Kościół katolicki można rozpoznać jako prawdziwy Kościół Chrystusa za sprawą czterech znamion, którymi są:

1. jedność, 2. świętość, 3. katolickość 4. i apostolskość.

Wynika to z symbolu apostolskiego z Soboru Konstantynop. I. (381).

Pius IX orzeka (1864, Denz. 1686):

„Prawdziwy Jezusa Chrystusa Kościół czworakimi cechami, które z Symbolu, jako przedmiot wiary wyznajemy, powagą bożą jest ustanowiony i poznawalny“.

Poniżej małe zestawienie katolickiej nauki o apostolskości Kościoła Chrystusowego.

Ks. Grabowski – Prawo Kanoniczne według nowego kodeksu, Lwów 1927, s. 16-17

„Chrystus ustanowił Apostołów pierwszymi zwierzchnikami i nauczycielami Kościoła, każdy tedy przełożony w Kościele tylko od Apostołów mógł otrzymać władzę rządów. Dla udowodnienia apostolskości nie wystarczy stwierdzić istnienie rządców w Kościele, lecz należy wykazać ich łączność z Apostołami w nieprzerwanym nigdy następstwie. Istnieć tu musi następstwo formalne, nie zaś materialne, to znaczy, że następca ma otrzymać tę władzę, jaką mieli Apostołowie od tego zwierzchnika, który ją faktycznie i prawnie posiada i może innym przekazywać. Koniecznym warunkom prawnego następstwa jest to, by następca otrzymał władzę według prawnych przepisów, obowiązujących w danej społeczności. Prawnym tytułem następstwa w Kościele jest posłannictwo, Chrystus bowiem posyła Apostołów (Jan. 20, 21). Ten może być rządcą w Kościele, kto od Apostołów otrzyma misję i dlatego zwierzchnictwo Kościoła ma się urzeczywistniać w kolejnym posłannictwie.

Prawnym zwierzchnikiem w Kościele jest obecnie ten, kto, cofając się wstecz, może wykazać, że władza jego pochodzi od Apostołów. Kto tego nie udowodni, ten jest samozwańcem, chociażby nawet jego poprzednicy przez szereg wieków rządzili jakąś cząstką Kościoła, z chwilą bowiem przerwania łączności apostolskiej, dana organizacja kościelna traci charakter rzeczywistego Kościoła Chrystusowego. Ponieważ bezpośrednie następstwo apostolskie zostało faktycznie we wszystkich kościołach przerwane, a trwa jedynie na stolicy rzymskiej, łączność przeto z biskupem rzymskim jest dziś dowodem jedności apostolskiej, niezależnie nawet od prymatu tego biskupa. Wszystkie inne kościoły tylko pośrednio, przez Kościół rzymski, są apostolskimi. Łączność z biskupem rzymskim jest jedynym sprawdzianem jedności z Kościołem Chrystusowym.

Drugim warunkiem apostolskości jest łączność z całym episkopatem. Chrystus utworzył stałe kolegium apostolskie ze św. Piotrem na czele, dał temu kolegium władzę i obiecał mu swoją asystencję do końca wieków (Mat. 28, 20). Ponieważ to kolegium składało się z ludzi śmiertelnych, wynika z tego, musi mieć następców. Kolegium to otrzymało przeto charakter osoby moralnej i w takim charakterze miało trwać zawsze. Wedle świadectwa Pisma św. i tradycji miejsce kolegium apostolskiego zajął episkopat w ogóle, w szczególności zaś biskup rzymski jest następcą św. Piotra, ten sam przeto autorytet, jaki miało kolegjum apostolskie, przysługuje obecnie episkopatowi w łączności z papieżem z wyjątkiem tej nadzwyczajnej władzy, jaką mieli apostołowie do zakładania Kościoła. Dlatego tylko ten biskup jest członkiem kolegjum apostolskiego, który jest poddany biskupowi rzymskiemu i odeń władzę otrzymał”.

Ks. Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Krakow 1932, s. 344

„By Kościół mógł się nazywać apostolskim nie wystarczy, by jego biskup materialnie nastąpił na stolicę, którą założył apostoł lub nawet na niej sam rządy biskupie sprawował, lecz trzeba, żeby formalnie przez apostoła lub przez jego legalnego następcę był wyznaczony biskupem na stolicy posiadanej niegdyś przez apostoła. Chrystus powierzył prymat jurysdykcji w swym Kościele Piotrowi i jego następcom, biskupom rzymskim, przeto w Kościele Chrystusowym nikt nie może mieć prawa nauczania, uświęcania i rządzenia, kto od biskupa rzymskiego bezpośrednio czy pośrednio nie otrzymał misji po temu. Dlatego Kościoły, których założyciele i przełożeni takiej misji nie mają, nie posiadają cechy apostolskości, nie są Kościołami Chrystusa, lecz są heretyckimi lub schizmatyckimi”.

Apologetyka podręczna. Obrona wiary katolickiej z odpowiedziami na zarzuty. Ks. St. Bartynowski T.J., Kraków 1918 rok, s. 478

„Jakkolwiek bezpośrednia łączność z Apostołami utrzymała się dotąd jedynie na stolicy św. Piotra w Rzymie, to mimo to wszyscy biskupi katoliccy są nadal złączeni z Apostołami i prawnie dziedziczą po nich władzę biskupią, wskutek zależności swej od jedynej Stolicy Apostolskiej. W Kościele katolickim bowiem nikt nie zostaje biskupem bez zezwolenia papieża; a właśnie papież, powierzając biskupom władzę rządzenia Kościołem, udziela im tym samym charakteru apostolskiego, przez który wchodzą w łączność z Apostołami i stają się ich prawowitymi następcami, jako ci, których Duch Św. postanowił, aby kierowali Kościołem Bożym. (Dz. Apost. 20, 28)”.

Zarys Apologetyki, Ks. Dr. Aleksander Pechnik, Warszawa 1913, s. 159

„Charakter Apostolski Kościoła.

Kościół nazywa się „apostolskim“ dlatego, że:

1) założyli go sami Apostołowie w imieniu i na rozkaz swojego Mistrza;

2) ze względu na tożsamość nauki, Sakramentów św. i organizacji;

3) dlatego, że jego Pasterze są prawowitymi „następcami Apostołów” i otrzymali od nich swoje posłannictwo, na nich bowiem przelali Apostołowie swoją władzę rządzenia. To zaś następstwo ma charakter:

a) „publiczny”, bo nigdy nie wyświęca Biskupów potajemnie, bez wiedzy kapłanów i wiernych;

b) „prawowity”, bo stosowano się przy tym zawsze do przepisów prawa kościelnego;

c) jest ono „nieprzerwane”, bo Biskupi, wyświęceni przez Apostołów, przelewali swą władzę na innych, którzy znów czynili to samo — tak, iż nigdy nie brakło Kościołowi rządców prawowitych, dzierżących władzę apostolską”.

2 uwagi do wpisu “Co oznacza apostolskość Kościoła katolickiego? Sukcesja apostolska.

  1. Oby więcej takich wpisów, podających jasno i dobitnie prawdę o Świętym Kościele Katolickim.
    Niech Panu Bóg błogosławi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s