Polecane

I dano Niewieście dwa skrzydła Orła Wielkiego

13 A gdy widział smok, iż był zrzucon na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła mężczyznę.

14 I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby leciała na pustynią na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i przez połowicę czasu, od obliczności wężowéj.

15 I wypuścił wąż z gęby swojéj za niewiastą wodę jako rzekę, aby uczynił, żeby ją rzeka porwała.

16 I ratowała ziemia niewiastę, i otworzyła ziemia usta swe i połknęła rzekę, którą wypuścił smok z gęby swojéj.

17 I rozgniewał się smok na niewiastę i szedł aby walczył z drugimi z nasienia jéj, którzy zachowywają przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa.

https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(1923)/Apokalipsa_%C5%9Bw._Jana_12

Reklamy
Polecane

Sobór Watykański nie ogłosił dogmatu o nieomylności papieskiej. Herezja „tylko ex cathedra”. Biblioteka ’58 do pieca!

Chrystus ustanowił w Kościele potrójny urząd: 1. uświęcania (władza kapłańska), 2. nauczania (władza nauczycielska), 3. oraz rządzenia (władza pasterska/królewska). Kościół w sposób nieomylny sprawuje zarówno urząd nauczania (władza wiązania rozumu wiernych w sprawach wiary i moralności), oraz urząd rządzenia (władza kierowania wolą wiernych w sprawach dyscypliny Kościoła). Nas w tym miejscu interesuje urząd nauczycielski – MAGISTERIUM KOŚCIOŁA. Czytaj dalej„Sobór Watykański nie ogłosił dogmatu o nieomylności papieskiej. Herezja „tylko ex cathedra”. Biblioteka ’58 do pieca!”

Polecane

Ważny cytat

„W życiu Jezusa Chrystusa na ziemi były dwa wielkie dni triumfu, kiedy był On rozpoznany jako Mesjasz i Król: Święto Objawienia, które było w jakimś sensie świętem poranka, zgotowanym Jezusowi Chrystusowi przez przybyłe narody, reprezentowane w osobach Magów, i Niedziela Palmowa, która była świętem wieczoru, gdy Jezus Chrystus przyszedł do Jerozolimy, otrzymując uznanie Izraela. A oto po dziewiętnastu wiekach wierności wielkie święto Trzech Króli zostało zapomniane przez narody i ich przywódców, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa i Jego Kościół. Pozwólcie mi więc ucieszyć się pod wieczór życia Kościoła wielkim świętem Niedzieli Palmowej i nieoczekiwanym wybuchem okrzyków uznania starego narodu Jakuba. Pozwólcie mi pozdrowić i śpiewać o tym dniu, kiedy drzwi synagogi otworzą się dla triumfalnego wejścia Mesjasza, którego tak długo ten naród oczekiwał i nie uznawał. Pozwólcie mi chwalić ten dzień, kiedy reszta Izraela rozwinie swoje płaszcze na drodze Chrystusa i Jego Kościoła, kiedy powietrze będzie przepojone zapachem tej Krwi, która tym razem spłynie jak deszcz miłości na Izrael i jego dzieci. O dniu Palmowy, powstań nad Kościołem!… Jerozolimo, Jerozolimo, jakże bardzo chciałem zgromadzić twoje dzieci jak kokosz gromadzi pisklęta pod swoje skrzydła (por. Mt 23,37), ale tym razem pragnę, o Jerozolimo, abyś rzuciła się pod moje skrzydła. Hosanna i chwała wieczna Jezusowi Chrystusowi na wysokości niebios i w Kościele, gdzie Izrael po długiej nieobceności odnalazł swego Mesjasza i swego Króla” . (ks. Lehman (1836-1915), Les Nations frémissantes)

Czytaj dalej„Ważny cytat”

Polecane

FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania

 1. Dlaczego „papież Franciszek” nie jest papieżem Kościoła katolickiego?
 2. Dlaczego „papież-heretyk” nie jest papieżem Kościoła katolickiego?
 3. Co jeśli papież jest heretykiem?
 4. Czy papież jest nieomylny tylko gdy naucza ex cathedra?
 5. Czy soborowi „papieże” to heretycy formalni?
 6. Czy to znaczy, iż obecnie papieża nie ma i mamy okres sede vacante?
 7. Gdzie jest papież?
 8. Czy w historii Kościoła byli „papieże-heretycy”? Czy papieże Liberiusz, Honoriusz oraz Jan XXII byli heretykami?
 9. Czy „papież-heretyk” traci urząd oraz jurysdykcję?
 10. Kto jest papieżem Kościoła katolickiego?
 11. Czy jawny heretyk jest członkiem Kościoła i może pełnić w nim jakikolwiek urząd kościelny?

Ostatnia aktualizacja: 19.02.2017 r. Czytaj dalej„FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania”

Aktualnym papieżem Kościoła katolickiego jest Pius XII. Pius XII żyje – został wyrzucony z Rzymu w 1958 roku!

PolecaneAktualnym papieżem Kościoła katolickiego jest Pius XII. Pius XII żyje – został wyrzucony z Rzymu w 1958 roku!

Od kilku już lat na stronie „Dla katolików rzymskich integralnych” głosimy, iż soborowy kościół, uznawany przez zwiedzionych katolików za Kościół katolicki, nie jest Kościołem katolickim, jego hierarchia nie jest hierarchią Kościoła katolickiego, a głowa tego kościoła nie jest głową Kościoła katolickiego – nie jest papieżem.

Ponadto z całym przekonaniem dodajemy, iż, ponieważ Kościół żadnej ze swoich cech utracić nie może, a jedną z tych cech jest apostolskość Kościoła, musi Kościół posiadający cechę apostolskości trwać widzialnie na tym świecie – zatem musi gdzieś żyć prawdziwy papież Kościoła katolickiego, nawet jeśli nie wiemy gdzie i kim on jest.

Stąd nasza integralnie katolicka, dla tak wielu kontrowersyjna, konkluzja teologiczna, iż papież Pius XII musi posiadać legalnych następców w prymacie św. Piotra – w przeciwnym bowiem razie Kościół apostolski zostałby zniszczony.

O ile sama konkluzja jest oczywiście prawdziwa, o tyle nasze założenia, mówiące o wyborze nieznanego papieża na konklawe w 1958 roku, po śmierci Piusa XII, są błędne. Czytaj dalej„Aktualnym papieżem Kościoła katolickiego jest Pius XII. Pius XII żyje – został wyrzucony z Rzymu w 1958 roku!”

Katarzyna Emmerich, Bergoglio i wieża Babel

The Life of Anne Catherine Emmerich, C. E. Schmögera CSsR, 1867

„Kiedy mam widzenie Kościoła jako całości, zawsze widzę od północno-zachodniej strony głęboką, czarną otchłań, do której nie dociera żaden promień światła i czuję, że jest to piekło. (…) Oni nie są w prawowicie założonym, żywym Kościele, stanowiącym jedność z Kościołem Walczącym, Cierpiącym i Triumfującym, ani też nie przyjmują Ciała Pana Boga naszego, lecz tylko chleb. Ci, którzy pozostają w błędzie przez nich niezawinionym i którzy pobożnie i gorąco pragną Ciała Jezusa Chrystusa, otrzymują duchową pociechę, jednakże nie przez komunię świętą. Ci którzy z przyzwyczajenia przyjmują komunię świętą, bez tej płomiennej miłości nic nie zyskują; tylko dziecko Kościoła otrzymuje ogromny wzrost siły” (s. 85). „Zobaczyłam niesłychane obrzydliwości rozprzestrzeniające się po całej ziemi, a mój przewodnik rzekł do mnie: «To jest Babel!» – ujrzałam cały kraj w okowach tajnych, wpływowych stowarzyszeń, zaangażowanych w dzieło podobne do budowy wieży Babel. (…) Widziałam jak wszystko obraca się w ruinę, zniszczenie sakralnych przedmiotów, bezbożność i herezję wdzierające się do wnętrza” (s. 132).

15 marca, w dwa dni po swoim wyborze antypapież Bergoglio powiedział:

„On, Pocieszyciel, jest najważniejszym protagonistą wszelkiej inicjatywy i ukazywania się wiary. Jest to dla mnie ciekawe, że Pocieszyciel sprawia w Kościołach wszystkie różnice, i wydaje się, że jest apostołem wieży Babel, ale z drugiej strony jest tym, który z tych różnic tworzy jedność nie w jednakowości, lecz w harmonii.” (źródło: PCh24)

Nanomaterial-Enabled Neural Stimulation

Neural stimulation is a critical technique in treating neurological diseases and investigating brain functions. Traditional electrical stimulation uses electrodes to directly create intervening electric fields in the immediate vicinity of neural tissues. Second-generation stimulation techniques directly use light, magnetic fields or ultrasound in a non-contact manner. An emerging generation of non- or minimally invasive neural stimulation techniques is enabled by nanotechnology to achieve a high spatial resolution and cell-type specificity. In these techniques, a nanomaterial converts a remotely transmitted primary stimulus such as a light, magnetic or ultrasonic signal to a localized secondary stimulus such as an electric field or heat to stimulate neurons. The ease of surface modification and bio-conjugation of nanomaterials facilitates cell-type-specific targeting, designated placement and highly localized membrane activation. This review focuses on nanomaterial-enabled neural stimulation techniques primarily involving opto-electric, opto-thermal, magneto-electric, magneto-thermal and acousto-electric transduction mechanisms. Stimulation techniques based on other possible transduction schemes and general consideration for these emerging neurotechnologies are also discussed. Czytaj dalej„Nanomaterial-Enabled Neural Stimulation”

Groźne nanocząstki w szczepionkach. Prof. Maria Dorota Majewska

„Nanocząstki metali, wbudowane do błon komórek i wnikające do ich wnętrza, zmieniają też fizjologię komórek poprzez interakcje z kanałami jonowymi w błonach oraz z DNA w jądrze. Pozwala to na zdalne sterowanie (pobudzenie lub hamowanie) aktywności neuronów, mózgu i kontrolę behawioru organizmu przy pomocy bodźców  magnetycznych, optycznych, dźwiękowych, ultradźwiękowych,  i innych).  Osobniki naładowane nanocząstkami metali można zatem uznać za cyborgi, gdyż potencjalnie ich aktywność i zachowanie mogą być sterowane zdalnie przez zewnętrzne siły, urządzenia, czy osoby.  Można tu sobie wyobrazić np. przyszłe armie bezwolnych żołnierzy, czy niewolników”. Czytaj dalej„Groźne nanocząstki w szczepionkach. Prof. Maria Dorota Majewska”

Rosja w NeuroNecie

„Powinniśmy coś powiedzieć o tym systemie. Oto jak wyglądają badania mózgu w Rosji i to jak wyglądają te mapy na tle NeuroNetu. Programy nazywają się Kubryń. Rosyjski program badania mózgu. Słowo jeszcze o tym. Badania nad mózgiem stało się priorytetem na świecie. Zostały ogłoszone przez Kongres USA i Unię Europejską jako priorytet w tym dziesięcioleciu. Odczytam teraz sześć kierunków NeuroNetu: NeuroWykształcenie, NeuroSport, NeuroMedycyna, NeuroFarma, NeuroAsystent i NeuroKomunikacja. Co to takiego to Neuro i Net? To jest plan połączenia mózgu z komputerem poprzez chipowanie„. Czytaj dalej„Rosja w NeuroNecie”

Nowa mapa mózgu zrewolucjonizuje medycynę i nowoczesne technologie?

Zastosowanie medyczne tych badań jest oczywiście przykrywką do biologicznej kontroli populacji.


Radio Zet, 21.07.2016

Niemal 100 nieznanych dotąd rejonów mózgu udało się zidentyfikować dzięki danym zebranym podczas pięcioletniego projektu badawczego finansowanego przez Stany Zjednoczone. Uzyskane wyniki mogą być krokiem milowym w procesie leczenia wielu chorób oraz przyczynić się do stworzenia urządzeń elektronicznych sterowanych za pomocą fal mózgowych. Czytaj dalej„Nowa mapa mózgu zrewolucjonizuje medycynę i nowoczesne technologie?”

Technologia łączenia „umysłu” osób trzecich z mózgiem Cz. 1

Może zaistnieć konflikt wolności osobistej w przypadku wykorzystania swoich zasobów gospodarczych by dostać implant, który zwiększyłby własne fizyczne możliwości, a tym, co społeczeństwo na ogół uzna za pożądane i etycznie dopuszczalne.

Tylko w niewielkim zakresie wojskowe/medyczne projekty zaklasyfikowane jako badawcze i przemysłowe są wiedzą faktograficznie dostępną. Te niegdyś badania naukowe koncentrujące się na nowej technologii przekształciły się w komercyjną różnorodność ludzkich tortur, poniżania i uszkadzania osób trzecich przeprowadzane przez naukowców i ich gadające komputery ze sztuczną inteligencją [CHATTERBOX]. Czytaj dalej„Technologia łączenia „umysłu” osób trzecich z mózgiem Cz. 1”

Żydowskie pochodzenie wahabitów

Amerykański departament obrony wydał tłumaczenie licznych irackich dokumentów wywiadowczych z czasów Saddama. Jeden raport Generalnego Dyrektoriatu Wywiadu Wojskowego z września 2002r., zatytułowany „Powstanie wahabizmu i jego historyczne korzenie”, ukazuje że iracki rząd obawiał się nikczemnych celów wahabitów z Arabii Saudyjskiej, często zwanych salafistami, knujących z Zachodem w celu podminowania islamu. Czytaj dalej„Żydowskie pochodzenie wahabitów”

Sobór Watykański (1870) – O nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu

Sesja 4 (poniedziałek 18 lipca 1870)

PIERWSZA KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE CHRYSTUSOWYM (Pastor aeternus), Rozdział IV

[25] W prymacie apostolskim, posiadanym w całym Kościele przez biskupa Rzymu, jako następcy św. Piotra, księcia apostołów, zawiera się także najwyższa władza nauczania. Utrzymywała to zawsze święta Stolica, potwierdza to stała praktyka Kościoła, stwierdziły to sobory ekumeniczne, przede wszystkim te, na których Wschód i Zachód spotykał się w jedności wiary i miłości. [26] Ojcowie bowiem Czwartego Soboru Konstantynopolitańskiego, idąc śladem swoich poprzedników, ogłosili następujące uroczyste wyznanie: Pierwszym warunkiem zbawienia jest zachowanie reguły wiary. Skoro nie można pominąć decyzji naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówiącego: „Ty jesteś Piotr, i na tej skale zbuduję mój Kościół”, słowa te są potwierdzone swymi skutkami, ponieważ w Stolicy Apostolskiej zawsze była wiernie zachowywana religia katolicka i publicznie podawana święta nauka. Nie chcąc więc odłączyć się od tej wiary i nauki, mamy nadzieję, że osiągniemy trwanie w jednej wspólnocie, którą głosi Stolica Apostolska, i na której opiera się trwałość integralnej i prawdziwej religii chrześcijańskiej. [27] Grecy zaś, za zgodą Drugiego Soboru Lyońskiego wyznali, że: „Święty Kościół rzymski posiada najwyższy i pełny prymat i zwierzchnictwo nad całym Kościołem katolickim, otrzymany – jak pokornie i zgodnie z prawdą uznaje – wraz z pełnią władzy od samego Pana w [osobie] św. Piotra, księcia bądź zwierzchnika apostołów, którego biskup Rzymu jest następcą. A że [ten Kościół] winien bardziej od innych troszczyć się o obronę prawdy wiary, dlatego – jeśli powstaną problemy dotyczące wiary – jego osądem należy je rozstrzygać”. [28] I wreszcie Sobór Florencki określił, że „biskup rzymski jest prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Jemu w [osobie] św. Piotra przekazana została przez Pana naszego Jezusa Chrystusa pełna władza pasterzowania, rządzenia i kierowania Kościołem powszechnym”. Czytaj dalej„Sobór Watykański (1870) – O nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu”

Ukryty heretyk nie jest członkiem Kościoła katolickiego

O tym, iż jawny heretyk nie jest członkiem Kościoła katolickiego pisałem w jednym z poprzednich wpisów. Poniższy wpis poświęcony jest herezji ukrytej.

Ukryty heretyk nie jest członkiem Kościoła katolickiego. Rozstrzygnięcie tej kwestii odnajdujemy w bulli Piusa IX Inefabilis Deus (8 grudnia 1854), w której ex cathedra ogłoszony został dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W tekście bulli, zaraz po uroczystej definicji, papież dodaje:

Pius IX, Inefabilis Deus (08.12.1854):

Dlatego też ci, którzy ośmieliliby się w sercu pomyśleć inaczej, niż zostało to przez nas określone, od czego niech Bóg zachowa, niech się dowiedzą i wiedzą na przyszłość, że własnym wyrokiem się potępili i doznali upadku w wierze oraz odpadli od Kościoła katolickiego, a ponadto na mocy samego faktu popadają w kary ustanowione przez prawo, jeśli to, co czują w sercu, odważą się w słowie lub piśmie lub w inny dostrzegalny sposób wyjawić”.

„Quapropter si qui secus ac a Nobis praesumpserint corde sentire, ii noverint, ac porro sciant se proprio iudicio condemnatos, naufragium circa fidem passos esse, et ab unitate Ecclesiae defecisse, ac praeterea facto ipso suo semet poenis a iure, statutis subicere si quod corde sentiunt, verbo aut scripto, vel alio quovis externo modo significare ausi fuerint”.

Czytaj dalej„Ukryty heretyk nie jest członkiem Kościoła katolickiego”

Heretycka deklaracja doktrynalna „Tenete Traditiones”

Na sedewakantystycznej stronie Kolegi Michała Mikłaszewskiego opublikowana została deklaracja doktrynalna strony „Tenete Traditiones”, gdzie możemy przeczytać, iż sedewakantyści określają siebie mianem „Katolików Rzymskich Integralnych”. Niestety, autor deklaracji, Kolega Michał Mikłaszewski, katolikiem integralnym nie jest – nie przyjmuje bowiem integralnie nauczania Kościoła katolickiego. Co więcej, Kolega Mikłaszewski nauczanie Kościoła zna, a pomimo tego przedkłada swój własny osąd ponad to nauczanie – jest zatem heretykiem formalnym i znajduje się całkowicie poza Kościołem. Jeśli nie nawróci się do prawdy katolickiej – potępi się na wieki.  Czytaj dalej„Heretycka deklaracja doktrynalna „Tenete Traditiones””