Polecane

Lektura obowiązkowa

Nowość (29.11.2019):


Polecane

Ważny cytat

„W życiu Jezusa Chrystusa na ziemi były dwa wielkie dni triumfu, kiedy był On rozpoznany jako Mesjasz i Król: Święto Objawienia, które było w jakimś sensie świętem poranka, zgotowanym Jezusowi Chrystusowi przez przybyłe narody, reprezentowane w osobach Magów, i Niedziela Palmowa, która była świętem wieczoru, gdy Jezus Chrystus przyszedł do Jerozolimy, otrzymując uznanie Izraela. A oto po dziewiętnastu wiekach wierności wielkie święto Trzech Króli zostało zapomniane przez narody i ich przywódców, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa i Jego Kościół. Pozwólcie mi więc ucieszyć się pod wieczór życia Kościoła wielkim świętem Niedzieli Palmowej i nieoczekiwanym wybuchem okrzyków uznania starego narodu Jakuba. Pozwólcie mi pozdrowić i śpiewać o tym dniu, kiedy drzwi synagogi otworzą się dla triumfalnego wejścia Mesjasza, którego tak długo ten naród oczekiwał i nie uznawał. Pozwólcie mi chwalić ten dzień, kiedy reszta Izraela rozwinie swoje płaszcze na drodze Chrystusa i Jego Kościoła, kiedy powietrze będzie przepojone zapachem tej Krwi, która tym razem spłynie jak deszcz miłości na Izrael i jego dzieci. O dniu Palmowy, powstań nad Kościołem!… Jerozolimo, Jerozolimo, jakże bardzo chciałem zgromadzić twoje dzieci jak kokosz gromadzi pisklęta pod swoje skrzydła (por. Mt 23,37), ale tym razem pragnę, o Jerozolimo, abyś rzuciła się pod moje skrzydła. Hosanna i chwała wieczna Jezusowi Chrystusowi na wysokości niebios i w Kościele, gdzie Izrael po długiej nieobecności odnalazł swego Mesjasza i swego Króla”. (ks. Lehman, Les Nations frémissantes)

Czytaj dalej„Ważny cytat”

Księga Psalmów 33

2 Będę błogosławił Pana na każdy czas: zawżdy chwała jego w uściech moich.

3 W Panu się chlubić będzie dusza moja: niechaj słyszą ciszy, a niech się weselą.

4 Wielbcie Pana zemną: a wywyższajmy imię jego spółecznie.

5 Szukałem Pana i wysłuchał mię, i ze wszech utrapień moich wyrwał mię.

6 Przystąpcie do niego a oświecajcie się: a oblicza wasze nie będą zawstydzone.

7 Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.

8 Wpuści Aniół Pański wokoło bojących się go, i wyrwie je.

9 Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan: błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję.

10 Bójcie się Pana wszyscy święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go.

11 Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli: lecz szukającym Pana na żadnem dobrem nie będzie schodziło. [2]

12 Pójdźcie sam synowie, słuchajcie mię: bojaźni Pańskiéj nauczę was.

13 Który jest człowiek, który chce żywota, pragnie dni dobrych widzieć? [3]

14 Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdrady.

15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze: szukaj pokoju, a ścigaj go.

16 Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi: a uszy jego na prośby ich: [4]

17 A twarz Pańska nad czyniącymi źle, aby wygładził z ziemie pamiątkę ich.

18 Wołali sprawiedliwi, a Pan je wysłuchał: i ze wszech ucisków ich wyswobodził je.

19 Bliski jest Pan tym, którzy są utrapionego serca: i zbawi pokorne w duchu.

20 Mnogie uciski sprawiedliwych: a z tych wszystkich Pan je wybawi.

21 Strzeże Pan wszystkich kości ich: jedna z nich się nie skruszy.

22 Śmierć grzeszników najgorsza: a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.

23 Pan odkupi dusze sług swoich: a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.

https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(1923)/Ksi%C4%99ga_Psalm%C3%B3w_33

Propaganda Illuminatów nauczyła młode kobiety handlować seksem

„W przypadku każdego prawdziwego zdarzenia, gdy mężczyzna seksualnie nęka kobietę, prawdopodobnie istnieje dziesięć przypadków kobiet używających seksu do awansów, a Helen Gurley Brown wyraźnie sformułowała tę strategię.” (Była redaktorem naczelnym magazynu Cosmopolitan od 32 lat) Czytaj dalej„Propaganda Illuminatów nauczyła młode kobiety handlować seksem”

Talmud – najlepszy kodeks mafijny

Stary Testament, czyli żydowska kronika plemienna, jest arcydziełem nienawiści, nietolerancji i okrucieństwa. W literaturze polskiej bladym odpowiednikiem tego są Krzyżacy czy Ogniem i Mieczem Sienkiewicza. Aż do II Soboru Watykańskiego obowiązywał w Kościele katolickim zakaz czytania Starego Testamentu w oryginale czy tłumaczeniach nieocenzurownych katolicko ze względu na jego niecenzuralność moralną. Można było czytać i nauczać tylko wersje ocenzurowane katolicko. Czytaj dalej„Talmud – najlepszy kodeks mafijny”

Neurobronie, nanoboty, rozwiązania psycho-medyczne i nowa wojna

Jak podajemy od lat obecna konwergencja technologii zbiegająca się około 2025 roku będzie miała drastyczny wpływ na ludzkość. W tym okresie systemy psycho-medyczne, NBIC, Internet Rzeczy i Geoinżynieria będą w pełni operacyjnymi programami otwierając drogę do pełnej modyfikacji ciała i psyche człowieka.

Choć dla wielu czytelników taki obraz nadal pozostaje w obszarze fantastyki naukowej to obecnie naukowcy z DARPA i pochodnych agencji wojskowych zaczynają otwarcie wspominać, iż w konsekwencji te systemy doprowadzą do masowej modyfikacji psyche. Czytaj dalej„Neurobronie, nanoboty, rozwiązania psycho-medyczne i nowa wojna”

Judaizm przeciwko Mojżeszowi. Gnostycki mesjanizm Sabbataja Cwi – Hugon Hajducki

Trwa duchowa wojna pomiędzy Bogiem a Lucyferem. W trakcie tych zmagań książę ciemności niejednokrotnie zło nazywa dobrem, a nienawiść ukrywa w słowach głoszących miłość, tolerancję i pokój.

Zapowiedziane przez św. Jana zbiorowe nawrócenie Żydów jest od dawna wypatrywanym znakiem, potwierdzającym nadejście czasów ostatecznych i rychłą paruzję Chrystusa. Jest to jedna z wielkich tajemnic dotyczących losów całego świata. W jakich jednak okolicznościach nastąpi nawrócenie Żydów? W którym momencie porzucą oni swoje zgubne poglądy o nadejściu narodowego mesjasza, który przyjdzie tylko po to, by stworzyć kolejne ziemskie imperium? Czy będzie to związane z pojawieniem się kolejnego fałszywego mesjasza żydowskiego? Pytania, na które trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, można by mnożyć. Czytaj dalej„Judaizm przeciwko Mojżeszowi. Gnostycki mesjanizm Sabbataja Cwi – Hugon Hajducki”

Antypapież Pius VIII błogosławi mieszane małżeństwa potępione przez Kościół

W brewe Litteris altero abhinc z 25 marca 1830 roku Pius VIII stwierdza, że małżeństwa mieszane, zawierane pomiędzy stroną katolicką a stroną heretycką/schizmatycką, mogą zostać publicznie pobłogosławione przez Kościół, gdy zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy zapewniające wychowanie dzieci w wierze katolickiej. Dopuszczenie do błogosławieństwa takich małżeństw jest sprzeczne z katolicką nauką o małżeństwie oraz orzeczeniami katolickich papieży. Czytaj dalej„Antypapież Pius VIII błogosławi mieszane małżeństwa potępione przez Kościół”