje sobie sprawę z tego, że kult oddawany jedynemu, żywemu, istniejącemu, miłosiernemu i wszechmogącemu Stwórcy jest wspólny dla niego i dla islamu” (Nairobi 1980).

„Muzułmanie wielbią jednego Boga, wskazując na swoje związki z Abrahamem” (Manila 1981). Czytaj dalej„Jan Paweł II – wyznawca „wspólnego boga Allaha””

Ojca E. Sylwestra Berry’ego Komentarz do Apokalipsy św. Jana

Wybór cytatów pochodzi ze stron 120-124 i 135-138 pierwszego wydania The Apocalypse of St. John (Columbus, Ohio, 1921). Nihil obstat: Joseph Molitor, D. D., Censor Deputatus, Imprimatur: † James J. Hartley, Bishop of Columbus, June 15, 1921.

W poprzednim rozdziale [12] św. Jan szkicuje historię Kościoła od czasu nadejścia Antychrysta aż do końca świata. (…) W rozdziale tym ukazuje nam prawdziwą naturę konfliktu. Będzie nim wojna na śmierć i życie pomiędzy Kościołem a mocami ciemności w ich ostatecznej próbie zniszczenia Kościoła, co miało uniemożliwić powszechne królowanie Chrystusa na Ziemi.

Szatan będzie najpierw usiłował zniszczyć potęgę papiestwa i spowodować upadek Kościoła przez herezje, rozłamy i prześladowania, które muszą z pewnością nastąpić. (…) wyniesie Antychrysta i jego proroka, by wprowadzić w błąd wiernych i zniszczyć tych, którzy pozostaną niezłomni. (…) Kościół, wierna oblubienica Jezusa Chrystusa, jest przedstawiony jako niewiasta przyodziana w chwałę łaski Bożej. Czytaj dalej„Ojca E. Sylwestra Berry’ego Komentarz do Apokalipsy św. Jana”

Siedem okresów Kościoła wg Bartłomieja Holzhausera

Żywot i dzieła wielebnego Sługi Bożego Bartłomieja, Ks. Dr. J. Górka, Tarnów 1908, s. Imprimatur +

Według Bartłomieja, siedem Kościołów czyli gminy apokaliptyczne są proroczą charakterystyką losów i kolei, jakie w przebiegu lat Kościół rzymski będzie przechodził. Według liczby tych gmin dzieli historię kościelną na siedem okresów czyli peryodów. Pierwszy okres czyli stan Kościoła nazywa posiewem, a trwa on od Chrystusa Pana do pierwszego prześladowania chrześcijan za Nerona. Siewca boski, Jezus Chrystus i Jego Apostołowie, oraz tychże następcy rzucają ziarno słowa bożego, a to ziarnko gorczyczne wyrasta w drzewo, pod którego cieniem wszystkie narody ziemskie mają znaleźć spoczynek. Czytaj dalej„Siedem okresów Kościoła wg Bartłomieja Holzhausera”

Lucyferiańska doktryna sekty Novus Ordo. Cz. 1. Dwie natury Chrystusa. Wcielenie i zjednoczenie.

Nauka głoszona od czasów tzw. „Soboru Watykańskiego II” przez sektę z Rzymu (podszywającą się pod Kościół katolicki) jest w istocie doktryną lucyferiańską ubraną jedynie w katolicką terminologię. Apostazja, która dokonała się w samym centrum katolickiego świata, ma na celu przygotować całą ludzkość 1. w pierwszej kolejności do odrzucenia prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa, która głoszona będzie przez prawdziwego papieża Kościoła katolickiego oraz Apostołów Czasów Ostatecznych — tak, aby ich działalność została odebrana przez zwiedzionych chrześcijan jako działalność Antychrysta; 2. po drugie celem jest zwiedzenie, iż Antychryst, bestia wychodząca z przepaści, która zabija dwóch świadków – Papieża oraz Wielkiego Monarchę – jest prawdziwym Jezusem Chrystusem przychodzącym powtórnie na ziemię, który „tchnieniem swoich usta” zabija Antychrysta.

Poniżej prezentuje czytelnikowi krótkie opracowanie w jaki sposób została przez „soborową sektę” zmieniona nauka Kościoła katolickiego, tak, iż w konsekwencji doktryną głoszoną pod płaszczem katolicyzmu stała się doktryna samego Lucypera. Czytaj dalej„Lucyferiańska doktryna sekty Novus Ordo. Cz. 1. Dwie natury Chrystusa. Wcielenie i zjednoczenie.”

Sunnizm i Szyizm

Ponieważ każda religia zwraca się do społeczności o różnych temperamentach psychologicznych i duchowych, musi w sobie zawierać możliwości różnych interpretacji. Niosąc w sobie potencjalną możliwość różnych interpretacji tej samej prawdy, jest w stanie zintegrować wielość w jedność i stworzyć cywilizację religijną. W tradycyjnym chrześcijaństwie istnieje Kościół katolicki i ortodoksyjny, a przecież są jeszcze mniejsze Kościoły wschodnie, takie jak koptyjski czy maronicki. Poza rodziną Abrahamową istnieje buddyzm z dwiema podstawowymi szkołami: mahajany i therawady, nie mówiąc już o szkole tybetańskiej. Bez mahajany, czyli szkoły północnej, jest wątpliwe, czy ta tradycja stałaby się dominująca na Dalekim Wschodzie. Tak samo hinduizm, który jest podobny do wielkiego morza, zawiera bowiem liczne formy duchowe, dzieli się na interpretację siwaicką i wisznuicką, odpowiadające różnym temperamentom. Czytaj dalej„Sunnizm i Szyizm”

Okultysta Bergoglio

Obecnie coraz więcej osób, szczególnie tych związanych z Tradycją katolicką, zaczyna zachodzić w głowę o co chodzi z „papieżem Franciszkiem” i co takiego dzieje się z Kościołem katolickim. Aby odpowiedzieć na te pytania musimy najpierw poznać kilka podstawowych założeń okultyzmu czyli doktryny lucyferiańskiej. Czytaj dalej„Okultysta Bergoglio”

Sobór Wszechprawosławny 2016

19 czerwca 2016 roku obędzie się pierwszy od XIII wieków Sobór Wszechprawosławny. Przymiarki do zwołania Soboru robiono już w latach 60 XX wieku, równolegle z trwającym wtedy (anty)Soborem Watykańskim II. Wtedy jednak wiele cerkwi uznało bezcelowość takiego Soboru i zwołania Soboru ostatecznie zaniechano. Dopiero w ostatnich latach, dzięki staraniom Patriarchatu Konstantynopolskiego, który był inicjatorem i od początku głównym orędownikiem zwołania Soboru, sprawy ruszyły z miejsca i obecnie zapadły konkretne decyzje w tej materii. Czytaj dalej„Sobór Wszechprawosławny 2016”

Globalne inicjatywy religii zjednoczonej

Koncepcja zjednoczenia religii w skali światowej rodziła się przez wiele lat. Dopiero jednak w XX w. znalazła warunki na tyle sprzyjające, by zostać urzeczywistniona. Podstawą do jej realizacji były podmioty polityczne oraz ekonomiczne o charakterze globalnym. Podmiotami ekonomicznymi o randze światowej na przykład są Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Struktury polityczne realizowane zostają przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Czytaj dalej„Globalne inicjatywy religii zjednoczonej”

Papież i Antychryst: Przepowiedziana wielka apostazja – Kard. Manning wykazał to wszystko…

Papież i Antychryst: Przepowiedziana wielka apostazja

Kiedy wszyscy cierpimy w tych najbardziej niepokojących czasach, kiedy panuje chaos i zamęt wśród wszystkich, którzy starają się być prawdziwymi katolikami, członkami jedynej prawdziwej religii ustanowionej przez Boga, pomocne jest i ważne by zastanowić się nad tym, że sytuacja w jakiej się znajdujemy dzisiaj – żadnego (znanego) ważnego papieża od 1958 i żadnego biskupa katolickiego ze zwykłą jurysdykcją, podczas gdy podrobiona instytucja udaje Kościół Katolicki, szerzy herezję, niemoralność i bezbożność – została przepowiedziana w Piśmie Świętym. Tak jak Męka naszego najświętszego Pana, Śmierć i Zmartwychwstanie całkowicie zaskoczyły (prawie) wszystkich, jakby nie były przepowiedziane wcześniej, to wydaje się, że własna męka Kościoła i pozorna śmierć zaskoczyły każdego, mimo że Pismo Święte, Święta Tradycja, Ojcowie Kościoła i różni teolodzy poświadczają, że przed końcem świata Mistyczne Ciało Chrystusa będzie musiało przejść przez najcięższe próby. Czytaj dalej„Papież i Antychryst: Przepowiedziana wielka apostazja – Kard. Manning wykazał to wszystko…”

ONZ religii – Organizacja Religii Zjednoczonych

Papież Franciszek „z uwagą i zainteresowaniem” wysłuchał propozycji Szimona Peresa, by utworzyć „ONZ religii”. Według byłego prezydenta Izraela tak można by sprzeciwić się terrorystom zabijającym w imię religii. W reakcji na postulat Peresa, który chciałby widzieć Papieża na czele takiego forum, watykański rzecznik zastrzegł, że Franciszek „nie podjął żadnego osobistego zobowiązania”.

„Szimon Peres poprosił Papieża o spotkanie, by móc poinformować go o różnych inicjatywach na rzecz pokoju, które teraz podejmuje, nie będąc już aktywnym politykiem. Audiencja była długa, rozmawiali przez 45 minut. Ten poświęcony czas to był także wyraz szacunku Franciszka dla byłego prezydenta Izraela – mówi ks. Federico Lombardi. – Peres szeroko przedstawił różne inicjatywy pokojowe podejmowane także we współpracy z przedstawicielami różnych religii. Rozmawiał z Papieżem również o swej propozycji stworzenia „ONZ-u religii”. Papież nie podjął jakichś osobistych zobowiązań. Zapewnił jednak o wielkim zainteresowaniu tymi inicjatywami watykańskich dykasterii, które są bezpośrednio zaangażowane w dialog. Są to szczególnie papieskie rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Sprawiedliwości i Pokoju. Obydwaj podkreślili, że modlitwy o pokój, która odbyła się w Watykanie z udziałem przywódców Izraela i Palestyny nie można określać mianem porażki, ale należy ją interpretować, jako pewne otwarcie drzwi, poprzez które można wprowadzać różnego rodzaju pokojowe inicjatywy i wartości”.

Watykański rzecznik dodał, że problematyka podejmowana w czasie spotkania z jordańskim księciem była podobna. „Zaprezentował on Papieżowi działania założonej przez niego fundacji, która promuje dialog międzyreligijny na rzecz pokoju, co jest szczególnie aktualne w obecnym kontekście przemocy – zauważa ks. Lombardi. – Fundacja wprowadza w życie podzielaną przez wiele religii «złotą zasadę»: nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”.

bz/ rv

KOMENTARZ BIBUŁY: Tak więc to, przed czym od wielu lat ostrzegali uważni obserwatorzy (np. Cornelia Ferreira) toczących się zakulisowych rozgrywek politycznych, wchodzi w nową, bardziej jawną fazę, której celem jest stworzenie jednego międzynarodowego – albo lepiej: globalistycznego – ciała mającego być koordynatorem wspólnej światowej synkretycznej religii. Oczywiście, będzie to religia oparta głównie na talmudycznym judaizmie, z tymczasowej konieczności zmieszanej z posoborowym rozwodnionym katolicyzmem, w którym na razie wolno będzie sobie w kościołach “klepać zdrowaśki”, lecz już nie wolno będzie forsować na szerszym forum jakichś religijnych dogamtów czy też głośno sprzeciwać się – wszak demokratycznie ustalonym – nowym porządkom społecznym, z sodomią, aborcją, eutanazją i innymi “wartościami” Nowego Porządku Światowego. Będzie to ziemskie Królestwo Szatana, a – jak tak dalej pójdzie – i papież [antypapież – red. KI] jawniej przyłoży do tego rękę… Czytaj dalej„ONZ religii – Organizacja Religii Zjednoczonych”

Św. Sabin biskup Asyżu vs Wojtyła i Ratzinger

30 grudnia – wspomnienie św. Sabina, biskupa i męczennika za wiarę.

Ks. Łukaszkiewicz J. A . Żywoty Świetych, Warszawa i Wimperk 1931.

Św. Sabin był biskupem w Asyżu, i wielu pogan nawrócił do wiary Chrystusowej. Gdy cesarz Djoklecjan wydał wyrok mordowania chrześcijan bez litości, aby wytępić ich zupełnie w całym państwie, starosta Asyżu Wenustjan, kazał zaraz uwięzić Sabina, a z nim diakonów Marcellego i Egzuperancjusza. — Na rozprawie sądowej rzekł starosta biskupowi, aby ofiarował bożkom państwowym, gdyż oni potężniejsi są, aniżeli Bóg, w którego wierzą chrześcijanie. Wziął Sabin figurę pogańskiego bożka w ręce, i rzucił nią tak silnie o ziemię, że się roztrzaskała w drobne kawałki. „Gdzież jest potęga bożka?“ — zapytał. Rozgniewany starosta kazał uciąć biskupowi obydwie ręce, i wrzucić go do więzienia. — Następnie sądzono diakonów, a gdy ofiar składać nie chcieli, drapano ich hakami, wreszcie ubito żelaznymi prętami. Po niejakim czasie zachorował starosta Wenustjan na oczy, a gdy mu lekarze nie pomogli, prosił o pomoc biskupa. Ten wymodlił mu cudowne uzdrowienie. Z wdzięczności nawrócił się Wenustjan, wyuczył zasad chrześcijańskich i przyjął chrzest z żoną i dziećmi. — Dowiedział się o tym Djoklecjan wysłał do Asyżu Trybuna z wojskiem, aby ściął głowę Wenustjanowi, jego żonie i dzieciom. Kiedy spełnił Trybun rozkaz cesarza, wyprowadził z więzienia Sabina, i kazał mu złożyć ofiarę bożkom. Gdy św. biskup ponownie oświadczył, że tego nie uczyni, kazał go tak długo bić żelaznymi prętami, aż pod razami siepaków ducha wyzionął. Pamiątkę wszystkich trzech męczenników obchodzimy 30 grudnia.

Czytaj dalej„Św. Sabin biskup Asyżu vs Wojtyła i Ratzinger”

Z objawień św. Brygidy: o Papieżu, który nie wypełnia misji apostolskiej

„Ja jestem Stworzyciel wszystkich rzeczy. Ja przed jutrzenką od Ojca przed wiekami zrodzony, nierozłączny w Ojcu, a Ojciec we Mnie i Jeden Duch w obydwu. Przeto jest jeden Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty a nie trzej Bogowie. Ja jestem tym, który Abrahamowi obiecałem dziedzictwo wieczne. Przez Mojżesza lud mój wyprowadziłem z Egiptu. Ja tenże jestem, który przez Proroków przemawiałem. Ojciec zesłał Mnie do wnętrzności Panieńskich, nie oddzielając się ode Mnie, ale zostając nierozdzielnie ze Mną, aby człowiek od Boga odstępujący, do Boga przez miłość moją powrócił.

Teraz zaś w obecności zastępu mego niebieskiego, którzy wszystko widzicie we Mnie, wiecie we Mnie, jednak dla poznania tej nauki przez Oblubienicę moją, która duchownych rzeczy nie może pojąć, chyba przez cielesne rzeczy: uskarżam się przed wami na tych pięciu mężów, którzy tu są obecni, bo Mnie rozmaicie obrażają. Bo tak jak przedtem przez Imię Izraela w prawie rozumiałem cały lud Izraelski; tak też teraz przez pięciu mężów tych rozumiem wszystkich ludzi na świecie.

Pierwszym jest głowa Kościoła i jego duchowieństwo. (…) Czytaj dalej„Z objawień św. Brygidy: o Papieżu, który nie wypełnia misji apostolskiej”