Polecane

Lektura obowiązkowa

Wzór wystąpienia z sekty Novus Ordo.

Aktualizacja 14.04.2021:


Polecane

Ważny cytat

„Strzec się zatem należy, najdrożsi bracia, nie tylko tego, co otwarte i jawne, ale także tego, co subtelnością chytrego oszukaństwa zwodnicze. Cóż zaś bardziej podstępnego, co subtelniejszego nad to postępowanie wroga, przyjściem Chrystusa odkrytego i obalonego, który – widząc porzucone bałwany, i przez wielką liczbę wierzących siedziby swe i świątynie opustoszałe, wymyślił nowy podstęp, by pod tytułem samego imienia chrześcijańskiego uwodził nieostrożnych? A czyni to, gdy do narodów przyszła światłość, gdy dla ocalenia ludzi zbawienne zajaśniało światło, by głusi usłyszeli głos łaski duchowej, ślepi otwarli oczy swe ku Bogu, chorzy wiekuiste odzyskali zdrowie, chromi biegli do kościoła, niemi donośnym głosem prośby zanosili. Wynalazł herezje i schizmy, którymi by wywracał wiarę, psuł prawdę, zrywał jedność. Których nie może zatrzymać w ślepocie starej drogi, tych okrąża i zwodzi błędem drogi nowej. Porywa ludzi z samego Kościoła; i gdy się im zdaje, że już się zbliżyli do światła i uszli nocy świata, w innych znów, z czego oni nie zdają sobie sprawy, pogrąża ciemnościach. Czyni to w tym celu, by – nie stojąc przy Ewangelii Chrystusa i nie zachowując Jego prawa, nazywali się chrześcijanami, a chodząc w ciemnościach, sądzili, że posiadają światło. Schlebia im i oszukuje ich przeciwnik, który według słów apostoła przemienia się w anioła światłości (2 Kor. XI, 14 n.), a pomocników swych podstawia, nazywających noc dniem, zgubę zbawieniem, rozpacz drogą nadziei, przedstawiających wiarołomność jako wiarę, antychrysta pod imieniem Chrystusa, by w ten sposób kłamiąc, prawdę przebiegle unicestwiali. To się dzieje wtedy – najmilsi bracia, gdy się nie wraca do źródła prawdy, gdy się nie szuka głowy i nie zachowuje nauki niebieskiego urzędu nauczycielskiego” – ŚW. CYPRIAN, BISKUP KARTAGIŃSKI

Czytaj dalej„Ważny cytat”

„Dom Izraela” – herezja Aleksandra VII

Alexander VII’s Bull: Speculatores Domus Israel

“Having been constituted, in the mysterious designs of divine Providence, as watchman over the house of Israel, that is, the holy Church of God…”.

„Ustanowieni, zgodnie z tajemniczymi planami Bożej Opatrzności, jako strażnicy domu Izraela, to jest świętego Kościoła Bożego…”

Kościół katolicki nie jest, jak naucza antypapież Aleksander VII, „domem Izraela”. Dom Izraela jest to biblijne określenie narodu żydowskiego – 12 plemion Izraela, które wywodzą się od 12 synów Jakuba, zwanego Izraelem, syna Izaaka, syna Abrahama.

Czytaj dalej„„Dom Izraela” – herezja Aleksandra VII”

Apokalipsa już teraz: rzeki wysychają

Biblia Wujka (1923)/Apokalipsa św. Jana 16, 12-16

I wylał szósty Aniół czaszę swą na ową wielką rzekę Euphrates i wysuszył wodę jéj, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca.

I widziałem z ust smokowych i z ust bestyi i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy nakształt żab.

Albowiem są duchy czartów, czyniące znaki, i wychodzą do królów wszystkiéj ziemie, zgromodząć je na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.

Oto idę jako złodziéj: Błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago, i nie oglądano sromoty jego.

Irak w szoku: rzeka Tygrys zupełnie sucha, oskarżane są władze. Gdy wyschną trzy wielkie rzeki, jakby dotknięte klątwą biblijną, dokąd pójdą mieszkańcy krajów arabskich? Czy brak wody spowodował wojnę w Syrii? jakiego rodzaju zamieszki i wojny nadchodzą? czy Bliski Wschód opustoszeje? Włącznie z przerażającymi filmami. A my? – jakie mamy zamiary wobec jeziora Genezaretańskiego? Czytaj dalej„Apokalipsa już teraz: rzeki wysychają”

LinkSure is building a satellite network to provide global internet access for free

It’s easy to take web access for granted, but in many regions getting online isn’t as simple as just opening up a browser window. Now Chinese firm LinkSure Network has announced a system of satellites to be launched by 2026, which it wants to provide internet access across the globe, free of charge. Czytaj dalej„LinkSure is building a satellite network to provide global internet access for free”

Niezaprzeczalny dowód na prowadzenie programów Geoinżynieryjnych

Tu Dane Wigington z GeoengineeringWatch.org. Smugi pozostawiane przez samoloty na naszym niebie nie są w niemalże wszystkich przypadkach smugami kondensacyjnymi, są raczej intencjonalnie rozpylanymi, modyfikującymi klimat cząsteczkami, wytwarzającymi wykorzystywaną do celów militarnych atmosferę. Czytaj dalej„Niezaprzeczalny dowód na prowadzenie programów Geoinżynieryjnych”

Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+

Kraje które podpisały umowę paryską COP21 “nieświadomie” zgodziły się na stosowanie globalnej geoinżynierii. Jako kolejny krok obecnie rusza szeroki program organizowany przez Fundację Carnegie by wprowadzić globalne ramy zarządzania tą technologią jak również przekonać społeczeństwa i rządy co do słuszności idei modyfikowania pogody. Czytaj dalej„Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+”

Ciekawa informacja o masonerii sprzed wolnomularstwa

Chociaż Akademia Rossano była tylko wyimaginowaną akademią, 17 sierpnia 1703 r. Neapolitańskie społeczeństwo arkadyjskie zostało założone przez Biagio Majoli d’Avitabile. Znaczenie tej organizacji było takie, że była ona zasadniczo niezależna od zmian politycznych lub przejścia na emeryturę wicekróla. Akademia Rossano miała własną konstytucję i strukturę zarządzania; interesujące jest porównanie tych grup do prawie współczesnych organizacji lóż Wolnomularskich (29). Oczywistą i znaczącą różnicą był kontrast ich pozorowanych ról jako pasterzy zwierząt gospodarskich oraz tych, którzy byli architektami i budowniczymi. Obie te organizacje kładły nacisk na życie obywatelskie; a Arkadia wraz ze swoim „pasterstwem” stanowiła potencjalnie bardziej radykalną krytykę niż miejscowi masoni. W 1705 r. Arkadianie z Neapolu opublikowali tom poezji z okazji przyjęcia doktoratu przez Annibale Albani; Albani był siostrzeńcem papieża Klemensa XI. (…) Do Arkadii należało wielu wybitnych cudzoziemców, takich jak poeta-librecista Apostolo Zeno i sam Klemens XI, jak również późny Ionardo di Caooa i Francesco D’Andrea.

(29) Margaret C. Jacob, IJving the Enlightenment: Wolnomularstwo i polityka w osiemnastowiecznej Europie, (Oxford: Oxford University Press, 1991), 6-7, 14-22.

Czytaj dalej„Ciekawa informacja o masonerii sprzed wolnomularstwa”

Biagio Avitabile: l’agerolese che portò l’Arcadia a Napoli

Questo articolo riguarda un agerolese illustre del passato per la cui riscoperta avevo già pubblicato qualcosa quattro mesi fa circa (vedi articolo dal titolo “Due poesie di inizio Settecento del nostro Biagio Avitabile”). Ora torno torno ad occuparmi di lui per ribadirne con nuove prove la sua nascita agerolese e per dare altre notizie sulla sua vita e opere. Czytaj dalej„Biagio Avitabile: l’agerolese che portò l’Arcadia a Napoli”

Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi – panteistyczna herezja sekty Novus Ordo

Zgodnie z katolicką nauką, dziecięctwo/synostwo Boże to wyniesienie natury ludzkiej – stworzonej, do natury boskiej – nadprzyrodzonej, co dokonuje się poprzez wiarę oraz chrzest, którego owocem jest łaska uświęcająca, która przemieniając naturę stworzoną w nadnaturę boską, wynosi człowieka do godności synów Bożych. W ten właśnie sposób człowiek staje się przybranym – nie z natury, ale przez łaskę – dzieckiem Bożym, otrzymuje Boga za Ojca oraz staje się bratem/siostrą Jezusa Chrystusa.

Tak na ten temat naucza Sobór Trydencki:

„Stało się tak, że Ojciec Niebieski, ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, gdy nadeszła błogosławiona pełnia czasu, posłał do ludzi Jezusa Chrystusa, Jego własnego Syna (…) aby wszyscy ludzie mogli otrzymać adopcję synów. (Sobór Trydencki, Sesja szósta, Rozdział II).

Czytaj dalej„Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi – panteistyczna herezja sekty Novus Ordo”

Magiczny sakramentalizm

Ciekawy fragment książki pt Ordo Templi Orientis Craiga Heimbichnera:

Innym znaczącym przypadkiem jest znaczący entuzjazm okazywany przez prawe skrzydło okultystyczne tradycyjnej mszy łacińskiej – ”mszy trydenckiej”. Pośród tych entuzjastów najbardziej wyróżnia się C. W. Leadbeater. Ten były ksiądz anglikański i bliski współpracownik okultystycznej (gnostyckiej) „teozofki” Heleny Bławatskiej, Leadbeater mimo wszystko rozumiał, że współczesny człowiek bardzo potrzebuje magii sakramentów chrześcijańskich… W takich dziełach, jak The Science of the Sacraments (Nauka o sakramentach), The Inner Side of Christian Festivals (Wewnętrzna strona obrzędów chrześcijańskich) i wydana pośmiertnie The Christian Gnosis (Gnoza chrześcijańska), pozostawił imponujący dorobek, w którym wykazuje, ku zadowoleniu wielu osób, że msza i inne sakramenty Kościoła apostolskiego przyczyniają się do duchowego dobra, przemiany i wzrostu osób w naszych czasach…”

Czytaj dalej„Magiczny sakramentalizm”

Odbudowa struktur mózgu

Odbudowa struktur mózgu

Czy da się przedawkować marihuanę?

Jak wiadomo, liczba śmiertelnych ofiar przedawkowania marihuany wynosi zero. Jeden przypadek faktycznie jest potwierdzony – człowiek przemycał w samochodzie pół tony marihuany i w wypadku tymże samochodem, 500 kg po prostu go przygniotło po tym jak wjechał w przeszkodę.

Nigdy natomiast nie zarejestrowano przypadku przedawkowania THC, czyli głównego psychoaktywnego składnika konopi, ponieważ wykazuje on niezwykle niski poziom toksyczności i jego przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe. Dawka śmiertelna jest tak duża, że nawet najbardziej zagorzały konsument marihuany nie jest w stanie tyle spalić.

Ale naukowcy odkryli cząsteczkę w mózgu, która może ograniczyć skutki przyjęcia zbyt dużej ilości marihuany. Czytaj dalej„Odbudowa struktur mózgu”

Sublimus Dei, Paweł III

To all faithful Christians to whom this writing may come, health in Christ our Lord and the apostolic benediction.

The sublime God so loved the human race that He created man in such wise that he might participate, not only in the good that other creatures enjoy, but endowed him with capacity to attain to the inaccessible and invisible Supreme Good and behold it face to face; and since man, according to the testimony of the sacred scriptures, has been created to enjoy eternal life and happiness, which none may obtain save through faith in our Lord Jesus Christ, it is necessary that he should possess the nature and faculties enabling him to receive that faith; and that whoever is thus endowed should be capable of receiving that same faith. Nor is it credible that any one should possess so little understanding as to desire the faith and yet be destitute of the most necessary faculty to enable him to receive it. Hence Christ, who is the Truth itself, that has never failed and can never fail, said to the preachers of the faith whom He chose for that office ‘Go ye and teach all nations.’ He said all, without exception, for all are capable of receiving the doctrines of the faith. Czytaj dalej„Sublimus Dei, Paweł III”

Etyka czasów mesjańskich – Sabataj Cwi

Od XVII wieku trwa szeroko zakrojony proces powolnej transformacji chrześcijańskiej etyki zachodniego świata w kabalistyczno-gnostycki konstrukt, który objawił się publicznie w takich ruchach jak różokrzyżowcy czy późniejsza masoneria. Proces ten rozpoczął się absorbując w obszary swych wpływów monarchów, magnatów, generalnie elity krajów, oferując im różne formy mistycyzmu, włącznie z chrześcijańskim kabalizmem jako odpowiedź na wąskie etyczne ramy chrześcijaństwa w coraz bardziej makiawelistycznym świecie. Proces ten został wnikliwie opisany w wydanej w Polsce książce historyka biblioteki kongresu USA Jamesa H. Billingtona „Płonące umysły. Źródła rewolucyjnej wiary”. Czytaj dalej„Etyka czasów mesjańskich – Sabataj Cwi”